Macskaköröm

Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát ültetve unokáira gondol.

(Lénárd Sándor )

A sors láthatatlanul és hallgatagon virraszt az életek felett, és úgy történik minden, ahogy ő akarja.

(Rejtő Jenő)

Az életednek nyugalmat hódítottál? Ez több, mint birodalmakat és városokat hódítani. Az ember legragyogóbb remekműve a helyes élet.

(Michel de Montaigne)

Az élet bevési magát vonásainkba.

(Rembrandt)

Önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe és mélységekbe vezet.

(Carl Gustav Jung)

Akiben nincs belső igény a rendes munkára, annak egyénisége sincsen.

(Reich Károly)

Zene nélkül az élet tévedés volna.

(Friedrich Nietzsche)

A léleknek vannak oly könnyű rejtekei, mint az árnyék: mihelyt próbáljuk megvilágítani, azonnal eltűnnek.

(Lucian Blaga)

Az öröm belőlünk fakad, nem tárgyakból.

(Richard Wagner)

Az öregedés fő velejárója – mint láttuk – a megkettőződés. Ez a jámbor skizofrénia az első pozitív kórjele a bölccsé levésnek is. Mert ki a bölcs? Aki mindent tárgyilagosan lát. Saját magát is, egy harmadik szemével.

(Illyés Gyula)