Macskaköröm

Egy nagy tehetség – amolyan „igazi” –, harmonikus. Mindig, minden korban vannak közönyös tömegek, elbizakodott műértők, pöffedt kritikusok, tehetségtelen partnerek, kontár vetélytársak. Az igazi tehetség mindezt feloldja önmagában.

A múlandóság teremti az időt.

A történelem azt tanúsítja (...), hogy minél kevesebbet olvasnak, annál több könyvet vásárolnak.

Hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy regénynek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen.

Az életem olyan volt, mint egy álom, és az álmaim olyanok, mint az élet.

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Az olvasó embert elsősorban az jellemzi, hogy mindig éppen benne tart egy könyvben.

Mert az az igazság, (...) hogy az emberekben csak annyi jóság, annyi felebaráti szeretet él, amennyivel a pillanat gyönyörét fokozhatják. Az emberek - falkákba verődve vadásznak. Falkáik pusztítva végigszáguldanak a sivatagon, aztán üvöltve tűnnek el a vadonban. És veszni hagyják, aki elhull. Arcukat máz rejti, álarc, grimaszok.

Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő.

Mikor az ember átlépi egy másik ország határát, legelőször is nem az lepi meg, ami más, mint otthon, hanem ami ugyanaz. Talán azért, mert az utazás nagyon is felkelti az emberben a gyermeki képzeletet, a naiv csoda-várást és csupa rendkívülire, sose látottra, csupa „más”-ra készíti fel.