Macskaköröm

A költő nemcsak azzá születik, hanem egy kicsit azzá is lesz.

(Csorba Győző)

A vers olyan, mint a lábbeli: mindenki a maga lelki lúdtalpa szerint taposhatja.

(Kányádi Sándor)

A magyar nyelv nem kölcsönöz s nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsőségesebb emlékműve egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek.

(John Bowring)

Szeretnéd tudni, milyen a szeretet? Figyeld meg, hová vezet.

(Szent Ágoston)

A derű az élők halhatatlansága.

(Ernest Hemingway)

Aki csak hazudni tud, az nem tud hazudni, de aki az igazsággal tudja keverni a hazugságot, aztán hol alatta, hol mellette elsurranni, ez bírja az igazi tudományt.

(Jókai Mór)

Az embert nem a fájdalmak ölik meg, hanem a remények, amelyekben csalódott.

(Honoré de Balzac)

Az élet dönt, meglepően és gyönyörűen... s akkor minden olyan egyszerű és természetes.

(Márai Sándor)

Egyetlen kor sem tudott olyan sokat az emberről, mint a mostani, de egyetlen kor sem tudta kevésbé, mi az ember.

(Martin Heidegger)

A boldogság olyan madár, hogy a kis fészekben hamarébb megpihen.

(Móricz Zsigmond)