Macskaköröm

Miután egyre inkább uralma alá vonta környe­zetét, a mai ember szükségszerűen megváltoztatja öröm-bosszúság háztartásának egyensúlyát, a bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre in­kább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nemkívánatos követ­kezményekhez vezethet.

(Konrad Lorenz)

Az írás az halászat: az ember fejében ott van egy gondolat; hórukk, a nyelv hálójával neki kell feküdni s húzni. A nagy gondolat csak bizonyos fogásokkal húzható ki.

(Németh László)

A kultúra – egy utolsó fellélegzés a megszűnés előtt.

(Oswald Spengler)

Semmi úgy meg nem nyugtatja a lelket, mint a határozott cél – a pont, amelyre a lélek szegezheti szellemi tekintetét.

(Mary Shelley )

A háború nem ismeri az emberi ént! Énünknek el kell vesznie a harcban.

(Ernest Hemingway)

A gyermek emlékezete olyan, mint a száraz villám: fellobban, egy pillanatra mindent megvilágít, aztán kialszik.

(Mihail Solohov)

Ahhoz, hogy a gondolatainkat kicseréljük, kölcsönös bizalomra van szükség, s mihelyt ezt megtaláljuk egymásban, biztos, hogy mindketten szilárdabban állunk a lábunkon.

(Anne Frank)

Amiképpen az állatnak a körmeivel és a fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével.

(Tamási Áron)

Minden, ami létezett a világon, amikor megszülettünk, az normális és hétköznapi és a világ működésének természetes része. Minden, amit tizenöt és harmincöt éves korunk között találnak fel, az új és izgalmas, és forradalmi, és talán karriert lehet csinálni belőle. Minden, amit harmincöt éves korunk után fedeznek fel, az a dolgok természetes rendje ellen való.

(Douglas Adams)

A világnak égető szüksége van egy kis jóságra - és aki a könyveket szereti, rossz ember nem lehet.

(Szerb Antal)