Macskaköröm

Végül is minden csupán rögtönzés.

(Charlie Chaplin)

Az élet tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik, nem pedig a létezés kalendáriumi időszaka.

(Márai Sándor )

Az eleven emberi erők az emberi történelem mozgatórugói.

(Johann Gottfried von Herder)

A zsarnokságot a hódoltság követi.

(Ibn Khaldún)

Számunkra a tabu jelentése két ellentétes irányba ágazik szét. Jelenti egyrészt azt, ami szent, ami megszentelt, másrészről, ami ijesztő, veszedelmes, tilalmas és tisztátalan. […] A mi „szent borzadály” kifejezésünk sokszor fedhetné a tabu értelmét.

(Sigmund Freud)

Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. Meghatározott tárgykörben mozgó olvasás haszonnal jár, az ide-oda kapkodás csak szórakoztat. Aki el akarja érni kitűzött célját, csak egy úton haladjon, s ne kóboroljon sokfelé, mert az nem haladás, hanem tévelygés...

(Lucius Annaeus Seneca)

Tapasztalat – így becézzük tévedéseinket.

(Oscar Wilde)

A magányra szükségem van, mint a levegőre. Ha sokat vagyok idegenek között s nem vonulhatok vissza otthonomba: – mintha a lelkemet vesztettem volna el!

(Füst Milán)

Úgy tudni, azt követően vonta meg a New York az íróktól a tintát, hogy Karinthy véletlenül kidöntött egy félüvegnyit egy pamlagra. Attól kezdve csak ceruzát kaphattak a pincértől.

(Molnár Ferenc)

Isten halott: ám az ember természete már csak olyan, hogy talán még évezredekig lesznek barlangok, amelyekben megmutatják az Isten árnyékát. - És nekünk [...] még az árnyékát is le kell győznünk!

(Friedrich Nietzsche)