Macskaköröm

A szépség és az azt megtestesítő alkotás vágya elválaszthatatlan az embertől, enélkül jószerivel nem sok örömet talál a földön.

(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)

A nehézségek a célhoz közeledve fokozódnak.

(Johann Wolfgang von Goethe)

A sötét éjszaka – dióhéjba zárt nappal.

(Anton Pavlovics Csehov)

Én katonai sikereimnek legnagyobb részét chemiai tanulmányaimnak, a búvárkodás révén szerzett értelmi fegyelmezettségemnek köszönöm... Chemiai tanulmányaim közben tanultam meg azt, hogy puszta okoskodásaiban, sőt megfigyeléseiben is mily sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felől: de egyúttal azt is megtanultam, miféle módon lehet csalódásait sikeresen ellenőrizni, így a valóság felismeréséhez biztosan eljutni.

(Görgei Artúr)

Az igazi nagysághoz hatalmas képzelőerőre van szükség, hogy beleéljük magunkat mások helyzetébe, és sajátunkként tudjuk megélni fájdalmukat és örömüket.

(Percy Bysshe Shelley)

A pénzben nincs költészet.

(Robert Graves)

A zene rendet teremt a csöndben.

(Gabriel García Márquez)

A hit, ami képessé tesz minket, hogy hitelt adjunk olyan dolgoknak, amelyekről tudjuk, hogy nem igazak.

(Bram Stoker)

Ami könnyen elérhető, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell ásni érte. Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én beszélek, az a felszínről nem látható, és bensődben derül.

(Lucius Annaeus Seneca)

A jelen, ismerve a múltat, óvatosan cselekszik, hogy ne kelljen pirulnia amiatt, amit majd a jövőben tenni fog.

(Tiziano Vecellio)