2000. 01 01. - Csontos János
2018. 02 06. - Lőrincz P. Gabriella
2018. 02 07. - Kontra Ferenc
2018. 02 08. - Zsille Gábor
2018. 02 11. - A mesélés ereje, avagy örüljünk és olvassunk!
2018. 02 11. - Király Farkas
2018. 02 17. - Erős Kinga
2018. 02 17. - Rózsássy Barbara
2018. 02 18. - Berzsenyi Dániel: Az igazi poézis dicsérete
2018. 02 18. - Megjelent Az év novellái 2018 című antológia
2018. 02 18. - Figyelem
2018. 02 18. - Kalapácsütések a szívre
2018. 02 18. - A mesélés ereje, avagy örüljünk és olvassunk!
2018. 02 18. - Az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a fűszálak hegyénél.
2018. 02 18. - Bene Zoltán
2018. 02 19. - Ha egyszer tavasz akar lenni: az összes jégpáncélok hiába erőlködnek és tiltakoznak.
2018. 02 19. - A természet konnektora
2018. 02 19. - Kosztolányi Dezső: Februári óda
2018. 02 19. - Mezey Katalin
2018. 02 19. - Kelemen Lajos
2018. 02 20. - Vörösmarty Mihály: A GUTTENBERG-ALBUMBA
2018. 02 20. - Könyv és kottatartó
2018. 02 20. - Nagy Koppány Zsolt
2018. 02 20. - A legnagyobb télben tanultam meg, hogy legyőzhetetlen nyár lakozik bennem.
2018. 02 21. - Boldog tömeg
2018. 02 21. - Kollarits Krisztina
2018. 02 21. - Szex, szerelem, választójog
2018. 02 21. - Ady Endre: Ember az embertelenségben
2018. 02 21. - Hász Róbert
2018. 02 22. - Arany János: A fülemile
2018. 02 22. - Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja
2018. 02 22. - Alkotás és folytonosság
2018. 02 23. - Szatmári rapszódia
2018. 02 23. - Babits Mihály: Éji dal
2018. 02 23. - Keménykalap, revolver, konflis
2018. 02 23. - A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.
2018. 02 23. - Mirtse Zsuzsa
2018. 02 24. - Czóbel Minka: Virrasztó
2018. 02 24. - Tavasz a Házsongárdi temetőben
2018. 02 25. - Dsida Jenő: Vers egy ághoz
2018. 02 26. - Sufnicukrászda
2018. 02 26. - Vajda János: Borongás
2018. 02 27. - Christian Morgenstern: Ló
2018. 02 27. - A látás új fajtája abban áll, hogy ha figyelmesen nézel egy falat, amelyet mindenféle foltok tarkítanak, olyan dolgokat látsz meg, amik csak a te képzeletedben születnek meg.
2018. 02 27. - Avagy miért nem hordok kontaktlencsét?
2018. 02 27. - Szigorú időrendben
2018. 02 28. - Végül a történet leérkezik a földre
2018. 02 28. - Az eindhoveni katona
2018. 02 28. - Arthur Rimbaud: A völgyben egy katona alszik
2018. 02 28. - A műveltség nem ünneplőruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.
2018. 02 28. - Kemsei István
2018. 03 01. - Tóth Árpád: Az új tavaszra
2018. 03 01. - Akik nem tudták abbahagyni
2018. 03 02. - Arany János: Honnan és hová?
2018. 03 02. - Csanda Mária
2018. 03 02. - A hidrogénbomba dörgése és más versek
2018. 03 02. - Visszük a magyar költők üzeneteit
2018. 03 03. - Reggeli elmélkedés
2018. 03 03. - Halálos szótövek kertje
2018. 03 03. - Nem szabadság az, ha az ember nem takarítja el a saját piszkát. Egyetlen állatnak sincs több szabadsága, mint a macskának, s az is eltakarítja a szemetet. A macska a legjobb anarchista.
2018. 03 03. - Falusi Márton
2018. 03 03. - Charles Baudelaire: A macska
2018. 03 04. - Csokonai Vitéz Mihály: A nap innepe
2018. 03 05. - Drót nélküli telefon! A tudósok és kutatók mindeddig hiába fáradoztak rajta, hogy megalkossák ezt az apparátust. A boldogtalan szerelem számára azonban már évezredek óta megkonstruálta, fölszereli és díjtalanul rendelkezésre bocsátja – az őrület.
2018. 03 05. - Telefonálási kényszer
2018. 03 05. - József Attila: Levegőt!
2018. 03 06. - Én az irodalomban a munkát tartom fontosnak, nem a vacsorákat, és a társas összejöveteleket.
2018. 03 06. - Az önigazolás keserű kényszere
2018. 03 06. - Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben
2018. 03 07. - Haklik Norbert
2018. 03 07. - Az angyallal szemben
2018. 03 07. - Radnóti Miklós: Őrizz és védj
2018. 03 07. - Az égből leeső dolgok
2018. 03 08. - A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének.
2018. 03 08. - Nők, akik írnak
2018. 03 08. - Kaffka Margit: Pogány imádság
2018. 03 08. - Megjelent A századelő irodalma című antológia
2018. 03 09. - Ayhan Gökhan
2018. 03 09. - „Sokkal könnyebb elhatárolódni, elkülönülni, mint összetartozni”
2018. 03 09. - Kölcsey Ferenc: Munkács
2018. 03 09. - Mikor az ember átlépi egy másik ország határát, legelőször is nem az lepi meg, ami más, mint otthon, hanem ami ugyanaz. Talán azért, mert az utazás nagyon is felkelti az emberben a gyermeki képzeletet, a naiv csoda-várást és csupa rendkívülire, sose látottra, csupa „más”-ra készíti fel.
2018. 03 09. - Otthonnak való vidék
2018. 03 10. - Gutenberg galaxisa
2018. 03 10. - Karinthy Frigyes: „Struggle for life”
2018. 03 11. - Reményik Sándor: Egy rügy a naphoz
2018. 03 11. - Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő.
2018. 03 12. - Mert az az igazság, (...) hogy az emberekben csak annyi jóság, annyi felebaráti szeretet él, amennyivel a pillanat gyönyörét fokozhatják. Az emberek - falkákba verődve vadásznak. Falkáik pusztítva végigszáguldanak a sivatagon, aztán üvöltve tűnnek el a vadonban. És veszni hagyják, aki elhull. Arcukat máz rejti, álarc, grimaszok.
2018. 03 12. - A mélypont ünnepei 1.
2018. 03 12. - Tompa Mihály: Egy magyar poétához
2018. 03 13. - Az olvasó embert elsősorban az jellemzi, hogy mindig éppen benne tart egy könyvben.
2018. 03 13. - John Drinkwater: Viszonyosság
2018. 03 13. - Az önmagáért való olvasásról
2018. 03 14. - Kelemen Erzsébet
2018. 03 14. - Vörösmarty Mihály: Előszó
2018. 03 14. - A forradalom csúzai emlékhelyei
2018. 03 14. - Teljesség a félbetört mondatokban is
2018. 03 14. - A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.
2018. 03 15. - Ady Endre: Intés az őrzőkhöz
2018. 03 15. - „Szent-János-Bogarak a kertben”?
2018. 03 15. - „Az öröm percei tartalékot képezhetnek a szörnyűségek elviselésére”
2018. 03 16. - Díjról és álomról
2018. 03 16. - Tóth Árpád: Szédület
2018. 03 16. - Az életem olyan volt, mint egy álom, és az álmaim olyanok, mint az élet.
2018. 03 16. - Átszállás előtt
2018. 03 17. - Hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy regénynek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen.
2018. 03 17. - Versekkel igézni lehet-e még?
2018. 03 17. - Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai
2018. 03 18. - Somlyó Zoltán: Rossz szomszédság
2018. 03 19. - Az olvasás jelene és jövője
2018. 03 19. - Guillaume Apollinaire: Égöv
2018. 03 19. - A történelem azt tanúsítja (...), hogy minél kevesebbet olvasnak, annál több könyvet vásárolnak.
2018. 03 20. - Rimay János: Biztatás
2018. 03 20. - A kegyeletből őrizgetett könyvek
2018. 03 21. - Halmai Tamás
2018. 03 21. - A múlandóság teremti az időt.
2018. 03 21. - Búcsú a birstől
2018. 03 21. - Az ágyúzott vár
2018. 03 21. - Ignotus: Tavaszi bor
2018. 03 22. - A költő is ember, az író is az
2018. 03 22. - Marcus Valerius Martialis: Kritikusokról
2018. 03 22. - Egy nagy tehetség – amolyan „igazi” –, harmonikus. Mindig, minden korban vannak közönyös tömegek, elbizakodott műértők, pöffedt kritikusok, tehetségtelen partnerek, kontár vetélytársak. Az igazi tehetség mindezt feloldja önmagában.
2018. 03 22. - Dani uraságnak
2018. 03 22. - Ágh István
2018. 03 23. - Évfordulók vonzásában
2018. 03 23. - A nő, aki börtönbe festette magát
2018. 03 23. - Csak a szabad ember vitázhat, alkudozhat. A bebörtönzött ember nem köt alkut azzal, aki tömlöcbe vetette.
2018. 03 23. - Radnóti Miklós: Himnusz a békéről
2018. 03 24. - Alkotó olvasás vagy információszerzés?
2018. 03 24. - Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó
2018. 03 24. - A mai kor az arany középszer és az érzéketlenség kora, a lustaságnak, a tudatlanság dicsőítésének, a munkára való alkalmatlanságnak, a készen kapott eszmék és eszmények fogyasztásának a kora. Senki sem gondolkozik; ritka az olyan ember, aki valamiféle eszmét termel ki magából.
2018. 03 25. - Kazinczy Ferenc: Neologismus
2018. 03 26. - Modern hírek
2018. 03 26. - A fenségest csak egy lépés választja el a nevetségestől.
2018. 03 26. - Szapphó: Aphroditéhez
2018. 03 27. - Néhány szó az idézésről
2018. 03 27. - Juhász Gyula: Középkor
2018. 03 27. - Az idézet hosszú tapasztalatokon alapuló rövid mondat.
2018. 03 27. - Bóják az áramlatban
2018. 03 28. - Mindig találok időt az Ótestamentum olvasgatására, a Moby Dick-et, ezt-azt Shakespeare-től és mintegy tizenkét hasonló kaliberű regényt minden évben legalább egyszer elolvasok, mert mindig tanulok vagy látok valami értékeset, amin az előző olvasások alkalmával átsiklottam.
2018. 03 28. - Amit mindig is tudni akartunk Kosztolányiról
2018. 03 28. - Milyen a jó olvasás?
2018. 03 28. - Miguel de Unamuno: Olvasni
2018. 03 29. - Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.
2018. 03 29. - Kosztolányi Dezső: Már elmondtam, mint kezdtem el
2018. 03 29. - Magyarul írni, olvasni Kárpátalján, a XXI. században?
2018. 03 29. - Örök utca
2018. 03 30. - Enyves módszer
2018. 03 30. - Az emlékezés terített asztalai
2018. 03 30. - Reményik Sándor: New York-i levéltöredék
2018. 03 30. - Szeretem az embereket. Mindenkit. Úgy szeretem őket, mint a bélyeggyűjtő a gyűjteményének darabjait. Számomra minden történet, minden esemény, minden beszélgetésfoszlány: nyersanyag.
2018. 03 31. - Az ismeretlen határán
2018. 03 31. - Babits Mihály: Húsvét előtt
2018. 03 31. - A sajtót illetően csak akkor örülhetünk a szólásszabadság által biztosított felbecsülhetetlen értékeknek, ha abba a sok rosszba is hajlandók vagyunk beletörődni, amelyek elválaszthatatlanok tőle.
2018. 04 01. - Ady Endre: A szép Húsvét
2018. 04 02. - A húsvét a legnagyobb mélységeket és legnagyobb magasságokat megélő ünnepünk.
2018. 04 02. - Juhász Gyula: Húsvétra
2018. 04 02. - A mélypont ünnepei 2.
2018. 04 03. - A referenciális olvasatról
2018. 04 03. - A regényírás vagy a regény olvasása valamiképpen a valóság visszautasítása, ez kétségtelen. De e visszautasítás nem holmi szökés.
2018. 04 03. - Babits Mihály: A lírikus epilógja
2018. 04 04. - A név olyan, mint egy lobogó.
2018. 04 04. - Nomen est omen
2018. 04 04. - Balassi Bálint: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
2018. 04 04. - Hiánypótló és aktuális
2018. 04 05. - Gyermekkorom kincsei
2018. 04 05. - Tejút nappal
2018. 04 05. - Gyermekkorunkban minden a miénk, amit megpillantunk, s a felnőttség talán nem is más, mint a világ lassú és fokozatos elvesztése.
2018. 04 05. - Kaffka Margit: Fényben
2018. 04 06. - „Régi, dédelgetett tervem a Naphimnusz megzenésítése”
2018. 04 06. - A tudatlan király olyan, mint a koronás szamár.
2018. 04 06. - Berzsenyi Dániel: Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás
2018. 04 06. - Egy kör a királlyal
2018. 04 07. - Digitális inasok
2018. 04 07. - Kosztolányi Dezső: Piac
2018. 04 07. - Az embereknek egyre kevesebb az idejük, habár mind azon igyekszik, hogy minél több időt spóroljon. De látjátok, épp ez az idő, amit megspóroltak, veszett el az embereknek.
2018. 04 08. - Tóth Árpád: Az órainga
2018. 04 09. - Karinthy Frigyes: Kosztolányi Dezső
2018. 04 09. - Hiszek a nevetés és a sírás erejében, mert mindkettő a gyűlölet és a terror ellenmérge.
2018. 04 09. - Mindentudás Egyeteme: A szerző
2018. 04 10. - Szeretettel ajánlom a könyvemet… magamnak
2018. 04 10. - A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.
2018. 04 10. - Juhász Gyula: Dedikáció
2018. 04 11. - Lélekben alt
2018. 04 11. - „Magányos vándor voltam mindig”
2018. 04 11. - Az írói munka – akármilyen minősége – megköveteli, hogy a szívet, az ideget és az eszméletet valamilyen, az átlagos életérzésnél perzselőbb hőfokon tartsuk. Nincs alku (…) „Boldog” ember nem alkot; a boldog ember egyszerűen boldog.
2018. 04 11. - József Attila: Ars poetica
2018. 04 11. - Márai Sándor születésnapjára
2018. 04 12. - Semmivel sem meglepőbb dolog kétszer születni, mint egyszer; a természetben minden feltámadás.
2018. 04 12. - Dunai Lolita
2018. 04 12. - Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben (részlet)
2018. 04 12. - Húsvét után húsvét
2018. 04 13. - Ha az ember egészen magára marad, kezdi nagyon különös módon szemlélni a dolgokat. A fák megszűnnek fák lenni, a föld emberi arcot ölt, a kövek regélni kezdenek.
2018. 04 13. - Li Taj-po: Egyedül a Ging-Ting heggyel
2018. 04 13. - Nyugodt, mint a kő
2018. 04 14. - A vers, személyesen – Versmaraton 2018
2018. 04 14. - A verseket nem írjuk, hanem éljük.
2018. 04 14. - Vörösmarty Mihály: Magyar költők
2018. 04 14. - Bíró Gergely
2018. 04 15. - Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom természete
2018. 04 16. - Arany János: Dante
2018. 04 16. - Az istenek megengedhetik maguknak, hogy úgy tegyenek, mintha nem volnának. Ezzel csak újabb bizonyítékát adják a mindenhatóságuknak.
2018. 04 16. - Hubay 100
2018. 04 16. - Kéziratok a hamvakból
2018. 04 17. - Szerkeszteni arany
2018. 04 17. - Madách Imre: Költő barátomhoz
2018. 04 17. - Mindig az írásukból ismerhetjük meg legjobban az embereket. A szó elkápráztat és becsap, mert az arc is játszik hozzá, mert szájról száll a szó, és a száj vonz, és a szem elkábít. De a fekete betű a fehér papíron, az maga a meztelen lélek.
2018. 04 18. - Három dolog maradt ránk a paradicsomból, a csillagok, a virágok és a gyerekek.
2018. 04 18. - Berzsenyi Dániel: A tavasz
2018. 04 18. - A tulipánligetben
2018. 04 19. - A televízió, a számítógép és az internet a modern világ szellemi táplálékai. Nélkülük nemcsak íztelenebb lenne az élet, de olyan tápanyagokban is könnyen hiányt szenvedhetünk, amelyek az egészséges mentális fejlődés nélkülözhetetlen elemei.
2018. 04 19. - Ne szólj szám?
2018. 04 19. - Hibalista
2018. 04 19. - Mihai Eminescu: Kritikusaimhoz
2018. 04 19. - Bálint Tamás
2018. 04 20. - Reményik Sándor: A sors-váró madár
2018. 04 20. - „Csak befele tartó irányok vannak”
2018. 04 20. - Utolsó menetben
2018. 04 20. - Ánanda, nem mondtam-e neked már régen, hogy minden, ami kedves és kellemes, megváltozik, megszűnik és elmúlik? Hogyan is volna lehetséges, Ánanda, hogy az, ami született, keletkezett, összetevődött és elmúlásnak van alávetve, ne múljék el?
2018. 04 21. - Engem az érdekel igazán, hogy mekkora szabadsága volt Istennek a világ megteremtésében.
2018. 04 21. - Babits Mihály: Vers, apostolokról
2018. 04 21. - Nem sorozatgyártmány
2018. 04 22. - Ki no Tomonori: Cseresznyefa
2018. 04 23. - Kazinczy Ferenc: Az olvasóhoz
2018. 04 23. - Hogyan ne gondozd dilettánsodat?
2018. 04 23. - Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
2018. 04 24. - Az érvényesülésnek ezer módja van. Mikor már érvényesült az ember: mindegy, hogy milyen úton jutott hozzá. Az a fontos, hogy felülkerekedett.
2018. 04 24. - Ady Endre: Én, szegény magam
2018. 04 24. - Árulom a könyvemet
2018. 04 25. - Volt egyszer egy kritikus
2018. 04 25. - Alföldy Jenő
2018. 04 25. - Juhász Gyula: Önarckép
2018. 04 25. - A legfőbb vágyam, hogy megtanuljak hibásan festeni, a valóságnak olyan átalakításával, hogy hazugság legyen belőle, amely hazugság azonban igazabb a szó szerinti valóságnál.
2018. 04 25. - Van Gogh szülőföldjén
2018. 04 26. - Sortűz
2018. 04 26. - Radnóti Miklós: Töredék
2018. 04 26. - A múlt nem merül feledésbe, épp ezért nem is múlt.
2018. 04 26. - „Hol sírjaink…”
2018. 04 27. - Petőfi Sándor: Ki a szabadba!
2018. 04 27. - „Talán engem is lapozgat valaki…”
2018. 04 27. - Az ember tör, az ember zúz, az ember öl, az ember magtalanít; de a nyár nyár marad, a liliom liliom marad, a csillag csillag marad.
2018. 04 27. - A fáraó hatlábú átka
2018. 04 28. - Ha sikerülne megszüntetni az atomháború lehetőségét, még mindig maradna számos veszély, amely valamennyiünket elpusztíthat.
2018. 04 28. - Világpor
2018. 04 28. - Vörösmarty Mihály: Ódák (részlet)
2018. 04 29. - Arany János: Civilizáció
2018. 04 30. - Mit kell szégyellni?
2018. 04 30. - Kosztolányi Dezső: Politika
2018. 04 30. - Nem lehet érveléssel lebeszélni valakit olyasmiről, amire nem érvekkel lett rábeszélve.
2018. 05 01. - Rainer Maria Rilke: Hullamosó nők
2018. 05 01. - Kórházi karakterek, szevasztok!
2018. 05 01. - A normális ember, a normális test a legritkább dolog a világon. Mindenkinek van valami testi vagy lelki fogyatékossága. […] Az egész világ olyan, mint valami kórház, amelyben sem szépség, sem okosság nem lakik.
2018. 05 02. - Izsó Zita
2018. 05 02. - Tóth Árpád: Arad
2018. 05 02. - Darázs
2018. 05 02. - Nem az idő múlik, hanem - mi.
2018. 05 02. - A múlt csendjétől a jövő virággyógyító gyermekéig
2018. 05 03. - Az író mindenekelőtt olyasvalaki, aki meglátja azt, amit mások még nem látnak.
2018. 05 03. - Szerzői oldal
2018. 05 03. - A végakarat
2018. 05 03. - Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse…
2018. 05 04. - Mark Twain hazudozik a dunakeszi révnél
2018. 05 04. - Az ember nem érezheti jól magát, csak a saját jóváhagyásával.
2018. 05 04. - A megélt élmény hitelessége
2018. 05 04. - Somlyó Zoltán: Komp a Dráván
2018. 05 05. - Árkossy István
2018. 05 05. - Ha meg akarod tudni, milyen érzéseket táplálsz valójában valaki iránt, figyeld meg, milyen hatást gyakorol rád, ha váratlanul levél érkezik az illetőtől.
2018. 05 05. - József Attila: Párizsi anzix
2018. 05 05. - Képeslap
2018. 05 06. - Michelangelo Buonarroti: Szonett
2018. 05 07. - Az ember igazságelviselő képessége a humornál kezdődik. Hiú nők, rossz politikusok, elbizakodott művészek rettegnek attól, hogy kinevetik őket.
2018. 05 07. - Kisfaludy Károly: Epigramm
2018. 05 07. - Szerkesztői levelesládámból
2018. 05 08. - Revelációkat akarok papírra vetni, és nem ostoba sztorikat írni, pusztán a pénzért. A lehető legmélyebben le akarok ásni a saját tudatalattimba, mert hiszem, ha ez sikerül, mindenki meg fogja érteni azt, amit mondok, hiszen ott legbelül minden ember egyforma.
2018. 05 08. - Fjodor Kuzmics Szologub: Fohász az ihletért
2018. 05 08. - Mit kéne írni, avagy a sztorizó GPS
2018. 05 09. - Dsida Jenő: Miért vagyok kedvetlen?
2018. 05 09. - Olaszországban tulajdonképpen egészen mindegy, kik vannak uralmon, és milyen eszmék nevében kormányozzák a népet. A politika csak a felszínt érinti, a nép, a vegetatív, tengerszerű olasz nép csodás passzivitással hordozza hátán a változó időt, és nem vállal közösséget nagyszerű történelmével.
2018. 05 09. - A kikötőváros menedékében
2018. 05 09. - Gáspár Ferenc
2018. 05 09. - Csak hősként érdemes élni
2018. 05 10. - A bazsarózsás lampion
2018. 05 10. - Imádok a semmiről beszélgetni. Ez az egyetlen téma, amit kicsit ismerek.
2018. 05 10. - Ady Endre: Beszélgetés a szívemmel
2018. 05 10. - Nem átlagos történetek
2018. 05 11. - József Attila: A város peremén
2018. 05 11. - Elég egy kis gonoszság, és ember az embernek pokla lesz. És elég egy kis szánalom, némi nagylelkűség, és az ember a másikban találja meg a paradicsomot.
2018. 05 11. - Fagyos meleg
2018. 05 11. - „Most, hogy a kötet megjelent, a kör bezárult”
2018. 05 12. - Reményik Sándor: Kegyelem
2018. 05 12. - Jó és rossz hírek
2018. 05 12. - Az ateista legrosszabb pillanatai közé tartozik, amikor igazán hálás, de nincs kinek hálát adnia.
2018. 05 13. - Somlyó Zoltán: Hajnali imádság
2018. 05 14. - Azok viszik előre a történelmet, akik adott pillanatban fel tudnak lázadni ellene.
2018. 05 14. - Babits Mihály: Szökevény, renitens idill
2018. 05 14. - Lengeni és ragaszkodni
2018. 05 15. - Jean de La Fontaine: A holló meg a róka
2018. 05 15. - Az ánfrendelés fölöttébb barátságtalan metafizikája
2018. 05 15. - A barát az az ember, aki mellett hallgathatok, más szóval nem kell tőle féltenem belső kertjeimet, hegyeimet, vízmosásaimat és sivatagaimat, mert nem fog beléjük taposni.
2018. 05 16. - Charles Baudelaire: Az utazás
2018. 05 16. - A jó utazó nem tudja, hova tart, és a tökéletes utazó nem tudja, honnan jött.
2018. 05 16. - Nápoly magánya
2018. 05 16. - Életutak zenével, követőknek
2018. 05 17. - Újraközlés
2018. 05 17. - Olvasás és ölelkezés leginkább abban hasonlít egymáshoz, hogy a bennük kibomló idő és tér merőben különbözik a mérhető időtől és tértől.
2018. 05 17. - Paul Verlaine: Költészettan
2018. 05 17. - Virágok esztendeje
2018. 05 18. - Meglátni a szavak történetét
2018. 05 18. - Zeusszal a hullámokban
2018. 05 18. - Az ember szeretetből támadt, azért él, gyakran azért is hal meg. Úgy látszik, mégis a főfoglalkozása az a földön, hogy szeressék. Mellette minden egyéb - hídépítés, országhódítás - csak eszköznek, jelentéktelen mellékfoglalkozásnak rémlik.
2018. 05 18. - Arany János: Híd-avatás
2018. 05 19. - Ralph Waldo Emerson: Brahma
2018. 05 19. - Az amerikaiak mindig valahogy nyugodtan sietnek, és nagyon határozott és módszeres emberek, sokkal inkább, mint bármely angol, akit ismer.
2018. 05 19. - „How’s it goin’?”
2018. 05 20. - Veni sancte spiritus
2018. 05 20. - Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.
2018. 05 20. - Szilágyi-Nagy Ildikó
2018. 05 20. - Kondor Péter János
2018. 05 21. - Balassi Bálint: Borivóknak való – In laudem verni temporis
2018. 05 21. - Hitler a szoba falán
2018. 05 22. - Tompa Mihály: Alant és fent
2018. 05 22. - A természetellenes arrogancia
2018. 05 22. - Én nem szeretem az erejükben dölyföseket, mert tudom, egyszer úgyis elesett és szomorú lesz mindenki. A kemény tekintet: alázatos és révedező lesz, a parancsoló hang: lágy és kérő. Az ököl: kinyújtott, reszkető tenyér.
2018. 05 23. - Ugo Foscolo: Önarckép
2018. 05 23. - Azok az idegenek, akiknek már nincs hazájuk, igazában csak e pillanatokban élnek életük régi feszültségével: a pillanatokban, amikor várják a reggeli postát. [...]Tudják, hogy a haza nem csak egy térképen meghatározható földrajzi tünemény volt, hanem egy élménykör, mint a szerelem.
2018. 05 23. - Prózaköltészet
2018. 05 23. - Villa Ricciardi
2018. 05 24. - Gyalu, a spíler
2018. 05 24. - Könnyebb egy csatát megnyerni, mint leírni.
2018. 05 24. - József Attila: Egy költőre
2018. 05 24. - Amikor verset ír az ember…
2018. 05 25. - Mi a gyermeknevelés? Küzdelem a saját magunk kiújuló hibái ellen.
2018. 05 25. - Vajda János: Az állatkertben
2018. 05 25. - Egy manguszta margójára. Kép- és egyéb zavarok
2018. 05 25. - „Észrevétlenül egy szerelmi kapcsolat alakult ki köztünk”
2018. 05 26. - Babits Mihály: Babona, varázs
2018. 05 26. - A vérfű mágikus tárgyként használt növény, amely a tenyér bőre alá forrasztva tulajdonosát képessé teszi, hogy puszta érintéssel minden lakatot, zárat felnyisson. Néhány adat szerint viselője láthatatlanná is válik. Általánosan él az a hiedelem, hogy csak Szent György éjszakáján nő ki a földből. Használatát a betyároknak, tolvajoknak tulajdonították.
2018. 05 26. - Vérfű
2018. 05 27. - Juhász Gyula: A szegedi boszorkányok
2018. 05 28. - Ungvárnémeti Tóth László: A világosság
2018. 05 28. - A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak.
2018. 05 28. - Meglovagolás
2018. 05 29. - Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani.
2018. 05 29. - Kaffka Margit: Csend
2018. 05 29. - Kiskirándulók
2018. 05 30. - San Gennaro vére
2018. 05 30. - Hesse-összessel bombázni, avagy történet az események mögött
2018. 05 30. - Assisi Szent Ferenc: Cantico di frate Sole
2018. 05 30. - Amikor az ember már nem veszi természetesnek a létét, hanem meglátja benne annak misztikusságát, ott kezdődik a gondolat.
2018. 05 31. - Otthon
2018. 05 31. - Az otthon nem az, ahol laksz, hanem ahol megértenek.
2018. 05 31. - Boldog temető
2018. 05 31. - Dukai Takách Judit: Az én lakhelyem
2018. 06 01. - „Amire a legerősebb ösztönzést kaptam”
2018. 06 01. - Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.
2018. 06 01. - Évezredek elárasztása
2018. 06 01. - Karinthy Frigyes: A rózsaszín terror
2018. 06 02. - A „sok” bűvölete
2018. 06 02. - Dsida Jenő: Túl a formán
2018. 06 02. - Életem magáért van, nem kirakat. S jobb szeretem, ha egyszerű, de igaz és egyenletes, mintha káprázatos és bizonytalan volna. Legyen egészséges és kellemes, s ne szoruljon diétákra s érvágasokra.
2018. 06 03. - Dayka Gábor: A virtus becse
2018. 06 04. - Az élet olyan, mint a hajótörés. De soha ne felejtsünk el énekelni a mentőcsónakban.
2018. 06 04. - Don Quijote a fürdőkádamban
2018. 06 04. - Tóth Árpád: Rádió
2018. 06 05. - Saját világegyetemmel rendelkezni jobb, mint autótulajdonosnak lenni.
2018. 06 05. - A vicces feliratok mesterei
2018. 06 05. - Kazinczy Ferenc: A vallástalan
2018. 06 05. - Dobozi Eszter
2018. 06 06. - Élni: remekmű
2018. 06 06. - A festészetben éppúgy, mint a zenében, inkább a célzásokra kell figyelnünk, semmint a kimondott dolgokra.
2018. 06 06. - Caravaggio utolsó festménye
2018. 06 06. - Johann Wolfgang von Goethe: Római elégia
2018. 06 07. - Azt mondják, hogy az alkotásnak vissza kell tükröznie az életet stb. Mindez badarság; az író (vagy költő) maga teremti meg az életet, mégpedig olyat hoz létre, amilyen a maga teljességében előtte még nem létezett.
2018. 06 07. - Tóth Árpád: Betűk, betűk
2018. 06 07. - Hószín átfut, sár fennakad
2018. 06 07. - Otthon II.
2018. 06 08. - Az utazik a leggyorsabban, aki egyedül utazik.
2018. 06 08. - Petőfi Sándor: Honvágy
2018. 06 08. - „A művészeti értékeknek minden magyar életében jelentős szerepet kell játszaniuk”
2018. 06 08. - Dánia messze van
2018. 06 09. - Juhász Gyula: Könyvek és könnyek
2018. 06 09. - Könyvek arca
2018. 06 09. - Amikor van egy kis pénzem, könyveket vásárolok, és ha marad belőle, akkor költök ennivalóra és ruhára.
2018. 06 10. - Babits Mihály: Új könyvekre
2018. 06 11. - A ponyvairodalom olyan, mint a tiszta búzában a konkoly, de hát az ostoba ember, aki még posztót sem látott, könnyen hiszi el a darócról, hogy selyem-bársony.
2018. 06 11. - Szakácskodó ponyva
2018. 06 11. - Kazinczy Ferenc: Írói érdem
2018. 06 12. - Ady Endre: Az idő rostájában
2018. 06 12. - Pénzt vesztegetni semmi veszteség, ki időt veszít, veszíti mindenét.
2018. 06 12. - A gépezés felfalja az idődet
2018. 06 13. - Petőcz András
2018. 06 13. - Janus-arc, Janus-történet
2018. 06 13. - Arany János: A vigasztaló
2018. 06 13. - Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire visszaemlékszik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.
2018. 06 13. - A fikció százaléka
2018. 06 14. - Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek.
2018. 06 14. - Babits Mihály: Ritmus a könyvről
2018. 06 14. - Légörvény
2018. 06 14. - Könyvhét után
2018. 06 15. - Arthur Rimbaud: A magánhangzók szonettje
2018. 06 15. - „Bejárni a dolgok határvidékét”
2018. 06 15. - Capitolium vs. Kremlium
2018. 06 15. - Azok az emberek, akik nem tudományos munkát végeznek, abban a félreértésben élnek, hogy a tudósnak széles körű ismeretei következtében vallástalannak kell lennie; ellenkezőleg, a mi munkánk Istenhez közelebb visz bennünket.
2018. 06 16. - Utasok vagyunk... de az élet nemcsak utazás, hanem szobrászmunka is: valami szépet kihozni önmagunkból, az élő anyagból – s ezt a környezetünkre is kiterjeszteni.
2018. 06 16. - Kell egy lap
2018. 06 16. - Csontos János: Ódivatú szonett
2018. 06 17. - Stéphane Mallarmé: Ablakok
2018. 06 17. - Elkenődött szemfesték
2018. 06 18. - Az újságnak csak egyetlen rovata abszolút tisztességes: a hirdetéseké.
2018. 06 18. - Radnóti Miklós: Június (Részlet a Naptárból)
2018. 06 18. - Alulnézetből
2018. 06 19. - Begyűjtöm az anyagot
2018. 06 19. - A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória.
2018. 06 19. - Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomról
2018. 06 20. - Nincs olyan művész, aki elviselné a valóságot.
2018. 06 20. - Gyilkosság az Osztrák–Magyar Monarchiában
2018. 06 20. - Kosztolányi Dezső: Szonett egy szoborra
2018. 06 20. - Az anatómia szobrásza
2018. 06 21. - A templom és az iskola
2018. 06 21. - A kórus kitart
2018. 06 21. - Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát ültetve unokáira gondol.
2018. 06 21. - Reményik Sándor: Egeres körül
2018. 06 22. - Amikor Michael Jackson Nemecsekkel tombol
2018. 06 22. - Gyermekek jelenlétében meggyógyul a lélek.
2018. 06 22. - Rudyard Kipling: Ha…
2018. 06 22. - Példázatokból tanulunk
2018. 06 23. - Dsida Jenő: Pasztell
2018. 06 23. - Tán igazuk van azoknak, akik azt mondják, nincs más továbbélés, csupán az élők emlékezetében való megmaradás, nincs más feltámadás, csupán a feltámadás az élők emlékezetében.
2018. 06 23. - Dsida Jenő emléktáblája Budapesten
2018. 06 24. - Li Taj-po: A fájdalom éneke
2018. 06 25. - Viccelni veszélyes
2018. 06 25. - Az álomnak az az elsődleges feladata, hogy védjen minket a fájdalommal szemben, a vicc viszont arra szolgál, hogy gyönyörűséget szerezzen nekünk; ebben a két funkcióban valamennyi pszichikai funkciónk találkozik.
2018. 06 25. - Karinthy Frigyes: Füst Milán – Epigramm
2018. 06 26. - Vásott íny
2018. 06 26. - Babits Mihály: Mozgófénykép
2018. 06 26. - Nem hiszem, hogy túl sokan szeretnénk a valóságot látni, akár színházban, akár moziban. Csak valóságosnak kell látszani, mert a valóságot egyikünk sem tudja túl sokáig elviselni.
2018. 06 27. - Olvasás közben
2018. 06 27. - Ködúton, senkiföldjén
2018. 06 27. - Vajda János: Meghasonlás
2018. 06 27. - Óvakodj attól, hogy a sok író és a mindenféle könyv olvasása ne okozzon lelki nyugtalanságot és bizonytalanságot a fejedben. Értelmünket kizárólag csak a kétségtelenül arra érdemes írókkal tápláljuk, ha valami hasznosat akarunk.
2018. 06 28. - Pigment
2018. 06 28. - Kosztolányi Dezső: Európa
2018. 06 28. - „Ha Rómában jársz…”
2018. 06 28. - Minden nemzetnek ragyogó eszménye van saját magáról.
2018. 06 29. - Mit terem a türelem…
2018. 06 29. - Az idő vasfogánál is szaporábban jár az ember csákánya. Az ember rágcsáló lény. Uralma alatt minden módosul, elváltozik, hol jobbá, hol rosszabbá. Egyszer torzít, máskor nemesít.
2018. 06 29. - Román nyelvű Toldi, avagy ki volt Gelu Păteanu?
2018. 06 29. - Babits Mihály: Sunt Lacrimae Rerum
2018. 06 30. - A szerelem olyan, mint a puskapor: robban és elhamvad. Az első szerelemnek nincsen robbanó ereje. Eszményi világból jő virágillatos tavaszt ébresztve szívünkben. Csodás örök emlékképpen kísér el minket - elmúlásunkig.
2018. 06 30. - Juhász Gyula: Milyen volt…
2018. 06 30. - A szerelem természetrajzáról
2018. 07 01. - Ady Endre: Öreg legény szerelme
2018. 07 02. - Igaz ember, világpolgár csak az lehet, aki képes névtelenségbe vonulni, aki meg tud szabadulni hamis énjétől.
2018. 07 02. - Babits Mihály: Anyám nevére
2018. 07 02. - Névjátékok
2018. 07 03. - Bölcsességek könyvei
2018. 07 03. - Gárdonyi Géza: Bölcsesség a hullámokon
2018. 07 03. - Az írás az halászat: az ember fejében ott van egy gondolat; hórukk, a nyelv hálójával neki kell feküdni s húzni. A nagy gondolat csak bizonyos fogásokkal húzható ki.
2018. 07 04. - Kilátással a tengerre
2018. 07 04. - A fehér ló meghal, mások meg…
2018. 07 04. - Amilyen jó menni, ugyanolyan jó jönni is. És minél messzebbre megy az ember, visszafelé jövet annál nagyobb lesz a hazája.
2018. 07 04. - Arthur Rimbaud: Kóborlásaim
2018. 07 05. - Csoda
2018. 07 05. - A víznél történt
2018. 07 05. - Az egyedüli lehetséges szabadság a halállal szembeni szabadság. Az az igazán szabad ember, aki a halált olyannak fogadja el, mint amilyen, egyszersmind a következményeit is elfogadja - vagyis az élet hagyományos értékeinek felforgatását.
2018. 07 05. - Berzsenyi Dániel: Fohászkodás
2018. 07 06. - Sötétségben
2018. 07 06. - Isten halott: ám az ember természete már csak olyan, hogy talán még évezredekig lesznek barlangok, amelyekben megmutatják az Isten árnyékát. - És nekünk [...] még az árnyékát is le kell győznünk!
2018. 07 06. - „A kultúra szintjén most egész Közép-Európát újra lehetne teremteni”
2018. 07 06. - Dsida Jenő: A sötétség verse
2018. 07 07. - Bubu, a New York és a bohémek
2018. 07 07. - Úgy tudni, azt követően vonta meg a New York az íróktól a tintát, hogy Karinthy véletlenül kidöntött egy félüvegnyit egy pamlagra. Attól kezdve csak ceruzát kaphattak a pincértől.
2018. 07 07. - Kosztolányi Dezső: Szellemidézés a New York-kávéházban
2018. 07 08. - Tóth Árpád: Bronzszobor a kávéházban
2018. 07 09. - A magányra szükségem van, mint a levegőre. Ha sokat vagyok idegenek között s nem vonulhatok vissza otthonomba: – mintha a lelkemet vesztettem volna el!
2018. 07 09. - George Byron: Sénakherib pusztulása
2018. 07 09. - Tévéstáb a lakásban
2018. 07 10. - Évjárat és ívjárat
2018. 07 10. - Tapasztalat – így becézzük tévedéseinket.
2018. 07 10. - Kazinczy Ferenc: A kész írók
2018. 07 11. - Juhász Gyula: Könyvtár
2018. 07 11. - Hontalan könyvek
2018. 07 11. - Avantgárd romantika
2018. 07 11. - Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. Meghatározott tárgykörben mozgó olvasás haszonnal jár, az ide-oda kapkodás csak szórakoztat. Aki el akarja érni kitűzött célját, csak egy úton haladjon, s ne kóboroljon sokfelé, mert az nem haladás, hanem tévelygés...
2018. 07 12. - Számunkra a tabu jelentése két ellentétes irányba ágazik szét. Jelenti egyrészt azt, ami szent, ami megszentelt, másrészről, ami ijesztő, veszedelmes, tilalmas és tisztátalan. […] A mi „szent borzadály” kifejezésünk sokszor fedhetné a tabu értelmét.
2018. 07 12. - Élőfilm
2018. 07 12. - François Villon: Villonról, meg a Vastag Margot-ról szóló ballada
2018. 07 12. - Tabu
2018. 07 13. - Fonalakból szőtt aranykor
2018. 07 13. - A perzsa lány esete a nyilvánossággal
2018. 07 13. - Kaffka Margit: Nem hiszek
2018. 07 13. - A zsarnokságot a hódoltság követi.
2018. 07 14. - Az eleven emberi erők az emberi történelem mozgatórugói.
2018. 07 14. - Tóth Árpád: A múmia
2018. 07 14. - A regényhős hüvelykujja
2018. 07 15. - Edgar Allan Poe: A győztes féreg
2018. 07 16. - Az élet tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik, nem pedig a létezés kalendáriumi időszaka.
2018. 07 16. - Edward Lear: Az Asztal és a Szék
2018. 07 16. - Alkotótábor
2018. 07 17. - A nézhető sorozatok ára
2018. 07 17. - Végül is minden csupán rögtönzés.
2018. 07 17. - Tóth Árpád: Lélektől lélekig
2018. 07 18. - Tiltott gyümölcs
2018. 07 18. - A vakfolt felszámolása
2018. 07 18. - Vajon csakugyan lezárult, ami egyszer elmúlt, megtörtént? [...] A múlt tényein valóban nem tudunk változtatni, egyedül emlékezetünk bolyonghatja be újra és újra idő és tér e végképp megmerevedett kontinensének zugait-tájait.
2018. 07 18. - Vajda János: Gyermekkorom tájéka
2018. 07 19. - Dsida Jenő: Alázatos, könyörgő zsoltár
2018. 07 19. - A győzni tudó nem támad, a vezetni tudó alázatos.
2018. 07 19. - Hűséges szökés és hűtlen visszatérés
2018. 07 19. - Alás szolgája
2018. 07 20. - Csokonai Vitéz Mihály: Az estve
2018. 07 20. - „Engem nem a tudományos megközelítés érdekel, hanem a természet misztériuma”
2018. 07 20. - Büntető a vakondlyukból
2018. 07 20. - Az alkotni tudás kegyelem eredménye, annyi mindennek meg kell hozzá lennie, hogy sikerüljön, izgalomnak és nyugalomnak, belső csendnek és olyan feszítő indulatnak, ami édes is, meg keserű is.
2018. 07 21. - Az olvasót tilos – csak egy másodpercig is – bizonytalanságban hagynunk. Az írás egyetlen ékessége a világosság.
2018. 07 21. - Ember, nem ember
2018. 07 21. - Juhász Gyula: Művészet
2018. 07 22. - József Attila: (Magad emésztő…)
2018. 07 23. - A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.
2018. 07 23. - Walt Whitman: A mennyei halál suttogása
2018. 07 23. - Két sors
2018. 07 24. - A könyv mindenkinek ugyanazt mondja, de nem mindenki tudja olvasni.
2018. 07 24. - Ki olvas ki?
2018. 07 24. - Babits Mihály: Olvasás közben
2018. 07 24. - Simon Adri
2018. 07 25. - Kaffka Margit: Áriák - II. Sostenuto
2018. 07 25. - Amíg mozog valami, tudhatjuk, hogy telik az idő. De addig nem.
2018. 07 25. - A kintornás
2018. 07 25. - Mozdul, rezzen
2018. 07 26. - Nézd csak, milyen messze vagy még az igazi szeretettől és alázatosságtól: amely senki másra nem néz haraggal, méltatlankodással, csak önmagára.
2018. 07 26. - Fájó holnapok
2018. 07 26. - Alás szolgája II.
2018. 07 26. - Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat
2018. 07 27. - Az életnek is vannak állomásai, mint a vasútnak. Csak épp hogy a vasúton tudjuk, melyik a végső állomás, ahol kiszállunk.
2018. 07 27. - A sajtó szerint
2018. 07 27. - Kosztolányi Dezső: Kis állomáson
2018. 07 27. - „A megélt valóság és annak továbbgondolása egyformán inspirál”
2018. 07 28. - Aki ésszerűen néz a világra, arra a világ is ésszerűen néz.
2018. 07 28. - Fukuyama vs. Hegel
2018. 07 28. - Rájnis József: Ezópus Beszéde a gonosz hatalomról
2018. 07 29. - Georges Rodenbach: Vasárnapok
2018. 07 30. - Kazinczy Ferenc: A mi nyelvünk
2018. 07 30. - A szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből. A nyelv azonban a tenger, a tenger.
2018. 07 30. - Legszebb szavaink
2018. 07 31. - Fölfelé megy borban a gyöngy
2018. 07 31. - A szóda már a civilizáció, az igaz, de nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, ami a hosszú élet titka.
2018. 07 31. - Vörösmarty Mihály: Fóti dal
2018. 08 01. - Fiú a delfinen
2018. 08 01. - Walter Savage Landor: Búcsú Itáliától
2018. 08 01. - Szőrén megülni a történelmet
2018. 08 01. - Ábrándos lelkek szerint a tenger óriási, kékes tájakat rejt méhében, s akik a vízbe fúltak, ott görögnek hatalmas halak közt, különös erdőkben, kristálybarlangokban.
2018. 08 02. - Gerlice
2018. 08 02. - Van egyfajta alázat, mely fegyver is, van egyfajta meghajlás, melyre csak meghajlással lehet válaszolni. Nem mondom, hogy dobd el a kardot. De ne hadonássz vele. (...) Erős akarsz lenni? Maradj nyugodt, figyelmes és alázatos.
2018. 08 02. - Alás szolgája III.
2018. 08 02. - Kosztolányi Dezső: Alázatos, fiúi fohász az aggokhoz
2018. 08 03. - Zsidó Ferenc és a 24
2018. 08 03. - Az olasz meló, avagy medve a pincében
2018. 08 03. - A kövek arra termettek, hogy szépen megfaragjuk őket, no meg persze, hogy kastélyokat építsenek belőlük.
2018. 08 03. - Alfred Tennyson: Az alvó palota
2018. 08 04. - A kutya és a hatodik érzék
2018. 08 04. - A kutya a legállhatatosabb barát – az első, aki üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez.
2018. 08 04. - Dsida Jenő: Kóborló délután kedves kutyámmal - 1. rész
2018. 08 05. - Dsida Jenő: Kóborló délután kedves kutyámmal - 2. rész
2018. 08 06. - A gondolat mindig előre jár. Túlságosan is messzire lát, messzebb, mint a test, mely a jelenben van.
2018. 08 06. - Két költő pihen
2018. 08 06. - Kölcsey Ferenc: Képzelethez
2018. 08 07. - Messenger-rabszolgaság
2018. 08 07. - Orczy Lőrinc: A szabadkőmívesek törvénye
2018. 08 07. - Nem kétséges, rossz dolog, hogy az ember elnyomja a nyájat. De ne ebben véld felfedezni az igazi rabszolgaságot: az igazi rabszolgaság az, amikor a nyáj tapossa el az embert.
2018. 08 08. - A hóhér hídja
2018. 08 08. - Stefan George: Kánikula
2018. 08 08. - Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz... fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.
2018. 08 08. - Az otthonosság élménye
2018. 08 09. - József Attila: Születésnapomra
2018. 08 09. - Vásártér
2018. 08 09. - A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.
2018. 08 09. - Írótábor Együtt
2018. 08 10. - Valahol Transzilvániában
2018. 08 10. - „Évről évre nő a tábor látogatottsága”
2018. 08 10. - Vajda János: Végtelenség
2018. 08 10. - A hit, ami képessé tesz minket, hogy hitelt adjunk olyan dolgoknak, amelyekről tudjuk, hogy nem igazak.
2018. 08 11. - Ha az ember túlad a kutyáján, megnézi, ki lesz a gazdája.
2018. 08 11. - A kutya és a hatodik érzék II.
2018. 08 11. - József Attila: A kutya
2018. 08 12. - Tóth Árpád: Vasárnap
2018. 08 13. - Minél üzletibb a világ, annál hidegebb a benső élet.
2018. 08 13. - Eladók és vevők
2018. 08 13. - Ady Endre: Az élet
2018. 08 14. - A megmutatott távolságtartásról
2018. 08 14. - Charles Baudelaire: Fantasztikus metszet
2018. 08 14. - Az élettől való bizonyos távolságtartás hozzátartozik a tudós logikai munkájához, a teoretikus ember szellemi magatartásához. Mindent, amit meg akar ismerni, kénytelen magával szembehelyezni, a közvetlen élményből kiemelni, azaz objektiválni.
2018. 08 15. - Egy fotó megfellebbezhetetlen bizonyítéka annak, hogy egy bizonyos dolog megtörtént. A kép torzíthat; mégis mindig megmarad a föltevés, hogy létezik vagy létezett valami olyasmi, ami a képen látható.
2018. 08 15. - Alice Szemétországban
2018. 08 15. - Kosztolányi Dezső: Fényképek
2018. 08 15. - A Balkán szelencéje
2018. 08 16. - Az ember, éppúgy, mint az állat, eredendően agresszív lény, természetéhez tartozik a kegyetlenség; és ha a civilizáció kegyetlenségének elfojtására kényszeríti, akkor az egyéni agresszió közösségi formákban keres kiutat: kisebb mértékben levezethető futballmeccsek és bikaviadalok által, de igazi kielégülés csak a népek egymás közti gyűlölete, a háború.
2018. 08 16. - Ady Endre: Imádság Háború után
2018. 08 16. - Orbán János Dénes: Versek
2018. 08 16. - A háború nem itt van
2018. 08 17. - Arthur Rimbaud: A részeg hajó
2018. 08 17. - A boldogság olyan, mint az elvarázsolt szigetek palotái, amelyeknek kapuit sárkányok őrzik. Harcolni kell érte, hogy meghódítsuk.
2018. 08 17. - A szerelem nem ismer tréfát
2018. 08 17. - Viktória eltűnése
2018. 08 18. - József Attila: Reménytelenül
2018. 08 18. - Inkább veszítsünk tisztességesen, mint hogy csalással nyerjünk.
2018. 08 18. - A széki asszony és a Minimum
2018. 08 19. - Babits Mihály: Két nyári vers
2018. 08 20. - Magyarral álmodni
2018. 08 20. - Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.
2018. 08 20. - Babits Mihály: Szent király városa
2018. 08 21. - Benned láttuk jelképezve a boldog jövendőt, amelyben a népek egymást testvérül fogják ölelni; s Te világolsz előttünk felséges példáddal, az emberiség nagy céljai elérésében.
2018. 08 21. - Juhász Gyula: Egy fiatal öngyilkosnak
2018. 08 21. - Mayerling
2018. 08 22. - A víájpí vonzásában
2018. 08 22. - Nem csak ínyenceknek
2018. 08 22. - A büszkeség inkább azzal függ össze, hogy mi a véleményünk önmagunkról, a hiúság azzal, hogy milyen legyen rólunk mások véleménye.
2018. 08 22. - Reményik Sándor: Hiúság
2018. 08 23. - Akiket hazavártak
2018. 08 23. - A háború nem itt van II.
2018. 08 23. - Kosztolányi Dezső: Szentbeszéd
2018. 08 23. - A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni.
2018. 08 24. - József Attila: Medvetánc
2018. 08 24. - A medve az erdőt szereti, a zerge a sziklás hegyeket, a vadkacsa a tocsogókat, ereket, a daru, túzok a síkságot, de a tehetetlen ember nem elégszik meg valamely egyes részével vagy porcikájával a roppant testnek, minden az övé legyen s a saját önös érdekei és a kapzsiságon alapuló divatok szerint értékeli még ezt a legszentebb anyát is.
2018. 08 24. - Maci, avagy egy frusztráció öröksége
2018. 08 24. - „Egyszerre vagyok kifelé és befelé forduló”
2018. 08 25. - Juhász Gyula: Augusztus
2018. 08 25. - Ahogy a fecskék nyáron velünk vannak, a hidegtől űzve viszont eltávoznak, ugyanúgy velünk vannak a hamis barátok életünk derűs szakában, de mihelyt észreveszik szerencsénk telét, valamennyien elrepülnek.
2018. 08 25. - Száz éve, augusztus végén
2018. 08 26. - Harold Monro: Fülemüle közel a házhoz
2018. 08 27. - Szeretetet lehet adni és lehet kapni. Csak egyet nem lehet: szeretetet zsarolni.
2018. 08 27. - Kosztolányi Dezső: Egy rossz költő mily megindító
2018. 08 27. - Irodalmi játszmák
2018. 08 28. - Magyarok külföldön
2018. 08 28. - A kíváncsi turista olyan, mint a szerelmes férj. Mindent elhisz és semmit sem lát.
2018. 08 28. - Arany János: Vándor cipó
2018. 08 28. - Győrffy Ákos
2018. 08 29. - A tetoválást gyűlölöm. S mégis szeretném sok embernek a keze fejére ráíratni: Minden cselekedetnek van következménye!
2018. 08 29. - Homokos, szomorú, vizes sík
2018. 08 29. - Tetoválás
2018. 08 29. - Charles Baudelaire: Szépség
2018. 08 30. - Az álom hídja
2018. 08 30. - Nem dicsőség a gyilkolás, nem büszkeség a rombolás. Semmi jó nincs a háborúban. Kivéve a végét.
2018. 08 30. - Babits Mihály: Háborús anthológiák
2018. 08 30. - A háború nem itt van III.
2018. 08 31. - „Jó kérdés, vajon olvasó vagyok-e egyáltalán a szó klasszikus értelmében”
2018. 08 31. - Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadó nélkül.
2018. 08 31. - Ceaușescu kontra Luther
2018. 08 31. - Arany János: Névnapi gondolatok
2018. 09 01. - Valószínűség, számítás
2018. 09 01. - Csokonai Vitéz Mihály: A szárazság és az elhagyatott szerelmes
2018. 09 01. - A remény egy esemény óhajtásának összecserélése ennek az eseménynek a valószínűségével.
2018. 09 02. - Berzsenyi Dániel: A szerelem
2018. 09 03. - Fölfedezők és szájhősök
2018. 09 03. - Az igazi felfedezés nem új földterületek megtalálásában rejlik, hanem abban, hogy új szemmel nézzük a világot.
2018. 09 03. - Tóth Árpád: Ez már nem nyári alkonyat
2018. 09 04. - Semmit se szeretek jobban az éppen létrejövőnél; s beleértve a szerelmet is, semmit sem ismerek, ami a legelső érzések gyönyörűségén túltenne.
2018. 09 04. - A legelső elsők
2018. 09 04. - Guy de Maupassant: Fölfedezés
2018. 09 05. - Nagyrealista kisregény Oroszországból
2018. 09 05. - John Milton: A vak szonettje
2018. 09 05. - Napóra
2018. 09 05. - Az idő az ifjúság körmönfont tolvaja.
2018. 09 06. - A tökéletes zártság egyetlen pillanata
2018. 09 06. - Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.
2018. 09 06. - Csikófogat
2018. 09 06. - Kölcsey Ferenc: Géniusz száll
2018. 09 07. - Kosztolányi Dezső: Elégia
2018. 09 07. - „A történelem háttér, az igazi drámák belül zajlanak”
2018. 09 07. - Az emlékezésben élni az öregkor és az elvégzett napi munka utáni pihenés dolga. A fiatalságot ezzel kezdeni kész halál.
2018. 09 07. - Időrádió
2018. 09 08. - Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.
2018. 09 08. - Tandíj
2018. 09 08. - Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban
2018. 09 09. - Antonio Machado: Iskola
2018. 09 10. - Aranyköpések
2018. 09 10. - Az embernek sohasem kell restelkednie egy tévedés bevallásán. Ezzel azt mutatja, hogy fejlődik, és ma okosabb, mint tegnap.
2018. 09 10. - Vörösmarty Mihály: Csalogány
2018. 09 11. - Ady Endre: Becéző, simogató kezed
2018. 09 11. - Ne becézz
2018. 09 11. - Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más.
2018. 09 12. - Átlátok rajtam
2018. 09 12. - Teophile Gautier: A művészet
2018. 09 12. - A művészet ott kezdődik, ahol a másolás véget ér.
2018. 09 12. - A másolás kényelme
2018. 09 13. - Teremtő szavak
2018. 09 13. - Örökség, mulandóság
2018. 09 13. - Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek.
2018. 09 13. - Juhász Gyula: Szavak
2018. 09 14. - Holnap talán mi következünk
2018. 09 14. - A vérbeli utazónak nincsenek konkrét tervei, és nem szándékozik mindenáron célba érni.
2018. 09 14. - Ezer mérföld őszelőn
2018. 09 14. - Kosztolányi Dezső: Szeptember elején
2018. 09 15. - Alul a tenger semmit sem tud arról, hogy nehéz gályák járnak rajta vagy hogy fürge csónakosok evezőlapátja barázdákat vág a hátán.
2018. 09 15. - Reményik Sándor: Lélekvesztő
2018. 09 15. - Evezősélet a Dunán
2018. 09 16. - Dsida Jenő: Új Loreley-vers
2018. 09 17. - Fazekas Mihály: A gratiákhoz
2018. 09 17. - Szabad állapotú nők
2018. 09 17. - A bölcsesség gyökere az önuralom.
2018. 09 18. - Johann Wolfgang von Goethe: Művész dala
2018. 09 18. - Menekülések, pótcselekvések, tépelődések
2018. 09 18. - A műalkotásban nem is a mű a legfontosabb, hanem az, hogy próbatétel elé állítja az embert: megküzdhet önnön kísérteteivel, megpróbálhat közelebb jutni saját meztelen igazságához.
2018. 09 19. - Az író arca
2018. 09 19. - Radnóti Miklós: Arckép
2018. 09 19. - Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik az arcképünkön, annál jobban elrontja azt.
2018. 09 19. - Milyen kevés elég a sokhoz, avagy a szék harmadik lába
2018. 09 20. - Teremtő szavak II.
2018. 09 20. - Békássy Ferenc összes műve
2018. 09 20. - Néha már úgy érzem, nagyon sok, talán minden a szavakon múlik, melyeket idejében kimond, vagy elhallgat, vagy leír az ember.
2018. 09 20. - József Attila: Elköszönő szelíd szavak
2018. 09 21. - Az emberi szív nagyon különös, nemcsak egész számok vannak benne, hanem törtek is. Egyenletek, amelyekben annyi az "ismeretlen", hogy meg sem lehet oldani őket.
2018. 09 21. - „A kvartettezés az egyik legjobb dolog a világon”
2018. 09 21. - József Attila: A számokról
2018. 09 21. - Százhuszonkettő, napom megrontója
2018. 09 22. - Ott úszott
2018. 09 22. - Pierre de Ronsard: Csak csont vagyok ma már
2018. 09 22. - A halál a vándor megnyugvása, minden fáradozás vége.
2018. 09 23. - Dsida Jenő: Ősz a sétatéren
2018. 09 24. - Savanyú almává verni
2018. 09 24. - A közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész nemzedékek főztek.
2018. 09 24. - Zenon Przesmycki: Fellegek
2018. 09 25. - A játék kívül fekszik a bölcsesség és a balgaság, az igazság és a hazugság, a jó és a gonosz ellentétén. Bár nem anyagi tevékenység, de nincs erkölcsi funkciója. A bűn és az erény fogalmai nem érvényesülnek itt.
2018. 09 25. - Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?
2018. 09 25. - Újabb pótcselekvések
2018. 09 26. - A kiűzetés után Ádám első háziállata a kígyó lett.
2018. 09 26. - Megalázott valóságok
2018. 09 26. - Charles Baudelaire: A táncoló kígyó
2018. 09 26. - A postán
2018. 09 27. - Romfalon virágmag
2018. 09 27. - Az igaz szavak nem kellemesek. A kellemes szavak nem igazak.
2018. 09 27. - Teremtő szavak III.
2018. 09 27. - Reményik Sándor: A megfoghatatlan szól a poétához
2018. 09 28. - Filippo Tommaso Marinetti: Óda a verseny-automobilhoz
2018. 09 28. - A Trabik, a pirosak meg a feketék
2018. 09 28. - Nem biztos, hogy luxusautóval lehet eljutni a boldogsághoz.
2018. 09 28. - „A bennem élő író, vagy inkább: a bennem élő művek iránt van felelősségem”
2018. 09 29. - „Dicsérni, dicsérni, dicsérni!”
2018. 09 29. - Radnóti Miklós: Dicséret
2018. 09 29. - Szemrehányást csak titokban tegyél a barátodnak, dicsérni viszont nyilvánosan dicsérd.
2018. 09 30. - József Attila: Áldalak búval, vigalommal
2018. 10 01. - Nézz az égre, s meglátod a Balatont, nézz a Balatonra, s meglátod az eget.
2018. 10 01. - A túlsó part ígérete
2018. 10 01. - Berzsenyi Dániel: A Balaton
2018. 10 02. - Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
2018. 10 02. - Belakni a könyvet
2018. 10 02. - A könyv a lélek orvossága.
2018. 10 03. - Tudom, hogy nem illik, de én mégis szeretlek, Abbázia. Van benned valami kispolgáriasan közönséges, valami filléresen közeli, valami szégyellnivalóan körúti.
2018. 10 03. - A spicces pincér
2018. 10 03. - Mediatizált kultúra
2018. 10 03. - Kosztolányi Dezső: Viszontlátás
2018. 10 04. - A víz arca
2018. 10 04. - Minden irodalomnak lelke a líra.
2018. 10 04. - Babits Mihály: A gazda bekeríti házát
2018. 10 04. - Palackposta
2018. 10 05. - Amnézia
2018. 10 05. - Reményik Sándor: Ha majd…
2018. 10 05. - „Szalonjában a kor legkiválóbb írói, költői, festői, előadóművészei fordultak meg”
2018. 10 05. - Mindig jusson eszükbe, hogy a múlt hazugság, hogy az emlékezet nem ismer visszautat, hogy minden régi tavasz visszahozhatatlanul elveszett, s hogy végső soron a legőrjöngőbb és legmakacsabb szerelem sem egyéb, mint tűnő igazság.
2018. 10 06. - Kőbefaragott
2018. 10 06. - Juhász Gyula: A szobor
2018. 10 06. - Rendkívül rá tudok csodálkozni mindenre: megállok, mint egy szobor, úgy nézem és hallgatom, és nincs az a színjáték, ami annyira tudna érdekelni, mint az emberi színjáték.
2018. 10 07. - Vajda János: Szobrok
2018. 10 08. - Iván és Micike
2018. 10 08. - Tóth Árpád: Október
2018. 10 08. - Egyes könyveket megízlelünk, másokat lenyelünk, de nagyon kevés az olyan, amelyet megrágunk és megemésztünk.
2018. 10 09. - Bátor, mint Walesi Bukowski Benő, a Józsi
2018. 10 09. - Charles Baudelaire: Előhang
2018. 10 09. - Tehetséges, ügyes ember morálja egyetlen lehető: tisztelni a törvényt, ameddig ésszerű, és fölrúgni, ahol ostoba!
2018. 10 10. - Lehull nevedről a hacsek, avagy a kultúrsokk látleletei
2018. 10 10. - Október
2018. 10 10. - Babits Mihály: Októberi ájtatosság
2018. 10 10. - Az ősz a hangulatok kiapadhatatlan forrásaként hat az érzékeny lélekre, és minden olvasásra érdemes költőt megihletett, hogy néhány mélabús sorban megörökítse.
2018. 10 10. - Hegedűs Réka
2018. 10 11. - Bella István-díjasok antológiája
2018. 10 11. - Palackposta II.
2018. 10 11. - Somlyó Zoltán: Könyvek, amiket sosem olvashattam
2018. 10 11. - A bölcsességre törekvő tanulónak a könyveket az aranynál és ezüstnél jobban kell szeretnie.
2018. 10 11. - Nemcsak abban áll a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tud előállítani, hanem hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja az utána következőt, s mikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jóllakott, akkor hoznak megint valamit, amire azt kell mondani, hogy „de már ebből eszünk!”
2018. 10 12. - Reviczky Gyula: Betegségben
2018. 10 12. - A láthatatlan terápia
2018. 10 12. - Ha egyszer nem hasít már az elektromosság…
2018. 10 12. - Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.
2018. 10 13. - Minden történet tanítás
2018. 10 13. - Az „itthon” számomra (...) fontos, akkor is, ha dúl a bunkóság, ha rettegni kell a szomszédoktól, ha minduntalan becsapnak, ha szeméthegyek között kell az erdőn sétálni, kutyaszarokat kerülgetni az utcán, akkor is idetartozom, itt tudok csak élni, megengedem: azért, mert máshol sokkal rosszabb lenne számomra, akkor is, ha látszólag „jobb” lenne. Ezért aztán a hazaszeretet önzés, önvédelem.
2018. 10 13. - Vörösmarty Mihály: A hazafi
2018. 10 14. - Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm…
2018. 10 15. - Szonett és piskóta
2018. 10 15. - Po Csü-Ji: Ebéd Után
2018. 10 15. - Nemcsak abban áll a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tud előállítani, hanem hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja az utána következőt, s mikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jóllakott, akkor hoznak megint valamit, amire azt kell mondani, hogy „de már ebből eszünk!”
2018. 10 16. - Kevés ember eléggé bölcs ahhoz, hogy a mérgezett dicséretnél többre becsülje a hasznos kritikát.
2018. 10 16. - A sértődős szerző
2018. 10 16. - Vitkovics Mihály: Sok a kritikus, kevés az író
2018. 10 16. - Borbély Réka
2018. 10 17. - A zöld alma, mikor pirosra változik, a komoly ember, mikor mosolyog, mintha nem egy és ugyanaz volna.
2018. 10 17. - Karinthy Frigyes: Almafa
2018. 10 17. - Kronprinz Rudolf
2018. 10 17. - Egy énekművész műhelyéből
2018. 10 18. - Szávai Géza: Aletta bárkája
2018. 10 18. - Tárgyak
2018. 10 18. - Kölcsey Ferenc: A szabadsághoz
2018. 10 18. - - Oly édes a bizonytalanság. A köd csodássá varázsolja a tárgyakat. - De ködben nem látjuk az utat. - (...) Minden út egyfelé vezet. - Hova? - A kiábrándulásba.
2018. 10 19. - Hogy mennyire alkalmazkodik az ember a környezetéhez - egészen elképesztő. Úgy hiszem, ha pokolra kerülök - egy hónapig szokni fogom az új helyet, míg megtudom, hol a könyvtár, az opera, nem lehetne-e valamelyik bűnöstől pianínót szerezni - és pár hónap múlva úgy hozzászokom, hogy nem akarok másik lakásba költözni, még a Paradicsomba se.
2018. 10 19. - Robert Burns: Az ördög elvitte a fináncot
2018. 10 19. - Passzió és felelősség
2018. 10 19. - A skót finánc meg én
2018. 10 20. - A forradalom is kulturális mű, a teremtő elhivatottság és tehetség legteljesebb megnyilvánulása, mely okot ad arra, de meg is követeli tőlünk, hogy mélységesen higgyünk a jövőben.
2018. 10 20. - 1956 emlékezete
2018. 10 20. - Kosztolányi Dezső: Őszi síp
2018. 10 21. - Guillaume Apollinaire: Kikericsek
2018. 10 22. - Berzsenyi Dániel: A poéta
2018. 10 22. - Ügynökségek kora
2018. 10 22. - A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. A legszentebb játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt.
2018. 10 23. - Fickánd és lubick
2018. 10 23. - Ady Endre: Hát ahogyan a csodák jönnek…
2018. 10 23. - Az „írás” nagyon ritkán más, mint hiú önmutogatás, kínálkozó magakelletés. Néha több és más, de ez nagyon ritkán esik meg.
2018. 10 24. - Ipari blues több szólamban
2018. 10 24. - Rainer Maria Rilke: Őszi nap
2018. 10 24. - A tél városában
2018. 10 24. - Azért indulok el mindig egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami.
2018. 10 25. - Komjáthy Jenő: A homályból
2018. 10 25. - Áramszünet
2018. 10 25. - Ritkán kötök ott ki, ahová menni szándékoztam, de gyakran ott találom magam, ahol szükség van a jelenlétemre.
2018. 10 25. - Jelen lenni
2018. 10 26. - Az összekötő helytállás éltet
2018. 10 26. - Hogy neveld a kéziratod?
2018. 10 26. - Mert minden fa az Ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.
2018. 10 26. - Babits Mihály: In Horatium
2018. 10 27. - Hagyaték
2018. 10 27. - A bátorság nem a beszédben van. Hanem a választásban.
2018. 10 27. - Kölcsey Ferenc: Választás
2018. 10 28. - Juhász Gyula: Örök visszhang
2018. 10 29. - Hol van a G-pont?
2018. 10 29. - A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.
2018. 10 29. - Tóth Árpád: Őszben – tavaszról
2018. 10 30. - Régebb minden
2018. 10 30. - Charles Baudelaire: Spleen
2018. 10 30. - Semmi sem állandó, csak a változás maga.
2018. 10 31. - Kosztolányi Dezső: Őszi koncert – Praeludium
2018. 10 31. - „Szépen megírni csak azt lehet, ami fáj”
2018. 10 31. - „Az álom s éj után kél újra fény”
2018. 10 31. - Ki az, ki temetőn meghatva nem érezné magát? mint gyermek, mert fél, hogy az elhúnytak visszajönnek; mint férfi, mert tudja, hogy a föld senkit vissza nem ad.
2018. 11 01. - Shakespeare a Corvin közben
2018. 11 01. - A halottak láthatatlanok ugyan, de azért jelen vannak.
2018. 11 01. - Zsazsa hazajött
2018. 11 01. - Juhász Gyula: Temető
2018. 11 02. - Kosztolányi Dezső: Halottak napján
2018. 11 02. - Az emberi gondolkodás ott fejlődik a leglátványosabban, ahol két eltérő gondolkodásmód kerül egymással kapcsolatba, amelyeknek gyökerei talán egészen különböző kultúrákból erednek, és amelyek különböző időben, vagy különböző kulturális közegben, esetleg teljesen eltérő vallási hagyományok között keletkeztek.
2018. 11 02. - A versek útja
2018. 11 02. - Dzsekk-o-lentörn (tököm, uborkám)
2018. 11 03. - A szerelem és szeretet közt nagy a különbség. Az első vak, a másik szemes.
2018. 11 03. - Szeretet, szerelem, zavar
2018. 11 03. - József Attila: Mikor az uccán átment a kedves
2018. 11 04. - Karinthy Frigyes: Pitypang
2018. 11 05. - Vajda János: Őszi hangulat
2018. 11 05. - Az életben a legjobb dolgok azok, amikor az ember tisztán látja az összefüggéseket. Ezt csak nagyon csüggedt, nihilista hangulatban lehet tagadni.
2018. 11 05. - Visszafelé elsülő
2018. 11 06. - Dohányozz nyugodtan
2018. 11 06. - Kölcsey Ferenc: Pipadal
2018. 11 06. - A dohányzásról pofonegyszerű leszokni. Én magam is legalább százszor megtettem.
2018. 11 07. - A folyómederben
2018. 11 07. - Sose várd a jövőtől, miként a bolond várja a folyóparton, hogy a víz lefolyjon egyszer. Mert a folyó, akárcsak az élet, örök, miközben pillanatról pillanatra más és más.
2018. 11 07. - József Attila: A Dunánál
2018. 11 07. - Megízlelni a szabadságot
2018. 11 08. - A költészet az ember létezésének egyetlen konkrét bizonyítéka.
2018. 11 08. - Arany János: Mindvégig
2018. 11 08. - Ártó receptek könyve
2018. 11 08. - Vannak versek, amiket el kell mondani
2018. 11 09. - Hogy neveld a kéziratod? – II.
2018. 11 09. - Jean Richepin: A bábeli torony
2018. 11 09. - Ha az orvosom azt mondaná, hogy csak hat percem van hátra élni, nem tűnődnék. Egy kicsit gyorsabban gépelnék.
2018. 11 09. - Ajándék idő, lopott idő, eksztatikus idő
2018. 11 10. - Halas
2018. 11 10. - Mi a halál? Egy fokkal közelebb kerülök a nyugalomhoz, és talán kettővel közelebb a csendhez.
2018. 11 10. - Juhász Gyula: Harmónia
2018. 11 11. - Reményik Sándor: Béke
2018. 11 12. - Baróti Szabó Dávid: A mezei életnek dícséreti
2018. 11 12. - Apácák fakanállal
2018. 11 12. - Mert az ember a legnagyobb és egyetlen értelmes dolgot, amit tehet, akkor cselekszi, ha természetadta képességeivel önmaga megvalósítására törekszik. Ezért mondtam régebben olyan gyakran neked: ne a gondolkodó vagy az aszkéta példáját másold, hanem légy önmagad, törekedj önmagad megvalósítására!
2018. 11 13. - Karinthy Frigyes: Prológus egy cirkusz-filmhez
2018. 11 13. - Könyvben a Covenant
2018. 11 13. - Az olvasás művészetének első alaptörvénye: olvassunk jó könyveket.
2018. 11 14. - Sohasem vagyunk olyan védtelenek a szenvedéssel szemben, mint amikor szeretünk valakit, sosem vagyunk olyan gyámoltalanul boldogtalanok, mint mikor elvesztettük szeretetünk tárgyát vagy az ő szeretetét.
2018. 11 14. - Paul Verlaine: Őszi chanson
2018. 11 14. - Koreai Antigoné
2018. 11 14. - Állatok hídja
2018. 11 15. - Eötvös József: Búcsú
2018. 11 15. - 49/49
2018. 11 15. - Még néhány óra
2018. 11 15. - Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.
2018. 11 16. - Dsida Jenő: Kacagnak a hitetlenek
2018. 11 16. - Több dolgok vannak földön és egen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes.
2018. 11 16. - A pipelábú ember
2018. 11 16. - Párhuzamos valóságok
2018. 11 17. - Babits Mihály: Messze… Messze
2018. 11 17. - Amit Európa csodál, azért Ázsia büntet. Ami bűn Párizsban, az elkerülhetetlenül szükségessé válik, mihelyt az ember túljutott az Azori-szigeteken. Semmi sem állandó idelent a földön, közmegegyezések szerint élünk, amelyek a világtájak szerint változnak.
2018. 11 17. - Édesjég
2018. 11 18. - Kaffka Margit: Egy madár
2018. 11 19. - Kizárt
2018. 11 19. - Nem vagyunk mások, mint folytatásai a régi időnek, a lábnyomok továbbmennek ugyanazon az úton, jó szem kell hozzá, hogy megláthassa valaki, hol végződik az egyik nemzedék lábnyoma és hol folytatódik az új nemzedéké.
2018. 11 19. - Arany János: Régi jó időből
2018. 11 20. - Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
2018. 11 20. - Ingatlanpiaci típusok – Az ügyvéd
2018. 11 20. - Tompa Mihály: Boldog sziget
2018. 11 20. - Borbély László
2018. 11 21. - Antidekameron
2018. 11 21. - Veszedelmekről álmodom
2018. 11 21. - Soha semmi sem múlik el egészen. Nem igaz ám, hogy az idő, ahogyan mondani szokták, eljár felettünk, és egy bekötött szájú zsákban magával viszi a tegnap és tegnapelőtt történeteit, illatait, színeit és formáit. Én inkább úgy érzem, hogy az, ami egyszer megtörtént velünk, az soha többé nem válhat meg nem történtté, amíg élünk, megőrizzük magunkban a benyomásait.
2018. 11 21. - Márk lemezei?
2018. 11 21. - Jean de La Fontaine: A holló meg a róka
2018. 11 22. - Kazinczy Ferenc: A nyelvrontók
2018. 11 22. - Édes anyanyelv
2018. 11 22. - Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.
2018. 11 23. - Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.
2018. 11 23. - Dsida Jenő: Temetőben
2018. 11 23. - Előjáték a télhez
2018. 11 23. - Daljáték Benedek Elek mesékre, cimbalom Bartók műveire
2018. 11 24. - Ady Endre születésnapján
2018. 11 24. - A próza olyan, mint az ablak, a költészet pedig, mint a tükör.
2018. 11 24. - Ady Endre: Héja-nász az avaron
2018. 11 25. - Ady Endre: A muszáj-Herkules
2018. 11 26. - Tévés esetek
2018. 11 26. - Az értelemből három dolog fakad: a helyes gondolkodás, a helyes beszéd és a helyes cselekvés.
2018. 11 26. - Babits Mihály: Magyar szonett az őszről
2018. 11 27. - Bízzál, de nézd meg, kiben.
2018. 11 27. - Ingatlanpiaci típusok – A tulajdonos
2018. 11 27. - Bessenyei György: Barátság
2018. 11 28. - (El)szólások
2018. 11 28. - Vörösmarty Mihály: A merengőhöz
2018. 11 28. - Két év elég ahhoz, hogy megtanulj beszélni, de egy egész élet kell, hogy megtanulj hallgatni.
2018. 11 28. - Az élőfilm kockái ma is peregnek
2018. 11 29. - Provence – Côte d’Azur
2018. 11 29. - A legnagyobb történések nem életünk leghangosabb, hanem annak legcsöndesebb órái.
2018. 11 29. - Emlékezés, várakozás
2018. 11 29. - Juhász Gyula: A csönd felé
2018. 11 30. - Berzsenyi Dániel: Magyarország
2018. 11 30. - Száz év hazám
2018. 11 30. - A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.
2018. 11 30. - Tolnay Klári beragyogta az életét azoknak, akik kapcsolatban álltak vele
2018. 12 01. - Radnóti Miklós: December (Részlet a Naptárból)
2018. 12 01. - A vásárlásról
2018. 12 01. - Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.
2018. 12 02. - Babits Mihály: Ádventi köd
2018. 12 03. - Tóth Árpád: Téli verőfény
2018. 12 03. - Tornatermi fontos emberek
2018. 12 03. - A várakozás őrli meg az idegeket, az töri le a szarvakat, az oszlatja el legjobban az önbizalmat.
2018. 12 04. - Csontos János: Cellulóz
2018. 12 04. - Maradjon a lelkünkben egy szöglet fiatalon és tisztán.
2018. 12 04. - Az utolsó koccintás
2018. 12 05. - Európa nyelve a fordítás.
2018. 12 05. - A pusztába kitett ember
2018. 12 05. - Fordítva I.
2018. 12 05. - Charles Baudelaire: Legyen tiéd a vers, hogy majd ha boldogan
2018. 12 06. - Végvár. Júliával az út
2018. 12 06. - Mit sem ér, ha a történelmet hatalmi szóval betiltják. Éppen annak kell alaposan ismernie mindazt, ami régi, aki újat akar teremteni.
2018. 12 06. - Babits Mihály: Emlékezés gyermeteg telekre
2018. 12 06. - Gyid Moroz
2018. 12 07. - Juhász Gyula: Mátyás király
2018. 12 07. - A rossz könyvek nemcsak haszontalanok, hanem ártalmasak. Hiszen a jelenlegi írásos művek kilenctizede csak azért nyomtatódik, hogy kicsaljon a hiszékeny, nagyszámú közönség zsebéből néhány felesleges tallért; ennek érdekében a szerzők, kiadók, és szerkesztők szándékosan megvastagítják a könyvecskéket. Még kártékonyabb, szemtelenebb és lelkiismeretlenebb csalást követnek el a soronkénti firkászok; garasokat behajtva soronkénti tákolmányukért. Ezek a „napszámosok” megrontják az olvasók ízlését, és megsemmisítik a természetes megvilágosodást.
2018. 12 07. - Corvinák között
2018. 12 07. - „Hogy a hangszer ismét a Nagyterem éke lehessen”
2018. 12 08. - Vad természet
2018. 12 08. - A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a "szűkebb pátriára" lyukad ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja nyelvét megtanulta. Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó történetét, ízleli az ősi pillanatot, amidőn a ház és haza egy dolgot jelentett.
2018. 12 08. - Tompa Mihály: A bikoli fák alatt
2018. 12 09. - Somlyó Zoltán: Hideg van
2018. 12 10. - Szinkron
2018. 12 10. - Arany János: Rege a csodaszarvasról
2018. 12 10. - A fordító újat, másikat alkot, mely az eredetivel lélekben, zenében, formában azonos. Hamisat, mely mégis igaz. Műfordítani annyi, mint gúzsba kötötten táncolni.
2018. 12 11. - Reményik Sándor: Hőmérő
2018. 12 11. - Szerelem, fájdalom... végtére mégsem lehet betegségnek minősíteni az életet csak azért, mert fáj.
2018. 12 11. - Férfinátha
2018. 12 12. - Disztópia a lengyel sci-fi mezőny ezüstérmesétől
2018. 12 12. - A műfordítónak úgy kell dolgoznia, hogy célt találjon. […] Céloznia kell, mint a jó céllövőnek, aki érzi a kezével, az idegeivel, hogy a puska csövét magasabbra kell tartania, mint amilyen magasan a célt látja, mert a golyót röptében lefelé húzza a gravitáció.
2018. 12 12. - Paul Verlaine: Paul Verlaine álma
2018. 12 12. - Fordítva II.
2018. 12 13. - József Attila: Az Isten itt állt a hátam mögött…
2018. 12 13. - Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.
2018. 12 13. - Hogy került oda Isten?
2018. 12 13. - Nem halhatsz meg
2018. 12 14. - „A legszemélyesebb élményekből is lehet kitűnő és csapnivaló könyvet írni”
2018. 12 14. - Tudjad, hogy minden, ami szép, emberien hasznos és okos, összetartozik. A templomokban és a műhelyekben ugyanaz a lélek szól Istenhez és a világhoz.
2018. 12 14. - Reményik Sándor: Templomok
2018. 12 14. - Templomgyűjtés
2018. 12 15. - Berzsenyi Dániel: Mulandóság
2018. 12 15. - Az öröklét 80 huszára
2018. 12 15. - Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma?
2018. 12 16. - Ady Endre: A lelkem Kánaán-magvai
2018. 12 17. - Csokonai Vitéz Mihály: A versszépítő
2018. 12 17. - A kánon is bonyolult
2018. 12 17. - Az érzékek nem csapnak be, az ítéletalkotás az, ami félrevezet.
2018. 12 18. - Az anyanyelvet valóban el lehet felejteni. De nemcsak külföldön, idegen nyelvek uralkodói légkörében vagy szomszédságában - el lehet felejteni idehaza is. Ha nem arra használjuk, amire való, a nyelv meghanyatlik.
2018. 12 18. - Kosztolányi Dezső: Téli alkony
2018. 12 18. - Megy, mint a négyszögesített karikacsapás
2018. 12 19. - A kompon I.
2018. 12 19. - Hidegbéke
2018. 12 19. - A folyó évszázadról évszázadra folyik, s a partján zajlanak az ember történetei. Zajlanak, hogy aztán holnap feledésbe merüljenek, s a folyó tovább folyjon.
2018. 12 19. - Reményik Sándor: Komppal
2018. 12 20. - Hangolódás
2018. 12 20. - Ha ráhangolódsz az Útra, áthat az ereje. Tetted természetévé válik, természeted az Ég természete lesz.
2018. 12 20. - Fischer Ármin reggelije
2018. 12 20. - Ady Endre: A nagyranőtt Krisztusok
2018. 12 21. - Lottóhajók
2018. 12 21. - „A mediterrán ember mindazonáltal önérzetes, ismeri a maga értékét”
2018. 12 21. - Percy Bysshe Shelley: Dal
2018. 12 21. - Az élet örömei a hétköznapokban rejlenek, s apróságokból tevődnek össze. Aki magán hordja a világot, s mint Atlasz, emeli minduntalan a Földet, képtelen ezt észrevenni.
2018. 12 22. - Észrevétlen szent helyek
2018. 12 22. - Ludwig Uhland: A kápolna
2018. 12 22. - Most nincs virág és nincsen napsugár. A kályha verőfénye az egyedüli, ami emlékeztet a nyárra. Azonban nekünk ez is elég. A boldogság békéje van a szívünkben. Mi a boldogság? Mikor a vágyak pihennek. Mikor az ember nem gondol a holnapra, csak bámulja a parazsat félálmos nyugovással, s lelke úgy leng a múltak fölött, mint a tó fölött a madár.
2018. 12 23. - Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik
2018. 12 24. - József Attila: Karácsony
2018. 12 24. - Karácsonynak hívják
2018. 12 24. - S itt a karácsony, no lám, igen itt van. S az bizony nem a lelket emésztő keménység, sem a szigorúság, hanem a boldogság ideje a szívnek és a szájnak. Oh te kemény apostol, bizony mondom, ez a nagy napoknak minden titka. Mintha egy kis időre elengednénk e meghajszolt világ rettenetes gyeplőit, s nagy csend állna meg feletted a levegőben, s fejed felett kigyúlnának újra régi csillagaid, amelyeket úgy megcsodáltál valamikor... S azért oly szépek, mondom, mert lihegve megálltál s íme észreveszed őket újra.
2018. 12 25. - Kosztolányi Dezső: Karácsony
2018. 12 25. - Jókönyvdömping
2018. 12 26. - A kompon II.
2018. 12 26. - Babits Mihály: A felnőtt karácsony
2018. 12 26. - Földi űrutazás szovjet módra
2018. 12 27. - Nádi szélben
2018. 12 27. - Az emberi fajnak egyetlen igazán hatásos fegyvere van, és ez a nevetés.
2018. 12 27. - Csak vidáman
2018. 12 27. - Dsida Jenő: Hideg téli est
2018. 12 28. - A tél nem egy évszak, hanem elfoglaltság.
2018. 12 28. - Radnóti Miklós: Téli napsütés
2018. 12 28. - Az erdőn túli télben
2018. 12 28. - „Öreg költőből így lesz fiatal filmes”
2018. 12 29. - A költészet beszélő festészet, a festészet néma költészet.
2018. 12 29. - Bruegel és Brueghel
2018. 12 29. - Giosuè Carducci: A Caracalla Thermái előtt
2018. 12 30. - John Keats: Köd múltán
2018. 12 31. - Ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az óesztendőből az újesztendő mezőire.
2018. 12 31. - Költők játszanak
2018. 12 31. - Arany János: Szilveszter-éjen
2019. 01 01. - Az időnek a valóságban nincs tagozódása, az új hó, új esztendő kezdete nem jár mennydörgéssel vagy trombitaharsogással, és még az új évszázad beköszöntésekor is csak mi, emberek lövöldözünk és kongatjuk a harangokat.
2019. 01 01. - A vége felé egyre jobb lesz
2019. 01 01. - Tóth Árpád: Újév reggele
2019. 01 02. - Egy művészben eleve kell legyen valami önveszélyes... alternatívák nincsenek. Alig van esély bármiféle tapasztalat túlélésére. Akármelyik pillanat az utolsó lehet.
2019. 01 02. - Kosztolányi Dezső: Csáth Gézának
2019. 01 02. - Csáth éve
2019. 01 03. - Tompa Mihály: Újévi üdvözlet
2019. 01 03. - Tovább
2019. 01 03. - Néha megáll egy pillanatra az idő. Egy-egy jelenet úgy marad meg bennünk, mint egy kimerevített kép. Elhalkuló hangok, lelassult mozdulatok. Semmi sem változik. Aztán elmúlik a pillanat.
2019. 01 04. - Babits Mihály: Szőllőhegy télen
2019. 01 04. - Olyan a gyermekkor emléke télen, mint egy sivár, elhagyott lakás, ahonnan kiköltözött mindenki, akit szerettünk, mint egy lakás, melyből elhordták a bútorokat, s melyet nem lehet többé kifűteni.
2019. 01 04. - Költözni nagyszerű
2019. 01 05. - Modern világunk ahhoz a repülőgéphez hasonlítható, melyben nem ül pilóta. Az utastér teli van utasokkal, egy csomó emberrel, akik úgy tesznek, mintha irányítanának, elmélyült képpel osztanak, szoroznak, holott mindnyájan ki vagyunk szolgáltatva a tőzsdei árfolyamok szeszélyes mozgásának és annak, hogy minden a háttérből irányítódik.
2019. 01 05. - Villámgyors, korlátlan, elérhető
2019. 01 05. - Vörösmarty Mihály: Sonett
2019. 07 01. - Babits Mihály: Az elbocsátott vad
2019. 07 01. - Mellszobrok és egyebek
2019. 07 01. - Minden író pályája eleven élet, melyen lakatként csörömpöl az irodalomtörténeti besorolás.
2019. 07 02. - Kegyetlen játék
2019. 07 02. - Ady Endre: A szivárvány halála
2019. 07 02. - A jóság és rosszaság, az irgalom és kegyetlenség [...] furcsa viszonyban állanak egymással. Elválaszthatatlanul együtt működnek, az egyik el se képzelhető a másik nélkül, akárcsak az, hogy valaki, akinek kitűnő a szeme, ne lássa meg egyformán a kéket és vöröset, a pillangót és gilisztát.
2019. 07 02. - Pósa Zoltán
2019. 07 03. - Üzenet a tenger mélyéről
2019. 07 03. - A művész érzékeny a formára; a sorsra. Megkezdi a kiképzést. A feladata addig az volt, hogy továbbsegítse vagy újrakezdje a világot. Most már komolyabb dolga van. Meg kell állítania és be kell fejeznie. Övé az utolsó pillanat.
2019. 07 03. - Vérfoltos napló
2019. 07 03. - Juhász Gyula: Immortel
2019. 07 04. - Kifeszített pillanat
2019. 07 04. - Fényképezni annyi, mint részesévé válni valaki (vagy valami) halandóságának, sebezhetőségének, változékonyságának. Minden fénykép – éppen, mert kihasítja és megdermeszti a pillanatot – az idő mindent fölemésztő kérlelhetetlenségéről tanúskodik.
2019. 07 04. - Párizsi kaland
2019. 07 04. - Radnóti Miklós: Páris
2019. 07 05. - Hirtelen
2019. 07 05. - Ha azt mondjuk a fölnőtteknek: „Láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok...” – sehogy sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik: „Láttam egy százezer frankot érő házat.” Erre aztán fölkiáltanak: „Ó, milyen szép!”
2019. 07 05. - Császár Angela irodalmi hangversenyei
2019. 07 05. - Kosztolányi Dezső: Groteszk
2019. 07 06. - Minden bajra két orvosság van: az idő és a csend.
2019. 07 06. - Reményik Sándor: Akarom
2019. 07 06. - A csend körei
2019. 07 07. - József Attila: Csend
2019. 07 08. - Somlyó Zoltán: Vidéki városok vendége
2019. 07 08. - A művészek köztársasága
2019. 07 08. - Az emberek nagyon ritkán méltók rá, hogy maguk kormányozzák magukat.
2019. 07 09. - Gilbert Keith Chesterton: A szamár
2019. 07 09. - Az emberismeret nem mindig boldogít.
2019. 07 09. - Edzőtermi
2019. 07 10. - A tónál
2019. 07 10. - A közép-európai mágikus realizmus szintet lép
2019. 07 10. - John Milton: L’allegro
2019. 07 10. - A nyugalom, a csendes hely, a nyájas mező, a derült ég, a források mormolása, a lélek nyugodtsága igen nagy befolyással van arra, hogy még a legmeddőbb múzsák is termékennyé legyenek, s szülötteik bámulattal és elragadtatással töltsék el a világot.
2019. 07 11. - Találkozások I. – Hervay Gizella
2019. 07 11. - Vándorforrás
2019. 07 11. - És megtörténhetik: társra is találhatunk, csak meg kell tanulnunk az ő egyetlen, soha meg nem ismételhető nyelvét.
2019. 07 11. - Tóth Árpád: Forró nyári nap
2019. 07 12. - A bölcs ember a lehetőségeit megteremti, és nem megtalálja.
2019. 07 12. - Hömpölygés
2019. 07 12. - Balatoni tájköltészet, értékmentés, történelem
2019. 07 12. - Tompa Mihály: Isten akaratja
2019. 07 13. - Műveld a csodát, ne magyarázd...
2019. 07 13. - Nagy László emlékezete
2019. 07 13. - Vörösmarty Mihály: Sas
2019. 07 14. - Rainer Maria Rilke: Az idegen
2019. 07 15. - Egy kis fészkelődés
2019. 07 15. - Az élet igazi zamatát a gyerekek és a madarak ismerik.
2019. 07 15. - Kosztolányi Dezső: Madarak beszéde
2019. 07 16. - A maradásról
2019. 07 16. - Csak egyszer halok meg, és én nem akarok lemaradni róla.
2019. 07 16. - Ismeretlen kínai költő: Kakasszó
2019. 07 17. - Pannon magánmitológia bazalthegyekkel és festményekkel
2019. 07 17. - Egy gyötrelmes, hosszú betegségünk annyi emléket se hagy maga után, mint egy fogfájás. Lelkünk felejteni igyekszik. Évek múlva még azt a városrészt is elkerüljük, ahol a kórház van, melyhez szenvedésünk rögződik.
2019. 07 17. - Függöny
2019. 07 17. - Dsida Jenő: Magamról
2019. 07 18. - Petőfi Sándor: A XIX. század költői
2019. 07 18. - Fekete-Tisza
2019. 07 18. - Találkozások II. – Petőfi Sándor
2019. 07 18. - A világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye.
2019. 07 19. - Falun kell a sötétség, mert csak a sötétben mer forrni a bor, érni a tök, nőni a gyerek, álmodni a leány, ölelkezni a gazda. A sötétben pihennek jóízűt a kertek, fák, állatok és emberek.
2019. 07 19. - „Egy irodalmi pálya nem rövid-, hanem hosszútávfutás”
2019. 07 19. - Interjú
2019. 07 19. - Csokonai Vitéz Mihály: Lócsere
2019. 07 20. - Írás és kép között
2019. 07 20. - A hivatás az élet hátgerince.
2019. 07 20. - Charles Baudelaire: A beteg múzsa
2019. 07 21. - Berde Mária: Ima
2019. 07 22. - A ló közerkölcsbe ütköző része
2019. 07 22. - Kazinczy Ferenc: A szép és a jó
2019. 07 22. - És mi az a helyes beszéd? Tartózkodás a hazugságtól, a másokat megosztó beszédtől, a sértő beszédtől és a hiábavaló fecsegéstől: ezt nevezik helyes beszédnek.
2019. 07 23. - A fölnőttek [...] szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: „Milyen a hangja?” „Mik a kedves játékai?” „Szokott-e lepkét gyűjteni?” Ehelyett azt tudakolják: „Hány éves?” „Hány testvére van?” „Hány kiló?” „Mennyi jövedelme van a papájának?” És csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik.
2019. 07 23. - A megtartó számolás
2019. 07 23. - József Attila: A számokról
2019. 07 24. - Ha leveleket ír az ember, nem érzi magát magányosnak. Ráadásul még arra is van remény, hogy válasz érkezik.
2019. 07 24. - Árnyék a falon
2019. 07 24. - Reviczky Gyula: Bábel
2019. 07 24. - A világ közepe
2019. 07 25. - Az írás egyetlen szabályt ismer: hogy legyen mit mondanod.
2019. 07 25. - Ady Endre: Az Úr érkezése
2019. 07 25. - Találkozások III. – Ady Endre
2019. 07 25. - Lakat vére hull
2019. 07 26. - Berzsenyi Dániel: Glycere
2019. 07 26. - Plakát
2019. 07 26. - „A kikristályosodott magyar versben nem lehetett csalódni”
2019. 07 26. - Ez a legszörnyűbb a felnőttkorban – és erre csak most kezdek rájönni –, hogy mire az ember megkapja, amire egész gyermekkorában vágyott, a dolog feleannyira sem csodálatos, mint hitte.
2019. 07 27. - Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben – Augusztus
2019. 07 27. - Ha az ember egészen magára marad, kezdi nagyon különös módon szemlélni a dolgokat. A fák megszűnnek fák lenni, a föld emberi arcot ölt, a kövek regélni kezdenek.
2019. 07 27. - Fák, nyári vándorok
2019. 07 28. - Tóth Árpád: A fa
2019. 07 29. - Édes Gergely: Szőr köntöst öltő bölcshöz
2019. 07 29. - Nem kell hinni, hogy aki könyvekbe menekül, okvetlen az élet elől akar szökni. Sokszor inkább tágítani akarja életét, több életre szomjas, mint amennyit kora s végzete kiosztott.
2019. 07 29. - Bekebelezett tudor
2019. 07 30. - Balassi Bálint: Ex psalmo 42.
2019. 07 30. - A langyosakról
2019. 07 30. - Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.
2019. 07 31. - Szemben trendekkel, kánonokkal
2019. 07 31. - Méltóság vesz itt körül; nem egy uralkodó, hanem egy nép egyesített emberi erőfeszítésének fenséges emlékműve ez a város. […] A velenceieknek sajátos új emberfajtává kellett alakulnia, ahogy magát Velencét is csakis önmagához lehet mérni.
2019. 07 31. - Egy kávé mellett
2019. 07 31. - Reményik Sándor: Sóhajok hídja
2019. 08 01. - Régi napok rendje
2019. 08 01. - Találkozások IV. – Arany János
2019. 08 01. - Arany János: Családi kör
2019. 08 01. - Egyes szavak csupán levelei, vékony ágai a nyelv törzsökének, azok rombolása könnyebben pótolható: de a szókötési formák azon nemesb ereket, csatornákat képezik, melyeken a fa éltető nedve kereng.
2019. 08 02. - Ökofrász
2019. 08 02. - Minden cselekedet következményei benne vannak magában a cselekedetben.
2019. 08 02. - Kiadásra váró családtörténet: az Ábrányiak
2019. 08 02. - Batsányi János: A látó
2019. 08 03. - Franciák Szegeden
2019. 08 03. - A szolgálat furcsa paradoxiája, érthetetlen ellentmondása, hogy a tökéletes és a nagyon rossz (a már-nem-is-katona) meghatározása teljesen egybeesik; jó és rossz itt ugyanaz; találkoznak, egymás képét öltik fel a föltétlen engedelmességben, úgyhogy azt is mondhatnók: a katona sohasem lehet igazán jó, mert tökéletességében egyúttal hitvánnyá válna.
2019. 08 03. - Babits Mihály: Utca, délelőtt
2019. 08 04. - Juhász Gyula: Új anakreoni dal
2019. 08 05. - A kultúra ára
2019. 08 05. - A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása.
2019. 08 05. - Karinthy Frigyes: Az ige így született
2019. 08 06. - Somlyó Zoltán: Öngyilkosság
2019. 08 06. - A bolygó neve: Pólusmozi
2019. 08 06. - A dráma olyan, mint az élet, csak az unalmas részek ki vannak vágva.
2019. 08 07. - Euridiké halott?
2019. 08 07. - Alfred de Musset: Velence
2019. 08 07. - A tenger utcáin
2019. 08 07. - Van valami ősi jellege a vízen utazásnak, még akkor is, ha rövid. Nem is annyira a szemünk, fülünk, orrunk, szájpadlásunk vagy a kezünk informál minket arról, hogy nem nekünk való helyen vagyunk, mint a lábunk, amely furcsának érzi, hogy hirtelen érzékszervként kell működnie.
2019. 08 08. - Találkozások V. – József Attila
2019. 08 08. - József Attila: Nyár
2019. 08 08. - Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.
2019. 08 08. - Aszterión
2019. 08 09. - Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.
2019. 08 09. - Hangszeres „érzetek”
2019. 08 09. - Dú it jorszelf, bébi
2019. 08 09. - William Wordsworth: A Westminster hídon
2019. 08 10. - Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.
2019. 08 10. - Henri de Régnier: Nocturne
2019. 08 10. - Franciák Szegeden, szegediek francia gyarmatokon
2019. 08 11. - Charles Baudelaire: Az ellenség
2019. 08 12. - Nekünk magyaroknak nem csekély hibánk az, hogy rohanvást szoktunk utazni. A futó ember pedig nem lát semmit, nem hall semmit, nem érez semmit. Csak az álló ember, a nyugodtlelkű és nyugodtszemű, az az öterejű fölfogó, aki az öt érzék képességeivel a tudásának birtokába szedi az utazásban eléje forduló kincseket.
2019. 08 12. - Vajda János: A bikoli fák alatt
2019. 08 12. - Utazni, hazatérni
2019. 08 13. - Jó éjszakát, nagyfiú – avagy a hangalapú tévézés
2019. 08 13. - Tompa Mihály: A vándornak
2019. 08 13. - Két hely között az idő a legnagyobb távolság.
2019. 08 14. - Babits Mihály: San Giorgio Maggiore
2019. 08 14. - Barca Nostra
2019. 08 14. - Az ember megérkezik, s a gondola elviszi abba a valószínűtlen, sűrű és nemes igézetbe, ami Velence. Aztán elmegy az ember Velencéből, s a gondola közömbösen úszik az utassal az apró hidak alatt, az örökkévalóság árnyékában, oly nesztelenül, mintha nem is a lagunák vizében, hanem a századokban úszna.
2019. 08 14. - 365 nap a Lackfi-univerzum körül
2019. 08 15. - Az írónak azért nemes a mestersége, mert ellenáll az elnyomásnak, tehát beleegyezik a magányba.
2019. 08 15. - Komjáthy Jenő: Jóslat
2019. 08 15. - Arcunk az ég
2019. 08 15. - Találkozások VI. – Birtalan Ferenc
2019. 08 16. - #szeretekutazni
2019. 08 16. - Költészet, közügyek és a tökéletes pálinka
2019. 08 16. - Czóbel Minka: A vasút
2019. 08 16. - A franciák azt mondják, hogy „elutazni annyi, mint meghalni egy kicsit”. Ezt sohasem hittem, mert szeretek utazni, s valahányszor vonatra szállok, úgy érzem, hogy újra éledek.
2019. 08 17. - Radnóti Miklós: Írás közben
2019. 08 17. - Focimeccs vagy történelmi lecke?
2019. 08 17. - A békéhez nem bombák kellenek, hanem jóakarat és emberi együttérzés.
2019. 08 18. - Dsida Jenő: Nyárvégi esős alkonyon
2019. 08 19. - Előbb vagy utóbb, így vagy úgy
2019. 08 19. - Akkor kéne elkezdeni írni, mikor meghalt az ember. Ez az élet élettel teljen el, azután meséljek...
2019. 08 19. - Reményik Sándor: Össze ne tévesszetek véle
2019. 08 20. - Vigyorgás
2019. 08 20. - Vörösmarty Mihály: Magyarország címere
2019. 08 20. - Kell hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni.
2019. 08 21. - Füst
2019. 08 21. - Az ember nem akkor hal meg, amikor szeret, hanem amikor lehet.
2019. 08 21. - Álom való
2019. 08 21. - Horatius: Apollóhoz
2019. 08 22. - Csikófogat II.
2019. 08 22. - Az idő metaforája
2019. 08 22. - Ady Endre: Dalok tüzes szekerén
2019. 08 22. - A fiataloknak nincs senkijük, akiknek kiönthetnék a szívüket. Oly ritkán bukkannak a húszévesek olyanra, aki meg is hallgatja, meg is érti őket.
2019. 08 23. - José-Maria de Heredia: A centaurok futása
2019. 08 23. - A legenda tükröt tart elénk
2019. 08 23. - Aki a kezdeteket keresi, rákká válik. A történész hátrafelé néz; végül hátrafelé is hisz.
2019. 08 23. - Nyolc-huszonhárom
2019. 08 24. - Az áramlat szeme
2019. 08 24. - Eduard Mörike: Folyón
2019. 08 24. - Ábrándos lelkek szerint a tenger óriási, kékes tájakat rejt méhében, s akik a vízbe fúltak, ott görögnek hatalmas halak közt, különös erdőkben, kristálybarlangokban. A folyónak viszont csak fekete mélységei vannak, ahol iszapban rothadnak a hullák. Mégis milyen szép, amikor ragyog a kelő napban, és lágyan csobog zsongó nádasokkal szegett partjai közt!
2019. 08 25. - Juhász Gyula: Megint a Tiszánál
2019. 08 26. - Lehel a múzsa
2019. 08 26. - Arany János: Az ihlet perce
2019. 08 26. - Nagy kérdés, remeket mi teremt: a tudás vagy az ihlet.
2019. 08 26. - Luzsicza István
2019. 08 27. - A has fapoetózisa
2019. 08 27. - Vörösmarty Mihály: Egy kövér vendégfogadósra
2019. 08 27. - Az ember igazában nemcsak személyiség, test és lélek, hanem az elmebaj egy válfaja, amely szövettanilag minősíthetően alakot öltött.
2019. 08 28. - A vasút legendája
2019. 08 28. - Létcsendéletek
2019. 08 28. - Babits Mihály: Vasúton
2019. 08 28. - Ha nem tudod, hova mész, oda bármilyen úton eljuthatsz.
2019. 08 28. - Lajtos Nóra
2019. 08 29. - Lyukak a falban
2019. 08 29. - Galeotto
2019. 08 29. - Dsida Jenő: Búcsú
2019. 08 29. - Ne a változástól, az állandóságtól félj!
2019. 08 30. - Tudósítás a tudósításírásról
2019. 08 30. - „a szerelem virágoskertjéből a halál sivatagába”
2019. 08 30. - Juhász Gyula: Magamhoz, nyárvégi estén
2019. 08 30. - Írónál az élet írásban van.
2019. 08 31. - Tóth Árpád: Este a kilátón
2019. 08 31. - Hegyek, szívünk rokonai
2019. 08 31. - Úgy sajnálom azokat, akik olyan helyen kénytelenek leélni az életüket, ahol soha nem nő kankalin…
2019. 09 01. - Tompa Mihály: Szőlőhegyen
2019. 09 02. - Hétköznapi
2019. 09 02. - Kazinczy Ferenc: Fullajtáros vers
2019. 09 02. - Olyan nevelőkre van szükség, akiket szintén neveltek, fölényben lévő, előkelő, minden pillanatban hiteles, minden szavukkal, hallgatásukkal hiteles szellemek, érett, megédesült kultúrák - nem pedig tanult, faragatlan tuskók, akiket ma a gimnáziumok és egyetemek „magasabb dajkának” adnak az ifjúságnak.
2019. 09 03. - Nevess és ne vess meg
2019. 09 03. - Karinthy Frigyes: Szabó Lőrinc – Pünkösdi versike az esőcskéről
2019. 09 03. - A nevetés és a mosoly kapuk és ajtók, melyeken át sok jó dolog be tud lopakodni egy emberbe.
2019. 09 04. - Az erdő legendája
2019. 09 04. - Egy csodálatos nagymama
2019. 09 04. - Reményik Sándor: A magány szobra
2019. 09 04. - Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük.
2019. 09 05. - Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik
2019. 09 05. - Falitányérok
2019. 09 05. - András érkezésére
2019. 09 05. - A virág luxus, és haszontalan dolog. [...] Igen ám, de a haszontalan dolgok nélkülözhetetlenek. Haszontalan dolgok nélkül nem érdemes élni.
2019. 09 06. - Papi
2019. 09 06. - Kulturális emlékezetünk
2019. 09 06. - Dsida Jenő: Szeptember
2019. 09 06. - Csak ne lenne olyan gyönyörű a világ! A hajnalok! A víz, az erdő! A növények, az állatok! S közben minden nyomorúságukkal, ne lennének olyan érdekesek az emberek!
2019. 09 07. - Edgar Allan Poe: Lee Annácska
2019. 09 07. - A tenger szépsége nem csökken szemünkben attól, hogy tudjuk, olykor hajók süllyednek el.
2019. 09 07. - Adriai anzix
2019. 09 09. - A jelen lévő költő
2019. 09 09. - Karinthy Frigyes: A költő
2019. 09 09. - Ha a költészet nem arra való, hogy felpezsdüljön a vérem, hogy hirtelen ablakot nyisson arra, ami csupa titok, hogy segítsen felfedezni a világot, hogy árva szívemnek társa legyen a magányban és a szerelemben, az ünnepen és az elhagyatottságban, akkor mire való?
2019. 09 10. - Nagy adomány a humor, mely mindent megment. Mihelyt megjelenik, ingerültségünk és sértődésünk elillan, és helyükre derűs szellem lép.
2019. 09 10. - Madách Imre: Életbölcsesség
2019. 09 10. - A sértődős természetről
2019. 09 11. - Csáth Géza legendája
2019. 09 11. - Komjáthy Jenő: Monológ
2019. 09 11. - A reménytelenség rabjai, avagy az Élet él és élni akar
2019. 09 11. - Egy kockáról, amelyet csak láttam, de meg nem mértem, nincs jogom mondani, hogy a súlyát ismerem. Éppen így annak, aki csak látott, hallott, szagolt, ízlelt és tapintott – nincs joga mondani, hogy élt.
2019. 09 12. - A kezdet
2019. 09 12. - Készülődés
2019. 09 12. - John Keats: Az őszhöz
2019. 09 12. - Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században analfabétának fog számítani.
2019. 09 13. - Somlyó Zoltán: Játék
2019. 09 13. - Az ember csak ott egészen ember, ahol játszik.
2019. 09 13. - Ahonnan a két Tisza ered
2019. 09 13. - Szabadalom
2019. 09 14. - József Attila: Iszonyat
2019. 09 14. - Erőszakkultusz
2019. 09 14. - Az erőszak a gyengék végső menedéke.
2019. 09 15. - Radnóti Miklós: Erőltetett menet
2019. 09 16. - Reviczky Gyula: Őszi dalt irok
2019. 09 16. - Szerepjáték
2019. 09 16. - Az értelem világos és nincs hatalma másokon, mint a bölcseken. A csalás viszont értelmetlen és éppen ezért van hatalma a sokaságon.
2019. 09 17. - Az ember minden rajongást felhasznál képzelődéséhez: mind a testi, mind az erkölcsi rajongást.
2019. 09 17. - Csokonai Vitéz Mihály: A bátortalan szerelmes
2019. 09 17. - Hasznos rajongás
2019. 09 18. - Georg Trakl: Magános ősz
2019. 09 18. - „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”
2019. 09 18. - Bizonyos, hogy minden igazi utazás értelme a hazajutás, s az ember megkezdi a hazatérést abban a pillanatban, amikor útrakel.
2019. 09 18. - Varsó legendája
2019. 09 19. - Kisfaludy Károly: Élet és phantasia
2019. 09 19. - Szép és jó, ha Ön az egész világtól függőnek érzi magát, de nem ez a lényeg. […] Az igazi út az Ön saját útja, és el kell szánnia magát arra, hogy ezt az utat járja. Ezáltal eljutna valamilyen célhoz.
2019. 09 19. - Súlyos ügyek
2019. 09 19. - A folytatás
2019. 09 20. - Ha olykor valami véletlennek látszik is, akkor az nyomban a sors és eleve elrendeltség szerepét kapja.
2019. 09 20. - Mihai Eminescu: Szonett
2019. 09 20. - „A vershez naponta kell visszatalálni”
2019. 09 20. - Az ő meg az ű
2019. 09 21. - Kosztolányi Dezső: Háborús fohász az aggokhoz
2019. 09 21. - Egy történet eleje
2019. 09 21. - Az ember gondolkodó lény, aki szeret minden cselekvéséről számot adni magának és szereti cselekvését a dolgok rendjéből logikusan levont képzeteihez alkalmazni; szereti tudni, mit tesz, miért és mivégre teszi. Társadalmi cselekvésében is ez a törekvés vezeti.
2019. 09 22. - Henry Kirke White: Csüggedés
2019. 09 23. - Szélhámosok
2019. 09 23. - A hamisság végtelenül sok alakot képes magára ölteni, az igazságnak pedig csak egyetlenegy létezési módja van.
2019. 09 23. - Ady Endre: Álmok után
2019. 09 24. - Szembegyűjtés
2019. 09 24. - Aktívnak lenni gondolatban és érzésben, szemmel és füllel, a nap minden szakában, elkerülni a belső lustaság minden formáját, legyen az akár passzivitás, a gyűjtögetés, az egyszerű időpocsékolás: ez nélkülözhetetlen feltétel, ha a szeretet művészetét akarjuk gyakorolni.
2019. 09 24. - Tóth Árpád: Őszi szántás
2019. 09 25. - Radnóti Miklós legendája
2019. 09 25. - Irodalomtörténet – mindenkinek
2019. 09 25. - Radnóti Miklós: Előhang egy monodrámához
2019. 09 25. - Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.
2019. 09 26. - Georg Trakl: Szellemi alkonyodás
2019. 09 26. - Kéken
2019. 09 26. - Nők a cekkerben
2019. 09 26. - Magány termi az eredetiséget, a merészen, meghökkentően szépet, a költeményt. Ámde magány termi a fonákot, az aránytalant, az abszurdot és a tilalmast is.
2019. 09 27. - Fotózni mindenki tud
2019. 09 27. - Charles Baudelaire: Bűvös, szép őszi ég vagy
2019. 09 27. - A képek mindent tudnak, legjobban azt, amit leginkább próbálok elfelejteni.
2019. 09 27. - „AranyÓrák”-tól a Nagyvizitig
2019. 09 28. - A szép eszű fiú
2019. 09 28. - Hegedűs Imre János
2019. 09 28. - Petőfi Sándor: Világosságot!
2019. 09 28. - Lehet belőled nagy ember - és hadd legyen! -, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Ne bízd el hát magad, ha csodálják elméd tündöklését: sok fényes elme elhomályosult már, de a szív - jó vagy rossz -, megmarad utolsó dobbanásáig annak, ami volt első dobbanásakor.
2019. 09 29. - Fazekas Mihály: Csokonai neve napjára
2019. 09 30. - Francis Jammes: Mint egy lármás bogár
2019. 09 30. - Mélymagyar
2019. 09 30. - A hétköznapokat csak azért teremtették, hogy az ember a vasárnap unalmát kiheverje.
2019. 10 01. - Bundás kenyér
2019. 10 01. - Katona József: Éjeim
2019. 10 01. - A hozzáállás egy egyszerű dolog, de amit tesz, az megváltoztatja a helyzetet.
2019. 10 02. - Az azonosságtudat irodalomformáló alakzatai
2019. 10 02. - A Kopácsi-rét legendája
2019. 10 02. - A tűnő órák mindent elfelejtetnek s elsodornak, és cselekedeteink, mint a folyóvizek, emlékezet nélkül való partok között futnak tova.
2019. 10 02. - Somlyó Zoltán: Fagyó vágyak
2019. 10 03. - Szendrey Júlia: A költészethez
2019. 10 03. - Sohasem kezdtem úgy egy versbe, hogy előre tudtam volna a végét. A versírás nem más, mint felfedezés.
2019. 10 03. - Műfajhűség
2019. 10 03. - Az év versei 2019
2019. 10 04. - „Hogy tudjak benne hinni, hogy magamat is meglepjem vele”
2019. 10 04. - A világ „fejlett” országaiban az emberek zöme még mindig azt hiszi, hogy az ember a mértéke mindennek, az ember a teremtés ura, aki kénye-kedve szerint cselekedhet. Ennek eredményeképpen most, a XX. század utolsó évtizedeiben is még mindig pusztítjuk a növény- és állatvilágot, még mindig pusztítjuk az élettelen környezetet – mindent alárendelve vak szeszélyünknek, a pillanatnyi gyönyörnek és kényelemnek.
2019. 10 04. - Nagyanyám tyúkja
2019. 10 04. - Arany János: Régi jó időből
2019. 10 05. - A Terra Australis Incognitától a Terra Morbidus Incognitáig
2019. 10 05. - John Galsworthy: Bury Hill
2019. 10 05. - A gyermekkor távoli földrész. Aki egyszer elhagyta partjait, örökké gondol reá, de szíve mélyén nem vágyik igazán vissza e vad világba. Ha visszagondolok gyermekkoromra, nem tudom megmondani, „jó” volt-e vagy „rossz”? Csak azt tudom, hogy soha, semmilyen áron nem volnék hajlandó visszatérni oda.
2019. 10 06. - Conrad Ferdinand Meyer: Sirályok
2019. 10 07. - Veszélyzóna
2019. 10 07. - Nem minden egyéniség egyben alkotó tehetség. Közepes tehetségű egyéniségből lesz a különc, a dilettáns, a magányos farkas, a lázongó, a megszállott, talán a remete is. Nem elmebeteg, de nem is normális a szónak abban az értelmében, hogy olyan, mint a norma, vagyis mint az átlag, mint mindenki más.
2019. 10 07. - Vörösmarty Mihály: Berzsenyi emléke
2019. 10 08. - El tudom képzelni Don Quijotét, az elmés, nemes búsképű lovagot, amint késő öregségben a kandalló mellett olvassa Cervantes regényét, és megértő mosollyal mondogatja: Fiatalság bolondság! De nem tudom elképzelni Sancho Panzát hasonló helyzetben. Hiába, az őrültségből ki lehet gyógyulni, de a butaságból nem.
2019. 10 08. - Végre nem kell pogózni
2019. 10 08. - Ady Endre: Ifjúság babonás hitével
2019. 10 08. - Kovács katáng Ferenc
2019. 10 09. - Illúzióink száma talán éppoly végtelen, mint az emberek kapcsolata egymás közt, vagy mint az embereké a dolgokhoz. És valahányszor az illúzió eltűnik, vagyis ha a lényt vagy a tényt olyannak látjuk, amilyen rajtunk kívül, a valóságban, különös érzés támad bennünk: félig sajnáljuk az eltűnt ábrándképet, félig kellemesen meglep az újdonság, a reális tény.
2019. 10 09. - Tóth Árpád: A rubinszárnyú Cherubhoz
2019. 10 09. - Az Istenesek nyomában
2019. 10 09. - Déjà vu
2019. 10 10. - Anti-flow
2019. 10 10. - Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el és nem hagy el soha.
2019. 10 10. - John Keats: Óda egy görög vázához
2019. 10 10. - Bilincstörők
2019. 10 11. - Gyulai Pál: Őszi este
2019. 10 11. - Tiltólistások és szonettpárbajozók
2019. 10 11. - Minden változás folytán jött létre. Szoktasd magad ahhoz a gondolathoz, hogy a mindenség természete semmit nem szeret annyira, mint változtatni azon, ami van, és hasonló új dolgokat alkotni.
2019. 10 11. - Új idők új dolgai
2019. 10 12. - Reményik Sándor: Őszi morfium
2019. 10 12. - Mintha egy nagy előadás látványos díszlete volna az őserdő, a színdarab egyetlen mondanivalója pedig, hogy milyen törpe és jelentéktelen valójában az ember, és milyen bonyolult és gyönyörű a világ, amelyben él.
2019. 10 12. - Ölyvek a jakuzziból
2019. 10 13. - József Attila: A fán a levelek
2019. 10 14. - Eszter Győzött
2019. 10 14. - Babits Mihály: Jónás imája
2019. 10 14. - Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra.
2019. 10 15. - Juhász Gyula: Az időnek
2019. 10 15. - A gőgös frusztráció
2019. 10 15. - A harag különféle megnyilvánulásai közt nemigen teszünk különbséget, holott létezik könnyű, szinte ártatlan harag, amely természetünk hevességéből táplálkozik, és létezik bűnös harag is, amely tulajdonképpen a gőg dühe.
2019. 10 16. - A véletlen mágiája
2019. 10 16. - „Széles ég fölöttem”
2019. 10 16. - Nincsenek véletlenek, csak találkozások vannak.
2019. 10 16. - Czóbel Minka: Hullámok
2019. 10 17. - Népviselet
2019. 10 17. - Ablaklakók csillagközelben
2019. 10 17. - Baróti Szabó Dávid: A múlandóságról
2019. 10 17. - Csak amikor a miénktől eltérő kultúrájú emberekkel találkozunk, akkor ébredünk rá, hogy milyenek is tulajdon szokásaink, vélekedésünk.
2019. 10 18. - Csurka Istvántól Márai Sándorig: ötvenöt év az emberábrázolás jegyében
2019. 10 18. - Árnyalatok
2019. 10 18. - Mit vársz? Hogy a hangszer magától szólaljon meg? Ostoba. Valaha, a boldog ősidőkben magától szólalt meg, de ma már bánni kell vele tudni, ha valaki azt akarja, hogy édes dallamot adjon és ne kétségbeesett sikolyokat.
2019. 10 18. - Ady Endre: A fekete zongora
2019. 10 19. - Krakkóba hazamegyünk
2019. 10 19. - Cél nincs. A cél: az út.
2019. 10 19. - Balassi Bálint: Egy lengyel ének
2019. 10 20. - Henry Wadsworth Longfellow: Ősz, az aranylovag
2019. 10 21. - Némely kontárokról
2019. 10 21. - Babits Mihály: A sziget nem elég magas
2019. 10 21. - Aki túlontúl mély igyekszik lenni, mint általában a (...) kontárok, szükségszerűen sekélyessé és elcsépeltté válik, mert semmi sem oly sekélyes és elcsépelt, mint az akarat erőfeszítése.
2019. 10 22. - Egyazon ihlet alakította ki Isten műveit s a nagy emberi alkotásokat; ugyanaz a szivárvány szikrázott a vízesés habjain, bujkált Flaubert sorai között s villant meg Rembrandt fény árnyékain: a Szellem.
2019. 10 22. - Prediktív szövegbevitel
2019. 10 22. - Conrad Ferdinand Meyer: A magvető mondókája
2019. 10 23. - Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke
2019. 10 23. - Október
2019. 10 23. - Összeláncolva
2019. 10 23. - A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak.
2019. 10 24. - Melankólia
2019. 10 24. - Juhász Gyula: Melankólia
2019. 10 24. - Az év novellái 2019
2019. 10 24. - Semmi a világon nem olyan jó a melankólia ellen, mint a sétálás és az, hogy az ember megpróbáljon részletesen elképzelni valamit, amit el kell végezni.
2019. 10 25. - Retúrjegy Szolnok és Helsingör között
2019. 10 25. - Nagyon is értem, miért viszolyogsz a politikától, kedvetlenedsz el a sajtó locsogása, felelőtlen nyüzsgése miatt, miért ejt kétségbe, (...) ahogy korunk embere gondolkodik, olvas, zenél, ünnepel, művelődik! Igazad van, pusztai farkas, tökéletesen igazad van, mégis elpusztulsz.
2019. 10 25. - Rainer Maria Rilke: A hattyú
2019. 10 25. - Telefonbetyár
2019. 10 26. - Mint a sakál
2019. 10 26. - József Attila: Bukj föl az árból
2019. 10 26. - Az agresszió olyan, mint a fregolikabát: ha kifelé fordítom, erőszak, ha befelé: szorongás.
2019. 10 27. - Vajda János: Az üstökös
2019. 10 28. - A történelem korszakait nem lehet évszakokhoz hasonlítani, mert mindegyik már a következővel terhes.
2019. 10 28. - Kosztolányi Dezső: Honfoglalás előtt
2019. 10 28. - Golyónyomok
2019. 10 29. - „Be bujtak a jukba”
2019. 10 29. - Ungvárnémeti Tóth László: A csíz
2019. 10 29. - Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.
2019. 10 30. - Juhász Gyula: Ofélia
2019. 10 30. - Ofélia álma
2019. 10 30. - Tiltólistáról a halhatatlanságba
2019. 10 30. - Az ember néha megfeledkezik a halálról, ha egyéb kellemetlenségei vannak.
2019. 10 31. - Emlékezés
2019. 10 31. - Az ezerkettedik, avagy az első éjszaka – Mesék a titokzatos kelet világáról
2019. 10 31. - Ady Endre: Legyetek emlékezéssel hozzám
2019. 10 31. - A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.
2019. 11 01. - Egy bolond hányat csinál?
2019. 11 01. - „Nekünk is meg kellett volna elégednünk az elegendővel”
2019. 11 01. - Dsida Jenő: Halottak napján
2019. 11 01. - Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.
2019. 11 02. - Az örökmozgó
2019. 11 02. - Aminek kezdete van, véget is ér egyszer. Békélj meg ezzel, s minden jóra fordul.
2019. 11 02. - Tóth Árpád: Erdőszél
2019. 11 03. - Ady Endre: Milyen az ősz?...
2019. 11 03. - Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán, a tenger óriás hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceánok mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen, és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.
2019. 11 04. - Kaffka Margit: Zilált napon
2019. 11 04. - Csoport-ország
2019. 11 05. - Időnként elmegyek az orvoshoz, és megvizsgáltatom vele magam, mert az orvos is élni akar. Aztán elmegyek a gyógyszertárba, és kiváltom az orvosságot, mert a patikus is élni akar. Aztán a gyógyszert a csatornába öntöm - mert én is élni akarok.
2019. 11 05. - Ady Endre: Olcsó a patika
2019. 11 05. - Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét… és bankárját
2019. 11 06. - Állj meg, vakon tántorgó vándor, és nézz ide – látod ezt az ösvényt? Ez az egyetlen. Indulj meg rajta, ha tudsz. Hogy merre vezet, nem mondhatja meg se a társadalomtudomány, se a fejlődéstörténet. De egy bizonyos: kivezet innen más, messzi vidékre, ahol nyugtalanabbak s higgadtabbak a vizek, s ahol vár valami az emberre: talán az, amit az élet céljául kerestünk.
2019. 11 06. - Elvágyódás
2019. 11 06. - Kohéziók
2019. 11 06. - Vajda János: A vaáli erdőben
2019. 11 07. - Detlev von Liliencron: Kit tudja, hol?
2019. 11 07. - Élők napja
2019. 11 07. - Én szeretem a kísérteteket. Sohasem hallottam arról, hogy a halottak hatezer év alatt annyi rosszat követtek volna el, mint amennyit az élők egyetlen nap alatt véghezvisznek.
2019. 11 07. - Különös boldogság
2019. 11 08. - Speed
2019. 11 08. - „Valahogy mindig Atlantiszba érkezem”
2019. 11 09. - Titkos kapcsolat van a lassúság és az emlékezet, illetve a sebesség és a felejtés között.
2019. 11 09. - Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz
2019. 11 09. - Vad kazak puszták
2019. 11 09. - Miguel de Unamuno: Eső, szél, árnyék
2019. 11 09. - – Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. – Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem.
2019. 11 10. - Nikolaus Lenau: Puszta semmi…
2019. 11 11. - Diplomácia nélkül a művészet sem boldogul.
2019. 11 11. - Kosztolányi Dezső: Mérgek litániája
2019. 11 11. - Dupla máj
2019. 11 12. - Ha(ngo)ss, könyv!
2019. 11 12. - Bajza József: A lanthoz
2019. 11 12. - Egyszer kimentettem egy kolibrit egy macska szájából. A tenyeremben tartottam az apró madarat, egyik kezemmel befedve a másikat. Nem éreztem a madár súlyát, és nem is tudtam volna, hogy ott van, ha nem éreztem volna a szívdobogását. Így van ez egy jó történettel vagy verssel is. A szívverést kell érezni, nem az olvasmány súlyát.
2019. 11 13. - Jön a tél
2019. 11 13. - Józanság és irónia
2019. 11 13. - Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
2019. 11 13. - A magány nehéz. Novemberben kinézni reggel a szürke derengésbe, kijönni a tornácra –, és nincs senki, senki. A hegyoldalon barna levelekre szürke köd telepszik. Ezt az érzést csak a legerősebb ellenméreggel lehet gyógyítani. Mi az? A tudat, hogy az ember egyedül át tudja élni a világ legnagyobb szépségeit, éspedig nem képzeletben, elégtételként, hanem, mint az örök egy, aki a legközelebb áll a mindenséghez. Az ember csak közösségben élhet boldogan, de csak a magányban lehet Isten.
2019. 11 14. - Ökohiszti
2019. 11 14. - Euridiké halott
2019. 11 14. - William Blake: Tigris
2019. 11 14. - A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.
2019. 11 15. - Haladni a korral
2019. 11 15. - Otthon a hazában
2019. 11 15. - Karinthy Frigyes: Ősz
2019. 11 15. - Mi, tudósok, egyben hasonlítunk a teológusokhoz. Mi is Isten nagy könyvét olvassuk, a természetet.
2019. 11 16. - Hahó, Iszter!
2019. 11 16. - Ady Endre: A Duna vallomása
2019. 11 16. - A folyó egyszerre van ott mindenütt, eredeténél és torkolatánál, a vízesésnél, a révnél, a duzzasztógátnál, a tengerben, fenn a hegyeken, egyszerre mindenütt, [...] számára csak a jelen létezik, nem ismeri sem a múlt árnyékát, sem a jövő árnyékát.
2019. 11 17. - Petőfi Sándor: A Dunán
2019. 11 18. - Túlzsúfolt programok
2019. 11 18. - Reményik Sándor: Idővel
2019. 11 18. - Az élet, úgy látszik, reménytelenül összekuszált fonalak szövevénye. Az emberek ide-oda rohannak, ismeretlen erők hatására, és fogalmuk sincs, mi célból: mintha csak éppen a sietség kedvéért sietnének.
2019. 11 19. - Gulyás Pál: Ég a kályha
2019. 11 19. - Az élet egy befejezett, kész feladat, amelynek elviselésétől senki sem kíván idő előtt megszabadulni. Végigélik az emberek az életüket, mint az esztendő különböző évszakai tökéletes bizonysággal következnek. Mindenkinek van tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató tele. Élet, amely pontosan igazodik a kalendáriumhoz.
2019. 11 19. - Kő, ha ütik. A kamásli
2019. 11 20. - Szegénység
2019. 11 20. - Én vagyunk a szövegben (BNO F2000)
2019. 11 20. - Tóth Árpád: Szigeti emlék
2019. 11 20. - Az idő végül a legtöbb fotót a művészet rangjára emeli - még a legamatőrebb felvételeket is.
2019. 11 21. - Jeltelenség
2019. 11 21. - Somlyó Zoltán: Novemberest
2019. 11 21. - Minél nehezebb a megterhelésed, annál több az érdemed az örök életre.
2019. 11 21. - Annyi ábrándunk
2019. 11 22. - Csak a neve nem...
2019. 11 22. - Kamarazene barátokkal
2019. 11 22. - József Attila: Légy ostoba
2019. 11 22. - Nem csoda, hogy annyi baj van a világon, mert az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb.
2019. 11 23. - Radnóti Miklós: Ősz és halál
2019. 11 23. - Egészen apró szentek
2019. 11 23. - Ha meg kell halni, nem védelmez meg tőle a bot. A halál hátulról, a keresztútnál vágja tarkón az embert, mint a házinyulat.
2019. 11 24. - Arany János: Ősszel
2019. 11 25. - Émile Verhaeren: Zarándokló fák
2019. 11 25. - Játszmás kéziratok
2019. 11 25. - A vers olyan, mint a lábbeli: mindenki a maga lelki lúdtalpa szerint taposhatja.
2019. 11 26. - Hogy tudnám őt, kit úgy szerettem, nem gyűlölni?
2019. 11 26. - Francois Villon: Ballada hajdan volt idők szépasszonyairól
2019. 11 26. - Találnak rá szavakat
2019. 11 27. - Az emlegetett szamár
2019. 11 27. - Ne félj!
2019. 11 27. - Kazinczy Ferenc: A nagy titok
2019. 11 27. - A közmondások olyan rövid, velős mondások, melyeket bölcs eleink a tapasztalásból és a gondolkozásból merítettek; az olyan közmondás, amit nem a maga helyén alkalmaznak, inkább ostobaság, mint velős mondás.
2019. 11 28. - Fábián Marcell és a táncoló halál
2019. 11 28. - Advent
2019. 11 28. - Tóth Árpád: Isten oltókése
2019. 11 28. - Az anyagiakra nem szabad odafigyelni. Azok a változások, amiket szeretnék, úgyse vásárolhatók meg. A békességnek nincsen árfolyama.
2019. 11 29. - Füstbe ment terv
2019. 11 29. - Az adakozó szét tudja szórni az ősök minden örökségét, s kevés neki a világ minden kincse, mert adakozással soha az embert megváltani nem lehet.
2019. 11 29. - Rainer Maria Rilke: A fiú
2019. 11 29. - Egy cuki téma
2019. 11 30. - Víz mellett, őszi fordulón
2019. 11 30. - Vajda János: A Balaton partján
2019. 11 30. - A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre.
2019. 12 01. - Berzsenyi Dániel: A füredi kúthoz
2019. 12 02. - Petőfi Sándor: Téli világ
2019. 12 02. - Ügynökösdi
2019. 12 02. - Nagyon jól tudom, hogy az emberi természet mindenütt emberi természet marad, cseréptető alatt is, zsindely alatt is, és minden emberben, amíg csak lélegzik, kisebb vagy nagyobb arányban keveredik a bűn és az erény, s ezt az arányt nem a társadalmi helyzet határozza meg.
2019. 12 03. - Pletykálkodás, kaján beszéd, rosszmájúság. / Horgára kerül itt szomszéd és jó barát. / A józan is, ha ezt hallja és látja, kába, / S belebolondul a szalón zürzavarába.
2019. 12 03. - Kommentháború
2019. 12 03. - Jean de La Fontaine: A leterített oroszlán
2019. 12 04. - Ki vagy te, Miki?
2019. 12 04. - Tizenhárom bűvös tükör – Mesék felnőtteknek
2019. 12 04. - George Meredith: Lucifer csillagfénynél
2019. 12 04. - Természetesen létezik a Mikulás. Csak arról van szó, hogy senki sem tudja egyedül megcsinálni azt a munkát, ami rá hárul. Ezért van az, hogy mindenki Mikulás. Én is, te is.
2019. 12 05. - Beszélő nevek
2019. 12 05. - Juhász Gyula: Téli éjszakákon
2019. 12 05. - Az elért elérhetetlen
2019. 12 05. - Az emberek közt széthintett jóságnak, örömnek nincs neve, mint ahogy nincs neve az őszi ragyogásnak, a ködös messzeségnek, a hullámnak, amikor a parthoz ütődik, a nád suttogásának, vagy a simogatásnak, amit nem felejtünk el soha.
2019. 12 06. - „Egy lezárt vita maga a halál”
2019. 12 06. - Az üzlet olyan, mint a háború, aki gyenge, elvérzik!
2019. 12 06. - Arany János: Hírlap-áruló
2019. 12 06. - Draco technologiae I.
2019. 12 07. - Minden reggel újrakezdés, minden reggel új világ.
2019. 12 07. - Tóth Árpád: Reggel
2019. 12 07. - Napszakok: Reggel
2019. 12 08. - Radnóti Miklós: Decemberi reggel
2019. 12 09. - Aki magyar, velem pisil
2019. 12 09. - Az élet útján sok útonálló ólálkodik: hol szárazság, fakadó víz. Hol fagy, hol tűzveszedelem.
2019. 12 09. - Lewis Carroll: Alice Csodaországban – Prológ
2019. 12 10. - Nincs az a magánélet, ami ne lenne leleplezhető. A civilizált világban nem lehet titkot tartani. A társadalom olyan, mint valami álarcosbál, ahol mindenki eltitkolja az igazi személyiségét, de rejtőzködés közben lelepleződünk.
2019. 12 10. - Somlyó Zoltán: A tűzfal
2019. 12 10. - Darumadár
2019. 12 11. - Dsida Jenő: Jövendő havak himnusza
2019. 12 11. - Várakozás
2019. 12 11. - Férfi idő
2019. 12 11. - Valami van a télben, ami a gyermekkora emlékeztet, közvetlenül és fájdalmasabban, mint más évszakok. A hó kékesszürke színében, a szobák alkonyatában, a kályhák nyers, orrfacsaró illatában, mindebben van valami bizalmas és örökre elveszett.
2019. 12 12. - Zaj
2019. 12 12. - Levelek Zugligetből
2019. 12 12. - Mindenki tetszése szerint ítéli meg a zajokat, csakúgy, mint minden mást; a zaj is lehet ártalmatlan vagy rendkívül zavaró, inkább minőségétől függ, mint mennyiségétől.
2019. 12 12. - Babits Mihály: Előszó
2019. 12 13. - Émile Verhaeren: A tőzsde
2019. 12 13. - A tudomány, a technológia - ezt világosan és erősen akarom mondani - nem old meg minden problémát. De tudomány és technológia nélkül semmiféle problémát nem lehet megoldani.
2019. 12 13. - Draco Technologiae II.
2019. 12 13. - „Bartók nem csak zseniális zeneszerző volt”
2019. 12 14. - Napszakok: Délelőtt
2019. 12 14. - Tóth Árpád: Bús, délelőtti vers
2019. 12 14. - A sport reményt adhat ott, ahol egykoron kétségbeesés uralkodott. Bármely kormánynál hatékonyabb a faji ellentétek leküzdésében. A sport képes megváltoztatni a világot.
2019. 12 15. - Charles Baudelaire: Rokon borzalom
2019. 12 16. - Juhász Gyula: Profán litánia
2019. 12 16. - Nagyobb fügefalevél Évának
2019. 12 16. - Az ember él, s csak annyit tud Istenről, mint egy távoli, nagyon hatalmas uralkodóról, akit tisztelni tartozik ugyan, de nincsen hozzá személyes köze. Egy napon megismerkedik Vele. A mi civilizációnkban ez a találkozás néha útszéli körülmények között is történhet, egy kávéházban vagy a földalatti vasúton, mert Isten a profán helyeken talán gyakrabban jelenik meg, mint a templomban.
2019. 12 17. - Mérhetetlen veszteség
2019. 12 17. - Az élet csak úgy szép, ha őrült is egy kissé.
2019. 12 17. - Arany János: Tamburás öregúr
2019. 12 18. - „Néhány talány nyitjára lel”
2019. 12 18. - Ápolás
2019. 12 18. - Végül is mi a boldogság? Lábadozásféle, valószínűleg. Egy kis világosság a ködök és homály tömkelege után. Egy kis tisztaság a zűrzavar után.
2019. 12 18. - Po Csü-ji: Restség és betegség
2019. 12 19. - Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat.
2019. 12 19. - Bolygó Hollandi
2019. 12 19. - József Attila: Betlehem
2019. 12 19. - Bölcsek
2019. 12 20. - Törött kő
2019. 12 20. - Ha ajándékot kapok valakitől, szinte mindig az a vége, hogy elszomorodok tőle
2019. 12 20. - Georg Trakl: Gyermekkor
2019. 12 20. - „Ezúttal sem akadályoztam a történetet abban, hogy önmagát alakítsa”
2019. 12 21. - Örök advent, avagy ágyrácson át a világ
2019. 12 21. - Reményik Sándor: Az eljövendőt várom…
2019. 12 21. - Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.
2019. 12 22. - Kaffka Margit: Katóka meghalt
2019. 12 23. - Vörösmarty Mihály: Alku a természettel
2019. 12 23. - Jó pap holtig imádkozik
2019. 12 23. - Gondolkodás nélkül tanulni: felesleges vesződés; tanulás nélkül gondolkodni: veszedelmes.
2019. 12 24. - Ünnepeld meg a karácsonyt a magad módja szerint, nekem pedig engedd meg, hogy én is a magam módja szerint ünnepeljem meg!
2019. 12 24. - Karácsonyi
2019. 12 24. - Babits Mihály: Karácsonyi lábadozás
2019. 12 25. - Az utca angyala
2019. 12 25. - Ady Endre: Kis, karácsonyi ének
2019. 12 25. - Az örökbe fogadott város
2019. 12 26. - Két ünnep között
2019. 12 26. - Szentkuthy Miklós vonzásában
2019. 12 26. - Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
2019. 12 27. - A kölcsönélettől a sajátig
2019. 12 27. - Az emberek agyafúrt aljassága, mérnökien kitervelt becstelensége idővel már nem dühít, inkább elszórakoztat, néha elkápráztat. Úgy látszik, ez az igazi emberi műfaj, ebben igazán nagy, emberi az ember: az aljasságban és a becstelenségben.
2019. 12 27. - Boldog névnapot!
2019. 12 27. - Ányos Pál: A csalfa szeretőnek megvetése
2019. 12 28. - Én gyűlölök mindennémű közhelyet, s néha csak azért őrzöm meg magamban az érzéseimet, mert leírásukra nem találnék más szavakat, csupán olyat, amelyből kicsépeltek már minden tartalmat és jelentést.
2019. 12 28. - Úgy gondolom
2019. 12 28. - Ábrányi Emil: Magyar nyelv
2019. 12 29. - Petőfi Sándor: Disznótorban
2019. 12 30. - Nem lehetek eléggé okos
2019. 12 30. - Egy este a jövő már múlt lesz. Akkor visszanézünk, és látni fogjuk az ifjúságunkat.
2019. 12 30. - József Attila: Kész a leltár
2019. 12 31. - Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya.
2019. 12 31. - Tompa Mihály: Búcsú az óévtől
2019. 12 31. - Így van jól – elmúlik
2020. 01 01. - Táltos világ
2020. 01 01. - Ha bizonyosak lehetnénk január 1-jén arról, hogy december 31-én meghalunk... Milyen más lenne a gondolkodásunk, munkánk, magunk viselete! Mennyi sok izgalmat ismernénk haszontalannak! Mennyi sok emberre néznénk több szeretettel! Milyen hálásak lennénk csak egy szép napos időért! Egy jó vacokért! Egy tányér ételért! Milyen érdeklődés nélkül olvasnánk a politikát, börzét és nyílt téri nyilatkozatokat!
2020. 01 01. - Arany János: Alkalmi vers
2020. 01 01. - Újévi történet
2020. 01 01. - A remény mosolyogva lépi át az új év küszöbét, miközben azt suttogja: „ez az év boldogabb lesz”.
2020. 01 02. - Dsida Jenő: Sorsokat írok
2020. 01 02. - Mi kell?
2020. 01 02. - Székelyek, Atyámfiai
2020. 01 02. - A regényírók mindig csak kétféleképpen ismerik az életet: boldognak, vagy boldogtalannak. Pedig van ám egy középső út is, az arany középút, amikor az ember se a boldogság mámorát, se a boldogtalanság kínját nem érzi. És a legtöbb ember ezen a középső úton haladva éli le életét.
2020. 01 03. - Szilveszteri fogadalom
2020. 01 03. - Verőfény az esőben
2020. 01 03. - Charles Baudelaire: A megszállott
2020. 01 03. - Isten ajándéka, hogy élünk, viszont a filozófiáé, hogy helyesen éljünk.
2020. 01 04. - Karolin éhezése
2020. 01 04. - Rainer Maria Rilke: Halálos tapasztalat
2020. 01 04. - Hiába próbálnak megfeledkezni a halálról: a halál nem feledkezik meg senkiről.
2020. 01 05. - Mathias Claudius: A halál
2020. 01 06. - Több méter sör
2020. 01 06. - Balassi Bálint: Amatorum Carmen de Virginie Margareta
2020. 01 06. - Nagy, gomolygó felhők úsznak odafönt. Az ilyesmiről mindig eszembe jut, hogy valójában egy nyomorult kis bolygón élünk.
2020. 01 07. - Rémálom a tévében
2020. 01 07. - Anton Wildgans: Utolsó szonett Eadhoz 30.
2020. 01 07. - Szórakozás nélkül nincsen öröm, szórakoztató időtöltés közben nincsen bánat.
2020. 01 08. - Babits Mihály: A „Fiamhoz”
2020. 01 08. - A halál mint megszokott szenzáció
2020. 01 08. - Örökség
2020. 01 08. - Az emlékeket, sajnos, nem lehet átadni senkinek örökségül.
2020. 01 09. - Hiányzik a csend, ami minden mögött van, hiányzik a távolság és az idő lassú ballagása, hiányoznak a hajnalok és az esték, hiányoznak a vasárnapok és a hétköznapok, hiányzik az egész rét - mert hiányzik az emberekből s a világból a béke.
2020. 01 09. - A vitéz közalkalmazott
2020. 01 09. - Csokonai Vitéz Mihály: A békétlenkedő
2020. 01 09. - Hétköznapok
2020. 01 10. - Ha elnyúlik karácsony
2020. 01 10. - Mínosz rasztája
2020. 01 10. - Sully Prudhomme: A törött váza
2020. 01 10. - Arra gondoltam, nem veszek többé haldokló kis fenyőfát még hátralevő karácsonyaimra, csak egy ágat, hiszen amiért veszem a kis fákat s a kis gyertyákat, az emlékezés és a szeretet lángja nem bennük, hanem énbennem, magamban van.
2020. 01 11. - Hiúság és kisefa
2020. 01 11. - Van valami, ami úgy tud fájni, sebezni és égetni, hogy talán a halál sem tudja feloldani az ilyen gyötrődést: ha egy ember vagy két ember megsebzi bennünk azt a mély önérzetet, mely nélkül nem tudunk többé emberek maradni. Hiúság, mondod. Igen, hiúság... s mégis az emberi élet legmélyebb tartalma ez az önérzet.
2020. 01 11. - Somlyó Zoltán: Letört gally a porban
2020. 01 12. - Percy Bysshe Shelley: Az éjhez
2020. 01 13. - Parcellák között
2020. 01 13. - Békássy Ferenc: Bölcselkedés
2020. 01 13. - Sokáig időztem a három sír körül, a szelíd ég alatt; elnéztem a hanga és a harangvirág körül röpködő éji lepkéket, a füvet felborzoló szellőre figyeltem, és eltűnődtem rajta, miért is hiszik az emberek, hogy nyugtalan az álmuk azoknak, akik odalenn alusznak ebben a békés földben.
2020. 01 14. - Nem az szokik rá az alkoholra, aki néha, ünnepnapon a korcsmában berúg, és másnap üdvös fogadalmakat tesz a mosdóedényének, hogy soha többé nem utánozza Noé apánk példáját, hanem az, aki észreveszi, hogy az ördögöt haza is lehet vinni, és hogy az alkohol cigánymuzsika nélkül is nagyon szépeket tud énekelni.
2020. 01 14. - József Attila: Alkohol
2020. 01 14. - Alkohol
2020. 01 15. - Levél helyett
2020. 01 15. - „A hétköznapi valóság húrjait pengetem”
2020. 01 15. - Henri Barbusse: A levél
2020. 01 16. - Az oroszlán tapintása – 365+1 történet
2020. 01 16. - Kölcsey Ferenc: A szabadsághoz
2020. 01 16. - Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.
2020. 01 16. - Isten áldd meg
2020. 01 17. - Mesék a zene világából
2020. 01 17. - Arany János: A walesi bárdok
2020. 01 17. - A politikában a hülyeség nem hátrányos helyzet.
2020. 01 17. - Egy puccs margójára – 1.
2020. 01 18. - Napszakok: Délután
2020. 01 18. - Kosztolányi Dezső: A délután…
2020. 01 18. - Mi az emberi élet ezen a földön? Mint a fa árnyéka a Dunának partján: délelőtt virágos gyepre fordítja a nap; délután a sárra. Este elmúlik...
2020. 01 19. - Radnóti Miklós: Január (Részlet a Naptárból)
2020. 01 20. - Egy vers lényege nem az, hogy nem felejtjük el, hanem hogy az első pillanatban tudjuk, hogy nem fogjuk elfelejteni.
2020. 01 20. - Tompa Mihály: Gyógyulás
2020. 01 20. - Verspatika
2020. 01 21. - A magabiztosakról
2020. 01 21. - Petőfi Sándor: A puszta, télen
2020. 01 21. - Lenéz engem valaki? Az ő dolga! Az én dolgom, hogy ne tegyek, és ne mondjak semmit, ami lenézést érdemelne.
2020. 01 22. - Ahol nyílik a könyv
2020. 01 22. - Egy veszedelmes könyvről
2020. 01 22. - Reichard Piroska: Exlibris
2020. 01 22. - A könyv hideg, de biztos barát.
2020. 01 23. - Vidék
2020. 01 23. - Juhász Gyula: Vidéki rejtekben
2020. 01 23. - Nem, nem hiszem, hogy a boldogság lehetséges, a nyugalom azonban igen. Ezért távol tartom magamat mindentől, ami idegesít.
2020. 01 23. - A macskám Pasolinit olvas
2020. 01 24. - Egy puccs margójára – 2.
2020. 01 24. - Volt egy ember, aki könyveket írt…
2020. 01 24. - Pao Csao: Az írástudót besorozzák katonának
2020. 01 24. - – Tudja, jóember, hogy a verekedés, úgy látszik, éppolyan rendszeres és célszerű tudomány, mint a harcászat? – Mindig arra kell vigyázni, hogy maga üsse az elsőt.
2020. 01 25. - Azok a húszas évek
2020. 01 25. - Kosztolányi Dezső: Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről
2020. 01 25. - A történelem nem ismétli önmagát, de rímel.
2020. 01 26. - Dsida Jenő: Legyen áldott
2020. 01 27. - Költő a forgószínpadon
2020. 01 27. - Mesélték róla, hogy egy ideig a bolondokházában is volt. Megtisztelték azzal, hogy bolondnak tekintették, de aztán kiengedték, mert rájöttek, hogy csak költő.
2020. 01 27. - Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű poéta
2020. 01 28. - A konok hallgatás
2020. 01 28. - Ady Endre: Jobb nem vagyok…
2020. 01 28. - A legkegyetlenebb hazugságot gyakran a hallgatás fejezi ki.
2020. 01 29. - 1917
2020. 01 29. - Tizenhárom valóság
2020. 01 29. - Oscar Wilde: Humanitad
2020. 01 29. - A művész nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a valóság élménye kelt az emberi lélekben. Ez a többlet a művészet.
2020. 01 30. - Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
2020. 01 30. - Macska
2020. 01 30. - út a tengerszemekhez
2020. 01 30. - Radnóti Miklós: Rímpárok holdas éjszakán
2020. 01 31. - Tömegsír a házak alatt
2020. 01 31. - „A mítoszokban azért szépek a világvégék, mert soha nem pusztul el mindenki”
2020. 01 31. - Albius Tibullus: A háború elátkozása
2020. 01 31. - A büntető törvénykönyv büntetéssel fenyeget, ha nem vagyunk becsületesek. De nem azért vagyunk becsületesek, mert félünk a törvénytől. Azért tartózkodunk a lopástól és gyilkolástól, mert tudjuk, hogy ezek gonosztettek. A büntetőjog csak megerősíti ezt a meggyőződésünket, életvitelünk pedig távol tart bennünket a bűntettek elkövetésétől.
2020. 02 01. - A mutujok védelmében
2020. 02 01. - Somlyó Zoltán: Csönd…
2020. 02 01. - Ismerd fel, hogy a fülemüle jól énekel, a kutya jól ugat, a bárány jól eszi a füvet, az ember a bárányt és a fű az emberhullát: minden a helyén van, minden tökéletesen táncolja a maga táncát és kiválóság nincsen. Az összhang teljes és megzavarhatatlan.
2020. 02 02. - Tóth Árpád: Esti kertben
2020. 02 03. - Költőknek piszmogásáról
2020. 02 03. - Ábrányi Emil: Felelt a költő…
2020. 02 03. - A költészet az, amikor egy érzelem megtalálta a gondolatot, és a gondolat megtalálta rá a szavakat.
2020. 02 04. - Borítékolt szemérem
2020. 02 04. - Babits Mihály: Babilon egerei
2020. 02 04. - Sosem kerül pénzedbe, amiért igazán érdemes élni.
2020. 02 05. - Bélyeg
2020. 02 05. - Bolygó Hollandi visszatér, avagy egy vándorlegenda 21. századi változata
2020. 02 05. - James Elroy Flecker: Egy költőnek, aki majd ezer év múlva él
2020. 02 06. - Utazás
2020. 02 06. - A csábítás művészete
2020. 02 06. - Reichard Piroska: Utazás
2020. 02 06. - Amikor biztonságban otthon vagy, vágysz egy kis kalandra. Kaland közben viszont gyakran szeretnél inkább otthon lenni, kényelemben és biztonságban.
2020. 02 07. - Az elkallódott bugyi
2020. 02 07. - Töltekezni emberileg, szellemileg
2020. 02 07. - József Attila: Szeretők
2020. 02 07. - Az ember mindig látja minden kellemetlenségét jelen helyzetének, de semmit sem lát azokból, amelyek abban a helyzetben várnak rá, ami után vágyakozik.
2020. 02 08. - Közösségek
2020. 02 08. - Tompa Mihály: Farsangban
2020. 02 08. - Mi a hagyomány? Felsőbbrendű tekintély, amelynek nem azért engedelmeskedünk, mert a számunkra hasznosat parancsolja ránk, hanem azért, mert parancsol.
2020. 02 09. - Babits Mihály: Ősz és tavasz között
2020. 02 10. - Időkapszula Hitlerrel
2020. 02 10. - A történelem, pontosabban az általunk kikevert történelem egy eldugult klozet. Folyton lehúzzuk, mégis visszajön a szar.
2020. 02 10. - Henry Wadsworth Longfellow: Februári délután
2020. 02 11. - Képtelenség
2020. 02 11. - Juhász Gyula: Arckép
2020. 02 11. - Nem a kép tárgya a fontos, hanem a szellemi valóság, amely általa testet öltött.
2020. 02 12. - Két levél
2020. 02 12. - Vörösmarty Mihály: Rejtett-szó
2020. 02 12. - A világ csalásokon nyugszik, az élet pedig csalódás.
2020. 02 12. - Sokszínű és titokzatos
2020. 02 13. - A csalános
2020. 02 13. - Macskák
2020. 02 13. - Detlev von Lilencron: Szfinx a rózsák közt
2020. 02 13. - A macska érzelmei teljesen őszinték; az emberi lények mindenféle okoknál fogva elrejthetik érzelmeiket, de a macska sohasem tesz így.
2020. 02 14. - Az odaégett tea
2020. 02 14. - „Minden műfaj más szépségeket és más nehézségeket rejteget”
2020. 02 14. - Diósi Mária
2020. 02 14. - Dsida Jenő: Esti teázás
2020. 02 14. - Imádom a teát. Azok, akik nem értik, tartalmatlannak nevezik. A szemükben csak pár milligrammal több a semminél. A parfümje, a lelke, az illúziója elvesz, mert nem tudják lemérni, és csak a sárga, forró víz marad a csészéjükben. Azt mondják, hogy nincs lelke, pedig csak az egyénisége hiányzik. Magunk adunk neki egyéniséget.
2020. 02 15. - Lélek nélkül
2020. 02 15. - Ungvárnémeti Tóth László: Az ember alkatja
2020. 02 15. - Az emberi élet tartama pillanat; az anyag változó, az érzékelés homályos; egész testünk összetétele könnyen romlandó; a lélek ide-oda kapkodás; a szerencse kifürkészhetetlen; a hírnév bizonytalan. Egyszóval: minden testi dolog rohanó vízfolyás, minden lelki jelenség álom és ködkép, az élet harc és számkivetés, az utókor dicsérete feledés.
2020. 02 16. - Reményik Sándor: Jelek
2020. 02 17. - Az én Lászlóm
2020. 02 17. - Gulyás Pál: A Jenő
2020. 02 17. - A nevetés felüdít, könnyebbséget hoz, és enyhíti a fájdalmat.
2020. 02 18. - Hisztéria
2020. 02 18. - Vörösmarty Mihály: Cipellőhöz
2020. 02 18. - Az aggálymentesség olyan szellemi és erkölcsi egyéniséghiányt jelent, amelytől semmi jó nem várható.
2020. 02 19. - Oda is ember kell
2020. 02 19. - Mit lehet tenni a tél ellen? Várni kell a tavaszt.
2020. 02 19. - Jégtörő Mátyás
2020. 02 19. - Petőfi Sándor: Tél végén
2020. 02 20. - Az élet, ha hozzáértően használjuk, hosszú.
2020. 02 20. - Ady Endre: Sorsunk
2020. 02 20. - Boldogat…
2020. 02 20. - Édenkerthelyiség
2020. 02 21. - Kétlépéses Szomszédiviszony-mentő Módszer
2020. 02 21. - Arany János: Ágnes asszony
2020. 02 21. - A jó szomszédság záloga a jó kerítés.
2020. 02 21. - „A fájdalmat nem lehet megúszni”
2020. 02 22. - Így megy ez
2020. 02 22. - Vörösmarty Mihály: Egy tanácsadóhoz
2020. 02 22. - Ha azt veszed észre, hogy a többséggel értesz egyet, ideje szünetet tartani és elgondolkodni.
2020. 02 23. - Greguss Ágost: Az élet kertje
2020. 02 24. - Univerzális költő
2020. 02 24. - Somlyó Zoltán: Költészetem
2020. 02 24. - A költészet ama szellemes üveglencsék közül való, amelyek megnagyítják a tárgyak képét.
2020. 02 25. - Az ismeretlen olvasó
2020. 02 25. - Vitkovics Mihály: A rest olvasóhoz
2020. 02 25. - A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.
2020. 02 26. - Csokonai Vitéz Mihály: Az álom
2020. 02 26. - Az emlékezet pókhálójában
2020. 02 26. - Bár látszólag nincs köze a valósághoz, az álom mégis kötődik az élet nagy érdekeihez; regresszív hallucinációk segítségével megpróbálja pótolni azt, ami hiányzik; és létezését kizárólag annak köszönheti, hogy nagyon nagy szükségünk van az éjszakai alvásra.
2020. 02 26. - Alvásmeditáció
2020. 02 27. - Boldogat… II.
2020. 02 27. - Soha véget nem érő szeretkezés
2020. 02 27. - Juhász Gyula: Születésnapom
2020. 02 27. - Sorsjáték az élet, melynél nem a legnagyobb számokkal nyerjük a legnagyobb összeget.
2020. 02 28. - Szabadidőtabletta
2020. 02 28. - József Attila: Nekem mindegy…
2020. 02 28. - A sok szabadidő csak a középszerű emberekre végzetes.
2020. 02 28. - „Ha kibírod, hogy ne írd meg, akkor ne írd meg!”
2020. 02 29. - Napszakok: Éjszaka – Járt-e Szabó Magda a Sarkantyú utcában?
2020. 02 29. - Juhász Gyula: Éjszakák
2020. 02 29. - A világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek lenni.
2020. 03 01. - Dsida Jenő: Hazafelé az éjszakában
2020. 03 02. - Pofátlan minimalista tárca
2020. 03 02. - Mary Carolyn Davies: Koratavaszi nap
2020. 03 02. - Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk; hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek.
2020. 03 03. - Memória
2020. 03 03. - Charles Baudelaire: Intőszózat
2020. 03 03. - Aki az életét írásban tovább tudja élni, az író.
2020. 03 04. - Favágók
2020. 03 04. - A legvidámabb barakk kedvetlen lakói
2020. 03 04. - Johann Wolfgang von Goethe: Művész reggeli dala
2020. 03 04. - Az íráshoz éppen olyan hajlandóság kell, mint a takácssághoz vagy hímzéshez. Valahogy úgy képzelem, hogy hallatlan engedelmesnek kell lenni a kéznek, amely a gondolatokat átveszi, és a betűket a papirosra rajzolja. Az ujjakban, a kézben rejtőzhetik valamely kis szellem, amely felébred a hívásra, és kezdi a maga tennivalóit; viszi a tollat az ismeretlenségbe, a papiros fehér tengerén.
2020. 03 05. - Száz éve annak…
2020. 03 05. - Az év novellái 2020
2020. 03 05. - Kosztolányi Dezső: Tavaszelő
2020. 03 05. - Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire gondoltam.
2020. 03 06. - Ani és a csoportdinamika
2020. 03 06. - A hitért folytatott küzdelmem elválaszthatatlan az alkotói passiótól és fordítva
2020. 03 06. - Tibullus: Detestatio belli
2020. 03 06. - Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.
2020. 03 07. - Történelmi film
2020. 03 07. - Robert Burns: Kóbor Tamás
2020. 03 07. - A történelem az igaz hazugságok birodalma.
2020. 03 08. - József Attila: Egy asszony s egy leány
2020. 03 09. - Mátyás villája
2020. 03 09. - Kosztolányi Dezső: Járvány
2020. 03 09. - Oly embert ismerni, kivel a távolság és a kimondatlan gondolatok ellenére is úgy érzed, megértitek egymást – e földet ez virágoskertté változtatja.
2020. 03 10. - Halak
2020. 03 10. - Czóbel Minka: Az ő mosolya
2020. 03 10. - A halak, hála Istennek, nem olyan értelmesek, mint mi, akik megöljük őket; ámbár sokkal nemesebbek és sokkal hasznavehetőbbek nálunk.
2020. 03 11. - A műfaj határai
2020. 03 11. - A Teremtő átírja a tájat
2020. 03 11. - Madách Imre: Próza és Poézis
2020. 03 11. - A mese mindennek az origója. Gyakorlatilag ebből származik minden irodalmi műfaj. Az is, amikor az ősember a szikla falába karcolta a barlangrajzokat. Ezzel elmesélte, hogyan ejtette el a vadat. Mert amit ábrázolni tudok, amit el tudok mesélni, azt birtokba is veszem.
2020. 03 12. - Száz éve már… II.
2020. 03 12. - Ezen az oldalon
2020. 03 12. - Amikor egy világ összedől, a sors a lét vagy nemlét kérdését tárja a nemzet elé. Erre a kérdésre tisztán és világosan kell felelni. Akarunk-e élni s hogyan, milyen legyen az a világ, amelyet építeni akarunk? Kitérni a válasz elől vagy halogatni a feleletet nem lehet, mert ez egyértelmű volna az életről való lemondással.
2020. 03 13. - Ani és a zen takarítás
2020. 03 13. - József Attila: Falak
2020. 03 13. - Hogy érne véget a magány, melyet igazi fény nem látott soha, ahol nem volt egyensúly, sem nyugalmi helyzet, csak elferdült tárgyak végtelen csuszamlása, olyan égbolt alatt, amelyben nem él a reggel emléke és az este reménye?
2020. 03 13. - Kodályról és a fiatal generációról
2020. 03 14. - Egérút
2020. 03 14. - Tóth Árpád: Meddő órán
2020. 03 14. - Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.
2020. 03 15. - Petőfi Sándor: Az őrült
2020. 03 16. - Csokonai Vitéz Mihály: Lócsere
2020. 03 16. - Bodobácsot tessék!
2020. 03 16. - Saját eltökéltséged arra, hogy sikeres légy, fontosabb bármi másnál.
2020. 03 17. - Minek? Minek? Minek?
2020. 03 17. - Ady Endre: Véres panorámák Tavaszán
2020. 03 17. - Értelmünket kizárólag csak a kétségtelenül arra érdemes írókkal tápláljuk, ha valami hasznosat akarunk.
2020. 03 17. - A kertet választom és a könyvtárszobát, a hallgatag sétákat, a szótlan imát és a csendes üldögélést. Miért? Mert így lemérhetetlenül többet kapok abból, amire szükségem van. A magányban élt élet a nyilvánosnál határtalanul gazdagabb. Életemben magamnak akarok élni, nem pedig a nyilvánosságnak.
2020. 03 18. - Jeszenyin legendája I.
2020. 03 18. - Tompa Mihály: A vándor könyvébe
2020. 03 19. - Zsákomban a múlt és a jelen
2020. 03 19. - Lassú
2020. 03 19. - Reményik Sándor: Csendes csodák
2020. 03 19. - Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.
2020. 03 20. - Poloskaélet
2020. 03 20. - „Persze ügyeltem, hogy elkerüljem a Hamlet-kliséket”
2020. 03 20. - Radnóti Miklós: Március (Részlet a Naptárból)
2020. 03 20. - Itt áll a gyámoltalan virág és virulni akar; ez az egyetlen, amit tehet, virulni tud csupán, s ezzel valóban nem akar zavarni senkit, és mégis mindenki ellene van: a fekete feltalaj, amely őt csak hosszas kérlelés után engedi át, a nappalok, mik vaktában zúdítanak rá meleget és esőt és szelet, no és az éjszakák, melyek lassacskán lopódznak oda hozzá, hogy jeges ujjaikkal fojtogassák. Ám ez a gyáva, gyászos harc, ez a tavasz.
2020. 03 21. - A néma hang
2020. 03 21. - Vergilius: IX. ecloga
2020. 03 21. - Senkivel sem történik olyasmi, aminek az elviselésére nem termett. Mással is megesik ugyanez, s vagy tudatára sem ébred, hogy mi történt vele, vagy lelki nagyságával kérkedve megőrzi nyugalmát rendületlenül. Márpedig mégiscsak rettenetes volna, ha a tudatlanság és a tetszelgés többre menne, mint a belátás.
2020. 03 22. - Walt Whitman: A városi halottasháznál
2020. 03 22. - Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz
2020. 03 23. - Hűségesen főzni
2020. 03 23. - Reményik Sándor: Másvilági vándor a kezemen
2020. 03 23. - Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.
2020. 03 24. - Kindle-öm, Kindle-öm, piros Kindle-öm
2020. 03 24. - Edmond Rostand: Óda a Naphoz
2020. 03 24. - Nem elég katalógus, divat vagy hagyomány szerint olvasni. Ösztön szerint kell megkeresni a könyvet, mely nekünk, személyesen mondhat valamit. Rendszeresen kell olvasni, úgy, ahogy alszik, étkezik, ahogy szeret és lélegzik az ember.
2020. 03 25. - Szenvedés-irodalom
2020. 03 25. - Dsida Jenő: Légy már legenda
2020. 03 25. - A legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl.
2020. 03 25. - Jeszenyin legendája II.
2020. 03 26. - Csönd
2020. 03 26. - Radnóti Miklós: Két karodban
2020. 03 26. - A halál legközelebbi rokona a csönd.
2020. 03 26. - Az emlékezet feltámasztása
2020. 03 27. - Ajánlott levél
2020. 03 27. - „Mintha Dohnányi még mindig jelen lenne”
2020. 03 27. - Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
2020. 03 27. - Ki az a személy, aki leggyakrabban akar belépni, néhanapján kétszer-háromszor is bezörög – és soha be nem engedik? A postás. Kutyaszempontból tehát nyilvánvaló, hogy nemkívánatos személy, akinek az ajtón kívül a helye. Nem engedik be: mégis minduntalan visszatér.
2020. 03 28. - Szerelem vírus idején, avagy a Jézusra hajazó ember
2020. 03 28. - A tények nem szűnnek meg attól, hogy figyelmen kívül hagyják őket.
2020. 03 28. - Johann Wolfgang von Goethe: A kedves közelléte
2020. 03 29. - Kosztolányi Dezső: Láz
2020. 03 30. - Babits Mihály: Esti kérdés
2020. 03 30. - Csak azokat a kérdéseket halljuk meg, amelyekre képesek vagyunk választ találni.
2020. 03 30. - Megválaszolhatatlan
2020. 03 31. - Rinyátorok
2020. 03 31. - Arany János: A régi panasz
2020. 03 31. - Mit segít a panasz? Semmit. És mégis kénytelen az ember legalább panaszkodni, mert ha ki nem beszéli magából azt a sok feszültséget, amit az élet ma ad, akkor megőrül.
2020. 04 01. - Jeszenyin legendája III.
2020. 04 01. - Juhász Gyula: Ódon ballada
2020. 04 01. - Jól tudjuk, hogy a történelmet a mindenkori győztesek írják, így hát a történelem egésze az egymást követő győztesek történelemátírásainak, átértékeléseinek összessége, így hát amit mi „történelemként” tisztelünk, az a tények/események fizikai történelmével csak nagyon keskeny átfedésben van.
2020. 04 01. - Férfi a tájban
2020. 04 02. - maradjotthon
2020. 04 02. - Vasárnapi pszichoanalízis
2020. 04 02. - Babits Mihály: Az óriások költögetése
2020. 04 02. - Se az özönvizek, se a járványok, se az éhínségek, se a természeti csapások, de még a századok végtelen sora óta tartó örök háborúk sem tudták csökkenteni az életnek a halállal szemben keményen kivívott előnyét.
2020. 04 03. - Négyzetméterár
2020. 04 03. - „Leginkább az egyedüllét inspirál”
2020. 04 03. - Kaffka Margit: Zilált napon
2020. 04 03. - Vannak pillanatok, mikor az ember érzi, hogy a valóság nem létezik.
2020. 04 04. - Száraz Bárka Nyrt.
2020. 04 04. - Somlyó Zoltán: Nyugati szél
2020. 04 04. - Én nem születtem arra, hogy megmentsem azt az emberiséget, amelyik, mikor nem sújtja tűzvész, árvíz és döghalál, háborúkat rendez és mesterségesen idézi elő a tűzvészt, az árvizet és döghalált. Rég levettem én a kezem az úgynevezett társadalomról.
2020. 04 05. - Émile Verhaeren: Ti, kik elestetek…
2020. 04 06. - Na, mi a (jog)hézag?
2020. 04 06. - Juhász Gyula: Új szövetség
2020. 04 06. - Különös volna, hogy míg az egész természet, minden bolygó örök törvényeknek engedelmeskedik, lenne egy kicsiny, öt láb magas állat, mely e törvényeket megvetve úgy cselekedhetne, ahogyan jólesik neki, kizárólag saját szeszélyeit követve.
2020. 04 07. - A végtelenhez közelít
2020. 04 07. - Leconte de Lisle: Az oroszlán halála
2020. 04 07. - Az emberi élet végtelen félreértések örök sorozatának körforgása. E félreértések összege az a színes, bonyolult, félelmes és nagyszerű csoda, melynek gyűjtőneve az ember.
2020. 04 08. - Az Örökkévalóság szerelmes az Idő gyermekeibe.
2020. 04 08. - Az örökkévalóság tekintete
2020. 04 08. - Ady Endre: Temetetlenül
2020. 04 08. - Kocsmát mézeskalácsból építeni
2020. 04 09. - Ünnepekre hangolva
2020. 04 09. - Az intellektus méltósága
2020. 04 09. - Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana
2020. 04 09. - A húsvét hangulata úgy közeleg e napokban, mint egy szép fehér madár árnyéka, szállongva halad a folyó tükrében. Napról napra újabb kalendáriumi érzések révedeznek föl az emberi lelkekben, mert a naptár a legnagyobb hangulatcsináló.
2020. 04 10. - A slow-paradoxon
2020. 04 10. - Kosztolányi Dezső: Megállt az óra
2020. 04 10. - Az idő nem más, mint lét és nemlét kapcsolata.
2020. 04 11. - Nyugodt alvás
2020. 04 11. - Tóth Árpád: Jó éjszakát
2020. 04 11. - Ha az éjszaka rendeltetése az álom, az öntudatlanság, a nyugalom, a nagy feledés, miért kell szebbé tenni az éjszakát, mint a nappalt, miért édesebb, mint a hajnal és az este, és ha a hold, ez a lassú, elbűvölő, a napnál költőibb csillag olyan tapintatos, mintha az volna a feladata, hogy felkeresse, ami a fény elől érzékenyen elrejtőzik – miért világítja át mégis oly ragyogóan a sötétséget?
2020. 04 11. - A vers maga találja meg a dallamát
2020. 04 12. - Giosuè Carducci: Az utolsó vers
2020. 09 01. - Farkasok a szekrényben
2020. 09 01. - Babits Mihály: Régi friss reggeleim
2020. 09 01. - Titokzatos, megfejthetetlen világ a mi szívünk. Olyan érzékeny, olyan változó. Egy gyenge fuvalom nehéz lavinákkal zúzza össze minden atomját, s egy mosolygó napsugár új életre tudja kelteni.
2020. 09 02. - Tóth Árpád: Jó éjszakát
2020. 09 02. - Ideig-óráig viselhetünk az életben álszakállt és álruhákat, de egy pillanatban lehull rólunk minden jelmez és megmutatkozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja igazi jellemünket: az álarcosbál csak alkalmi lehet. S a találkozás egy jellem valódi sajátságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk lehet.
2020. 09 02. - „Úgy belejöttem az életbe…”
2020. 09 02. - Maszk és álarc
2020. 09 03. - Reményik Sándor: Zsolozsmázik a kórházi szoba
2020. 09 03. - Újratervezés
2020. 09 03. - Hideglelés
2020. 09 03. - Élete középső szakaszában a legtöbb ember megszokja a hétköznapok taposómalmát, és olyan gépiesen végzi mesterségét, ahogy nyakkendője csokrát köti meg reggelenként. Pedig hány olyan ember van ezek közt, aki valamikor saját egyénisége szerint akarta megformálni életét, sőt még a világot is meg akarta kissé változtatni!
2020. 09 04. - Ne ringassátok magatokat abban a hiú ábrándban, hogy ami változó, az valaha is maradandó lehet.
2020. 09 04. - Berzsenyi Dániel: A Halál
2020. 09 04. - Az irodalom olyan, mint a szőlő
2020. 09 04. - Van halál
2020. 09 05. - A kézirat sosem ég el.
2020. 09 05. - Az olvasásról
2020. 09 05. - Josef Hora: Könyvek az asztalon
2020. 09 06. - Babits Mihály: Vasárnap
2020. 09 07. - Mi marad utánunk?
2020. 09 07. - Vajda János: Memento mori
2020. 09 07. - Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, még a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen.
2020. 09 08. - Paul Verlaine: Asszony és macska
2020. 09 08. - Egy macska csak a következőhöz vezet.
2020. 09 08. - Ezüstérem
2020. 09 09. - Milyen szépeknek és jelentőseknek tűnnek fel emlékezetünkben elmúlt életünk egyes jelenetei és eseményei, noha annak idején minden különös megbecsülés nélkül engedtük őket elmúlni!
2020. 09 09. - Időtorlaszok kaptatóin
2020. 09 09. - Slusszkulcs
2020. 09 09. - Reményik Sándor: Mi marad meg?
2020. 09 10. - Csodavilág
2020. 09 10. - Könyv a világ végén
2020. 09 10. - Csak a gyönge emberek számítanak csodákra. Az erős emberek maguk csinálnak csodát.
2020. 09 10. - Juhász Gyula: Anyóka
2020. 09 11. - Inga
2020. 09 11. - „Olykor alig várom a csendesebb hetek visszatértét”
2020. 09 11. - Ne zavarjon, ha látod, hogy mások a jelek szerint rossz útra térnek; ne érezd, hogy közbe kell avatkoznod, és helyes útra kell őket terelned. Ne feledd, minden egyes személy tökéletes a maga saját síkján.
2020. 09 11. - József Attila: Eszmélet
2020. 09 12. - Menedékház költészetből
2020. 09 12. - Alfred Tennyson: Az alvó palota
2020. 09 12. - Mindnyájan túl hamar halunk meg.
2020. 09 13. - Vitkovics Mihály: A költő
2020. 09 14. - A tehetségtelenség még senkit sem akadályozott meg az érvényesülésben.
2020. 09 14. - Batsányi János: Egy híres verselőre
2020. 09 14. - Az elnök
2020. 09 15. - Kaffka Margit: Egy régi naplóskönyv utolsó oldala
2020. 09 15. - Sérelemfal
2020. 09 15. - Mi hát egyéb, mi, mint kisértet, / Mint sírjából feljáró lélek / A múltból az emlékezet?
2020. 09 16. - Van remény?
2020. 09 16. - Ködben lenni
2020. 09 16. - Oly édes a bizonytalanság. A köd csodássá varázsolja a tárgyakat. – De ködben nem látjuk az utat. – [...] Minden út egyfelé vezet. – Hova? – A kiábrándulásba.
2020. 09 16. - József Attila: Ködből, csöndből
2020. 09 17. - A természet a legjobb patika.
2020. 09 17. - Csodavilág II.
2020. 09 17. - Majthényi Flóra: Szegfű
2020. 09 17. - Kőhullás
2020. 09 18. - Tornyok
2020. 09 18. - „A nemzeti érzés ilyen nyílt és változatos megvallása felülmúlta várakozásainkat”
2020. 09 18. - Reményik Sándor: Végrendelet
2020. 09 18. - A halál a legfontosabb. De csak ha a „magunk halálával” halunk meg. A modern embertől a kor megtagadja ezt a legfőbb beteljesedést is, halála tucathalál, kórházban, orvosi segédlettel, udvariasan és feltűnés nélkül hal meg, úgy, ahogy a tudomány a halált az illető betegség esetében előírja. És halála éppoly hamisan cseng, mint egykor élete.
2020. 09 19. - A megváltás misztériuma
2020. 09 19. - Salamon Ernő: Földnélkülieknek
2020. 09 19. - Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... így parancsolja ezt hazám szolgálata.
2020. 09 20. - Radnóti Miklós: 1931. április 19.
2020. 09 21. - Felgyűlő olvasmányok
2020. 09 21. - Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
2020. 09 21. - Könyveket vásárolni jó volna, ha az elolvasásukhoz szükséges időt is meg lehetne venni. De többnyire összecserélik a könyvek megvásárlását (birtokolását) tartalmuknak elsajátításával (birtokba vételével).
2020. 09 22. - Charles Baudelaire: Az albatrosz
2020. 09 22. - Az ember nem gondolkodhat, nem szerethet, nem alhat jól, ha nem evett jól.
2020. 09 22. - Rimbaud sirályai
2020. 09 23. - Mi a címe?
2020. 09 23. - delejpoézisavagyahogyénlátom
2020. 09 23. - Babits Mihály: Reggeli templom
2020. 09 23. - Nincs oly gondolatja a jó művésznek, mit egyetlen márvány körül ne zárna.
2020. 09 24. - Rossz anya
2020. 09 24. - Isten, ítélet
2020. 09 24. - József Attila: Kései sirató
2020. 09 24. - Azt akarom, hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt, amelyikkel a gyermekét megfojtotta.
2020. 09 25. - Kuka
2020. 09 25. - ...az út végén vár a holnap
2020. 09 25. - Alois Blumauer: Óda az árnyékszékhez
2020. 09 25. - A levegőt sem adják ingyen, mert a lélegzetvétellel egy csomó korom és bacilus lenyelésének a kötelessége is együtt jár, mint ellenszolgáltatás.
2020. 09 26. - Aki megismeri a testet, az életet, az a halált is megismeri. Mert aki a halál és betegség iránt érdeklődik, ezzel voltaképpen csak az élet iránti érdeklődését fejezi ki.
2020. 09 26. - Szanatóriumi idők
2020. 09 26. - Ady Endre: Hajh, őszi magyarság
2020. 09 26. - Vajda János: Őszi tájék
2020. 09 28. - Ha már nem olvasol, nem baj, de akkor ne is írj, mert abból botrány lesz.
2020. 09 28. - Az első író, akivel találkoztam
2020. 09 28. - Kosztolányi Dezső: Ó, szép magyar fejek, ti drága régik
2020. 09 29. - Aphrodité a páternoszterben
2020. 09 29. - Szapphó: Töredék
2020. 09 29. - Ha szerelmünk kissé sokáig plátói, tönkretesz.
2020. 09 30. - Kollektív árnyékban
2020. 09 30. - Az árból nem engedett
2020. 09 30. - Anyám azt mondta nekem: ha beállsz katonának, tábornok lesz belőled, ha szerzetesnek mész, a végén te leszel a pápa. Én festőnek mentem, és Picasso lettem.
2020. 09 30. - Ady Endre: A nagy Pénztárnok
2020. 10 01. - Rossz anya II.
2020. 10 01. - A fásult kebelnek nincs költészete
2020. 10 01. - József Attila: Mama
2020. 10 01. - Léteznek bizonyos ősi erők. Legtöbbjüket elpusztította a civilizáció, de az anyaság mit sem változott az idők folyamán. Állatok, emberek e tekintetben egyformák. Az anya szeretete gyermeke iránt a világon semmivel sem hasonlítható össze. Nem ismer törvényt, könyörületet, mindent merészel, és lelkiismeret-furdalás nélkül eltapossa azt, ami az útjába áll.
2020. 10 02. - Nesze semmi, fogd meg jól!
2020. 10 02. - „Itt van dolgunk és történelmi küldetésünk”
2020. 10 02. - Fazekas Mihály: Egy gazdaságtanító könyvre
2020. 10 02. - Valaminek a helyes értelmezése és ugyanannak a dolognak a félreértése nem zárja ki teljesen egymást.
2020. 10 03. - A béke méhe
2020. 10 03. - Az én nemzedékem fiataljai, akiket bekebelezett az élet, testestül-lelkestül elfelejtették a jövőbe vetett illúzióikat, míg a valóság rá nem ébresztette őket, hogy nem olyan a jövő, mint ahogyan álmaikban élt, és ekkor felfedezték a nosztalgiát.
2020. 10 03. - Ady Endre: Párisban járt az Ősz
2020. 10 04. - Radnóti Miklós: Cartes postales
2020. 10 05. - Faludi Ferenc: Szakácsének
2020. 10 05. - Nagy volt annak bátorsága, aki először megkóstolta a kagylót!
2020. 10 05. - A gyomron keresztül vezet az út
2020. 10 06. - A halhatatlanság vesszőkosarai
2020. 10 06. - Somlyó Zoltán: Őszi vers
2020. 10 06. - A nő őriz: ő a hagyomány, mint ahogy a férfi a haladás. Márpedig, ha e két nem nélkül nincs sem család, sem emberiség, akkor e két erő nélkül nincs történelem.
2020. 10 07. - Ecsethelyzet
2020. 10 07. - Nápolyi sorstragédia
2020. 10 07. - Tompa Mihály: A jós festő
2020. 10 07. - Kétféle nagy művész van: az egyik azzal eteti az embereket, ami ízlik nekik; a másik megtanítja őket arra, hogy azt egyék, amit nem szeretnek.
2020. 10 08. - Rossz anya III.
2020. 10 08. - Nulladik nap
2020. 10 08. - A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásában.
2020. 10 08. - Kaffka Margit: Bölcsődal
2020. 10 09. - Éljen a halott!
2020. 10 09. - Mesterkurzus járvány idején
2020. 10 09. - Mihai Eminescu: Glossza
2020. 10 09. - A világban nem történik semmi, vagy mindig ugyanaz történik. Csak a nevek mások.
2020. 10 10. - Az utolsó paraszt
2020. 10 10. - Amíg a szegény embernek is van egy kunyhója, addig úgy érzi, hogy olyan, mint a többi. De akinek már az sincs, az nem érzi magát többé embernek.
2020. 10 10. - Petőfi Sándor: Falun
2020. 10 11. - Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz
2020. 10 12. - Csokonai Vitéz Mihály: A füredi parton
2020. 10 12. - Az átúszás atyja
2020. 10 12. - Az általánosan kötelező mértéket meghaladó rendkívüli teljesítményre hajlandónak lenni olyan korban, mely a „minek?” kérdésre nem tud kielégítő választ adni: ehhez vagy olyan fokú erkölcsi önállóság és közvetlenség kell, amely ritkán fordul elő, és már hősiesnek mondható – vagy pedig robusztus életerő.
2020. 10 13. - A megteremtett élet
2020. 10 13. - Oscar Wilde: Szerenád
2020. 10 13. - Minden álomból lehet valóság, s a múlt valóságai lassan elmerülnek az idő és a messzeség álomszerű ködében.
2020. 10 14. - Múzsát! Vagy nem?
2020. 10 14. - Oxigénpalack
2020. 10 14. - A kiválóságot gyakran tekintik egoizmusnak.
2020. 10 14. - Berzsenyi Dániel: A Múzsához
2020. 10 15. - Irgalmat hogy remélsz, ha nem gyakorlod?
2020. 10 15. - Papírváros – egy lassúdad regény, négy, szétszaggatva
2020. 10 15. - Kosztolányi Dezső: Anya
2020. 10 15. - Rossz anya IV.
2020. 10 16. - A kék hulladék története
2020. 10 16. - Húsz év megszállott érdeklődése
2020. 10 16. - Dsida Jenő: Az utcaseprő
2020. 10 16. - Abban, ami hasznos, hatalmas vívmányokat mutathat fel az ember, ám föltépte a világszakadékot is, és hol fog, hol tud még megállni?
2020. 10 17. - Az erdő gyermekei
2020. 10 17. - József Attila: Ritkás erdő alatt
2020. 10 17. - A korral egyik örömforrás zárul be a másik után, ám a Természet örömforrásai sosem hagynak cserben!
2020. 10 18. - Francis Jammes: Ötödik elégia
2020. 10 19. - Igen is, nem is
2020. 10 19. - Török Sophie: Asszony karosszékben
2020. 10 19. - Ábrándjainkat néha olyan szomorúan siratjuk, mint a halottakat.
2020. 10 20. - Théophile Gautier: Titkos múzeum
2020. 10 20. - Paroszi márványból faragva
2020. 10 20. - Szép az, ami érdek nélkül tetszik.
2020. 10 21. - Tóth Árpád: Ó, örök Isten
2020. 10 21. - A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
2020. 10 21. - Az idő odvában
2020. 10 21. - Orgonavirágzás
2020. 10 22. - Koponyámban gyertya
2020. 10 22. - A közöny az embertelenség esszenciája.
2020. 10 22. - József Attila: Emberiség
2020. 10 22. - Jelenség
2020. 10 23. - Így lesz az amforából petpalack
2020. 10 23. - Babits Mihály: Áfrika, Áfrika
2020. 10 23. - Balsorsból lesz a férfi, s jómódból a szörnyeteg.
2020. 10 23. - Az utolsó kettő
2020. 10 24. - A kilencvenhatodik év
2020. 10 24. - Somlyó Zoltán: Öreg nénikék
2020. 10 24. - Nem járnak egyformán az órák. Van órája a részeg embernek és a bolondnak. Az ebédnek és a halálnak. A fiatalságnak és az öregedésnek.
2020. 10 25. - Dsida Jenő: Az öreg óra énekel
2020. 10 26. - A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play”, a nemes küzdelem szabályaira.
2020. 10 26. - Reviczky Gyula: A lengyelekhez
2020. 10 26. - Mindig van tét
2020. 10 27. - Amikor a kép működni kezd a nézőben, ugyanolyan folyamat kezdődik el, mint a festőben munka közben, ugyanolyan beláthatatlan, ugyanolyan irracionális.
2020. 10 27. - A remény természete
2020. 10 27. - Reményik Sándor: Három kommentár három festményhez
2020. 10 28. - Juhász Gyula: Michelangelo
2020. 10 28. - Vasari, pro/kontra Cellini
2020. 10 28. - Miért tanul magyarul?
2020. 10 28. - Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.
2020. 10 29. - Érzékenyítés
2020. 10 29. - Párbeszéd a pokolban
2020. 10 29. - Komjáthy Jenő: A Hipokritákhoz
2020. 10 29. - A tolerancia akaratlanul is együtt jár valamiféle felsőbbrendűség-érzéssel, és ezért nem is becsülöm nagyon sokra, bár kétségtelenül jobb, mint az intolerancia, ami ugyanennek az életérzésnek egy agresszívebb kifejeződése.
2020. 10 30. - Eksztázis helyett katarzis
2020. 10 30. - A megoldás részének lenni
2020. 10 30. - Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta lenne.
2020. 10 30. - Fazekas Mihály: A sok baj
2020. 10 31. - Reviczky Gyula: Halottak napján
2020. 10 31. - Ha valakit elveszítettünk, akit szerettünk, a lélek azonosulással gyógyul. Egyszer csak észrevesszük, hogy bizonyos tulajdonságait, mozdulatait öntudatlanul is átvettük annak, akit nehéz elengedni. Valami apró gesztust, hangsúlyt vagy mindennapi szokást.
2020. 10 31. - Az emlékezés viaszcseppjei
2020. 11 01. - Ady Endre: Halottak napján
2020. 11 02. - A kikapcsolt mikrofon titkai
2020. 11 02. - Juhász Gyula: Temetők
2020. 11 02. - Aki felveszi a címeres mezt, az egy országot képvisel, a szurkolókat boldoggá teszi, és megismerteti Magyarországot a világgal. Éppen ezért kutya kötelessége megszakadni a pályán.
2020. 11 03. - Tükör a bükkfatemplomban
2020. 11 03. - Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.
2020. 11 03. - Gyulai Pál: Az ősz
2020. 11 03. - Izer Janka
2020. 11 04. - A legszebb arc
2020. 11 04. - Memento mori
2020. 11 04. - Kérem azért az én Istenemet hívő, igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják és meg is tartják ezt a kis világot itt a nagy hegyek között, és kérem az én Istenemet, hogy nehéz kezével sújtson le azokra, akik megunják és elprédálják otthonukat, földjüket, apáik szeretetét.
2020. 11 04. - Reményik Sándor: A teremtés hat napja előtt
2020. 11 05. - Trianon fiai
2020. 11 05. - Czóbel Minka: Anyaföld
2020. 11 05. - Vágyakozás
2020. 11 05. - Egy ember élete [...] szilárdan kell hogy gyökerezzen a szülőföldben, hogy magába szívhassa a gyengéd szeretetet a táj és az ott élők szorgos munkája iránt, a tájat betöltő hangok és az övéi beszédének jellege iránt, hogy első otthona soha semmivel össze nem téveszthetően ismerőssé váljon, ha majd kitárul számára a világ.
2020. 11 06. - Lehetett volna másképp?
2020. 11 06. - Művészet és iparosság
2020. 11 06. - Edgar Allan Poe: Eldorádó
2020. 11 06. - Bolondíthatsz néhány embert mindig, és minden embert valameddig, de nem bolondíthatsz mindig mindenkit.
2020. 11 07. - Mámá hotel
2020. 11 07. - Szinte minden szülő odaadná az életét a gyerekéért - de olyan kevesen hajlandók komoly áldozatot hozni érte.
2020. 11 07. - Salamon Ernő: Nehéz útról jön ő és öreg már
2020. 11 08. - József Attila: Jövendő férfiak
2020. 11 09. - Kosztolányi Dezső: Én feleségem, jó és drága-drága
2020. 11 09. - Váralagút
2020. 11 09. - Micsoda ostoba dolog az emberi test! Mennyi tudás, emlék, gondolat, terv, minő ritka ital a finom csontedényben - s egy ostoba daganat valahol a zsigerek közt, félrelöki, kiborítja, kilöttyenti a földre, s az ostoba föld beszívja, mint a sáros hó levét.
2020. 11 10. - Őszi napsugárnők
2020. 11 10. - Ady Endre: Az ősz dicsérete
2020. 11 10. - A világ tele van - nem biztonsággal, de - lehetőséggel. Nem ígérettel, hanem reménnyel.
2020. 11 11. - Bezzeg a művész…
2020. 11 11. - A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.
2020. 11 11. - József Attila: A bőr alatt halovány árnyék
2020. 11 11. - Kárpát-medencei kor- és/vagy kórkép
2020. 11 12. - Gyász
2020. 11 12. - A Minden kellene
2020. 11 12. - Somlyó Zoltán: Micsoda év!... Micsoda tél!
2020. 11 12. - A legtöbb háborút nem dicsőséges királyok és vitéz tábornokok döntötték el, hanem tetvek és patkányok, amelyek fertőzést hordoztak és járványokat terjesztettek.
2020. 11 13. - A múltunk alakított azzá, amivé lettünk
2020. 11 13. - Az elveink tizennyolc éves korunkban hegycsúcsok, ahonnan széttekintünk, negyvenöt éves korunkban barlangok, ahol elrejtőzünk.
2020. 11 13. - Somlyó Zoltán: Barátság
2020. 11 13. - Szabotázs
2020. 11 14. - Csókok és kövek elegye a világ
2020. 11 14. - Albert Samain: Ilda
2020. 11 14. - Az írók pályája rendesen előbb kezdődik, mint amikor már ők is tudnak róla.
2020. 11 15. - Théophile Gautiers: Mit beszélnek a fecskék?
2020. 11 16. - Minden rajtunk múlik, de közben úgy kell élnünk, hogy semmi sem múlik rajtunk.
2020. 11 16. - A legnagyobb gyűjtemény
2020. 11 16. - Babits Mihály: Anyám nagybátyja régi pap
2020. 11 17. - Képek a kútból
2020. 11 17. - A költőnek hinnie kell a létet, és szeretnie kell azt a valóságot, amelybe született és azt a világot, amely végül is mulandóságával egyszer majd végleg betakarja. A költő legfontosabb tulajdonsága ez a szeretet, hisz ez a szeretet teszi töprengő homlokára fénylő tenyerét.
2020. 11 17. - Somlyó Zoltán: Vers a költészetről
2020. 11 18. - Kevesek fontos költője
2020. 11 18. - Mindenki, aki megnézi a képet, hozzáteszi a maga elgondolásait. Ezért aztán mindenfajta értelmezés csakis egyéni lehet. És némely értelmezés akár jobb is lehet, mint magáé a mesteré, ki tudja? Amint elkészül egy műalkotás, többé már nem a művész sajátja. Sőt, továbbmegyek [...], egy műalkotás soha nem több, mint gyenge visszatükröződése annak, amit a művész a fejében látott.
2020. 11 18. - Juhász Gyula: Io sono pittore
2020. 11 18. - Van titok
2020. 11 19. - Reményik Sándor: Nincsen levél
2020. 11 19. - Sokszor elmondták már, hogy nem könnyű látni annak az értékét, ami állandóan a szemünk előtt van. A távolság és a vágy kellenek hozzá.
2020. 11 19. - Kis népirtás
2020. 11 19. - Kedves Akárki!
2020. 11 20. - Juhász Gyula: Szegény Katona
2020. 11 20. - Aki történelmet olvas, mindig a sorok közt olvasson.
2020. 11 20. - Dandájtábojnok
2020. 11 20. - „…hajt az a benső élményvilág, amit még szeretnék elmondani”
2020. 11 21. - A hírnév olyan álarc, mely beleeszi magát az arcba.
2020. 11 21. - Tóth Árpád: A riporter búja
2020. 11 21. - A zseniális anyag
2020. 11 22. - Karinthy Frigyes: Nihil
2020. 11 23. - Mire jó a mellbimbó?
2020. 11 23. - Reményik Sándor: A fordító
2020. 11 23. - Európa nyelve a fordítás.
2020. 11 24. - Az admirálislepke útja
2020. 11 24. - A természetben van valami, ami egészen másfajta boldogságot nyújt számunkra, mint amit más dolgok, például barátságok, a családunk vagy a zene adhat. A természettel való kapcsolatunk egyedi, tehát az általa nyújtott boldogság is egyedi lesz.
2020. 11 24. - Arany János: Kies ősz
2020. 11 25. - Tompa Mihály: Őszi kikircs
2020. 11 25. - Il libro del Cortegiano
2020. 11 25. - Kőszirt – jégzajlásban
2020. 11 25. - Az ízlés a művész lelkiismerete.
2020. 11 26. - Kedves Mindenki!
2020. 11 26. - Sétálóidőn
2020. 11 26. - Babits Mihály: Levél
2020. 11 26. - Mi a távolság? Jól tudom, ami igazán érinti az embert, az soha nem mérhető meg, nem számolható ki. A valódi távolságnak sincs köze a szemünkhöz: csak a lélek érezheti át. Értéke a nyelv értékében rejlik, mert a nyelv kapcsolja össze a dolgokat.
2020. 11 27. - „Az ember nem arra született, hogy legyőzzék – Biczi törzsőrmester, Bugyonnijban várunk magukra!”
2020. 11 27. - Ez az epesztő egyformaság kiemészt unalmával. Egy nap olyan, mint más... Azon baj, azon kínzás, azon reménytelenség... Az idő szakasza felváltja a mást. A nyári hő meleg összeolvad már a hívességgel, mely az ősz közellétét jelenti. A szürke napok sokasodnak. A gyenge felhőkkel bevont ég gyakrabban meglátogat édes melankóliájával... Az én állapotom mindég ugyanegy. Így kell-é nékem vajjon mindég élnem?
2020. 11 27. - Nézőpont kérdése
2020. 11 27. - Tóth Árpád: Az arany park
2020. 11 28. - Somlyó Zoltán: November
2020. 11 28. - Lélek és levegő
2020. 11 28. - A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak – a lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben.
2020. 11 29. - Juhász Gyula: Anakreoni dal
2020. 11 30. - Hétköznapi téboly
2020. 11 30. - Kosztolányi Dezső: Beírtak engem mindenféle könyvbe
2020. 11 30. - A bürokrácia óriási gépezet, melyet törpék kezelnek.
2020. 12 01. - Elveszített képeink
2020. 12 01. - Juhász Gyula: Fotografiák
2020. 12 01. - Egy fénykép nem csupán kép (mint ahogy a festmény is kép), nem csupán a valóság értelmezése, hanem nyom is, a valóság közvetlen lenyomata, akár a lábnyom vagy a halotti maszk.
2020. 12 02. - Néha megáll egy pillanatra az idő. Egy-egy jelenet úgy marad meg bennünk, mint egy kimerevített kép. Elhalkuló hangok, lelassult mozdulatok. Semmi sem változik. Aztán elmúlik a pillanat.
2020. 12 02. - Sorscsapás
2020. 12 02. - Dsida Jenő: Hajnali kövek
2020. 12 02. - Valami nincs rendben
2020. 12 03. - Másféle advent
2020. 12 03. - Élni
2020. 12 03. - Berde Mária: Mária seprűje
2020. 12 03. - Ami a születés és a halál körül játszódik, az mind misztérium.
2020. 12 04. - A bolond kutyája (német juhász)
2020. 12 04. - „…mehetünk visszafelé az időben, és napjainkból is meríthetünk”
2020. 12 04. - Reviczky Gyula: A bolondok házából
2020. 12 04. - Rögeszme!... És hogy annak képzelem magam, aki látszatra, kifelé, az emberek szemében vagyok - ez talán nem rögeszme? Az ő kedvükért hordom csak álarcomat, esküszöm: mint valami igazolványt, felmentést, jelvényt, hogy félre ne tegyenek, ki ne toloncoljanak, le ne tartóztassanak.
2020. 12 05. - Nüx lakomája
2020. 12 05. - József Attila: Éhség
2020. 12 05. - Egy jó kiadós ebéd után szívesen koplal az ember - uzsonnáig.
2020. 12 06. - Dsida Jenő: Vidám kínálgatás keresztényi lakomán
2020. 12 07. - Száz év
2020. 12 07. - Komjáthy Jenő: Reviczky Gyula halálára
2020. 12 07. - A költőnek van a legszebb hivatása e földön: ő az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot.
2020. 12 08. - Megkeresni a tavalyi madáretetőt
2020. 12 08. - József Attila: Irgalom
2020. 12 08. - Az élet teljes és egész volta egyensúlyt követel a boldogság és a szenvedés között. Mivel a szenvedés felettébb kényelmetlen, ezért az ember természetesen húzódozik attól, hogy tudomásul vegye, mennyi szorongásra és gondra teremtetett. Ezért folyvást csitítgatjuk magunkat a javulás ígéretével vagy a minden bizonnyal beköszöntő boldogság reményével, nem gondolva arra, hogy a boldogság is meg van mérgezve, ha még nem ittuk ki a szenvedés poharát.
2020. 12 09. - Vörös kör kék gyűrűben
2020. 12 09. - Szabadsága a szónak
2020. 12 09. - Babits Mihály: Egy filozófus halálára
2020. 12 09. - Minden művészet: világmodell. Az „egészről” készült híradás.
2020. 12 10. - Régen még a jó is jobb volt…
2020. 12 10. - A gondozónő
2020. 12 10. - József Attila: Falu
2020. 12 10. - Városban az ember akár száz évet is elélhet úgy, hogy nem veszi észre, hogy már régen meghalt.
2020. 12 11. - Befelé
2020. 12 11. - A csirketojás és más népmesék
2020. 12 11. - Po Csü-ji: Betegség
2020. 12 11. - Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.
2020. 12 12. - Margarita
2020. 12 12. - Reviczky Gyula: A kenyér
2020. 12 12. - Milyen sivár az a kor, melyben könnyebb egy atomot szétrombolni, mint egy előítéletet!
2020. 12 13. - Charles Baudelaire: A vámpír metamorfózisai
2020. 12 14. - Felhívás a költőkhöz!
2020. 12 14. - Művészi ihlet nélkül hiába rajzolunk, zenélünk, csak külső formát ragadunk meg, azt utánozzuk gépiesen, értelem nélkül
2020. 12 14. - Ady Endre: Virág a redakcióban
2020. 12 15. - Arannyal, fénnyel
2020. 12 15. - A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól, és lehetővé teszik tudatunk számára, hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben, amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra, és olyan múltat „alkothatunk” az emléktárgyak segítségével, amely segít nekünk boldogulni a jövőben.
2020. 12 15. - Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok
2020. 12 16. - Vándorfény
2020. 12 16. - Dialógusáriák
2020. 12 16. - Garay János: Mátyás Király Gömörben
2020. 12 16. - Megtanultam megelégedni azzal, amit a sors számomra juttatott: az egészséget, a családomat és az Úristennek azt a sok-sok szépségét, amit az emberek nem tudnak elrontani és megcsúfolni, s ami ingyen ajándékként jut minden embernek, csak a szemét kell kinyitni a látásra, fülét a hallásra és lelkét a befogadásra.
2020. 12 17. - Miért etetünk madarakat?
2020. 12 17. - A végtelen készenlét
2020. 12 17. - Reményik Sándor: A láthatatlan lakoma
2020. 12 17. - A madár nem arat, nem vet, az úr mégis táplálja.
2020. 12 18. - Felhőidő
2020. 12 18. - Ma megszületett bennem az ég
2020. 12 18. - Dsida Jenő: Távol erdő...
2020. 12 18. - Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük.
2020. 12 19. - 2020
2020. 12 19. - Reményik Sándor: A holdbeli ember-arc
2020. 12 19. - A lehető legjobbá kell tennünk világunkat, és ha nem lesz olyan jó, mint szeretnénk, végső soron akkor is jobb lesz, mint amilyenné mások tették az elmúlt történelmi korszakokban.
2020. 12 20. - József Attila: Egyszerű ez
2020. 12 21. - Égi tünemény
2020. 12 21. - Babits Mihály: Csillag után
2020. 12 21. - Az asztronómia művelése: olvasás Isten gondolataiban.
2020. 12 22. - A negyedik gyertya
2020. 12 22. - Mihai Eminescu: A tegnapokkal fogy az élet
2020. 12 22. - A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése.
2020. 12 23. - Versajándék
2020. 12 23. - Juhász Gyula: A költő
2020. 12 23. - Minden tapasztalatunk egyfajta olvasása, kiolvasása annak, amire létünk irányul, és önmagunk beleolvasása az így kifejezett egészbe. A költészettel bensőséges viszonyba hozó olvasás is lakhatóvá teszi a jelenvalólétet.
2020. 12 23. - Kis népirtás?
2020. 12 24. - Amikor Jézus születik…
2020. 12 24. - Szélcsend
2020. 12 24. - József Attila: Betlehemi királyok
2020. 12 24. - Szeretet. Egy szó, amit a gyűlölködők lemosolyognak, egy szó, amit az álszentek szólamszerűen lejárattak, egy szó, amit a gőgösek kisajátítanak, egy szó, melyet a romantikusok összetévesztenek a szirupos érzelgősséggel, egy szó, amelyet a kényelmesek igyekeznek visszaszorítani a vérségi kapcsolatokba. Egy szó, amit magánketrecünkbe zártunk, s csak ünneptájt eresztjük néhány órára szabadon. Egy fogalom, amelyről azt hisszük, tudjuk, mit jelent; pedig még csak a felszínét ismerjük egy mélyebb jelentésnek.
2020. 12 25. - Reflexió: Krónikabéli Mars
2020. 12 25. - Egyszemélyes színpadok
2020. 12 25. - Karinthy Frigyes: Karácsonyi elégia
2020. 12 25. - Nézz körül a világban. Sokkal fantasztikusabb, mint amit az álomgyárakban gyártanak. Ne kérj biztosítékot, ne kérj biztonságot; ilyen állat sohasem létezett. S ha létezne is: a lajhárok családjába tartozna, akik a fán függeszkedve átalusszák életüket.
2020. 12 26. - Lépjünk kicsit visszább az időben!
2020. 12 26. - Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága.
2020. 12 26. - Reményik Sándor: Mikor a villany elalszik
2020. 12 27. - Sárközi György: Szépségek s fájdalmak anyasága
2020. 12 28. - Palackba zárt versek
2020. 12 28. - Karinthy Frigyes: Üzenet a palackban
2020. 12 28. - A határainkon nem léphetünk túl, de kötelességünk odáig elmenni.
2020. 12 29. - Üvegcipellő és aranykanál
2020. 12 29. - Oscar Wilde: A vöröshajú királylány
2020. 12 29. - Maga az élet a legcsodálatosabb tündérmese.
2020. 12 30. - Illat nélkül
2020. 12 30. - Trianon-könyv margójára
2020. 12 30. - Tóth Árpád: Ó, kék és zöld…
2020. 12 30. - Semmi nem idéz meg úgy egy emléket, ahogy egy illat.
2020. 12 31. - A keresztúri vámpír és más történetek
2020. 12 31. - Az új év is megszületik az anyja halálával, majd maga hal meg, hogy a leánya szülessék.
2020. 12 31. - Petőfi Sándor: Az év végén
2020. 12 31. - Számadás
2021. 01 01. - Arany János: Almanach 1878-ra
2021. 01 01. - Sziasztok, földlakók!
2021. 01 01. - Sokan állnak mellettünk
2021. 01 02. - A földön ülve
2021. 01 02. - Karinthy Frigyes: Tóth Árpád Ady Endrének
2021. 01 02. - Nevessetek, és erősek lesztek!
2021. 01 03. - Radnóti Miklós: Téli vers
2021. 01 04. - Ifjúkori életrajz
2021. 01 04. - Az időnek a valóságban nincs tagozódása, az új hó, új esztendő kezdete nem jár mennydörgéssel vagy trombitaharsogással, és még az új évszázad beköszöntésekor is csak mi, emberek, lövöldözünk, és kongatjuk a harangokat.
2021. 01 04. - Tóth Árpád: Január
2021. 01 05. - Az az ember boldog, aki a lelkiismeretét tudja követni kis és nagy dolgokban egyaránt.
2021. 01 05. - Az utolsó csepp
2021. 01 05. - Sárközi György: Váltott lélekkel
2021. 01 06. - Menni vagy nem menni…
2021. 01 06. - Lélek fegyverben
2021. 01 06. - Salamon Ernő: Üdvözlet hazatéréskor
2021. 01 06. - Ez a föld túl kicsi és túl nagy ahhoz, hogy az összekötő szálak elszakadhatnának, s ha mégis elszakadnának, akkor az emberi mivolt teng-leng a semmiben, és semmivé válik maga is.
2021. 01 07. - Idén
2021. 01 07. - Csillagmesék – Szélia bolyongásai
2021. 01 07. - Kölcsey Ferenc: Remény, emlékezet
2021. 01 07. - Mindig az újrakezdés az igazi folytatás, és ugyanazt folytatja minden igazi kezdet.
2021. 01 08. - Remittenda
2021. 01 08. - Játék idővel és térrel
2021. 01 08. - József Attila: Érik a fény
2021. 01 08. - Egyetlen kor sem tudott olyan sokat az emberről, mint a mostani, de egyetlen kor sem tudta kevésbé, mi az ember.
2021. 01 09. - Kegyes hazugság
2021. 01 09. - Ady Endre: Másokért halunk meg
2021. 01 09. - Az ember tragédiája nem vadságában és kegyetlenségében, hanem a téveszmék, illúziók és káprázatok iránti fogékonyságában áll.
2021. 01 10. - Juhász Gyula: A nagy üvegház...
2021. 01 11. - Bizalmas adatok egy szegedi íróról
2021. 01 11. - Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más.
2021. 01 11. - Somlyó Zoltán: Kosztolányi Dezsőnek
2021. 01 12. - Rejtekadó könyverdőim
2021. 01 12. - Tóth Árpád: Egy lány a villamosban
2021. 01 12. - Nem kell hinni, hogy aki könyvekbe menekül, okvetlen az élet elől akar szökni. Sokszor inkább tágítani akarja életét, több életre szomjas, mint amennyit kora s végzete kiosztott.
2021. 01 13. - Kalória
2021. 01 13. - Magyar Macondo
2021. 01 13. - Arany János: A lacikonyha
2021. 01 13. - Bármily egyszerű is az étel, a született szakácsot tévedhetetlenül föl lehet ismerni
2021. 01 14. - Az otthon melege
2021. 01 14. - Használt fényforrások
2021. 01 14. - Petőfi Sándor: Tűz
2021. 01 14. - Az otthon egy érzelmi állapot, egy hely a képzeletünkben, ahol a biztonság, a kötődés, a valahova tartozás, a védettség érzése és személyes emlékeink lakoznak.
2021. 01 15. - Idegen vezető
2021. 01 15. - „Az orvoslás az én hites feleségem, az irodalom, pedig a szeretőm”
2021. 01 15. - Dsida Jenő: Elégedetlenség
2021. 01 15. - Minden történés az agyunkban megy végbe. Ami minden agyban megtörténik, az valóban megtörténik.
2021. 01 16. - Napszakok – Hajnal
2021. 01 16. - Az álmok igazak, míg tartanak, s vajon nem álomban élünk-e mind?
2021. 01 16. - Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
2021. 01 17. - Juhász Gyula: Hajnal
2021. 01 18. - Pénzről egy szót se?
2021. 01 18. - Reviczky Gyula: Potya-nóta
2021. 01 18. - Szegény ember vízzel főz, de a vízhez is lehet pezsgőillúziót keverni, ingyenbe.
2021. 01 19. - Indulj el!
2021. 01 19. - Tompa Mihály: A szabadban
2021. 01 19. - Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.
2021. 01 20. - Levél Kaliforniába
2021. 01 20. - Magyar keringő
2021. 01 20. - Juhász Gyula: A Gondolkodó
2021. 01 20. - Megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem, míg ki nem szabadítottam.
2021. 01 21. - Tűz
2021. 01 21. - Tizenöt halál
2021. 01 21. - Dsida Jenő: Szökött hang: hol a tűz?
2021. 01 21. - Minden tűz kialszik egyszer, de az ember megmarad, hogy újra és újra tüzet rakjon, és meglássa benne a saját örömét vagy bánatát.
2021. 01 22. - Fagyöngy, szélbeszédek
2021. 01 22. - „Képeslapot váltottunk Cseh Tamással”
2021. 01 22. - Babits Mihály: Egynapos hó
2021. 01 22. - Vajon szereti a hó a földeket meg a fákat? Amikor jó melegen bebugyolálja őket fehér takaróba, talán azt mondja nekik: „Aludjatok csak, amíg újból eljön a nyár.”
2021. 01 23. - Igazság és Hamisság
2021. 01 23. - József Attila: Thomas Mann üdvözlése
2021. 01 23. - Az igazság mindig a saját fényével világít, míg a hazugság a sötétségben rejtőzik, de a valóság puszta jelenléte elég a sötétség eloszlatásához.
2021. 01 24. - Ady Endre: Misztérium
2021. 02 08. - Sose téveszd össze a fizetésed méretét a tehetséged méretével.
2021. 02 08. - A boldogító nem
2021. 02 08. - Tóth Árpád: Taposom még...
2021. 02 09. - Fehérkavicsos napok
2021. 02 09. - Babits Mihály: Elgurult napok
2021. 02 09. - Némelyik idő olyan, hogy egy egész hónapot odaadsz belőle egy fél garasért; de van, amiből egy fél órát sem lehet semmi pénzzel megfizetni.
2021. 02 10. - Danse Macabre
2021. 02 10. - Eposzíró nyomában
2021. 02 10. - Francois Villon: Nyugasztaló, melyet Villon szerzett önmagáért és cimboráiért, várván, hogy vélük fölakasszák
2021. 02 10. - A halál tiszteletre méltó, mint az élet bölcsője, mint a megújulás anyaméhe. De ha elválasztjuk az élettől, kísértetté válik, torzképpé, vagy még annál is rosszabbá. Mert a halál, mint önálló szellemi hatalom, rendkívül léha hatalom, bűnös vonzereje kétségtelenül igen nagy, ámde a vele tartás éppoly kétségtelenül az emberi szellem legszörnyebb eltévelyedését jelenti.
2021. 02 11. - Vezérfonal
2021. 02 11. - Márvány és gránit
2021. 02 11. - Sárközi György: Fiataloknak
2021. 02 11. - Csak az a nép tud tisztelni más népeket – azok szokásait, hagyományait - amely a sajátját is megbecsüli.
2021. 02 12. - Kísérleti forgatókönyv
2021. 02 12. - A füvesember
2021. 02 12. - Babits Mihály: Detektivhistória
2021. 02 12. - A filmművészet fogja talán leginkább összeszoktatni, egymás megértéséhez vezetni a népeket és nemzeteket.
2021. 02 13. - Siratóének
2021. 02 13. - Reményik Sándor: Elmégy
2021. 02 13. - Életünk egy olyan mondat, amit nem mi kezdtünk, nem mi fejezünk be: mégis rólunk szól.
2021. 02 14. - Salamon Ernő: Már túl a tárgyakon
2021. 02 15. - Kinek a tulajdona?
2021. 02 15. - Heinrich Sander: A természettel való barátság és társalkodás
2021. 02 15. - Ha valaki ott járt, ahol én, és látta a csodálatos kék gömböt, a Földünket, akkor neki csak egy célja marad: elmondani az embereknek, hogy milyen lenyűgöző a teremtett világ, melyet Isten ránk bízott, és azt, hogy ezt a felelősséget csak akkor értjük meg igazán, ha elfogadjuk őt életünk Urának. Sokkal fontosabb az ember Holdra lépésénél az a tény, hogy Isten a lábát a Földre tette.
2021. 02 16. - Kövek üvegben, szívben
2021. 02 16. - Tompa Mihály: Tanács
2021. 02 16. - A képmutatás könnyű mesterség, minden bitang ért hozzá; de nyiltan, őszintén, a lélek mélyéből szólni csak a nemesebb szívek tudnak és mernek.
2021. 02 17. - Kitör a Vezúv!
2021. 02 17. - Égő kerék
2021. 02 17. - Tóth Árpád: A nyaraló búja
2021. 02 17. - Nem sok embert ismerek, akinek az őszinteségét őszintén többre becsülném az udvariasságánál.
2021. 02 18. - Farsanghiány járvány idején
2021. 02 18. - Ezért nem alszom nálad
2021. 02 18. - Ady Endre: Farsang
2021. 02 18. - A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember kibújhatik a saját bőréből, hogy más lehet, tökéletesen más, mint aki a valóságban. [...] Hogy az ember néhány óráig azt játszhatja, hogy megváltozott, elvarázsolták, idegen és ismeretlen lett hirtelen.
2021. 02 19. - Mindörökké
2021. 02 19. - Az átadás vágya
2021. 02 19. - Babits Mihály: Ha nem vagy ellenállás…
2021. 02 19. - Különös dolog a múlt. Egyfolytában az emberrel van, talán nem is telik el óra, hogy eszébe ne jutna valami, ami tíz-húsz éve történt, többnyire még sincs semmi valóságérzete, pusztán megtanult tények halmaza, mint egy csomó adat a történelemkönyvekben. Aztán az ember véletlenül meglát, meghall vagy megszagol valamit, főleg megszagol, amitől elindul visszafelé, és már nem a múlt idéződik fel benne, hanem ő maga van a múltban.
2021. 02 20. - Törésteszt
2021. 02 20. - Dsida Jenő: Tóparti könyörgés
2021. 02 20. - A világ megtör mindenkit, ám a töréspontokon erősödik, aki állja.
2021. 02 21. - Reményik Sándor: Minden jól van
2021. 02 22. - Fröccs
2021. 02 22. - Vörösmarty Mihály: Rossz bor
2021. 02 22. - A szóda már a civilizáció, az igaz, de nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, ami a hosszú élet titka.
2021. 02 23. - Mínusz három
2021. 02 23. - Dsida Jenő: A tó tavaszi éneke
2021. 02 23. - A természet tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak.
2021. 02 24. - Csak a lényeget
2021. 02 24. - Jussolt álom
2021. 02 24. - Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom
2021. 02 24. - Minden, amit el lehet képzelni, az valóságos.
2021. 02 25. - De csodás!
2021. 02 25. - Szicíliai utazások
2021. 02 25. - Ady Endre: Budapest éjszakája szól
2021. 02 25. - Mi kivételek vagyunk! Te vagy a tavasz – te vagy Budapest, ahol forró estéken minden épkézláb ember a Duna-parton sétál, az ezüst holdfényben, a virágzó gesztenyefák illatárjában.
2021. 02 26. - Megmondta: ezt ne olvasd!
2021. 02 26. - Íróként gondolta tovább Fejes Endre főhősének sorsát
2021. 02 26. - Arany János: Szondi két apródja
2021. 02 26. - A nagy szellem nem azért nagy, hogy jutalmat várjon vagy az életben, vagy a halálban, vagy a túlvilágon, hanem azért nagy, mert nem tud kicsiny lenni.
2021. 02 27. - Mindjárt március van
2021. 02 27. - Az embernek ámítás nélkül szembe kell néznie a rosszal, különben nem tudja, mi a valóság, és hogyan győzze le.
2021. 02 27. - Kosztolányi Dezső: Tömeg
2021. 02 28. - Tóth Árpád: A test csodája
2021. 03 01. - Lajos örök
2021. 03 01. - Reményik Sándor: Szivárvány
2021. 03 01. - Nagy lelkek tehetsége felismerni a nagyságot másban.
2021. 03 02. - Gondviselés a kőfal előtt
2021. 03 02. - Kaffka Margit: Ez volt az: „Igen”
2021. 03 02. - Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: „köszönöm”, az is elegendő lenne.
2021. 03 03. - Mars Mars
2021. 03 03. - Auróra borealis
2021. 03 03. - Tóth Árpád: A Marson
2021. 03 03. - Az ember tör, az ember zúz, az ember öl, az ember magtalanít; de a nyár nyár marad, a liliom liliom marad, a csillag csillag marad.
2021. 03 04. - Nő
2021. 03 04. - Megjelent Az év novellái 2021
2021. 03 04. - Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.
2021. 03 04. - Kosztolányi Dezső: Nők
2021. 03 05. - Mohács újratöltve és más benyomások
2021. 03 05. - „Ennek a zenének magyar a szívverése”
2021. 03 05. - Dsida Jenő: Mindent neked adok
2021. 03 05. - Köszöntlek, kedves szép március! Ibolyaszagú, langyos leheletedet érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult télkirálynak elhagyogatott rongyai, de a napot már te emeled az égre, s a földön már a te lábad jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya.
2021. 03 06. - Váltóláz
2021. 03 06. - Petőfi Sándor: Sors, nyiss nekem tért…
2021. 03 06. - Könnyebb hősnek lenni egy másodpercig, egy óráig, mint néma heroizmussal viselni a mindennapot.
2021. 03 07. - Ady Endre: Az Illés szekerén
2021. 03 08. - A mai nap
2021. 03 08. - József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!
2021. 03 08. - Az élet csupa sürgető vágy: cselekedni, érezni, látni, tudni. A nő lelke csendes virágzás egy elsöprő forgószél közepén.
2021. 03 09. - Lélekvesztő
2021. 03 09. - Reményik Sándor: Lélekvesztő
2021. 03 09. - A könnyű lebegést mindig a váratlan dolgok hozzák [...], melyek a szükségesen már túl vannak, a fontosság nélküli s látszólag haszontalan dolgok - s ez azért van így, mert ezek a létnek ama bizonyos másik oldalához tartoznak, a naposabbikhoz, a nélkülözhetőhöz, a játékoshoz és álomszerűhöz.
2021. 03 10. - A bosszúálló ecset
2021. 03 10. - Laokoón
2021. 03 10. - Paul Verlaine: A porban heverő Ámor
2021. 03 10. - A művészet minden titka talán ez: elrendezni tudni a rendezetlen érzelmi felindulásokat, de úgy elrendezni, hogy még erősebben éreztessük rendezetlenségüket.
2021. 03 11. - Kosztolányi Dezső: Zászló
2021. 03 11. - Angyalt reggelire
2021. 03 11. - Zászló
2021. 03 11. - Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga.
2021. 03 12. - Kilátások
2021. 03 12. - „Egy marék por, mint mindenki más”
2021. 03 12. - Reviczky Gyula: Mentsvár
2021. 03 12. - Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.
2021. 03 13. - Napszakok – Délidő
2021. 03 13. - Csokonai Vitéz Mihály: A dél
2021. 03 13. - Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.
2021. 03 14. - Somlyó Zoltán: Dél van
2021. 03 15. - Előre!
2021. 03 15. - Petőfi Sándor: 15-dik Március, 1848
2021. 03 15. - Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
2021. 03 16. - Dédapa mosolya
2021. 03 16. - Kosztolányi Dezső: Halottak
2021. 03 16. - Két tekintet van: a testé meg a léleké. A testi szem néha feledhet, de a lélek szeme örökké emlékezik.
2021. 03 17. - Heló, notebook!
2021. 03 17. - Az elégett naplóból
2021. 03 17. - Kazinczy Ferenc: A Neo- és Palaeológus
2021. 03 17. - Az anyanyelvet valóban el lehet felejteni. De nemcsak külföldön, idegen nyelvek uralkodói légkörében vagy szomszédságában – el lehet felejteni idehaza is. Ha nem arra használjuk, amire való, a nyelv meghanyatlik.
2021. 03 18. - Születésnap
2021. 03 18. - Baróti Szabó Dávid: Születésem napjára
2021. 03 18. - Az évek utak, melyeket végig kell játszani.
2021. 03 19. - „A versírás élőadás”
2021. 03 19. - Juhász Gyula: A költő szól
2021. 03 19. - Flóra és fauna
2021. 03 19. - A műalkotásban nem is a mű a legfontosabb, hanem az, hogy próbatétel elé állítja az embert: megküzdhet önnön kísérteteivel, megpróbálhat közelebb jutni saját meztelen igazságához.
2021. 03 20. - Dsida Jenő: Az emberek
2021. 03 20. - Az őz szeme
2021. 03 20. - A gazdálkodás, ahogy mi űzzük, vadászat, a tengerben pedig úgy viselkedünk, mint a barbárok.
2021. 03 21. - Juhász Gyula: Az örök visszatérés
2021. 03 22. - Mi a költészet, mik a díjak?
2021. 03 22. - Amikor egy íjász nem a trófeákért lő, akkor teljes birtokában van a képességeinek. Ha egy bronzcsatáért lő, akkor már rögtön ideges lesz... A díj miatt vívódik. Már számít neki. Többet gondol a nyerésre, mint a lövésre, és a győzelem akarása megfosztja erejétől.
2021. 03 22. - Gyulai Pál: Költő és kritikus
2021. 03 23. - Küldők
2021. 03 23. - József Attila: Kopogtatás nélkül
2021. 03 23. - Nem az a baj, hogy kevés idő áll a rendelkezésünkre, hanem főképp az, hogy sokat elfecsérelünk abból, ami adatik.
2021. 03 24. - Szabadnak lenni… – Sorok Kenéz Ferenchez
2021. 03 24. - Somlyó Zoltán: Szabadság
2021. 03 24. - A szabadság nem a zsarnokság vagy elnyomás hiánya. S arra sem hatalmaz fel, hogy mindig azt tegyük, ami jólesik. A szabadság alá van vetve az igazságnak, és az emberiség igazságkeresésében és az igazságban vezetett életben teljesedik be.
2021. 03 24. - Csak a teste
2021. 03 25. - Társaság
2021. 03 25. - A szegények fejedelme – II. Rákóczi Ferenc
2021. 03 25. - Reményik Sándor: Valaha voltam…
2021. 03 25. - Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.
2021. 03 26. - Több lesz a fény
2021. 03 26. - Juhász Gyula: Tavaszvárás
2021. 03 26. - Nemcsak az embernek van lelke, hanem az egész természetnek is, és a természet olykor csodálatos jelenségekben juttatja kifejezésre az emberekkel való kapcsolatát.
2021. 03 27. - Sagrada Familia
2021. 03 27. - Juhász Gyula: Robinson szigetén
2021. 03 27. - A mai világban senki nem várhatja el senkitől, hogy átvállalja és megoldja a problémáit. Minden egyes embernek feladata és felelőssége, hogy a földlakók egész közösségét jó irányba vezesse.
2021. 03 28. - Karinthy Frigyes: A reformnemzedékhez
2021. 03 29. - A Zagajewski-padon
2021. 03 29. - Petőfi Sándor: Mi a dicsőség?...
2021. 03 29. - Az emberi szó a legtartósabb anyag. Ha egy költő az ő legfutólagosabb érzését neki kellőképpen megfelelő szavakban testesítette meg, akkor az évezredeken át él ezekben, s minden fogékony olvasóban új életre kél.
2021. 03 30. - Elfelejtett madárdalaink
2021. 03 30. - Arany János: Rendületlenül
2021. 03 30. - Ha az ember nem az anyanyelvén beszél, egy icipicit hazugságra kényszerül mindig. Nem azt mondja, amit valójában szeretne, hanem amit zavar nélkül ki tud fejezni. Aki az anyanyelvét felejti el, az őszinteséget felejti el örökre.
2021. 03 31. - Fekete-kék-vörös
2021. 03 31. - Uzsgorodtól Ungvárig
2021. 03 31. - Somlyó Zoltán: Golyó
2021. 03 31. - Az ember társaival együtt áll vagy bukik, [...] nem hagyhatja cserben barátját és szövetségesét anélkül, hogy ezzel fel ne áldozná önnön lelkét.
2021. 04 01. - Gondolatröptetés
2021. 04 01. - Boldog halottak napját!
2021. 04 01. - Reményik Sándor: Hála
2021. 04 01. - Csak ülök csendben, semmit sem csinálok, a tavasz eljön, és a fű nő magától.
2021. 04 02. - Mondj igent Dubajra!
2021. 04 02. - „A nők erősebbek, merészebbek a lírában”
2021. 04 02. - Gódza Csilla
2021. 04 02. - Dsida Jenő: Messze látok
2021. 04 02. - Életet és halált lehetetlen nem egybelátni. Élet és halál nem más, mint kettétört öröklét, meghasonlott valóság.
2021. 04 03. - Kaffka Margit: Magdolna
2021. 04 03. - Iránytű
2021. 04 03. - Mennyivel nagyobb élmény a jó, ha küszködni kell érte; mekkora erő úgy élni, mint egy hegymászó csapatnak, a [...] láthatatlanul egymáshoz rögzítő kötél biztonságában, együtt érezni boldogságot, bánatot, együtt izgulni, reménykedni, várni és segíteni annak a másiknak, aki éppen bajban van, aki rászorul.
2021. 04 04. - Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
2021. 04 05. - Körduplány és gyújtó fácska
2021. 04 05. - A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.
2021. 04 05. - Juhász Gyula: Kazinczy
2021. 04 06. - Gyulai Pál: Szüreti lakomán
2021. 04 06. - Vigyél magaddal!
2021. 04 06. - Egy jó vacsora után az ember bárkinek megbocsát. Akár még a saját rokonainak is.
2021. 04 07. - Festő vagy költő?
2021. 04 07. - A varsói háború
2021. 04 07. - Babits Mihály: Pictor Ignotus
2021. 04 07. - A műalkotás egy szép rezgésnek a megörökítése. Egy lelki mámor feledhetetlenné tevése.
2021. 04 08. - Lu Jün: Völgyi lak
2021. 04 08. - Nem azok az életélvezők, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni abból, amijük van.
2021. 04 08. - Újratervezés. Trió
2021. 04 08. - Tavaszi takarítás
2021. 04 09. - Kitűzők, barátaimnak
2021. 04 09. - Több, mint negyven harmonika szólalt meg
2021. 04 09. - Juhász Gyula: Azt álmodtam…
2021. 04 09. - Az idő a legjobb, az igazi adományunk, s annak mércéje a homokóra: oly igen finom a szűk nyaka, melyen át a veres homok pereg, oly hajszálvékony a pergése, hogy jó ideig szemre egyáltalában nem fogy a homok a felső üregéből, csak a legvégén, akkor igen, akkor úgy rémlik, igen gyorsan múlik, s úgy rémlik, gyorsan múlt el az egész.
2021. 04 10. - Freud Zsiga kanapéján
2021. 04 10. - Edgar Allan Poe: Álom az álomban
2021. 04 10. - Az álomfejtés az a királyi út, amellyel a szellem tudattalan működése megfejthető.
2021. 04 11. - Ady Endre: Álmodom…
2021. 04 12. - Hódpatkány
2021. 04 12. - Vajda János: Nádas tavon
2021. 04 12. - Csak ha úgy szereted a fákat, mint önmagadat, akkor van esélyed a túlélésre.
2021. 04 13. - Harc az igenért
2021. 04 13. - Balassi Bálint: Harmincnyolcadik
2021. 04 13. - Gyanakvó pesszimizmusomat semmi sem hívja ki annyira, mint a női szépség. Ha diktátor volnék, minden szép nőt becsukatnék. A világ menete sokkal békességesebb lenne.
2021. 04 14. - Nárcisz két arca
2021. 04 14. - Egy parányi láng
2021. 04 14. - Ányos Pál: Egy nimfa dicséri Keményt, Ekho felel reája
2021. 04 14. - Az élet egy maszk, amin keresztül a mindenség kifejezi önmagát.
2021. 04 15. - Ima
2021. 04 15. - Oratórium
2021. 04 15. - Petrőczy Kata Szidónia: I.
2021. 04 15. - Hiszek abban, hogy az embernek van egy magasabb küldetése, amit rábíztak. Értéknek azt tartom, ami ebből a világból olyan dolgot tud felmutatni, amely a bármikor érkező elmúlás pillanatával együtt nem enyészik el. Hiszem, hogy van, ami túléli az embert, van, ami túléli az írót. És ez nem minden esetben a könyve. Lehet, hogy egy mondata, lehet, hogy egy megérintő sugallata, ami egy másik emberben megfogan.
2021. 04 16. - Szabadság, egyenlőség, testvériség?
2021. 04 16. - „Van-e a ledarált csirkének lelke?”
2021. 04 16. - József Attila: Kövek
2021. 04 16. - Ha az ember egészen magára marad, kezdi nagyon különös módon szemlélni a dolgokat. A fák megszűnnek fák lenni, a föld emberi arcot ölt, a kövek regélni kezdenek.
2021. 04 17. - 120 éve született Németh László
2021. 04 17. - Az erkölcsi törvény nem ismer tudóst és tudatlant, vagyonost, szegényt. Akármi van a fejemben, a Sinai-hegy nekem sem adott külön tízparancsolatot.
2021. 04 17. - Ady Endre: Szép, magyar sors
2021. 04 18. - József Attila: Tiszazug
2021. 04 19. - Kedv! Remények!
2021. 04 19. - Csokonai Vitéz Mihály: Az alvó Lilla felett
2021. 04 19. - A reménytelen szerelem sokkal költőibb, költői feldolgozásra sokkal alkalmasabb, mint a boldog szerelem. A költőt is sokkal jobban ihleti: mert az ihlet legfőbb táplálója a vágy, és az ember nem az után vágyódik, aki mellette van, hanem az után, aki messze, elérhetetlenül messze van.
2021. 04 20. - Bízz bennem!
2021. 04 20. - Inkább hiszékeny vagyok, mint gyanakvó, még ha becsapnak is. Mert ha hiszékeny voltam és becsaptak, egy pillanatig szenvedek, de a gyanakvás egy életen át gyötri az embert.
2021. 04 20. - Tompa Mihály: Két madár
2021. 04 21. - A zene lerajzolható
2021. 04 21. - Olvasatok
2021. 04 21. - Babits Mihály: Recitativ
2021. 04 21. - Minden művészet egyazon forrásból ered.
2021. 04 22. - Ima az országért
2021. 04 22. - Sarki fény
2021. 04 22. - Reményik Sándor: Magyar prédikátor Szt. Gallenben
2021. 04 22. - Az emlék olyan, hogy attól sóhajtani kell, mert belül valami elolvad.
2021. 04 23. - Az óriáspuffer
2021. 04 23. - Közösségben a közönséggel
2021. 04 23. - Tóth Árpád: Erdő
2021. 04 23. - Számomra a fák mindig is a leghitelesebb tanítómesterek voltak.
2021. 04 24. - Utolsóból az első
2021. 04 24. - A harag és a düh erőt ad ugyan a testnek, de elernyeszti a szellem izmait, s az elménk minden próbálkozását legyengíti és hatástalanná teszi.
2021. 04 24. - Charles Baudelaire: A gyűlölet hordója
2021. 04 25. - Ady Endre: Az öreg Kúnné
2021. 04 26. - Van értelme?
2021. 04 26. - Juhász Gyula: A költő szól:
2021. 04 26. - A költészet minden tudások közül a legelső és a legutolsó – épp oly halhatatlan, mint az emberi szív.
2021. 04 27. - Képzeletbeli segítők
2021. 04 27. - Ady Endre: A rém-mesék uhuja
2021. 04 27. - Néha, mélyen belemerülve gondolataiba, töprenkedéseibe, ugyanazon képeket átveszi az álom, s gyakran oly erős a képzelet, hogy nemcsak ábrándképeket, de jó ötleteket is ad. Ilyenkor lát az álmodó a jövőbe. Ezért mondják, hogy az álom jó tanácsot ad. S midőn reggel felébredünk, oly messze, messze látszanak az álom varázsködén keresztül az egész éjjel hányt-vetett gondolatok, mintha hetek, havak múltak volna el aközben.
2021. 04 28. - Én, a mizantróp
2021. 04 28. - Angyal a grádicson
2021. 04 28. - József Attila: Tiszazug
2021. 04 28. - Mindennek mértéke az ember.
2021. 04 29. - Tavasz
2021. 04 29. - Ide a pénzt
2021. 04 29. - Kosztolányi Dezső: Vidéki nappal, éjszaka
2021. 04 29. - Nem mozdult semmi, csak az Idő ballagott időtlen útján a végtelenségnek, maga mögött hagyva a perceket, napokat, éveket. Újra nőttek a fák, virágzott a rét, zsongott az erdő.
2021. 04 30. - Stop
2021. 04 30. - „…amikor az ember szerelmes a versekbe, akkor nem elsősorban méricskél; sokkal inkább habzsol.”
2021. 04 30. - Reményik Sándor: Rádió-oszlop a Házsongárd-tetőn
2021. 04 30. - Azelőtt megtehette az ember, hogy nem vesz tudomást magáról, még lehetett némi illúziója. De manapság, hála a tömegkommunikációnak, a hordozható rádiókészülékeknek és kivált a televíziónak, az egész világ láthatóvá vált. A modern idők legnagyobb forradalma pontosan ez: a világ hirtelen támadt vakító transzparenciája.
2021. 05 01. - Napszakok – Este
2021. 05 01. - Juhász Gyula: Este az alföldön
2021. 05 01. - Az esti csöndben, mikor az ember csak a homályos ablakot látja, mely mögött lassan-lassan álomba merül a természet, a külső világ, mikor csak idegen kutyák rekedt ugatását és idegenek harmonikájának gyönge nyöszörgését hallja, nehéz másra gondolnia, mint távoli, meghitt fészkére.
2021. 05 02. - Az egyén erőfeszítéseinek legértékesebb eredménye nem az, amit kap, hanem amivé a tevékenysége által válik.
2021. 05 02. - Vörösmarty Mihály: G. L. emlékkönyvébe
2021. 05 02. - A sport mindenkié
2021. 05 03. - Kiszolgáltatottság
2021. 05 03. - Su Tong Po: Költő a hegységben
2021. 05 03. - Az a véleményem, hogy ha okosak vagyunk, nem is kell többé dolgoznunk. Minek is dolgoznánk? A munka nem szégyen, de unalmas.
2021. 05 04. - Arany órák
2021. 05 04. - Ady Endre: Adja az Isten
2021. 05 04. - Pihentessük meg a szemünket a leghétköznapibb természeti jelenségen, s az is tápot ad a csapongó képzeletnek.
2021. 05 05. - Madarat, írót tolláról
2021. 05 05. - Csak a nőkért érdemes élni
2021. 05 05. - Somlyó Zoltán: Íróasztal
2021. 05 05. - Az emlékezet bizony tényleg olyan, mint a görbülő földön a láthatár változása, ami onnan még látható, innen már nem az.
2021. 05 06. - Elmúlt anyák napja
2021. 05 06. - (V)érző fa
2021. 05 06. - Reményik Sándor: Ének anyámról
2021. 05 06. - Az anyákban van valami, ami alatta marad, és ami fölébe is emelkedik a józan észnek. Az anyának ösztöne van. A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, és vezérli tetteit. Éleslátással teljes elvakultság.
2021. 05 07. - Séta évmilliókon keresztül
2021. 05 07. - Múltunk ismerete mindenkit foglalkoztat
2021. 05 07. - József Attila: (Csodálkozó bogarak közt...)
2021. 05 07. - Nincs olyan emberi elme által teremtett vers, dal, mítosz vagy mese, mely vetekedhetne a természet - vagyis az evolúció - páratlanul izgalmas előadásával. Nincsenek olyan tündérek, najádok, nimfák, melyek akárcsak megközelítőleg olyan csodálatosak volnának, mint a természet valóságos teremtményei.
2021. 05 08. - Oltakozás vagy oltalmazás?
2021. 05 08. - Babits Mihály: Győzelmi ének, estefelé
2021. 05 08. - A változás hullámai tajtékozva törtek be, de az új élet ígérete majd csak akkor válhat valósággá a nyomában, ha a romboló ár egyszer elvonul.
2021. 05 09. - Radnóti Miklós: Majális
2021. 05 10. - Ami engem illet, azokat a költőket szeretem, akik tudnak verset írni, azokat az orvosokat, akik tudnak gyógyítani, és azokat a festőket, akik tudnak festeni.
2021. 05 10. - Berzsenyi Dániel: A költő és a sors
2021. 05 10. - A fordítás csapdája
2021. 05 11. - Hamuban sült pogácsáim
2021. 05 11. - Reményik Sándor: A karám előtt
2021. 05 11. - Az igazi spontaneitás, ha munkánkban a szabályok csak irányt mutatnak, nem pedig korlátoznak.
2021. 05 12. - Anapétolni a stétet
2021. 05 12. - Nemes puritanizmus
2021. 05 12. - Karinthy Frigyes: Számadás a tálentomról
2021. 05 12. - Nem én vagyok bonyolult, hanem a dolog, amiről beszélek.
2021. 05 13. - Újraindul
2021. 05 13. - Sárközi György: Belülről
2021. 05 13. - Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot.
2021. 05 13. - 1956-os magyar menekültek Norvégiában
2021. 05 14. - Amikor eltévedtem
2021. 05 14. - „Az ember nem egy bűvészkalapból előhúzott nyúl”
2021. 05 14. - Kosztolányi Dezső: Vágy eltévedni
2021. 05 14. - Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.
2021. 05 15. - Húsvét és pünkösd között
2021. 05 15. - Juhász Gyula: Buddha
2021. 05 15. - Aki megtanulta az állandó szembenézést, már nem lehet többé gyáva.
2021. 05 16. - Reményik Sándor: Ha a halál is ilyen volna csak…
2021. 05 17. - A kece és a göreb
2021. 05 17. - Kosztolányi Dezső: Fölébredek
2021. 05 17. - Az ember ne akadjon fenn apróságokon, ha nagy dolgok miatt vágott neki az útnak.
2021. 05 18. - A földön út vonul, és az út hossza az álma mindenkinek.
2021. 05 18. - Somlyó Zoltán: Papok
2021. 05 18. - Titkos tervrajz
2021. 05 19. - Dürer 550
2021. 05 19. - Másik olvasat
2021. 05 19. - Johann Wolfgang von Goethe: Természet, Művészet
2021. 05 19. - A tökéletesség valamennyi részlet tökéletes összhangja, amikor semmit sem lehet hozzátenni vagy elvenni anélkül, hogy az egész ne károsodjék.
2021. 05 20. - A suttogó fa
2021. 05 20. - Greguss Ágost válogatott irodalomtörténeti és irodalomkritikai írásai
2021. 05 20. - Dsida Jenő: Szökevények a fák közt
2021. 05 20. - A mese mindennek az origója.
2021. 05 21. - Ha értem nyúl a gyökér
2021. 05 21. - Művészek és művészportrék – Képek az Egyetemi Színpad előadásairól
2021. 05 21. - Salamon Ernő: Egyszerű
2021. 05 21. - A séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki.
2021. 05 22. - Amikor szakad a kötél
2021. 05 22. - Tóth Árpád: Ó, én nem a halált...
2021. 05 22. - Minden válás túl korai vereség; az egymásért folytatott küzdelem ijedt fegyverletétele.
2021. 05 23. - Reményik Sándor: Ha számbavetted...
2021. 05 24. - Molnár Ferenc nyomában
2021. 05 24. - Ady Endre: Nótázó, vén bakák
2021. 05 24. - Sajnálatos módon a világ jelenlegi állapotában a hősök sírjai sokkal erősebben képesek összekovácsolni egy népet, mint bármiféle jóindulatú nemzetközi egyezmény.
2021. 05 25. - Sárrögből hegyet
2021. 05 25. - Somlyó Zoltán: Tilosak a női csodák!
2021. 05 25. - Mindenki a sarat tapossa, csak van, aki közben a csillagokra néz.
2021. 05 26. - Melletted vagyunk elvtárs
2021. 05 26. - Háborús pikareszk
2021. 05 26. - Vörösmarty Mihály: Az emberek
2021. 05 26. - A jó írásmű nemcsak horizontálisan terjed, hanem vertikálisan is a mélybe hatol és a magasba emelkedik.
2021. 05 27. - Ifjú titánok
2021. 05 27. - A Vascsöves Atya legendáriuma
2021. 05 27. - Reményik Sándor: Érdemes?
2021. 05 27. - Csak akkor kapsz a könyvektől valamit, ha tudsz is adni olvasmányaidnak valamit. Úgy értem, ha olyan lelket viszel feléjük, amely az olvasás párharcában hajlandó sebeket kapni és adni, hajlandó vitatkozni, meggyőzni és meggyőződni.
2021. 05 28. - Kovidnyúl és immunoroszlán
2021. 05 28. - Se nász, se avar. A hó esik puhán…
2021. 05 28. - Babits Mihály: A jóság dala
2021. 05 28. - „Lehet”. […] Talán ez a legfontosabb szó az egész világon. Arra utal, hogy nyitva áll az út. A felelősséget visszahárítja az emberre. Mert ha igaz, hogy lehetőséged van megtenni valamit, akkor arra is lehetőséged van, hogy ne tedd meg.
2021. 05 29. - Ady Endre: Falun
2021. 05 29. - Soha
2021. 05 29. - Soha nem volt több hamis próféta, több hazugság, több halál, több rombolás és több könny, mint a mi századunkban, a huszadikban, a haladás, a technika, a civilizáció, a tömegkultúra és a tömeggyilkosságok századában.
2021. 05 30. - Juhász Gyula: Tavasz ez is…
2021. 05 31. - Tíz verssor körül egy évszázad
2021. 05 31. - Rainer Maria Rilke: A kedves halála
2021. 05 31. - Milyen csodálatosan szövi az emberek életútját a gondviselés!
2021. 06 01. - Halpénz
2021. 06 01. - Katona József: Gyermekkor
2021. 06 01. - Sok édes semmiség, hétköznapi apróság odatapad az ember szívéhez a gyermekkorban, odatapad úgy, hogy nincs emberi hatalom, mely attól elválassza.
2021. 06 02. - A szemenszedett szem
2021. 06 02. - Egy egyáltalán nem száraz könyvről
2021. 06 02. - Tóth Árpád: Mi tagadás...
2021. 06 02. - Egy szép napon majd hivatalosan is elismerik, hogy amit mi valóságnak kereszteltünk el, az még inkább illúzió, mint az álmok világa.
2021. 06 03. - 101
2021. 06 03. - Ínyemről a bor zamata
2021. 06 03. - Kosztolányi Dezső: Fekete farsang
2021. 06 03. - Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy „vad magyar”, mint „szelíd hazafi”.
2021. 06 04. - A halálcsillag védelmében
2021. 06 04. - „A műfordítást az alázat iskolájának tartom”
2021. 06 04. - Radnóti Miklós: Koranyár
2021. 06 04. - Bárki úgy határoz, hogy az Igazság és Tudás ítészeként útra kél, biztos lehet benne, hogy hajótörést szenved az istenek hahotájának elsöprő viharában.
2021. 06 05. - Napút sirató
2021. 06 05. - Fazekas Mihály: [Mint mikor a nap...]
2021. 06 05. - Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az Isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődéstörténelmét gyarapítani.
2021. 06 06. - Henrik Ibsen: A költő énekel
2021. 06 07. - Első osztályú megye
2021. 06 07. - József Attila: Félidő: 0–0
2021. 06 07. - Az igazságot kemény fából faragták. Nem pattan el az érintéstől, mint a buborék; és hiába rugdossuk egész nap, mint a focilabdát, estére is kerek és teljes marad.
2021. 06 08. - A világ elkerített része
2021. 06 08. - Kaffka Margit: A város
2021. 06 08. - A lélek belső tere éppoly végtelen és titokzatos, mint a külső világűr.
2021. 06 09. - Létra
2021. 06 09. - Fakó minden teória, s a lét aranyló fája zöld
2021. 06 09. - Tóth Árpád: Evokáció egy csillaghoz
2021. 06 09. - A költő az az ember, aki létrát támaszt a csillagoknak, és hegedűjén játszik, miközben fellépked rajta.
2021. 06 10. - Li Taj-po: Búcsú barátomtól
2021. 06 10. - Az élők szíve a holtak igazi temetője.
2021. 06 10. - Kifordított ég
2021. 06 10. - Búcsú
2021. 06 11. - Jéghegyek vagyunk önmagunk óceánjában, egytized rész, ami látszik belőlünk, kilenctized lenn van a mélyben.
2021. 06 11. - Reményik Sándor: „Tündérfok”
2021. 06 11. - Ugyanígy, másképp
2021. 06 11. - Darabokra tépett táj
2021. 06 12. - Für Elise
2021. 06 12. - József Attila: Vigasz
2021. 06 12. - Nincs az embernek olyan nyomorúságos lelki vagy fizikai állapota, amikor ne találna valakit, aki nála még sokkal nehezebb helyzetben van. És óriási erőt ad, ha akkor még tudsz is valakinek segíteni.
2021. 06 13. - Juhász Gyula: Szimpozion
2021. 06 14. - És tényleg nem
2021. 06 14. - Kosztolányi Dezső: Véges, végtelen
2021. 06 14. - Kíváncsi vagyok, hogy Isten nevet-e azon, hogy tréfásan félrevezet.
2021. 06 15. - Ligetem szent fái
2021. 06 15. - Bajza József: Élet.
2021. 06 15. - Egy verébfi sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül.
2021. 06 16. - Hársvirág és kőmoha
2021. 06 16. - Fejünk felett az ég…
2021. 06 16. - Reményik Sándor: Amíg a nagy kúrián átmegyek
2021. 06 16. - A felfedezés igazi varázsa nem abból áll, hogy új helyeket ismerjünk meg, hanem hogy más szemmel nézzünk.
2021. 06 17. - A sírás az élet nehéz perceiben olyan, mint a májusi eső a szomjas földnek.
2021. 06 17. - Mandola története
2021. 06 17. - József Attila: Esik
2021. 06 17. - Eső
2021. 06 18. - Keringő afférok
2021. 06 18. - Egy mitológia nélküli emberiség egyszerű statisztikai adat, átlag.
2021. 06 18. - A sokféle látásmód kíváncsiságot vonz
2021. 06 18. - Ady Endre: Szent Június hívása
2021. 06 19. - Emlékek egy villanásra
2021. 06 19. - Reményik Sándor: Erdélyi március
2021. 06 19. - Nincs fantasztikusabb, nincs rejtélyesebb, mint a mindennapi ember, az élet maga – s az a kiirthatatlan, belénk vésett törvény, hogy az őrjítő viszonylagosságban és a megakadályozhatatlan változásban is rendíthetetlenül, csak-csak keressük a rendíthetetlenséget.
2021. 06 20. - Vörösmarty Mihály: (Drága tanítóm!...)
2021. 06 21. - Kötött formában szabadon
2021. 06 21. - Berzsenyi Dániel: A Szonetthez
2021. 06 21. - A tudomány szüntelen előrehaladás, eltörli saját eredményeit. Termékeny törlések...! A tudomány létra... a költészet szárnyalás. A művészet remekei örökkévalóak. Dante nem törli el Homéroszt.
2021. 06 22. - Fellegváraim
2021. 06 22. - Oscar Wilde: La bella donna della mia mente
2021. 06 23. - Időkép
2021. 06 23. - Darázs, Mégnemady és a többiek
2021. 06 23. - Kosztolányi Dezső: Boldog, ihletes napjaim
2021. 06 23. - Az emberek rosszul mérik az időt - egyetlen mérték van, az átélés sebessége.
2021. 06 24. - Mese
2021. 06 24. - Az év versei 2021
2021. 06 24. - Juhász Gyula: Mese
2021. 06 24. - Maga az élet a legcsodálatosabb tündérmese.
2021. 06 25. - Pályaelhagyás
2021. 06 25. - …igazi és egyetlen élettevékenységem a művészet
2021. 06 25. - Charles Baudelaire: Vers Honoré Daumier arcképére
2021. 06 25. - Ne várjunk a nevetéssel, amíg boldogok leszünk, mert különben félő, hogy meghalunk, anélkül, hogy nevettünk volna.
2021. 06 26. - Szerelem, furcsa vegyüléke szeretetnek és önzésnek – mind a kettőnél álnokabb és mélyebb, mind a kettőnél hatalmasabb.
2021. 06 26. - Reviczky Gyula: Szerelmi morál
2021. 06 26. - A nyaralás
2021. 06 27. - Radnóti Miklós: Hőség
2021. 06 28. - Költői szabadság?
2021. 06 28. - Giosué Carducci: A rímhez
2021. 06 28. - A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. [...] Akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.
2021. 06 29. - Mi sem hasonlít annyira az emberi lélekhez, mint a méh. Virágról virágra száll, ahogy a gondolat száll csillagról csillagra, és úgy gyűjti a mézet, ahogy az emberi lélek gyűjti a világosságot.
2021. 06 29. - Vörösmarty Mihály: Mese a rózsabimbórul
2021. 06 29. - A keleti kapu
2021. 06 30. - Episztolák a Kálvária útján
2021. 06 30. - Csakis az a festészet méltó a figyelemre, amelynek létoka ugyanaz, ami a világ létoka: a titok.
2021. 06 30. - Rubens, a világpolgár
2021. 06 30. - Albert Samain: Az infánsnő kertjében
2021. 07 01. - Minden nagy költészet családias. A család tagjai az idegen számára jelentéktelen, érthetetlen adomákat mesélnek egy kisgyerekről, aki hajdanában mindnyájunk ismerőse volt, emlékeznek valamire, amire az idegen nem emlékezhet és elmosolyodnak. Valami ilyesmihez hasonló a költészet. Nyelvünk szellemében él, melyben összeforradunk valamennyien, akármiféle politikai hiten élünk.
2021. 07 01. - Tambo
2021. 07 01. - Ezt is meg lehet unni
2021. 07 01. - Juhász Gyula: Gyász
2021. 07 02. - Nem vagyok Vashegyek rabja
2021. 07 02. - Heverni valahol egy mezőn. Nyírfák. Fehér, nyári felhők. Az ifjúság kék ege. Mivé lett a kalandos szív? Megölték a lét zordon kalandjai.
2021. 07 02. - Dsida Jenő: Csöndes áldozat
2021. 07 02. - Butterfly Blues
2021. 07 03. - „Belőlem valaki útra vált”
2021. 07 03. - A hit pontosan ott kezdődik, ahol a gondolkodás megszűnik.
2021. 07 03. - Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék
2021. 07 04. - Reviczky Gyula: Az utolsó költő
2021. 07 05. - Üdv, uborkaszeletek!
2021. 07 05. - Tóth Árpád: Vers az orosz importról
2021. 07 05. - A tehetség az eredetiségből származik; ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.
2021. 07 06. - Tizennégy lépcsőfok
2021. 07 06. - Csan Jo-Lu: Asszony a tükör előtt
2021. 07 06. - Álmodozó az, aki útját csak a holdfényben látja. És büntetése az, hogy a többiek előtt pillantja meg a virradatot.
2021. 07 07. - Ments meg, Uram!
2021. 07 07. - Aki becsomagolta a vízpartot
2021. 07 07. - Reményik Sándor: A postás
2021. 07 07. - Amíg postások vannak, az élet bővelkedik különleges fordulatokban.
2021. 07 08. - Zsuzsi
2021. 07 08. - Tenyered fáin tarka madár
2021. 07 08. - Berzsenyi Dániel: A megelégedés
2021. 07 08. - Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.
2021. 07 09. - Öge (újratöltve)
2021. 07 09. - „… tanulni, épülni, fejlődni szeretnének – készen állunk”
2021. 07 09. - József Attila: Kakuk Marci
2021. 07 09. - A tréfát a tragédiától csak az a hajszálnál is semmibb valami választja el, amire mondhatjuk, hogy felfogás dolga.
2021. 07 10. - Mi szervezi a világot?
2021. 07 11. - Czóbel Minka: Fényes meleg
2021. 07 12. - Elveszett meszesgödör
2021. 07 12. - Radnóti Miklós: És kegyetlen
2021. 07 12. - Vajon csakugyan lezárult, ami egyszer elmúlt, megtörtént? [...] A múlt tényein valóban nem tudunk változtatni, egyedül emlékezetünk bolyonghatja be újra és újra idő és tér e végképp megmerevedett kontinensének zugait-tájait.
2021. 07 13. - Zsebemben felhőkarcolók
2021. 07 13. - Reményik Sándor: Torony
2021. 07 13. - Vannak pillanatok az életben, melyek kiemelkednek, mint egy világítótorony valami titkos értelmű tengeren.
2021. 07 14. - Dante – 700 (Firenze 1265 – Ravenna 1321)
2021. 07 14. - Sors a sorstalanságban
2021. 07 14. - Babits Mihály: Dante
2021. 07 14. - Gondold meg, hogy ez a nap soha nem virrad fel még egyszer!
2021. 07 15. - Héthatár
2021. 07 15. - Kovács Imre forradalma – A földreform és a népképviselet Dózsája
2021. 07 15. - Verseghy Ferenc: Az Erdő
2021. 07 15. - Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is.
2021. 07 16. - 13, avagy közeltávol
2021. 07 16. - Doctor Honoris Causa
2021. 07 16. - Tompa Mihály: Bérc és lapály
2021. 07 16. - Tudom, hogy nincs kis és nagy tenger, nincs kis és nagy távolság. Bennünk van valami végtelen és kötetlen.
2021. 07 17. - Csokitorta
2021. 07 17. - Nincs semmi okos dolog, ami azt sugallná, hogy ne légy boldog.
2021. 07 18. - Vörösmarty Mihály: (A fő boldogság...)
2021. 07 19. - Bármilyen hosszú is egy természetfilm, bármilyen szép is egy kép, bármilyen csodás is egy-egy leírás, nem hihetjük azt, hogy ez pótolja a személyes élményt. Márpedig ezek a helyek bárki számára könnyen elérhetők, felkeresésük, felfedezésük – kinek-kinek a maga számára – jószerivel csak elhatározás kérdése.
2021. 07 19. - Kisfaludy Károly: Végső óhajtás
2021. 07 19. - Mindig van tét
2021. 07 20. - Berzsenyi Dániel: Vandal bölcsesség
2021. 07 20. - Tóth Árpád: Az ősök ritmusa
2021. 07 20. - Az előrelépés a gyökereinkhez való visszatéréssel kezdődik.
2021. 07 20. - A háromablakos torony
2021. 07 21. - ET. IN. ARCADIA. EGO!
2021. 07 21. - Itt maradunk ezer évig
2021. 07 21. - Csokonai Vitéz Mihály: Az ember, a poézis első tárgya
2021. 07 21. - Természetemnél fogva a rendezett dolgokat kutatom, azokban telik kedvem, kerülöm az összevisszaságot, mely jellememmel ellentétes, és félelmetes számomra - akár a sötét árnyak a nappali világosság számára.
2021. 07 22. - Levendula
2021. 07 22. - Isten országa
2021. 07 22. - Petőfi Sándor: A virágok
2021. 07 22. - A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak - a lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk.
2021. 07 23. - Dióhéjban
2021. 07 23. - Művészélet Párizs és Magyarország között
2021. 07 23. - Somlyó Zoltán: Erdő
2021. 07 23. - A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.
2021. 07 24. - Arasznyi világ
2021. 07 24. - Radnóti Miklós: Déltől estig
2021. 07 24. - Az ember élete pillanatnyi heroikus küzdelem a kezdet és a vég sötétsége között, és az életvágy önt erőt az emberbe, hogy folytassa ezt a végeredményben reménytelen harcot.
2021. 07 25. - Kosztolányi Dezső: Ujjgyakorlat
2021. 07 26. - Ányos Pál: Faiszi Ányos Jánosnak
2021. 07 26. - Azért indulok el mindig egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami.
2021. 07 26. - A vidék diszkrét bája
2021. 07 27. - Kölcsey Ferenc: Andalgások
2021. 07 27. - Lépcsősor a dombtetőre
2021. 07 27. - A reményt nem szabad feladnunk, hiszen a legnagyobb tragédiából, katasztrófából csak a remény segít kilépnünk.
2021. 07 28. - Szép mű = szép lélek?
2021. 07 28. - A szegények fejedelme. II. Rákóczi Ferenc
2021. 07 28. - Henrich Heine: Énekek éneke
2021. 07 28. - Két igazság soha nem mond ellent egymásnak... A Szentírás, mint ahogy a természet is, Isten igéjéből ered. Isten a természet cselekedeteiben épp oly csodálatos módon nyilvánul meg, mint a Szentírás nagyra becsült mondataiban.
2021. 07 29. - Öltés
2021. 07 29. - A katarzis nyomában – Válogatott írások, beszédek és interjúk 1998–2020
2021. 07 29. - Tóth Árpád: Hímzés
2021. 07 29. - Az íráshoz éppen olyan hajlandóság kell, mint a takácssághoz vagy hímzéshez. Valahogy úgy képzelem, hogy hallatlan engedelmesnek kell lenni a kéznek, amely a gondolatokat átveszi, és a betűket a papirosra rajzolja. Az ujjakban, a kézben rejtőzhetik valamely kis szellem, amely felébred a hívásra, és kezdi a maga tennivalóit; viszi a tollat az ismeretlenségbe, a papiros fehér tengerén.
2021. 07 30. - Harmath Antal Sikolya
2021. 07 30. - Norvégiából jöttem, mesterségem címere…
2021. 07 30. - Ady Endre: A tábortűz mellett
2021. 07 30. - A mindig reménykedők sehogy sem tudnak összebarátkozni egy olyan világgal, ahol a jóság helyébe nagylelkűség, a gyöngédség helyébe férfias hallgatás, a bajtársiasság helyébe magányos bátorság lép.
2021. 07 31. - Napszakok – Éjféltájt
2021. 07 31. - Juhász Gyula: Emlék
2021. 07 31. - Fent lenni éjfél után és akkor lefeküdni – az korán van: így hát éjfél után lefeküdni annyi, mint korán lefeküdni.
2021. 08 01. - Somlyó Zoltán: Éjféli dithiramb
2021. 08 02. - Haramiából hős
2021. 08 02. - Arany János: A betyár
2021. 08 02. - A legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl.
2021. 08 03. - Lumineszcencia
2021. 08 03. - Reményik Sándor: Két fény között
2021. 08 03. - Mikor a legfeketébben terjeszkedik széjjel a sötétség, a fűszálak közül akkor tündökölnek elő a szentjánosbogarak és az ég boltozatán az örök csillagok.
2021. 08 04. - Egy férfi és egy nő
2021. 08 04. - Építőmesterek titkaiból
2021. 08 04. - Juhász Gyula: Anonymus
2021. 08 04. - Ismerőseinkkel kevésbé vagyunk elnézőek, mint amilyen jóindulatúak tudunk lenni az ismeretlenekkel.
2021. 08 05. - Öljük meg!
2021. 08 05. - Vasadi Péter Összes verse, I. (1961–1987)
2021. 08 05. - Dsida Jenő: Apokalipszis
2021. 08 05. - A gyűlölet nem­csak vakká és süketté, hanem hihetetlenül ostobává is tesz.
2021. 08 06. - Árnyék az időben
2021. 08 06. - „Nem a lagzira, hanem a felelős házasságra és családi életre kellene felkészülnünk”
2021. 08 07. - Dsida Jenő: Mosolyaim egén
2021. 08 07. - Hatodik mennyország
2021. 08 07. - Az ember csak a saját mennyországában lehet boldog.
2021. 08 08. - Komjáthy Jenő: Az ég
2021. 08 09. - Fogkő
2021. 08 09. - Vajda János: A jó egészség és hosszú élet titka – Bevezetés
2021. 08 09. - Megismerhetetlenül szeszélyes mester az élet, oly csodálatos módon önti formába a maga dolgait, ahogy rajta kívül senki. Megcáfol, felrúg minden törvényt, minden emberi okoskodást, és hinnünk kell az ő bölcsességének.
2021. 08 10. - Az igazi part
2021. 08 10. - Ady Endre: A jelen hajóján
2021. 08 10. - Ne felejtsd, hogy mindenki csak a jelenben él, ez pedig röpke pillanat, a többi idő vagy már elmúlt, vagy bizonytalan.
2021. 08 11. - Szerelemsziget – 300 éve halt meg Jean-Antoine Watteau
2021. 08 11. - Mítosz és valóság
2021. 08 11. - Juhász Gyula: Maillard kisasszony
2021. 08 11. - A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.
2021. 08 12. - Gémóver
2021. 08 12. - Páternoszter
2021. 08 12. - József Attila: Bosszúság
2021. 08 12. - Mily vékony az a hajszál, amin végítéletünk függ!
2021. 08 13. - A szabadságról és egyéb dolgokról
2021. 08 13. - Mintegy ajtó…
2021. 08 13. - Dsida Jenő: Pásztori tájak remetéje
2021. 08 13. - A túraösvények már csak ilyenek: egy ideig Shakespeare ardennes-i paradicsomában lebegsz, és azt várod, mikor jönnek a nimfák és a furulyás fiúk, aztán egyszer csak pokoli hőségben és porban caplatsz, mindenütt tüskék és mérges tölgyek... pont, mint az életben.
2021. 08 14. - Béluska
2021. 08 14. - Reményik Sándor: Idegen vendég a kánai menyegzőn
2021. 08 14. - Az érzelem elválaszthatatlan az embertől, de veszélyessé válik, mihelyt értéknek, az igazság ismérvének, a tett igazolásának tartják.
2021. 08 15. - Tóth Árpád: Augusztusi ég alatt
2021. 08 16. - Píszí
2021. 08 16. - Karinthy Frigyes: Méné, tekel...
2021. 08 16. - A legnagyobb baj a kommunikációval az az illúzió, hogy létrejött.
2021. 08 17. - Mályva és jégeső
2021. 08 17. - Radnóti Miklós: Nem tudhatom…
2021. 08 17. - Minden zugocska, amelyet szeretünk, egy világ a számunkra.
2021. 08 18. - Fotofilm
2021. 08 18. - „…hírül adja: voltunk”
2021. 08 18. - Reményik Sándor: Régi csoportkép előtt
2021. 08 18. - Távollevő ismerőseinket szeretjük megrögzíteni egy ponton, egy határozott helyzetben, akár a halottakat, megállítjuk fölöttük az időt, jámbor öncsalással elhitetjük magunkkal, hogy képzeletünknek az az önkénye, mely őket fotográfiákká merevítette, reánk is érvényes s azóta mi magunk sem haladtunk előre a megsemmisülés felé vivő úton.
2021. 08 19. - Magad, uram…
2021. 08 19. - Elfojtott emlékek
2021. 08 19. - Petrőczi Kata Szidónia: VI.
2021. 08 19. - Gyorsan találunk olyan barátokat, akik segítenek nekünk. De csak lassan érdemeljük ki azokat, akik a segítségünket kérik.
2021. 08 20. - Keddtől keddig csütörtök
2021. 08 20. - Bennem élénken él Kós Károly műve, Az országépítő…
2021. 08 20. - Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben.
2021. 08 21. - Dinnyés, húsz óra tizennyolc
2021. 08 21. - Ez egy fantasztikus, sötét, modern ügy, napjaink esete, amikorra már megzavarodott az emberi szív; amikor azt a mondatot idézik, hogy a vér "felfrissít", amikor kényelemben élve prófétálnak a létről.
2021. 08 21. - Somlyó Zoltán: Dinnyeszelet
2021. 08 22. - Babits Mihály: Egyfajta kultúra
2021. 08 23. - Kalandom Podlubkával
2021. 08 23. - John Drinkwater: Nyárvég
2021. 08 23. - A kedély s a munkakedv az örök fiatalság biztosítása.
2021. 08 24. - Útszéli szerelmeim
2021. 08 24. - Petőfi Sándor: Pórnak esti dala
2021. 08 24. - Kanál nélkül nincs igazi evés, mert a kanál olyan, mint valami vödör, amely az ételek ízeit a felszínre hozza.
2021. 08 25. - Jaj annak, aki az egyetlen igazságot nem keresi. De százszor jaj annak, aki az egyetlen igazságot kisajátítva véli megtalálni.
2021. 08 25. - Toilette transformation
2021. 08 25. - Oscar Wilde: A hangom
2021. 08 25. - Szellemi szimbiózis
2021. 08 26. - Magad, uram… II.
2021. 08 26. - Egyszer egy kutya
2021. 08 26. - Reményik Sándor: Család-fa
2021. 08 26. - Az isten kamrájában a remény áll a legnagyobb zsákban, s mindig ki van a madzagja oldva, hogy mindenki belenyúlhasson.
2021. 08 27. - Transzbalkánia, kezdőknek – 1.0
2021. 08 27. - Kultúránk egyházi forrásai
2021. 08 27. - Dsida Jenő: Mélyre ások
2021. 08 27. - A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.
2021. 08 28. - Róth Miksa és Gebauer Ernő alkotásai Norvégiában
2021. 08 28. - Reményik Sándor: Kívülről
2021. 08 28. - Egy valóban az evangélium szerint működő egyház formája csak a mindig nyitott kapukkal váró befogadó otthon lehet. A zárt kapus templomokat – plébániákat és intézményeket – nem lehet templomnak tartani, hanem múzeumnak kell hívni!
2021. 08 29. - Babits Mihály: A templom! Röpül!
2021. 08 30. - Verspályázni nem érdemes
2021. 08 30. - Reményik Sándor: Pierrot-magának
2021. 08 30. - Várhatsz az élettől annyit, amennyit csak akarsz, de úgy bútorozd be magadat, hogy az ellenkezője se érhessen készületlenül.
2021. 08 31. - Szemben a végtelennel
2021. 08 31. - Juhász Gyula: Csöndes Panaszok
2021. 08 31. - Nekem arra van szükségem, aki tengerre nyíló ablak, nem pedig tükör, amely unos-untig csak engem mutat.
2021. 09 01. - Juhász Gyula: Napoleon
2021. 09 01. - Az elégett meteor – Kétszáz éve halt meg Bonaparte Napóleon
2021. 09 01. - Pattogatott kukorica
2021. 09 01. - A jövő világban az orvosok több életért felelnek majd, mint most mi, hadvezérek.
2021. 09 02. - Távol
2021. 09 02. - Az életed, Polcz Alaine. Asszony a hátországban
2021. 09 02. - Dsida Jenő: Előre való beszéd
2021. 09 02. - Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától.
2021. 09 03. - Ha elfogy a víz
2021. 09 03. - Juhász Gyula: Emlék
2021. 09 03. - Ánanda, nem mondtam-e neked már régen, hogy minden, ami kedves és kellemes, megváltozik, megszűnik és elmúlik? Hogyan is volna lehetséges, Ánanda, hogy az, ami született, keletkezett, összetevődött és elmúlásnak van alávetve, ne múljék el? Ez nem képzelhető el.
2021. 09 04. - Szent István Intelmei
2021. 09 04. - Faludi Ferenc: Szent István királyhoz
2021. 09 04. - A história nem arra való, hogy az ember csak éppen megismerje, mi volt s hogyan, hanem arra való, hogy ami már egyszer megtörtént, tanúságul legyen a későbbi időkben mindenkinek, aki hasonlatos sorsra jut.
2021. 09 05. - Babits Mihály: Imre herceg
2021. 09 06. - Kerti levelek 1. – Az időről
2021. 09 06. - Sárközi György: Elmaradó évek
2021. 09 06. - Az egyetlen érték, a bázis: az élet. A többi mind ebből az egyből következik. Használd ki életedet.
2021. 09 07. - Ostobák oltása
2021. 09 07. - Juhász Gyula: Krisztus a vargával
2021. 09 07. - Vannak némely alapigazságok, melyek már magokban oly tiszták és egyszerűek, oly világosak és kétségtelenek, hogy azokat bővebben fejtegetni csak azért is szükségtelen, mert a kinek kebelében azok visszhangra nem találnak, kit az ilyen alapigazságnak puszta kimondása meggyőzni nem képes, azt hosszas okoskodás sem fogja egy könnyen elvonni elfogult véleményétől.
2021. 09 07. - „A halőri szolgálat nem egy kommandó!”
2021. 09 07. - Tamási Áron csillagai
2021. 09 07. - Melyik magyar szerző viselte anyakönyvezett nevében az István és Izabella utóneveket?...
2021. 09 08. - Tengerre, magyar!
2021. 09 08. - „…harag és elfogultság nélkül”
2021. 09 08. - Charles Baudelaire: Az ember és a tenger
2021. 09 08. - Álmaimban hallom néha a tengert. Ilyenkor leküzdhetetlen vágyódás fog el, oly mély és fájdalmas honvágy, hogy álmomban kicsordul könnyem és lecsurog arcomon. E hajnalokon arra ébredek, hogy szájam szélén valamilyen sós íz tapad meg, mintha – az álom különös valóságában – csakugyan a tengerben mártottam volna meg arcomat.
2021. 09 09. - A nyaralás és mi
2021. 09 09. - Lyukak az osztálykönyvben
2021. 09 09. - Babits Mihály: A pályaudvaron
2021. 09 09. - Egyszer az életben minden embernek meg kellene tapasztalnia a vadonbeli, egészséges élet unalmas magányát, mindenkinek éreznie kellene, milyen az, ha csakis önmagára számíthat, mert csak így ismerhetjük meg valódi, rejtett energiáinkat.
2021. 09 09. - Mire utal a következő közmondás? Bagoly hiten vannak…
2021. 09 10. - Ünnep
2021. 09 10. - Hát menjünk együtt...
2021. 09 10. - Rainer Maria Rilke: Kígyóbűvölés
2021. 09 10. - Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.
2021. 09 11. - Klopfolás és koloratúrszoprán között
2021. 09 11. - A boldogság nem egyéb, mint a tettek melegsége, az alkotás felett érzett megelégedettség.
2021. 09 11. - Kaffka Margit: Áriák
2021. 09 12. - Babits Mihály: [Ó líra, líra...]
2021. 09 13. - Különdíj
2021. 09 13. - Juhász Gyula: Költői verseny
2021. 09 13. - Ha nem vesszük észre, hogy a vitában nem a partnerünk eszével, hanem az akaratával állunk szemben, akkor semmi esélyünk a győzelemre. Mert hiába érvelünk az ész oldalról ott, ahol akaratokkal és beállítódásokkal van dolgunk.
2021. 09 13. - Melyik prózai műben szerepel Behemót, „egy vadkan nagyságú, hatalmas fekete kandúr, koromfekete, mint egy varjú, vagy mint a szurok, olyan hetyke bajusszal, akár egy régi vágású lovassági tiszt”?
2021. 09 14. - Lámpás a kikötőben
2021. 09 14. - Szánhúzók meleg helyzetben – Husky fajtamentés
2021. 09 14. - Somlyó Zoltán: Szerelem
2021. 09 14. - Sok régi monda beszél elsüllyedt városokról, amelyek most a tenger fenekén fekszenek. Holdfényes éjszakákon néha lelátni a tengeralatti palotákra, márványterekre; és végzetes órán a tengermélyi harangok hangját is lehet hallani. Egy ilyen elsüllyedt várost hord magában minden ember.
2021. 09 15. - Színképelemzés
2021. 09 15. - Öröklét a Hattyú csillagképben – Négyszázötven éve született Johannes Kepler
2021. 09 15. - Karinthy Frigyes: Ezerhatszázharminchárom június 22
2021. 09 15. - Az asztronómia művelése: olvasás Isten gondolataiban.
2021. 09 16. - Új idők dala
2021. 09 16. - A kamera leáll
2021. 09 16. - Somlyó Zoltán: A boldog utódhoz
2021. 09 16. - Ha lesz emberi arcuk egyáltalán, akkor csókolom őket. Emberi szellemük, ha lesz, tudatom velük, üzenem: csak ennyit tehettem értük.
2021. 09 17. - Kotta
2021. 09 17. - Legfontosabb a művészi érték, szerzői hitelesség
2021. 09 17. - Ady Endre: A hajnalok madara
2021. 09 17. - Még ha létezik is az idő, jelentéktelenségének felismerése a bölcsesség kapuja.
2021. 09 18. - Szezon
2021. 09 18. - Gyulai Pál: Gyümölcsösben
2021. 09 18. - Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet... aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.
2021. 09 19. - Louis-Sébastien Mercier: Szeptemberi csend
2021. 09 20. - Kerti levelek 2. – A reggeliről
2021. 09 20. - Melyik író fogadott lánya volt Littkey Erzsébet, akinek ihletésére több mű is született?
2021. 09 20. - József Attila: Reggeli
2021. 09 20. - A világ csendéletszerű: kicsi és minden részletével zsúfoltan összetartozik.
2021. 09 20. - Weiner Sennyey Tibor
2021. 09 21. - Paralimpiai fohász
2021. 09 21. - „A legkörnyezetbarátabb, amit le sem gyártanak”
2021. 09 21. - Reviczky Gyula: A küzdelemben
2021. 09 21. - Ha önmagad akarsz lenni egy olyan világban, ahol minden arról szól, hogy megváltozz és olyan légy, mint mindenki más, akkor meg kell vívnod minden harc közül a legnehezebbet. Ember vagy, küzdesz, soha ne add fel!
2021. 09 21. - Döme Barbara
2021. 09 22. - Először volt az Ige
2021. 09 22. - Glóriával – szakadékok fölött
2021. 09 22. - Somlyó Zoltán: Kabaré
2021. 09 22. - Az élet csakugyan meccs, fiam. Olyan mérkőzés, amit az ember a szabályoknak megfelelően játszik.
2021. 09 23. - A szerkesztő munkatársa – Búcsú
2021. 09 23. - Juhász Gyula: Búcsú
2021. 09 23. - A halottak minden emléke értékes marad, ha jelentettek valamit számunkra életünkben.
2021. 09 23. - Tanyákon
2021. 09 24. - Megkövetem anyámat
2021. 09 24. - Nem abban áll a különbség, hogy ki vallásos, és ki nem. A lényegi különbség a valódi Isten és az énünk istene között van.
2021. 09 24. - Csurran-cseppen
2021. 09 24. - Berde Mária: Imádság imádságért
2021. 09 25. - Átjárások – Fotóművészet
2021. 09 25. - Babits Mihály: A kedves arcképe
2021. 09 25. - Idő lopakodik bennünk, mi meg zavartan gyanakszunk, vajon nem az emlékeink között lappang-e a jövő, s nem a jövő derít-e fényt az emlékeinkre.
2021. 09 26. - József Attila: Önarckép
2021. 09 27. - Na, ki lesz a győztes?
2021. 09 27. - Detlev von Liliencron: A kamcsatkai költő
2021. 09 27. - Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
2021. 09 27. - Melyik szerző versében álmodnak szép lányról, kocsmáról, jó társaságról, kész sonkákról, végtelen kolbászokról, cserebogárként röpködő hölgyekről?
2021. 09 28. - Arbor vitae
2021. 09 28. - A kamera imperializmusa
2021. 09 28. - Ady Endre: Sírás az Élet-fa alatt
2021. 09 28. - Ez a világ olyan titokzatosan van megalkotva, hogy igaz szájak és hamis próféták egyképp meddők benne. Nem ismerjük az életet, ennyi az egész.
2021. 09 29. - Fehér-fekete, igen-nem
2021. 09 29. - Gáspár Ferenc írása Oberczián Géza A küldöttek című regényéről
2021. 09 29. - Reményik Sándor: Lobogódísz
2021. 09 29. - […] mihelyt a kivételes szó kezd valamit jelenteni, nyomban megváltoztatják. Az elv úgy látszik az: csak addig használj egy kifejezést, amíg az senkinek nem jelent semmit.
2021. 09 30. - Ősz
2021. 09 30. - József Attila: Ősz
2021. 09 30. - Az ősz […] egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.
2021. 10 01. - Maluku Selatan
2021. 10 01. - Bartók sajátos népzeneszemlélete
2021. 10 01. - Reményik Sándor: Magyar miniatűr
2021. 10 01. - Csaljanak meg inkább, mintsem hogy mindétig résen kelljen állanom a csalókkal szemben.
2021. 10 01. - Balassi Bálint csillagai
2021. 10 02. - Féknyomok
2021. 10 02. - Dsida Jenő: Megbocsátod-é?
2021. 10 02. - Az időt is érhetik zökkenők és balesetek, miáltal darabokra törhet, és otthagyhatja egy szobában valamelyik örök szilánkját.
2021. 10 03. - Babits Mihály: Zsoltár férfihangra
2021. 10 04. - Kerti levelek 3. – A kertészkedés első lépéseiről
2021. 10 04. - József Attila: Kertész leszek
2021. 10 04. - Testünk a kert, akaratunk a kertész.
2021. 10 04. - Kinek a regénye kezdődik a következő mondattal? „Özvegy tanítóné halt meg Halápon.”
2021. 10 05. - Rendhagyó teszt hobbitesztelőknek
2021. 10 05. - „A természet jobban járna, ha az ember lusta lenne, és nem avatkozna bele a működésébe”
2021. 10 05. - Reményik Sándor: Sóvárgás bizonyosság után
2021. 10 05. - Tragédiának nézed? Nézd legott / Komédiának, s múlattatni fog.
2021. 10 06. - Csak tangóharmonikával
2021. 10 06. - A kezdet és vég aknamezőin
2021. 10 06. - Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke
2021. 10 06. - Az öregedés fő velejárója – mint láttuk – a megkettőződés. Ez a jámbor skizofrénia az első pozitív kórjele a bölccsé levésnek is. Mert ki a bölcs? Aki mindent tárgyilagosan lát. Saját magát is, egy harmadik szemével.
2021. 10 07. - A tárgyak hatalma
2021. 10 07. - Tóth Árpád: Kincs
2021. 10 07. - Az öröm belőlünk fakad, nem tárgyakból.
2021. 10 07. - A tölcsérjázmin éneke
2021. 10 08. - A fény felé
2021. 10 08. - Ady Endre: Játék a sorssal
2021. 10 08. - A léleknek vannak oly könnyű rejtekei, mint az árnyék: mihelyt próbáljuk megvilágítani, azonnal eltűnnek.
2021. 10 08. - Pannon szellem
2021. 10 09. - Átjárások – Kóruséneklés
2021. 10 09. - Babits Mihály: Introibo
2021. 10 09. - Zene nélkül az élet tévedés volna.
2021. 10 10. - Szenci Molnár Albert: CXLIX. Zsoltár
2021. 10 11. - Akiben nincs belső igény a rendes munkára, annak egyénisége sincsen.
2021. 10 11. - József Attila: Majd emlékezni jó lesz
2021. 10 11. - Az alábbiak közül melyik angol regényben viselték a következő, jellegzetesen szürke színű, ruhadarabot? Gyöngyszürke selyemruha.
2021. 10 11. - Jelmondatok
2021. 10 12. - Az oroszlános lépcső
2021. 10 12. - Színház a fülnek – Audionarrációs előadásokkal a vakok és gyengénlátók esélyegyenlőségéért
2021. 10 12. - Petőfi Sándor: A völgy s a hegy
2021. 10 12. - Önmagunk megismerése kaland, amely váratlan messzeségekbe és mélységekbe vezet.
2021. 10 13. - RR
2021. 10 13. - Somlyó Zoltán: Rembrandt
2021. 10 13. - Az élet bevési magát vonásainkba.
2021. 10 14. - Vidéki csönd
2021. 10 14. - Kézfogás a svéd királlyal
2021. 10 14. - Ady Endre: Hazamegyek a falumba
2021. 10 14. - Az életednek nyugalmat hódítottál? Ez több, mint birodalmakat és városokat hódítani. Az ember legragyogóbb remekműve a helyes élet.
2021. 10 15. - A nagy csalóról még egyszer
2021. 10 15. - Idegen víz, árva kenyér…
2021. 10 15. - Kosztolányi Dezső: Plato olvasása közben
2021. 10 15. - A sors láthatatlanul és hallgatagon virraszt az életek felett, és úgy történik minden, ahogy ő akarja.
2021. 10 16. - Sweet Home
2021. 10 16. - Babits Mihály: Édes az otthon
2021. 10 16. - Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát ültetve unokáira gondol.
2021. 10 17. - Kosztolányi Dezső: Otthon
2021. 10 18. - Kerti levelek 4. – Arról, hogy nem vagy egyedül
2021. 10 18. - Babits Mihály: A régi kert
2021. 10 18. - Amikor felébredtem, már reggel járt a kertben. Leseperte az éjszakát a völgyekbe, és megintette az órát, hogy jó lesz csendesebben viselkedni... A szívem is elhalkult már, mint a többi órák, melyek csak akkor járnak kemény léptekkel az idő útján, ha egyedül van az ember.
2021. 10 18. - Kinek a regénye kezdődik a következő mondattal? „A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.”
2021. 10 19. - Élet a halál előtt
2021. 10 19. - Méhlegelőm versus tarack
2021. 10 19. - Eötvös József: A nyugalom
2021. 10 19. - Az élet nem más, mint lassú születés. Túl könnyű is lenne kész lélekhez hozzájutni.
2021. 10 20. - Angyali könyvkereskedés
2021. 10 20. - Az újkor trubadúrja
2021. 10 20. - A könyvek védtelenek a műveletlenekkel szemben.
2021. 10 21. - Miből okult egy hajdani ifjú szerző?
2021. 10 21. - Vagyonos apáink. Irodalomtörténeti tanulmányok és esszék
2021. 10 21. - Karinthy Frigyes: Kaffka Margit
2021. 10 21. - Mi az élet költészet nélkül: csontváz, melynek bíbor ajkai, igéző keble lerohadtak, melynek csontüregében a kajánság kígyója lappang.
2021. 10 22. - Macskaság
2021. 10 22. - A Görgei-Golgota
2021. 10 22. - Charles Baudelaire: A macska
2021. 10 22. - Már a legkisebb macska is valóságos műalkotás.
2021. 10 23. - A győztes joga
2021. 10 23. - Petőfi Sándor: Az elhagyott zászló
2021. 10 23. - Csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.
2021. 10 24. - Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez
2021. 10 25. - Egy bizonyos szerző
2021. 10 25. - Komjáthy Jenő: Sírversek
2021. 10 25. - Mindnyájan a boldogság trónörökösei vagyunk ezen a földön. És mindnyájan száműzetésben.
2021. 10 25. - Kinek a regénye kezdődik a következő mondattal? „Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa.”
2021. 10 26. - Itt kell elégnie
2021. 10 26. - Maradhat?
2021. 10 26. - Reményik Sándor: Őszi erdőn hamvadó parázs
2021. 10 26. - Az örömteli élet mindig egyedi alkotás, és nem lehet recept alapján megvalósítani.
2021. 10 27. - Tehetség kerestetik
2021. 10 27. - Bennem a többi
2021. 10 27. - Verseghy Ferenc: Az újjítókhoz
2021. 10 27. - A tehetséges ifjú nem íratlan lap, nem: inkább olyan lap, amelyre láthatatlan vegytintával már minden fel van írva, a helyes csakúgy, mint a téves, és a nevelő dolga, hogy a helyeset minél határozottabban kifejlessze, az érvényesülni próbáló téveset azonban szakszerű behatással egyszer s mindenkorra kitörölje.
2021. 10 28. - Könyvek, bizonytalanságok
2021. 10 28. - Az időutazás lehetőségei. Válogatott versek
2021. 10 28. - Rainer Maria Rilke: Az olvasó
2021. 10 28. - Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy másik embernek a lelke volna bennem…
2021. 10 29. - A Guinness páncélautó
2021. 10 29. - A magyar jazzélet motorja
2021. 10 29. - James Stephens: Gyűlölet
2021. 10 29. - Kifejtette nézetét a magyarok és az írek hasonlatosságáról. – Mind a két nép az ügyesebb szomszéd fojtó gyámja alatt állt évszázadokon át. Mind a két nép nagy volt addig, amíg a zsarnok ellen kellett küzdenie, mind a két nép valahogy zavarba jött, elvesztette az útját abban a pillanatban, amikor megszerezte a függetlenségét.
2021. 10 30. - Sírkerti gondolatok
2021. 10 30. - Juhász Gyula: Távoli kisváros
2021. 10 30. - Bizton állíthatom, hogy valóban létezik újbóli élet, az élet a halálból ered, és a halottak lelke tovább él.
2021. 10 31. - József Attila: Az örök elmulás
2021. 11 01. - Kerti levelek 5. – Komposztálok, tehát vagyok
2021. 11 01. - Végigélik az emberek az életüket, mint az esztendő különböző évszakai tökéletes bizonysággal következnek. Mindenkinek van tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató tele. Élet, amely pontosan igazodik a kalendáriumhoz.
2021. 11 01. - Quintus Horatius Flaccus: Kis gazdagság nagy boldogság
2021. 11 01. - Melyik Nyugat körüli költő első köteteinek borítóját tervezte Lesznai Anna író, költő, grafikus, iparművész?
2021. 11 02. - A beütött szög esete a koponyával
2021. 11 02. - A halált is eltemetjük
2021. 11 02. - Kosztolányi Dezső: Csonka szonett szívemről
2021. 11 02. - Butaságokon áll a világ, azok nélkül talán nem is történne benne semmi.
2021. 11 03. - Bor és pogácsa
2021. 11 03. - A bor és a föld dicsérete
2021. 11 03. - Akár utazik, akár kandallója s felesége szoknyája mellett marad, előbb-utóbb elkövetkezik az a kor, amikor az élet már nem egyéb megrögzött szokásoknál, amelynek az ember egy általa kiválasztott környezetben hódol. Ilyenkor csak egy boldogság marad számunkra: ha kifejthetjük azokat a képességeinket, amelyeket a való életben hasznosítani tudunk. E két módszeren kívül minden más hamis.
2021. 11 03. - Karinthy Frigyes: Tomi
2021. 11 04. - A határidő szorításaiban
2021. 11 04. - Angelus
2021. 11 04. - A nagy hivatások mindig kicsapnak a munkahely medréből.
2021. 11 04. - Arany János: Szerkesztői levél
2021. 11 05. - Fatális véletlen
2021. 11 05. - Nem hiszem, hogy túl sokan szeretnénk a valóságot látni, akár színházban, akár moziban. Csak valóságosnak kell látszani, mert a valóságot egyikünk sem tudja túl sokáig elviselni.
2021. 11 05. - Kosztolányi Dezső: Szavak
2021. 11 05. - Virágok – lávatűzben
2021. 11 06. - Látomások a könyvtárban
2021. 11 06. - Minden maradandó mű egy teljesült végrendelet.
2021. 11 06. - Komjáthy Jenő: Nem egy az Isten!
2021. 11 07. - Reményik Sándor: Erő
2021. 11 08. - Egy halál évfordulóján
2021. 11 08. - William Shakespeare: 20. szonett
2021. 11 08. - Minden eredményünknél több, ha idegenként értékeljük önmagunkat és sajátunkként mások eredményét.
2021. 11 08. - Mit/kit neveztek el Vajda Péter 19. századi költőről, aki orvosi tanulmányokat is folytatott?
2021. 11 08. - Pilinszky János csillagai
2021. 11 09. - Seb a burokhéjon
2021. 11 09. - Vadászetika?
2021. 11 09. - Gyakorlat híján a szenvedélyek kicsinyessé válnak, mert ap­rólékos dolgokat fújnak fel naggyá. Ez az oka a fösvénységnek és pletykálkodásnak…
2021. 11 09. - Csokonai Vitéz Mihály: Nemes bátorítás
2021. 11 10. - Vonal a sivatagban
2021. 11 10. - Mi van a felszín alatt?
2021. 11 10. - Juhász Gyula: Meunier
2021. 11 10. - Az alkotás nem ismer kényszert – a művészet szabad.
2021. 11 11. - November, a második csendes hónap
2021. 11 11. - Sörrel a kezemben kitartóbban álldogálok
2021. 11 11. - Kosztolányi Dezső: A kis mécs
2021. 11 11. - Tanulj, keresd a fényt, de másik szemed az örökmécsesen legyen! Hallgasd a tudósokat, de csak az egyik füleddel! Írj, de csak az egyik kezeddel, a másikkal fogd Isten kezét, mint gyermek az apjáét.
2021. 11 12. - Lehet, hogy míg én az íróasztalnál ülök, Anyám otthon csuklani kezd. És akkor elmosolyodik, ránéz a fényképeimre, bólint feléjük, és azt suttogja maga elé: „Tudom, fiam, tudom, hogy gondolsz rám.”
2021. 11 12. - „Az irodalomban megmutatkozó valós pillanatot éltem meg”
2021. 11 12. - Meddig lehet csuklani?
2021. 11 12. - Juhász Gyula: De profundis
2021. 11 13. - Kosztolányi Dezső: Ima harc előtt
2021. 11 13. - Húszforintos
2021. 11 13. - Csak a hős tudja világgá hallgatni azt, ami benne tiltakozás és igazság.
2021. 11 14. - Reményik Sándor: Glória
2021. 11 15. - Kerti levelek 6. – Arról, hogy a víz egyenlő az élettel
2021. 11 15. - Melyik irodalmi mű ihlette Szász János Ópium – Egy elmebeteg nő naplója című filmjét?
2021. 11 15. - Vörösmarty Mihály: Vízgyógy
2021. 11 15. - Amikor a kút kiszárad, megismerjük a víz igazi értékét.
2021. 11 16. - Az én stelázsim
2021. 11 16. - Bevezetés az irodalomterápiába, avagy már az olvasás is terápia?
2021. 11 16. - Rainer Maria Rilke: Gyermekkor
2021. 11 16. - Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.
2021. 11 17. - Az örök életről
2021. 11 17. - A tudományos esszé határmezsgyéjén
2021. 11 17. - Vajda János: Életbölcselem
2021. 11 17. - A kétségbeesett ragaszkodás az élethez a legbiztosabb út a halálba, és csak az éri el a halhatatlanságot, aki meg tud halni, meg tud válni porhüvelyétől, és átadja magát az örök változásnak.
2021. 11 18. - Legalább embert nevelt belőlünk
2021. 11 18. - A lét vonalkód-fényei
2021. 11 18. - Petőfi Sándor: Búcsúzás
2021. 11 18. - A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő egyszerűen alázatos.
2021. 11 19. - Kivetkőzöm magamból
2021. 11 19. - Megújuló felvidéki magyar irodalom
2021. 11 19. - Kosztolányi Dezső: Számadás
2021. 11 19. - Tanulni nem a hiba elítéléséből, hanem csakis a megértéséből lehet.
2021. 11 20. - Zsóka
2021. 11 20. - A feltételekhez kötött lét szenvedéssel jár. A szenvedésnek van oka, van vége, és vannak utak, melyek elvezetnek a végéhez.
2021. 11 20. - Reményik Sándor: Estére
2021. 11 21. - Ady Endre: Testem, vitéz pajtásom
2021. 11 22. - Hogyan fejeljünk cukorrépát?
2021. 11 22. - Kitől származik a következő sor? „A szív érez, a szem kutat.”
2021. 11 22. - Juhász Gyula: Móra Ferencnek
2021. 11 22. - Az ember sohase léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.
2021. 11 23. - Műanyag karddal, játékkoronáért
2021. 11 23. - Ha kell valaki, bárki – a telefonos lelki elsősegély-szolgálatról
2021. 11 23. - Kaffka Margit: Egy kis romantika
2021. 11 23. - Az ember nem arra született, hogy könnyen [...] elérje a boldogságot! A boldogság olyan, mint az elvarázsolt szigetek palotái, amelyeknek kapuit sárkányok őrzik. Harcolni kell érte, hogy meghódítsuk.
2021. 11 24. - Vér és arany – 500 éve bukott el az Azték Birodalom
2021. 11 24. - „csöndben érted nem maradok”
2021. 11 24. - Ady Endre: Vér és arany
2021. 11 24. - Semmi sem rombol annyit egy nemzeten polgári és erkölcsi tekintetben, mint az, hogy gyarmatosító hatalommá válik.
2021. 11 25. - Ölelés
2021. 11 25. - Vadfarkas
2021. 11 25. - József Attila: Elmaradt ölelés miatt
2021. 11 25. - Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz!
2021. 11 26. - Ezt vedd meg!
2021. 11 26. - Casanova visszanéz
2021. 11 26. - Ady Endre: E nagy tivornyán
2021. 11 26. - A világ egyre jobban hasonlít egyfajta Woolworths-áruházra, ahol egy hatosért megkapni mindent, silány kivitelben, ami az élvező hajlamú tömegek napi vágyait gyorsan, olcsón és krajcáros minőségben kielégítheti.
2021. 11 27. - A madár-templom lakói
2021. 11 27. - Gyulai Pál: Mi hallik az erdőn
2021. 11 27. - Az élet igazi zamatát a gyerekek és a madarak ismerik.
2021. 11 28. - Juhász Gyula: A várta
2021. 11 29. - Kerti levelek 7. – Arról, hogy mit lehet tenni, ha a világ válságban van
2021. 11 29. - Publius Ovidius Naso: A világ négy korszaka
2021. 11 29. - A fejlődés és a válság egy tőről fakad.
2021. 11 29. - Pacsirta vagy csalogány? Melyik két irodalmi karakter civakodott ezen?
2021. 11 30. - Tragédia a szomszédban
2021. 11 30. - „Hogy a legjobb lehetőséget biztosítsuk az önálló életre”
2021. 11 30. - Rainer Maria Rilke: A szomszéd
2021. 11 30. - Egy társ az éjszakában - akármilyen idegen is - az öngyilkosságtól mentheti meg az embert.
2021. 12 01. - Előítéletekről advent idején
2021. 12 01. - Oláh János ars poeticája – kérdések özönében
2021. 12 01. - Dsida Jenő: Prológus a „Szatmári pasztell-képek” c. ciklustervezethez
2021. 12 01. - Az előítéletek számára egynéhány hónap meg se kottyan. Szívósak az előítéletek, akár a halak, hosszú századokra van szükségük.
2021. 12 01. - Csiky Gergely csillagai
2021. 12 02. - Új ruha
2021. 12 02. - Deák László Összes verse
2021. 12 02. - Ady Endre: Ki ad többet érte?
2021. 12 02. - Belső nyugalom híján úttalan utakon vándorol az ember. Az elérhetetlen messzeségek szomjúhozása és a sóvárgás utánuk megfosztják őt a közeli, a jelenvaló áldás élvezetétől.
2021. 12 03. - A fájdalom gyönyöre
2021. 12 03. - „...óriásbajuszú ceremóniamester”
2021. 12 03. - Tóth Árpád: Szomorúság Anteusa
2021. 12 03. - Boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét!
2021. 12 04. - A remény
2021. 12 04. - Reményik Sándor: Szeresd az Istent s tégy, amit akarsz
2021. 12 04. - Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma?
2021. 12 05. - Juhász Gyula: Végtelenség verse
2021. 12 06. - Irodalmi Murphy
2021. 12 06. - Kosztolányi Dezső: Lecsuklik minden pilla most
2021. 12 06. - Az ember hús, vér és balsejtelem.
2021. 12 06. - Milyen versmértékben szól a következő sor? „Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő” (Weöres Sándor)
2021. 12 07. - A bennünk lakó nyírfa
2021. 12 07. - Az önismeret játékos útja: Identity Pszichológiai Társasjáték
2021. 12 07. - Reményik Sándor: Télelő
2021. 12 07. - A kiáltások elmúlnak, és elcsattan a káromkodó üvöltés is, de a szeretet simogató lágy szava mindig kísért, mindig susog, mindig igaz és múlhatatlan, mint a nyírfák suttogása, ha nincs is szél, és a nádas titokzatos sóhajtása, ha szellő se mozdul az álmodozó víz felett.
2021. 12 08. - Seneca
2021. 12 08. - Zöld könyv
2021. 12 08. - Somlyó Zoltán: Végtelenség
2021. 12 08. - Először élni kell, és azután, de csak azután filozofálni.
2021. 12 09. - Öl-el-és?
2021. 12 09. - Feketemunka
2021. 12 09. - Reményik Sándor: Nem sokat szeretett
2021. 12 09. - Különös, a magyar nyelvben összecseng és egymásból következik ez a két szó: ölés és ölelés.
2021. 12 10. - Hol lakik az egyszarvú?
2021. 12 10. - Otcsenás és a ködlovagok
2021. 12 10. - Lewis Carroll: Alice Csodaországban – Prológ
2021. 12 10. - Az emberek és a tények elmúlnak, de a legenda, az örök!
2021. 12 11. - A megtalált idő nyomában
2021. 12 11. - Guillaume Apollinaire: Az utas
2021. 12 11. - Senki sem gondolja, hogy tartozna valamivel, ha időt kapott, holott ez az egyetlen dolog, amelyet még a hálás ember sem tud viszonozni.
2021. 12 12. - Babits Mihály: Adventi köd
2021. 12 13. - Kerti levelek 8. – Arról, hogy minden nap ünnep, de
2021. 12 13. - Gyulai Pál: Vigasztaló
2021. 12 13. - Az egyetlen érték, a bázis: az élet. A többi mind ebből az egyből következik. Használd ki életedet.
2021. 12 13. - Shakespeare mely drámájában szerepelnek az alábbi karakterek? – Antonio, Bassanio, Shylock, Jessica, Lorenzo
2021. 12 14. - Lopott pozitív energiát tessék!
2021. 12 14. - A kutya nem lesz olcsóbb, mint egy jó kerítés
2021. 12 14. - Sárközi György: Varázsló rossz csillaga
2021. 12 14. - A világ nem egyéb, mint megcsaltak és csalók közössége.
2021. 12 15. - A kisgyerek sír
2021. 12 15. - Kosztolányi Dezső: Ó, hányszor látlak mégis bennetek
2021. 12 15. - Gyermekek jelenlétében meggyógyul a lélek.
2021. 12 15. - Szintézis és analízis Péntek Imre prózakötetében
2021. 12 16. - Szeretet és virtualitás
2021. 12 16. - hipnagógia
2021. 12 16. - Tompa Mihály: A szeretet
2021. 12 16. - Mi a szeretet? Egy csillag a szemétdombon.
2021. 12 17. - Örökség
2021. 12 17. - Dunai varázshomok
2021. 12 17. - Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló leveleknek
2021. 12 17. - Az erdő a határtalan kedvesség és jóakarat sajátos szervezete, amely semmit sem igényel a létezéséhez, de védelmet ad minden lény számára. Árnyat kínál még a favágónak is, aki elpusztítja.
2021. 12 18. - Kosztolányi Dezső: Ódon, Ónémet, cifra óra
2021. 12 18. - Az élet hajnalán vette kezébe az ember az agyagot. És amikor az első fazekas elkészítette az első hasznos edényt – játszott is, örült is bizonyára: belevésett hát valami szép haszontalant.
2021. 12 18. - Átjárások – Kerámia
2021. 12 19. - Aurelius Prudentius: Ébredjetek!
2021. 12 20. - Ha nem akkor haltak volna meg
2021. 12 20. - Kosztolányi Dezső: Úgy írom néked, kisfiam, e verset
2021. 12 20. - Isten: kell, hogy legyen valaki, aki az embert embernél jobban megérti.
2021. 12 20. - Ki volt az egyik elindítója 1794 elején az Uránia című negyedéves folyóiratnak?
2021. 12 21. - A ragasztópisztoly álma
2021. 12 21. - Bántalmazó kapcsolataink
2021. 12 21. - Dsida Jenő: Közeleg az emberfia
2021. 12 21. - Szívesen pillantunk a jövőbe, mert ami bennem ide-oda mozgó bizonytalanság, azt csendes kívánkozással örömest vezérelnénk a javunkra.
2021. 12 22. - Csillagszóró és golyószóró
2021. 12 22. - A „diletant” hegedűs
2021. 12 22. - Reményik Sándor: János Evangéliuma
2021. 12 22. - A halandók lépteit az elrendeltetés kormányozza.
2021. 12 23. - Szenteste
2021. 12 23. - Ma éjjel eljövök érted
2021. 12 23. - Ady Endre: Virágos karácsonyi ének
2021. 12 23. - A betlehemi istállóban történt események óta az ember a maga múlandó földi óráját az Istenhez igazította. Az ő emberi földre jövetelétől számítjuk az időt.
2021. 12 24. - Lángoló karácsony
2021. 12 24. - Babits Mihály: A felnőtt karácsony
2021. 12 24. - A szenteste! Karácsony! Micsoda édes zengésű szavak! Hogy megtelik a szív a rájuk való visszaemlékezésben! Gyermekkoromra gondolok s arra a sok szép karácsonyestre, amit családom körében eltöltöttem, a viaszgyertyák fényére, a kis csilingelő csengőre, a fenyő pompás illatára, boldog, gyermeki örömömre. De más karácsonyesték emléke sem mosódhatik el emlékeimben, olyanoké, melyekből hiányzott minden vígság, boldogság, de amelyek mégis – mindennek dacára is, megtartották varázslatos szépségüket.
2021. 12 24. - ...a magyar nyelv a mennyország nyelve lesz, egy örökkévalóságig tart megtanulni…
2021. 12 25. - Anyuka, Klárika és a Kisördög
2021. 12 25. - Kaffka Margit: Jóslatok
2021. 12 25. - Az embereknek jóleshet, ha karácsony napján eszükbe jut az, aki talpra állította a bénákat, és visszaadta a vakoknak a látásukat.
2021. 12 26. - Reviczky Gyula: Karácsony
2021. 12 27. - Kerti levelek 9. – A rugalmasan ellenállóképességről
2021. 12 27. - Radnóti Miklós: Aludj
2021. 12 27. - A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága.
2021. 12 27. - Melyik betyár lopott lovat a fekete halom alatt, Gönc városánál, az ismert népballada szerint?
2021. 12 28. - A kéregető, a hajléktalan meg a gyerekruhás kutya
2021. 12 28. - Madách Imre: Karácsonykor
2021. 12 28. - A jóindulatot voltaképp az áldozat nagyságával kellene mérni. Egy szelet kenyérnek adománya valamely koldus részéről nagyobb áldozat, mint ha egy gazdag ember telket vesz neked.
2021. 12 28. - A mérleghintán ember és természet – avagy az egyensúly (soha) el nem érhető állapota
2021. 12 29. - Nyolcvan centi boldogság
2021. 12 29. - Po Csü-ji: Későnkelő öregember kétéves unokájával A-Csui-val játszadozik
2021. 12 29. - Csak amikor az unokáim viselkedését látom, akkor tudom pontosan, jól neveltem-e a gyermekeimet.
2021. 12 29. - Boka a grundon
2021. 12 30. - Mitől lesz tied egy műalkotás?
2021. 12 30. - A vendégmunkás (és a) dalai
2021. 12 30. - József Attila: Művészet az emberek között
2021. 12 30. - A műremek köztulajdon s szól ekképpen: „Senkié sem vagyok, vagy inkább: mindenkié s számtalan tulajdonosom közül azé vagyok leginkább, aki legjobban tudja a titkaimat eltulajdonítani”.
2021. 12 31. - Bakelitlemezek
2021. 12 31. - Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri „tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk.
2021. 12 31. - Tompa Mihály: Az esztendő végén
2021. 12 31. - Folytatásra érdemes
2022. 01 01. - Psalmus Hungaricus – 2022
2022. 01 01. - Csokonai Vitéz Mihály: Újesztendei gondolatok
2022. 01 01. - Valamirevaló múlt megteremtéséhez néha nagyobb erő kell, mint a jövőéhez: mindent pontosan a helyére kell tenni.
2022. 01 01. - Nemes Nagy Ágnes csillagai
2022. 01 02. - Petőfi Sándor: Mit daloltok még ti, jámbor költők?
2022. 01 03. - Könyveink eladása
2022. 01 03. - Juhász Gyula: Könyvem elé
2022. 01 03. - A könyv bűvös talizmán.
2022. 01 03. - Milyen jelentésben használatos a következő régies szó, kifejezés: égevény?
2022. 01 04. - Havas fám, tisztásom, csónakom
2022. 01 04. - „…szivacsként szívtam magamba a gyakorlati tudást”
2022. 01 04. - Juhász Gyula: Dal
2022. 01 04. - Így haladunk, kis bárkák az árral szemben, amely szüntelenül a múltunk felé sodor.
2022. 01 05. - Basquiat (1960–1988)
2022. 01 05. - „De őrzöm az ihletet…”
2022. 01 05. - Babits Mihály: Írógép előtt
2022. 01 05. - Nincs kegyetlenebb börtön, mint a hírnév.
2022. 01 06. - Túl az ünnepeken
2022. 01 06. - Blues, libabőr és köntös
2022. 01 06. - Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság
2022. 01 06. - A boldogság titka [...] a boldogság akarásában rejlik.
2022. 01 07. - Nyulak alkonya
2022. 01 07. - Hannibal Lecter levelei Clarice Starling ügynökhöz
2022. 01 07. - Petőfi Sándor: Az ember
2022. 01 07. - …amennyivel több ház épül a világon – annyival kevesebb szálfa lesz az erdőben… Több lesz a piszok a kultúrvárosok utcáin: kevesebb lesz a nádas… Több korom pernyézik a gyártelepek kéményein – egyre kevesebb madártest villódzik az égen… és eljő az idő, mikor elhal minden madárdal, és az őslápok, vad rétek helyén: a gumikövezetű nagyvárosok útburkolatán már csak a veréb szedegeti a gépolajos morzsákat…
2022. 01 08. - Válladról a zsákot én cipeljem
2022. 01 08. - Önkezű halál
2022. 01 08. - József Attila: Megfáradt ember
2022. 01 08. - Senki sem kap nagyobb terheket annál, mint amelyeket hordozni képes.
2022. 01 09. - Po Csü-ji: Későnkelő öregember kétéves unokájával A-Csui-val játszadozik
2022. 01 10. - Kerti levelek 10. – Arról, hogy mi hasznos és mi haszontalan
2022. 01 10. - Johann Wolfgang von Goethe: Önvallomás
2022. 01 10. - Semmi sem igényli annyira a változtatást, mint mások szokásai.
2022. 01 10. - Mit jelent az alábbi mondás? – Gebéből lesz a táltos.
2022. 01 11. - Nagyanyám konyhája
2022. 01 11. - Gérard de Nerval: Ábrándozás
2022. 01 11. - A nosztalgia, mint mindig, kitörölte a rossz emlékeket, és megszépítette a jókat.
2022. 01 11. - Papírkertek
2022. 01 12. - Fél szívvel élni
2022. 01 12. - Jegyzetek két könyvről
2022. 01 12. - Reményik Sándor: Mit akartok?
2022. 01 12. - Kezdem gyanítani, hogy mindabban, ami fontos és másíthatatlan, nincs véletlen. [...] Vannak pillanatok, amikor játszik velünk az élet, s kissé összecseréli bennünk mindazt, amiről azt hittük, hogy végleges.
2022. 01 13. - A város, ahol minden megkerül
2022. 01 13. - Könnytelen madonnák
2022. 01 13. - Radnóti Miklós: Eső esik. Fölszárad…
2022. 01 13. - Nagy dolog a nagyság, de még nagyobb az emberség.
2022. 01 14. - Kismozdony
2022. 01 14. - „olyannyira elfelejtenek / már meg sem kell halnod”
2022. 01 14. - Czóbel Minka: A vasút
2022. 01 14. - Az életnek is vannak állomásai, mint a vasútnak. Csak épp hogy a vasúton tudjuk, melyik a végső állomás, ahol kiszállunk. Az élet nagy útján azonban mindig azt gondoljuk végső állomásnak, amelyik csak forduló. Kezünkben nincs sem az irányzó-kerék, sem a vészfék, mely a tébolyult vonatot megállíthatná.
2022. 01 15. - Momo virtuális kalandjai
2022. 01 15. - Parányi élőlények nyomában
2022. 01 15. - Batsányi János: Tartóztatás
2022. 01 15. - Ne hagyd figyelmen kívül saját hatalmadat és ne kövess vakon másokat. Ez az út csak illúziókhoz vezet téged. Találd meg te saját magad, ami az igaz, ami a valóság.
2022. 01 16. - Reményik Sándor: Emberek
2022. 01 17. - A fal két oldalán
2022. 01 17. - Reviczky Gyula: Tantalusz
2022. 01 17. - Miért választják az emberek a szenvedést a boldogság helyett? Miért sírnak inkább, mint örülnek és mosolyognak? A válasz egyszerű: mert nem tudnak róla, hogy boldogok, amikor boldogok, csupán utóbb sóvárognak a letűnt szép idők után.
2022. 01 17. - Ha valaki egy híres ember maszkját viseli, hogyan írjuk? Melyik a helyes?
2022. 01 18. - Hajnalpír tollak és bőrcsizma
2022. 01 18. - „Feldolgozni, hogy kicsúsznak a lábunk alól a dolgok”
2022. 01 18. - Francis Jammes: Ima, hogy szeressem a bánatot
2022. 01 18. - Kérdezd meg magadat, boldog vagy-e, és máris nem vagy az.
2022. 01 19. - A lélek halhatatlansága
2022. 01 19. - Üdvözlet a jóakaratú olvasónak (B.L.S.)
2022. 01 19. - Juhász Gyula: Tájkép
2022. 01 19. - A művésznek nemcsak azt kell megfestenie, amit maga előtt lát, hanem azt is, amit önnön lényében. Ha azonban önvalójába hiába tekint, tartózkodnia kell attól is, hogy lefesse a szemei előtt megjelenőt.
2022. 01 20. - Szabad egy tárca?
2022. 01 20. - Hogy nekem jó legyen
2022. 01 20. - Reményik Sándor: Festesz tovább
2022. 01 20. - Az olvasás, az olyan dolog egyeseknél, mint a cigaretta vagy a vakarózás.
2022. 01 21. - A borostyán birodalma
2022. 01 21. - A vendégmunkás (és a) dalai
2022. 01 21. - Berde Mária: Enyedi emlék
2022. 01 21. - A halhatatlanság fűzi borostyányát azoknak, akik arra méltók. Az idő egy nagy folyó, amely kihányja kebeléből a gazt, és [...] csak azt tartja meg az örökkévalóságnak, ami megérdemli az örökkévalóságot.
2022. 01 22. - Életbátorság
2022. 01 22. - Betörni a homokférget – Gondolatok a Dűne hatásáról
2022. 01 22. - Karinthy Frigyes: Előszó
2022. 01 22. - Az élethez türelem kell. De a csodához bátorság kell. Az egyszerű, a csendes csoda, mikor valaki elég bátor ahhoz, hogy az életben türelmes legyen. De ez nagyon nehéz.
2022. 01 23. - Kosztolányi Dezső: Már megtanultam
2022. 01 24. - Kerti levelek 11. – Az intimitásról
2022. 01 24. - Ady Endre: Első szeretőm ölében
2022. 01 24. - A barátságnak négy formája van: a hősies, az intim, a szellemi és a játékos. De az igazi barátság mind a négyet egyesíti, s ezért nyugodtan mondható, hogy ez a barátság négy dimenziója. A hősiesség az, hogy feláldozom érte életemet; a szellemi az, hogy ahol együtt vagyok vele, az a szellemi világa; a játék az, hogy olyan vidáman játszom vele, mint a gyermek; az intim az, hogy feltárom magam.
2022. 01 24. - Mit jelent az egykor pápaavatási szertartáskor használt, szállóigévé vált mondat? „Így múlik el a világ dicsősége.”
2022. 01 25. - A felboncolt nő esete a kórházzal
2022. 01 25. - A bögre teliholdja
2022. 01 25. - József Attila: Két hexameter
2022. 01 25. - Tudja, furcsa [...], de engem sok-sok év tévedései megtanítottak arra, hogy ha valami nagyon egyszerűnek látszik, gyanakodjam. Ha valami nagyon egyszerű, sokszor túl szép is ahhoz, hogy igaz legyen.
2022. 01 26. - Kopaszkutya
2022. 01 26. - Egy az Isten
2022. 01 26. - Petőfi Sándor: Kolmár József emlékkönyvébe
2022. 01 26. - Az ember barbárnak születik; a műveltség szabadítja meg állati mivoltából.
2022. 01 27. - Csomagmegőrző
2022. 01 27. - Szabadulógyakorlat
2022. 01 27. - Vörösmarty Mihály: Remény s emlékezet
2022. 01 27. - Egy ember, aki csak egyetlenegy napig élt, száz évig is élhetne, s nem unatkoznék a börtönében. Elegendő emléke lenne, hogy legyen mivel elmulatnia.
2022. 01 28. - Egy elmosódott kép története
2022. 01 28. - „Irodalmon túli hallgatás vízen inneni partokon”
2022. 01 28. - Juhász Gyula: Feledés
2022. 01 28. - Az igazi pokol? Ha semmit sem tudnánk elfelejteni.
2022. 01 29. - Előtető
2022. 01 29. - Mindennapi függőségeink
2022. 01 29. - Az emberek búvóhelyeket keresnek maguknak: falun, tengerparton, hegyeken. Te magad is szoktál effélére vágyni. Micsoda korlátoltság! Hiszen megteheted, amikor csak akarod, hogy önmagadba visszavonulj. Mert az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe, különösen ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el.
2022. 01 29. - Juhász Gyula: Béke
2022. 01 29. - Vöröskéry Dóra
2022. 01 29. - Somogyi-Rohonczy Zsófia
2022. 01 30. - Tóth Árpád: Rozskenyér
2022. 01 31. - Nekem a hegy, a völgy, a város, a falu, a gyár, a szántóföld, az évszakok, az ember, de még a halál is pécsi és baranyai.
2022. 01 31. - Babits Mihály: Utca, estefelé
2022. 01 31. - Melyik 20. századi eleji magyar regény szereplői a következő karakterek? Zéta, Priszkosz rétor, Emőke, Dsidsia, Attila, Rika királyné, Csáth.
2022. 01 31. - A Király utcától Krakkóig
2022. 02 01. - Akinek jobb vagyok a szélnél
2022. 02 01. - Az erő nem testi képességből fakad. Forrása a rendíthetetlen akarat.
2022. 02 01. - Jókai Mór csillagai
2022. 02 01. - Dsida Jenő: Minden nap esttel végződik
2022. 02 01. - A világ egy lenyűgözően szép szelete
2022. 02 02. - Végh Nóra
2022. 02 02. - Levélváltás
2022. 02 02. - Kakasmese és más történetek
2022. 02 02. - Johann Wolfgang von Goethe: Művész dala
2022. 02 02. - Egy művésznek is az a legnagyobb dicsérete, ha elmerülünk az alkotásában, és megfeledkezünk az alkotóról.
2022. 02 03. - Antológiák
2022. 02 03. - Hannibal Lecter levelei Clarice Starling ügynökhöz
2022. 02 03. - A szavakat sem elég megőrizni, a vetőmagra is kell mindig gondolni. Bizonyára ezért próbálok verseket írni. Szavakat csíráztatni.
2022. 02 04. - Pár óra (korona)para
2022. 02 04. - Puffadt arcok és madárlábak az űrben
2022. 02 04. - Tóth Árpád: Buja szagok örvényével forog…
2022. 02 04. - Minden ember átélhet a maga sorsában egy külön világvéget. Ezt nevezzük kétségbeesésnek.
2022. 02 05. - Átjárások – Karmester
2022. 02 05. - Új év, új élet?
2022. 02 05. - Juhász Gyula: Szomorú játék
2022. 02 05. - Szerencsés fajta vagyunk mi, muzsikusok. Az, amivel másoknak örömet szerzünk, az nekünk a legnagyobb öröm – ha sikerül.
2022. 02 06. - Pásztor Árpád: Schumann TRIO, OP. 80
2022. 02 07. - Kerti levelek 12. – A könyvtárba járásról
2022. 02 07. - Maurice Rollinat: A könyvtár
2022. 02 07. - A könyvek voltak az én madaraim és madárfészkeim, háziállataim és istállóim és rétjeim; a könyvtár az egész világ tükörképe volt; s a tükörképben megvolt az eredeti minden mélysége, változatossága, váratlansága.
2022. 02 07. - Milyen állaton repülve jutott fel Trügaiosz, athéni gazda, Arisztophanész A béke c. komédiájának főszereplője az Olümposzra?
2022. 02 08. - Születésem története
2022. 02 08. - Fedél Nélkül
2022. 02 08. - Nincs az életnek olyan helyzete, amely egy addig teljesen ismeretlen idegent ébresztene fel bennünk. Az élet lassú születés.
2022. 02 08. - Arany János: Visszatekintés
2022. 02 09. - Könnyebb száz világi vágyat meghódítani, mint egyről lemondani.
2022. 02 09. - Alapmű egy alapformáról
2022. 02 09. - Po Csü-ji: Lao-ce
2022. 02 09. - Spirituális fejlődésemről
2022. 02 10. - Sziszüphé
2022. 02 10. - József Attila: Osztás után
2022. 02 10. - Tévé-beavatkozás
2022. 02 10. - Legfélelmetesebb ellenségünk [...] a saját idegrendszerünk. A bennünk lévő feszültség bármelyik pillanatban kész átalakulni valamilyen látható tünetté.
2022. 02 11. - Zuhanás
2022. 02 11. - Élt egy lány száz évvel ezelőtt is, mint ahogy én most. Ő halott. Én vagyok a jelen, de tudom, hogy egyszer én is eltűnök. A nagy pillanat, a lángcsóva, jön és megy, véghetetlen futóhomok.
2022. 02 11. - „A szenvedély az életem meghatározója”
2022. 02 11. - József Attila: Nem emel föl
2022. 02 12. - A kecskefejésről
2022. 02 12. - „Ahhoz, hogy sikeres légy, tanulni kell”
2022. 02 12. - Juhász Gyula: Ember, állat
2022. 02 12. - Fontos és közismert tény, hogy a látszat olykor csal. Például a Földön az ember mindig szentül hitte, hogy intelligensebb a delfinnél, mivel oly sok mindent elért: feltalálta a kereket, New Yorkot, a háborút, egyebeket, mialatt a delfinek csak vidáman lubickoltak. A delfinek ezzel szemben azt hitték, hogy sokkal intelligensebbek az embernél – pontosan a fenti okok miatt.
2022. 02 13. - Vajda János: Idyll
2022. 02 14. - Tobzódás Pécsett
2022. 02 14. - Babits Mihály: Utca, estefelé
2022. 02 14. - Az okosság kormányozza a világot, a többi mind múlandó.
2022. 02 14. - Mi volt Jókai Mór polgári neve?
2022. 02 15. - Sínekből masni, ködből porcukor
2022. 02 15. - „Mindig van feljebb” – A sport és a kiégés
2022. 02 15. - Kosztolányi Dezső: Én
2022. 02 15. - Nem az a fontos, hogy milyen messzire utazott az ember, hanem hogy mennyire él.
2022. 02 16. - 2022. 02. 22. 22:22:22
2022. 02 16. - Alzheimer
2022. 02 16. - Juhász Gyula: Copernicus
2022. 02 16. - Mi nem is tudjuk, mit tartanak majd nagynak és fontosnak, és mit kicsinynek és nevetségesnek. Vajon Kopernikusz vagy Kolumbusz felfedezését nem látták-e kezdetben haszontalannak és nevetségesnek, és nem tartották-e egy különc őrült firkáit valóságos kinyilatkoztatásnak? És az is lehet, hogy majd a mi életünket, melyben olyan jól megvagyunk, később különösnek, kényelmetlennek, értelmetlennek, nem eléggé tisztának, sőt talán bűnösnek is ítélik.
2022. 02 17. - Ha én egyszer…
2022. 02 17. - Virrasztó – távol
2022. 02 17. - Ady Endre: Hiába hideg a Hold
2022. 02 17. - Az első ősz hajszál és a többi, amint következnek egymás után, magukkal hozzák a lemondó levelet az élet hívságos örömeiről; hozzák és mi aláírjuk gondolkodás nélkül, szívünknek jóleső megnyugvással. A nyugtalanító, emésztő szenvedelmeknek vége, vége... Légy áldott, első ősz hajszál, kezdődő öregség kedves hirdetője! Kezdődik a pihenő.
2022. 02 18. - Minden mozog, minden él
2022. 02 18. - Elhivatottsággal és szeretettel
2022. 02 18. - Dsida Jenő: Ki-ki magában
2022. 02 18. - Szeretem a magányos utazásokat [...], mert ilyenkor emlékeim is velem utaznak, néha bent a kocsiban, de néha kint a mezők fölött, árnyékos erdőkben vagy a pocsolyák csillogásában [...].
2022. 02 19. - Ereimben az újjászületés
2022. 02 19. - Két természet és a kubizmus
2022. 02 19. - Az élet folyamatos újjászületés.
2022. 02 19. - Komjáthy Jenő: Újjászületés
2022. 02 20. - Endrődi Sándor: Diadal
2022. 02 21. - Kerti levelek 13. – Az alvásról
2022. 02 21. - Juhász Gyula: Alvás előtt
2022. 02 21. - Valamikor azt hallottam, ha egy könyvet a feje alá tesz az ember, reggelre kívülről tudja. [...] Az életet kéne a párna alá tenni, így este elalvás előtt. Sóhajtani, ráhajtani a fejünket, és reggel úgy ébredni, hogy meg van oldva. Hogy minden világos: miért történt és hogyan tovább?
2022. 02 21. - Mikortól, kinek köszönhetően használjuk az „áram” szavunkat az elektromos áramlás megnevezésére?
2022. 02 22. - A halál egészen más
2022. 02 22. - Helyreállt terek
2022. 02 22. - Radnóti Miklós: Törvény
2022. 02 22. - Az életben maradás vágya és a halálfélelem művészi érzelmek.
2022. 02 22. - „a mentális kikapcsolódás miatt teázom”
2022. 02 23. - Oltási reakció
2022. 02 23. - Vörösmarty Mihály: (Botlol, szürke...)
2022. 02 23. - Minden paranoiás engem üldöz.
2022. 02 24. - Bálnadal
2022. 02 24. - Használd kedvedre
2022. 02 24. - Somlyó Zoltán: Valaki…
2022. 02 24. - Önmagunk művelése igazán közösségi érdekű tevékenység.
2022. 02 25. - A dal
2022. 02 25. - Az alfától az omegáig
2022. 02 25. - Reményik Sándor: Tőlem…
2022. 02 25. - A tehetség az a képesség, amellyel az ember megvalósítja, amit elgondolt.
2022. 02 26. - Tekintet
2022. 02 26. - Gondolatok az alkotás ritmusáról kertben és műteremben
2022. 02 26. - Úgy sajnálom azokat, akik olyan helyen kénytelenek leélni az életüket, ahol soha nem nő kankalin.
2022. 02 26. - Mary Carolyn Davies: Koratavaszi nap
2022. 02 27. - Somlyó Zoltán: Hóvirág
2022. 02 28. - Vörös csillag és horogkereszt
2022. 02 28. - Babits Mihály: Május huszonhárom Rákospalotán
2022. 02 28. - Aki a történelmen végignéz, nem lát semmi haladást. A civilizált ember semmivel sem kevésbé agresszív, mint barlanglakó őse, csak a formák változtak.
2022. 02 28. - Melyik magyar reneszánsz szerző született Nagydisznódon?
2022. 03 01. - Kárpátalja
2022. 03 01. - Szép és boldog halak
2022. 03 01. - Szabó Lőrinc csillagai
2022. 03 01. - Radnóti Miklós: Háborús napló
2022. 03 01. - Nem képzelhetni átkosabb, undokabb bűnt, mint játszani a polgárok vérével s egy nemzet nyugalmával.
2022. 03 02. - Cape Town
2022. 03 02. - Halk szavú himnuszok
2022. 03 02. - Dsida Jenő: A búvár
2022. 03 02. - Mindent lehet mellékesen, csak művészetet nem. Vagy teljes lélekkel, vagy sehogy.
2022. 03 03. - Könyvházam ajtaja
2022. 03 03. - Világ kisváros
2022. 03 03. - Ady Endre: Új könyvem fedelére
2022. 03 03. - Mikor a világba megyek, mikor emberekkel beszélek, egyszerre megszűnök én, s elkezdődik a szerep-, csak a festék és a vendéghaj hiányzik. Egyszerre színpadias lesz az élet. Mindenki így van ezzel; csak a kontárok tagadják, önmaguk előtt is, a rossz színészek.
2022. 03 04. - A szobrok is fáznak, ugye?
2022. 03 04. - „Minden összecseng, / rejtve semmi sem marad, / bárhogy titkolod”
2022. 03 04. - Francesco Petrarca: Nincs békém
2022. 03 04. - Az egyik szent írás azt mondja, ha télen nem akarsz fázni, építs kunyhót. Ha azt akarod, hogy a gyerekeid se fázzanak, építs kőházat. Ha azt akarod, hogy az unokáid is védve legyenek, építs várost falakkal körülvéve. De ha azt akarod, hogy az unokád unokái is emlékezzenek rád, akkor írj könyvet.
2022. 03 05. - Rakendroll
2022. 03 05. - „az erdei futás a medvék miatt cseppet rizikós”
2022. 03 05. - A zene az igazi világnyelv.
2022. 03 05. - Juhász Gyula: Stanzák az ifjúságról
2022. 03 06. - Sárközi György: Tavaszi reggelek
2022. 03 07. - Kerti levelek 14. – A szorongásról
2022. 03 07. - József Attila: Majd megöregszel
2022. 03 07. - Az éjszaka hozza a szorongást, nem semmisíti meg, s csak megváltoztatja gondjainkat. Mert alvás közben az álmatlan órák is éppolyan zavartak, mint a nappal. Az igazi nyugalom a helyes gondolkodásból bomlik ki.
2022. 03 07. - Mit jelent az „álcázott front” kifejezés?
2022. 03 08. - És te mit olvasol? – Legyen ez a te meséd!
2022. 03 08. - „a család minden tagja akarja a macskát” – Macskamentés a hétköznapokban
2022. 03 08. - Ady Endre: Álmok után
2022. 03 08. - A nevelés szempontjából ma kevésbé érdekes a tudomány, mint az emberiség és a kultúra, melynek egyetemes hazája a nagyvilág.
2022. 03 09. - Radioaktivitás nélkül
2022. 03 09. - Radnóti Miklós: Lomb alatt
2022. 03 09. - A háborúkat alig néhány ember robbantja ki, de ők nem harcolnak, és nem is halnak meg. Az egyszerű emberek ölik egymást halomra, ők hullanak idegen föld meszesgödrébe, s az ő otthonaik pusztulnak el. Ők az eszközök, és ők az áldozatok.
2022. 03 10. - Vasárnapjaim Grúziában
2022. 03 10. - Paloznak overdrive
2022. 03 10. - Tóth Árpád: Katonasír
2022. 03 10. - Mindig azt hittem, hogy minden ember ellenzi a háborút. Aztán rájöttem, van, aki nem, de annak nem kell odamennie.
2022. 03 11. - Örökölt dalok
2022. 03 11. - „…önmagamban keresem a választ”
2022. 03 11. - Legyen átkozott minden háború – most és mindörökké.
2022. 03 11. - Konsztantyin Mihajlovics Fofanov: Néva
2022. 03 12. - Átjárások – Színészet
2022. 03 12. - Az irracionális kereséséről – A nemzetközi π-nap alkalmából
2022. 03 12. - Ady Endre: Szintén strófák a színházról
2022. 03 12. - A föld egy óriási színház, amelyben más-más néven ugyanazt a tragédiát játsszák.
2022. 03 13. - József Attila: Minden rendű emberi dolgokhoz
2022. 03 14. - Szembeszállni
2022. 03 14. - Reményik Sándor: Hogy is volt?
2022. 03 14. - A szeretet homályban is látszik – az erőszak reflektorfényben érzi jól magát.
2022. 03 14. - Mi volt Sylvester János humanista tudós, bibliafordító, esszéíró, nyomdavezető eredeti neve?
2022. 03 15. - Ünnepelni háború idején
2022. 03 15. - „A macskám és köztem spirituális kapcsolat van”
2022. 03 15. - Kosztolányi Dezső: Az egyetemi körben
2022. 03 15. - Ha a kisebb nemzetek a nagyhatalmak általi elnyeletéstől meg nem óvatnak, Európában nem lesz szabadság, nem lesz nyugalom, csak nagyravágyási, túlsúlyra törekvési vetélkedések lesznek egyfelől, másfelől örökös konspirációk.
2022. 03 16. - Az etalonszemély
2022. 03 16. - József Attila: Kultúra
2022. 03 16. - Minél többet gondolkodom nyelvünk bölcseletén, annál inkább felismerem végtelen felsőbbségét sok más nyelvvel szemben.
2022. 03 16. - A gladiátorok bevonulása
2022. 03 17. - Fészket rakok az álmaidban
2022. 03 17. - A csend napjai
2022. 03 17. - Ady Endre: A Tisza-parton
2022. 03 17. - Hogy a láb botladozik, mindennapos élmény. Ám van olyan perc [...], amelyben az utas azt érzi, botladozik a lelke, a lélek, amely megszokta az egyenletes élményeket.
2022. 03 18. - Bogozódik az idő
2022. 03 18. - Vissza a belső csöndbe
2022. 03 18. - Juhász Gyula: A jövő vetése
2022. 03 18. - A jövő nem más, mint az az idő, amelyből az örök jelen táplálkozik.
2022. 03 19. - Mikor beszéljünk irodalomról?
2022. 03 19. - Verebek jönnek, verebek jönnek – Gondolatok a Verebek világnapja alkalmából
2022. 03 19. - Reményik Sándor: Hálaadás az írógépnek
2022. 03 19. - Olvasni annyi, mint táplálkozni.
2022. 03 20. - Babits Mihály: Könyvek unalma
2022. 03 21. - Kerti levelek 15. – Lelki gyakorlatok járvány és háború idején
2022. 03 21. - Arany János: Válság idején
2022. 03 21. - A leggyorsabb cselekvés is csigalassúságú a szemlélődésben fogant minőségi gondolat sasröptéhez mérten.
2022. 03 21. - Jókai Mór ezt írja A jövő század regénye című művében: „rokonszenves hatást kölcsönöz a méla kifejezésű acélkék szem”. Milyen színű lehet ez a szem?
2022. 03 22. - Anyám a háborúban
2022. 03 22. - Fűben-fában történelem
2022. 03 22. - Babits Mihály: Miatyánk
2022. 03 22. - Az emberiségnek véget kell vetnie a háborúnak, különben a háború vet véget az emberiségnek.
2022. 03 23. - Hű volt az élethez
2022. 03 23. - Több mint történelmi visszatekintés
2022. 03 23. - Sárközi György: Esőcseppek
2022. 03 23. - A halál nem semmisíti meg az életet, csak átváltoztatja.
2022. 03 24. - Pályakezdések
2022. 03 24. - Könyv könyv mellett
2022. 03 24. - Ady Endre: Ifjú szívekben élek
2022. 03 24. - A lélek olyan, mint egy tiszta lap, melyet a világ ír tele, vagy inkább mint egy üres kancsó, melyet a világ tölt meg színes boraival.
2022. 03 25. - Placc
2022. 03 25. - Rainer Maria Rilke: A szerető
2022. 03 25. - …ablakodból pontosan láthatod, mi történik a szemben lévő lakásban, a velenceiek a szó szoros értelmében kiteregetik a nyilvánosság előtt fehérneműjüket, ott lóg a kötélen két ház között, nemcsak fehérnemű, ágynemű, asztalnemű, hanem kabátok, nadrágok is, minden, az egész ruhatár.
2022. 03 25. - „Elsősorban és mindenekfelett tördelőszerkesztőnek tartom magam”
2022. 03 26. - (Állat)mentés másként
2022. 03 26. - „A tea az álmodók bora”
2022. 03 26. - József Attila: Flóra
2022. 03 26. - Az emberek csinálják a mítoszt, de azután a mítosz csinálja az embereket.
2022. 03 27. - Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
2022. 03 28. - K. O.
2022. 03 28. - Endrődi Sándor: Isten dolga
2022. 03 28. - Puszta okoskodásaiban, sőt megfigyeléseiben is [...] sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felől.
2022. 03 28. - Melyik 20. század első felében megjelent magyar regény szereplői a következő karakterek? – Tábory Elemér, Etelka, Silvia.
2022. 03 29. - Keresztárnyék
2022. 03 29. - Fenntartható fenntarthatóság, vagyis kalandom a papírtörlővel
2022. 03 29. - Reviczky Gyula: Életharmónia
2022. 03 29. - Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.
2022. 03 30. - Magellán – 500
2022. 03 30. - Feljegyzések a csend titkairól
2022. 03 30. - Kosztolányi Dezső: Szabadság
2022. 03 30. - Az óceán veszélyes és az ott dúló vihar rettenetes. De ez az akadály sem elegendő ok parton maradni.
2022. 03 31. - Negyven
2022. 03 31. - Előfeledések
2022. 03 31. - Kosztolányi Dezső: Ha negyvenéves…
2022. 03 31. - Húszévesen az akarat uralkodik rajtunk, harmincévesen az ész, negyvenévesen pedig a megfontolás.
2022. 04 01. - Három tavaszi kép
2022. 04 01. - Kobozzal versben, népzenében
2022. 04 01. - Németh László csillagai
2022. 04 01. - Li Long Fu: Szomorú, tavaszi éj
2022. 04 01. - Biztos lehetsz benne, hogy mindig lesz tavasz, s a folyó újra folyni fog, amikor felenged a fagy.
2022. 04 02. - Meggyfa
2022. 04 02. - És jönnek az első fecskék
2022. 04 02. - Gyulai Pál: Gyümölcsösben
2022. 04 02. - Tovább tart az elvirágzás, mint maga a virág. Így van minden örömmel e világon.
2022. 04 03. - William Wordsworth: A Westminster hídon
2022. 04 04. - Kerti levelek 16. – A költészetről, avagy az igazán fontos dolgokról
2022. 04 04. - Arany János: A lepke
2022. 04 04. - A világ bennem is történik, nem csak a térben és az időben. Én is térfogat vagyok.
2022. 04 04. - Hésziodosz Istenek születése című művében vajon kit említ elsőnek létrejövőként?
2022. 04 05. - Ők a szüleim!
2022. 04 05. - A sisu hatalma – a bőröd alá bekúszó pozitív életérzés
2022. 04 05. - Ady Endre: Apámtól, anyámtól jövén
2022. 04 05. - Rájöttem, mint a fösvénynek, úgy kell őriznem a pillanatokat, az órákat, és jó lesz kétszer is meggondolni minden nem teljesített kérést, minden a számra kívánkozó indulatos szót, mert eljöhet még az az óra, amikor azzal kell majd szembenéznem, hogy nem töltöttem a szüleimmel annyi időt, amennyit tölthettem volna, vagy megbántottam őket meggondolatlanul, és a sír nem hagy lehetőséget se pótlásra, se engesztelésre.
2022. 04 06. - Szabadság vége
2022. 04 06. - Amikor a szerző tollán megcsillan a valóság
2022. 04 06. - József Attila: (ó európa hány redő…)
2022. 04 06. - Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.
2022. 04 07. - Ami összeköt
2022. 04 07. - Apucifoci
2022. 04 07. - Reményik Sándor: „És elvérezni egy fonák igén…”
2022. 04 07. - Lélek és nem vér szerinti rokonságot kötni csak az ember képes.
2022. 04 08. - A csend lehelete
2022. 04 08. - „éljék az életet, hogy legyen mire emlékezni”
2022. 04 08. - Ady Endre: A békés eltávozás
2022. 04 08. - A szeretet mindenekelőtt a csendben való figyelem.
2022. 04 09. - Az olvasás vége
2022. 04 09. - A kéz dadog
2022. 04 09. - Juhász Gyula: Nénia
2022. 04 09. - Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.
2022. 04 10. - Reményik Sándor: Orvos-szavak?
2022. 04 11. - A költészet birodalma
2022. 04 11. - József Attila: Azt mondják
2022. 04 11. - Nagy költő nem tévedhet. Ösztönére hallgat, s úgy ír, úgy él és úgy hal meg, ahogy illik.
2022. 04 12. - Melyik írófeleségről ír az alábbi sorokkal Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona a memoárjában?
2022. 04 12. - Gyerekkorom bővizű patakja
2022. 04 12. - Merengés a mező felett lebegő nejlonok táncán
2022. 04 12. - Somlyó Zoltán: A falon át
2022. 04 12. - Az életet kéne a párna alá tenni, így este elalvás előtt. Sóhajtani, ráhajtani a fejünket, és reggel úgy ébredni, hogy meg van oldva. Hogy minden világos: miért történt és hogyan tovább?
2022. 04 13. - Nem
2022. 04 13. - Az a bizonyos köztes állapot
2022. 04 13. - Ady Endre: Nem…
2022. 04 13. - Mindenkinek vannak kétségei; sokan vannak tagadók; de kétségeik és tagadásaik mellett keveseknek jutott ki a megérzésből. Kételkedni mindenben, ami földi, s megérezni némely égi dolgokat; ez az összetétel nem szül sem hívőt, sem hitetlent, hanem olyan embert, aki mindkettőt pártatlanul szemléli.
2022. 04 14. - Húsz éve Együtt
2022. 04 14. - Kínai legyező
2022. 04 14. - Juhász Gyula: Himnusz az emberhez
2022. 04 14. - Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.
2022. 04 15. - Gyújtsd fel, koma!
2022. 04 15. - „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget” (Jel. 14:7)
2022. 04 15. - Sziráky Dénes Sándor: Alföldi fények, hangok
2022. 04 15. - Az emberiség mindig akkor érzi magát a legotthonosabban (bár nem kényelmesen), ha legalább egy kicsit reménytelen a helyzet.
2022. 04 16. - Nagyszombat, Jézus már nincs itt, és még nem támadt föl
2022. 04 16. - „csak a személyes tapasztalás”
2022. 04 16. - A húsvét a vallás ünnepe. A vallás ad híveinek megnyugvást, hitet, föltámadást és mennybéli üdvösséget […]
2022. 04 16. - Dsida Jenő: Husvétvárás
2022. 04 17. - Kosztolányi Dezső: Húsvéti himnusz
2022. 04 18. - Kerti levelek 17. – A rendről és tisztaságról
2022. 04 18. - Kosztolányi Dezső: Fasti: Húsvét
2022. 04 18. - Szépség, szemérem, ízlés, tisztaság nélkül az élet nem érdemli meg, hogy éljük.
2022. 04 18. - Milyen jelentésben használatos a következő szó, kifejezés a mai szlengben? A cserebogarak halhatatlansága.
2022. 04 19. - Úgy lájkolnék veled!
2022. 04 19. - A dekonstruált szerzetes dekonstruált mandalái (Wolfgang Laib)
2022. 04 19. - Gérard de Nerval: Április
2022. 04 19. - Szép és jó, ha Ön az egész világtól függőnek érzi magát, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Ön nem függő, és el kell kezdenie így érezni magát. A függőség érzése pusztán kitérési manőver. Ön épp egy ilyesfajta beállítottsággal bénítja meg magát, s emiatt nem tud a saját lábára állni. Az igazi út az Ön saját útja, és el kell szánnia magát arra, hogy ezt az utat járja. Ezáltal eljutna valamilyen célhoz.
2022. 04 20. - Kétségeim
2022. 04 20. - Történelmi lecke fiúknak és lányoknak
2022. 04 20. - Reményik Sándor: Kelj fel és járj
2022. 04 20. - A humor gyógyszer lehet, akár az aszpirin.
2022. 04 21. - Könyvbemutatók – Ami segít, és ami nem segít
2022. 04 21. - Ami kék lesz
2022. 04 21. - A lélek hőmérője: a könyv. Mondd meg, mit olvasol, s megmondom: mi vagy, megmondom: mi az akaratod, célod, vágyad, álmod.
2022. 04 21. - József Attila: Versek végére
2022. 04 22. - Bőrönd
2022. 04 22. - A közösség javára legyünk
2022. 04 22. - Dsida Jenő: Vándorlás a ködben
2022. 04 22. - Manapság már nemigen van olyan ember, akit régi szokás szerint vándornak lehetne nevezni.
2022. 04 23. - Följegyzések a háborúból
2022. 04 23. - Szurkolók az Állatokért
2022. 04 23. - Reményik Sándor: Aki fegyvert von…
2022. 04 24. - Ellenzem az erőszakot, mert ha úgy tűnik is, hogy hasznos, a haszon csak átmeneti, de a szörnyűség, amit okoz, maradandó.
2022. 04 24. - Radnóti Miklós: Lapszéli jegyzet habakuk prófétához
2022. 04 25. - Zsennyén a csend
2022. 04 25. - Kosztolányi Dezső Gyümölcskosár című írásában melyik gyümölcsöt jellemzi az alábbiakkal? „Még ízetlen, de azért üde és kedves.”
2022. 04 25. - Balassi Bálint: Adj már csendességet
2022. 04 25. - Minden nyomorúságunk annak tudható be, hogy képtelenek vagyunk csendben, egymagunkban ücsörögni egy szobában.
2022. 04 26. - Miközben
2022. 04 26. - A természetben csak fehér zaj van
2022. 04 26. - Tompa Mihály: Kikeletkor
2022. 04 26. - Az élet, kedvesem, teljesség.
2022. 04 27. - Óriástörpe
2022. 04 27. - Áldozzatok kakast Aszklépiosznak…
2022. 04 27. - Babits Mihály: A Spinoza-szobor előtt
2022. 04 27. - Utasok vagyunk... de az élet nemcsak utazás, hanem szobrászmunka is: valami szépet kihozni önmagunkból, az élő anyagból – s ezt a környezetünkre is kiterjeszteni.
2022. 04 28. - Élő versek
2022. 04 28. - Folyóhang
2022. 04 28. - Berzsenyi Dániel: A tizennyolcadik század
2022. 04 28. - Én a verseket is úgy látom, és úgy mondom, mintha egy sorban volna írva... a tartalom fontos!
2022. 04 29. - Álomhotel
2022. 04 29. - Élet visszacsavart lángon
2022. 04 29. - Babits Mihály: Régi szálloda
2022. 04 29. - Bizonyos fajta kudarcok mégis jobbak a többinél.
2022. 04 30. - Csernobili meggyfavirágzás
2022. 04 30. - Természet és digitalizáció
2022. 04 30. - Megállta helyét a nyomorúságban, a nélkülözésben, a viharban, a szélzúgásban, a katasztrófában s a haláltusában, állt egyenesen; majd a Végzet elmosolyodott.
2022. 05 01. - Szerb Antal csillagai
2022. 05 01. - Babits Mihály: [Mikor lesz vége az alagutnak?...]
2022. 05 02. - Kerti levelek 18. – Sétálj!
2022. 05 02. - Petőfi Sándor: Ki a szabadba!
2022. 05 02. - A sétáló útközben, minden pillanatban megérkezett a séta céljához, mely soha nem egy ház vagy fatörzs, vagy szép kilátás, csak éppen ez a levegős és közvetlen érintkezés a világgal.
2022. 05 02. - Kinek a múzsája volt Eörsi Júlia?
2022. 05 03. - Csak erre, erre: alibit tessék!
2022. 05 03. - Az állatok viselkedését tanulmányozni
2022. 05 03. - Somlyó Zoltán: A falon át
2022. 05 03. - Minél ártatlanabb egy ember, annál kevésbé gondol az alibijére.
2022. 05 04. - Bende papa nem pipa
2022. 05 04. - Kisvárosban élni jó
2022. 05 04. - Babits Mihály: A nap nem emlékszik a csillagokra
2022. 05 04. - Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
2022. 05 05. - Halálon túli magyar
2022. 05 05. - A látogatás emléke
2022. 05 05. - Kosztolányi Dezső: Legenda
2022. 05 05. - Az ember lelke a csillagokban született, s a kozmikus körpálya befutása után oda tér vissza.
2022. 05 05. - Pataki Tamás
2022. 05 05. - Tallián Mariann
2022. 05 06. - Ismeretlen ismerősök
2022. 05 06. - Tóth Árpád: Az utcán most…
2022. 05 06. - Egy lakás értelme nem a bútorok, hanem az érzés, amely eltölti ott az embereket.
2022. 05 07. - Humor a szégyenpadon
2022. 05 07. - Rettegni a rettenthetetlenségtől
2022. 05 07. - Vörösmarty Mihály: Gondolatok a nap alatt
2022. 05 07. - Ha azt képzelném, hogy az Úristen nem érti a tréfát, nem is akarnék a mennybe jutni!
2022. 05 08. - Dsida Jenő: Lámpa
2022. 05 09. - Az öreg tölgy látogatása
2022. 05 09. - Arany János: A tölgyek alatt
2022. 05 09. - Amikor a tölgyet kivágják, az egész erdő visszhangzik az esésétől, de száz makkot vet csöndben egy észrevétlen szellő.
2022. 05 09. - Melyik angol romantikus költőtől való az alábbi idézet? „A szépség igazság, az igazság szépség, ez minden, amit tudtok e földön és amit tudnotok kell...”
2022. 05 10. - Titoktudók
2022. 05 10. - Mohakert Közép-Európa első zen templomában
2022. 05 10. - Tóth Árpád: Rímes, furcsa játék
2022. 05 10. - Elég egy mozdulat, valamilyen rég elfeledett illat, egy tárgy, egy ágroppanás, a szélnek a zizzenése, s az emlék felüti fejét, ránk néz, és olyan üdén, vidáman vagy szomorúan valódi, mint a jelen minden valósága.
2022. 05 11. - A vonal arca
2022. 05 11. - Gion Nándor világa
2022. 05 11. - Reményik Sándor: Tér és idő
2022. 05 11. - Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan és határozottan kell cselekednünk, a dolgokat erélyesen kézbe vennünk, és arról gondoskodnunk, hogy a nagy vonalak villámgyorsan előttünk álljanak. Semmiféle lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs helye, a kéz nem remeghet, a szem nem pisloghat ide-oda, hanem egyedül csak arra irányulhat a tekintet, ami előttünk van.
2022. 05 12. - Versekkel teli élet
2022. 05 12. - Remény, mindenek ellenére
2022. 05 12. - Berzsenyi Dániel: Életfilozófia
2022. 05 12. - A nagy titok: úgy járni végig életutunkat, hogy ne kopjunk el. Erre az olyan ember képes, aki nem az embereket és a tényeket veszi számításba, hanem minden élményét önmagára vetíti vissza, és a dolgok végső okát önmagában keresi.
2022. 05 13. - Bírságolási krikszkraksz
2022. 05 13. - „a nagymama / mintának tervezhetne engem / falvédőre”
2022. 05 13. - Arany János: Népnevelés
2022. 05 13. - Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj, és mi csak bosszúság.
2022. 05 14. - Gyerekek és emberek
2022. 05 14. - Kezdetben volt a kert, amibe most furcsa lények költöztek
2022. 05 14. - Radnóti Miklós: Mint észrevétlenül
2022. 05 14. - Az embernek kamaszkoráig inkább a jövő felé fordul a memóriája, mint a múlt felé.
2022. 05 15. - Juhász Gyula: Megint tavasz…
2022. 05 16. - A méhekről és a mézről – Kerti levelek 19.
2022. 05 16. - Csokonai Vitéz Mihály: A méhekhez
2022. 05 16. - A méhek teremtő művészek, mert mézet csinálnak.
2022. 05 16. - Milyen tünetektől szenvedett Don Quijote de la Mancha, az elmés nemes Miguel de Cervantes regényében?
2022. 05 17. - Nagyanyám elfogadta – és te?
2022. 05 17. - „a teniszben nincs idő a hermeneutikai hozzáállásra”
2022. 05 17. - Reményik Sándor: Az igazi
2022. 05 17. - Az előítélet nem egyéb, mint vélemény ítélet nélkül.
2022. 05 18. - Mire jó a politika?
2022. 05 18. - „Éj leng alá a Hargitán”
2022. 05 18. - Radnóti Miklós: Három hunyorítás
2022. 05 18. - Vallásban és politikában majdnem mindenki másodkézből szerzi hitét és meggyőződését, anélkül, hogy megvizsgálná; olyan tekintélyektől, akik maguk sem néztek a kérdések mélyére, hanem megint más nem kétkedőktől vették át másodkézből, akiknek az ezekről való véleménye fabatkát sem ért.
2022. 05 19. - Amiről nehéz
2022. 05 19. - Mikrogrammok
2022. 05 19. - Ady Endre: A fehér lótuszok
2022. 05 19. - Az éretlen művészek másolnak, a nagy művészek pedig lopnak.
2022. 05 20. - Prioritás
2022. 05 20. - Engem a földszintes Magyarország érdekel
2022. 05 20. - Guy de Maupassant: A vadludak
2022. 05 20. - A szabadság az, hogy mit kezdesz azzal, amit veled tettek.
2022. 05 21. - Történethímzés matyó módra
2022. 05 21. - Élménybuborékok és a csend
2022. 05 21. - Reményik Sándor: Szomorúfűz
2022. 05 21. - Mindenkinek van egy saját kincsesbányája, a saját gyerekkora.
2022. 05 22. - Radnóti Miklós: Gyerekkor
2022. 05 23. - Toronyszoba
2022. 05 23. - Friedrich Hölderlin: Menon panasza Diotimáért
2022. 05 23. - A jó öregkor nem más, mint tisztességes szerződés a magánnyal.
2022. 05 23. - Hésziodosz Istenek születése című művében vajon ki a „szélesmellű Föld”, „mindennek biztos alapja”?
2022. 05 24. - Növényidő
2022. 05 24. - „Egy látványos csel esztétikai örömet okoz”
2022. 05 24. - Juhász Gyula: Fák
2022. 05 24. - Szeresd az állatokat, szeresd a növényeket, szeress mindent. Ha mindent szeretsz, fel tudod fedezni a dolgokban az isteni rejtélyt.
2022. 05 25. - Sötétkamra
2022. 05 25. - Lackfi a fórumon
2022. 05 25. - Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak
2022. 05 25. - A térben a távolság mindent megkicsinyít, mert mindent összehúz, minek folytán a hibák és fogyatkozások eltűnnek, miért is kicsinyítő tükörben vagy a camera obscurában minden sokkal szebbnek jelentkezik, mint a valóságban. Éppen így hat az időben a múlt: a rég elmúlt jelenetek és folyamatok a szereplő személyekkel együtt gyönyörűeknek tűnnek fel az emlékezetben, mert ez mindent elrejt, ami lényegtelen és zavaró. A jelen, amely híjával van ennek az előnynek, mindig fogyatékosnak tűnik fel.
2022. 05 26. - Szövetségben
2022. 05 26. - Apajegyek
2022. 05 26. - Ady Endre: A harcok kényszerültje
2022. 05 26. - A háború árulás és gyűlölet, tehetetlen tábornokok zűrzavara, kín és gyilkosság, betegség és fáradtság, míg végül mindez elmúlik, és semmi sem változik, kivéve, hogy új szenvedés és új gyűlölet jön.
2022. 05 27. - Ő, a robot
2022. 05 27. - Lehet, hogy érdemes volna a Ki miben tudós? televíziós versenyeket is újraindítani
2022. 05 27. - Dsida Jenő: Csöndes minden
2022. 05 27. - Egy eléggé fejlett technológia megkülönböztethetetlen a varázslattól.
2022. 05 28. - A test tudni fogja, mikor volt elég
2022. 05 28. - A burzsoázia diszkrét bája
2022. 05 28. - Babits Mihály: Recanati
2022. 05 28. - Az élet három részre oszlik: ami volt, ami van és ami lesz. Ezek közül az, amit éppen élünk, rövid; amit élni fogunk, bizonytalan, amit leéltünk, biztos. Ez utóbbi ugyanis az, amivel szemben a sors elvesztette hatalmát, senkinek a fennhatósága alá nem vethető. Ezt azok, akik elfoglaltak, elvesztik: nincs ugyanis idejük visszatekinteni a múltbeli eseményekre, vagy ha lenne is, kellemetlen visszaemlékezni a bánni való dolgokra.
2022. 05 29. - Juhász Gyula: Kő a kövön
2022. 05 30. - Kerti levelek 20. – A zenéről, különös tekintettel Einaudira, Micusra, Arnaldsra és Hania Ranira
2022. 05 30. - József Attila: Távol zongora mellett
2022. 05 30. - A zene olyan örömöt okoz, amelyet az emberi természet nem nélkülözhet.
2022. 05 30. - Daniel Defoe Robinson Crusoe című regényében a főhős társa egy Poll nevű állat. Milyen állat volt Poll?
2022. 05 31. - Ima édesanyámért
2022. 05 31. - A természet természete
2022. 05 31. - Vachott Sándor: Balaton vidékén
2022. 05 31. - Az ég s a Balaton vize együtt sír és együtt nevet, együtt derül és együtt borul, együtt mosolyog, együtt haragszik. Mint a hű szeretők és igaz hitvesek. Ha az egyiknek nézel a szemébe: tudod már, mi van a másikban is.
2022. 06 01. - Most lenne hatvanéves
2022. 06 01. - Csontos János: TESTAMENTUM; RONTOTT, EGYÜGYŰ DAL
2022. 06 01. - …meggyőződésem, hogy olyan lapot kell csinálni, ami az egységes nemzeti kultúra részévé válik…
2022. 06 01. - Bölcsesség – nem középiskolás fokon
2022. 06 01. - Kaffka Margit csillagai
2022. 06 02. - Dring születésnapja
2022. 06 02. - Góré
2022. 06 02. - Reményik Sándor: Nagy dolgok árnyékában
2022. 06 02. - A barátság az, amikor egy lélek két testben lakik.
2022. 06 03. - Elveszett titkok ládája
2022. 06 03. - A muzsika az élő életről szól
2022. 06 03. - Kosztolányi Dezső: Empire-szoba
2022. 06 03. - Háttal álltam a világossághoz, arccal a megvilágított tárgyakhoz, természetes, hogy így arcom, mely a megvilágított dolgokat szemlélte, világosságot nem kaphatott.
2022. 06 04. - Elhozta az Isten / Piros pünkösd napját
2022. 06 04. - Gyógyító anyanyelv 1.: A lélekbenmaradás eszköze
2022. 06 04. - József Attila: Pünkösd előtt
2022. 06 04. - Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
2022. 06 05. - Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás
2022. 06 06. - Zombijárat
2022. 06 06. - Ady Endre: Szent lélek karavánja
2022. 06 06. - És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
2022. 06 06. - William Shakespeare korában melyek voltak azok a betegségek, melyek halálos áldozatokat szedtek?
2022. 06 07. - Artemisz kalapdobozzal
2022. 06 07. - Kifeszített emberi lelkek
2022. 06 07. - Babits Mihály: Hiszekegy
2022. 06 07. - A levéltárak porában és a múzeumok csöndjében is az élő embert kell keresni.
2022. 06 08. - Holdkór
2022. 06 08. - Testről és lélekről
2022. 06 08. - József Attila: A Kozmosz éneke – Mesterszonett
2022. 06 08. - A lélek belső tere éppoly végtelen és titokzatos, mint a külső világűr.
2022. 06 09. - Gyökerek
2022. 06 09. - Őzek nyara
2022. 06 09. - Gyulai Pál: Erdély
2022. 06 09. - A hazám a házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben egyre távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott kavics körül; világokat hódíthat, elérheti a csillagokat – amikor a régi ház már örökre elmerült.
2022. 06 10. - Gyöngytyúk és Decebál
2022. 06 10. - Fedettpályás véraláfutó avagy: Hány jó napból áll egy magyar emberöltő?
2022. 06 10. - Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes…
2022. 06 10. - Az igazságtalanság nem bírja el a vereséget, de az igazság igen.
2022. 06 11. - Könyvheti anzix
2022. 06 11. - Gyógyító anyanyelv 2.: Kreatív írás és pszichodráma anyanyelven
2022. 06 11. - Reichard Piroska: A változó napokkal
2022. 06 11. - A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket.
2022. 06 12. - Reményik Sándor: Mi ez?
2022. 06 13. - A kutyámról – Kerti levelek 21.
2022. 06 13. - Juhász Gyula: Beteg kutya
2022. 06 13. - A kutya a legállhatatosabb barát – az első, aki üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez.
2022. 06 13. - Ki a szerzője az alábbi soroknak?
2022. 06 14. - Így élhetsz több mint száz évig?
2022. 06 14. - „visszamentem a rajtvonalhoz, és újra elkezdtem”
2022. 06 14. - Juhász Gyula: Az élet szonettje
2022. 06 14. - Ha egy gyerek elé egy csomó játékot teszünk, különféle játékokat, végül is egy mellett fog megmaradni, és az államnak az lenne a kötelessége, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyek közt ez a játék végleg megmarad a gyereknek. Meg vagyok győződve róla, hogy ez a boldogság és a hosszú élet titka. Hogy mindenki úgy éljen, hogy csak azt csinálja, amit szeret, a bölcsőtől a sírig.
2022. 06 15. - Nem volt esély
2022. 06 15. - Túl a kutyaházon
2022. 06 15. - József Attila: (Ős patkány terjeszt kórt…)
2022. 06 15. - A középszerű emberek számára a zsarnokság természetesebb a művészetnél.
2022. 06 16. - Kitekintés a buborékból, avagy hogyan nem lettem pisztolytulajdonos
2022. 06 16. - Tranzit Felvidék
2022. 06 16. - Ady Endre: Valaki utánam kiált
2022. 06 16. - Az útról hazahozhatsz egy és más élményt, föltéve, hogy azok már akkor is veled és benned voltak, mikor otthon a vonatra szálltál.
2022. 06 17. - A kis mackó álma
2022. 06 17. - A jövő kovászai
2022. 06 17. - Baróti Szabó Dávid: Születésem napjára
2022. 06 17. - A zene által percekig betekinthetünk a végtelenségbe.
2022. 06 18. - Emlékek receptre
2022. 06 18. - Légkondi lokálisan, klímaexport globálisan
2022. 06 18. - Szamolányi Gyula: Távolok zenéje
2022. 06 18. - A visszaemlékezés az elmúlt életre olyan, mintha az ember még egyszer élne.
2022. 06 19. - Juhász Gyula: Esti dal
2022. 06 20. - Kivívni a szabadságot
2022. 06 20. - Mit jelent a következő mondás? Telhetetlen, mint a barátzsák.
2022. 06 20. - Kosztolányi Dezső: Egyedül
2022. 06 20. - A civilizáció végső eredménye az, ha sikerül értelemmel megtöltenünk a szabadidőnket.
2022. 06 21. - Amikor még minden előtte van
2022. 06 21. - „hogy érezzem a föld lélegzését”
2022. 06 21. - Réthy László: Makrokozmosz.
2022. 06 21. - A múló időt ne úgy fogjuk fel, mint ami koptat és elveszejt, ne egy marék homokot lássunk benne, hanem valamit, amiben kiteljesedünk!
2022. 06 22. - Noel
2022. 06 22. - Felhős kacagás
2022. 06 22. - Balassi Bálint: BALASSI BÁLINT NEVÉRE, MELYBEN KÖNYÖRÖG BŰNE BOCSÁNATJAÉRT, ÉS HÁLÁKAT IS ÁD, HOGY ISTENHEZ VALÓ MEGTÉRÉSE ÁLTAL KEDVET LELT ISTENNÉL; S AZÁLTAL AZ ÖRÖK KÁRHOZATTÓL MEGSZABADULT
2022. 06 22. - Egy jó név a második legjobb örökség.
2022. 06 23. - Könyvek
2022. 06 23. - Kettős látás
2022. 06 23. - Vörösmarty Mihály: A nyárról
2022. 06 23. - Bizonyos emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan útban vannak feléd. Könyvek. Férfiak. Nők. Barátságok. Megismerések, igazságok.
2022. 06 24. - Udvaromon ökoroller rozsdázik…
2022. 06 24. - Csillagromok: Gál Sándor nemzetiségi sorsvállaló, „szolgálattevő” lírája
2022. 06 24. - Rövid az élet, – nincs sokféle lehetőség. Amit művelni akarsz, – annak neki kell ugranod, – mert mire tűnődésedből körülnézel, – minden elmúlt! Ha elvéted a tempót, a ritmust – minden későn érkezik.
2022. 06 24. - Juhász Gyula: Budapest
2022. 06 25. - Észnél kell lenni
2022. 06 25. - Minden élőlény érték
2022. 06 25. - Reviczky Gyula: Magamról
2022. 06 25. - Egyetlen pillanata a magánynak, az önismeretnek, mikor legyőzted a hiúságot, többet adott neked is, az emberi világnak is, mint minden mutatvány, mellyel a világ előtt illegetted magad.
2022. 06 26. - Arany János: Hiú sóvárgás
2022. 06 27. - A hazaszeretetről – Kerti levelek 22.
2022. 06 27. - Vajda János: A nemzethez
2022. 06 27. - A hazafiság a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert te ide születtél.
2022. 06 27. - Odüsszeia-kvíz
2022. 06 28. - Virtuális gyerek és a hamvakból lett bakelitlemez
2022. 06 28. - Unio mystica – A Nemzetközi Duna-nap alkalmából
2022. 06 28. - Kosztolányi Dezső: A hídon
2022. 06 28. - A technológiai fejlődés csupán hatékonyabb eszközöket biztosít számunkra a visszafelé haladáshoz.
2022. 06 29. - Kukkolunk
2022. 06 29. - Föl s alá az álomlétrán
2022. 06 29. - Somlyó Zoltán: Fáradt katona
2022. 06 29. - A jó katona szívesen teszi meg azt, amit meg kell tennie, vagy legalábbis helyesli. Én nem találtam elég okot arra, hogy férfiakat és nőket öldössek. Nem értettem meg az okát akkor sem, amikor megmagyarázták.
2022. 06 30. - KKV, avagy vonatút vaksötétben, útitárssal
2022. 06 30. - Üres ég alatt
2022. 06 30. - Kosztolányi Dezső: A holtak vonatja
2022. 06 30. - A halál ébresztett rá, hogy jelen és jövő csak robogó vonatból nézett szalagszerű táj, erdő, amiben nem sétálhatsz, tenger, amiben nem fürödhetsz. Halál nélkül nincs idő, csak időtlen robogás vonatban. A halál a vészfék, ami megállítja a vonatot. A megrázkódtatástól egymásra torlódnak a csomagok és emberek, s mire az ember kikászálódik testek, holmik, üvegcserepek és igeidők összevisszaságából, megváltozott helyzetet talál.
2022. 07 01. - A végtelen alakzatában
2022. 07 01. - „Amíg élek, a műveim velem együtt változnak, alakulnak”
2022. 07 01. - Nagy László csillagai
2022. 07 01. - Juhász Gyula: Ember, állat
2022. 07 01. - A lovak mindig is sokkal többet megértettek, mint amit hajlandók voltak elárulni.
2022. 07 02. - Kosztolányi Dezső: Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most
2022. 07 02. - A szülő egy főkönyvi lapot tart a gyermeke számára: egyik oldalon beírja, amit ráköltött s amit rápazarolt, a másik oldalon felrója, mit vár ezért viszonzásul. Az én tanácsom az, s én amennyire emberileg lehetséges, ezt végre is hajtottam: a szülő mindennap zárja le a számadást, írja be egyenlegül, hogy: van gyermeke. Ez az öröm mindent ki kell, hogy fizessen.
2022. 07 02. - Gyerekek és emberek II.
2022. 07 02. - „Hogy ne tűnjenek el az idő gödrében” – Törpeegér és szöcskeegér nagyító alatt
2022. 07 03. - Kosztolányi Dezső: Ha játszanak a gyermekek…
2022. 07 04. - Forgópisztoly, búcsúlevél
2022. 07 04. - 1938 januárjában Beckett szúrt seb miatt csaknem meghalt. Hogyan szerezte a késszúrást?
2022. 07 04. - Karay Ilona: Szivem
2022. 07 04. - Mi az élet költészet nélkül, csontváz, melynek bíbor ajkai, igéző keble lerohadtak, melynek csontüregében a kajánság kígyója lappang.
2022. 07 05. - Halak a múlt játéktavában
2022. 07 05. - Kosárba tettem
2022. 07 05. - Kosztolányi Dezső: A nyár
2022. 07 05. - Nyár van, és intenzíven érzem, hogy tél lesz, fehér ruhás karácsony, amikor a tea különösen ízlik. Szeretnék korallszigetek zöld lagúnáiban hajózni... Mindent szeretnék, és vágyódásommal mindenben részes vagyok.
2022. 07 06. - „Keresd a magad pasztellszín szigetét” – Banner Zoltán kilencvenéves
2022. 07 06. - Az igazat mondd, ne csak a valódit…
2022. 07 06. - Reményik Sándor: A beépített lélek
2022. 07 06. - A művészet a formába öntött lehetetlenség igénye.
2022. 07 07. - Mi lesz a vége?
2022. 07 07. - A falu összes férfija
2022. 07 07. - József Attila: Nem én kiáltok
2022. 07 07. - Az önáltatás mélyebben gyökerezik, mint amikor másoknak hazudunk.
2022. 07 08. - Fantomsziget
2022. 07 08. - „...az embernek az érték- és erény-világgal belülről kell azonosulnia”
2022. 07 08. - Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindenség e zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincsen róla, ki tette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni – olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, s aztán mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülni.
2022. 07 08. - Somlyó Zoltán: Halott szók hona
2022. 07 09. - Gutenberg-pincészet
2022. 07 09. - A hétköznapi funkció és az esztétika találkozása
2022. 07 09. - Ady Endre: Egy megtalált könyv
2022. 07 09. - Se békében, se háborúban nem kelek útra könyvek nélkül.
2022. 07 10. - Juhász Gyula: Stanza
2022. 07 11. - A futásról – Kerti levelek 23.
2022. 07 11. - Ha futni akarsz, fuss pár kilométert! Ha meg akarsz tapasztalni egy másik életet, fuss le egy maratont!
2022. 07 11. - Zempléni Árpád: Éji futás
2022. 07 11. - Vajon mire használták a furdancs nevű szerszámot?
2022. 07 12. - Maszkban lenni vagy nem lenni?
2022. 07 12. - Félelem az ehetetlentől – Gondolatok a Cápatudatosság Világnapján
2022. 07 12. - Nagy Endre: Álmatlan éj
2022. 07 13. - Coming out
2022. 07 13. - Ady Endre: Elfogyni az ölelésben
2022. 07 13. - Nincs az a magánélet, ami ne lenne leleplezhető. A civilizált világban nem lehet titkot tartani. A társadalom olyan, mint valami álarcosbál, ahol mindenki eltitkolja az igazi személyiségét, de rejtőzködés közben lelepleződünk.
2022. 07 14. - Banner Zoltán Petőfije – Kettős évforduló a pódiumon
2022. 07 14. - Játékom marad
2022. 07 14. - Petőfi Sándor: Jövendölés
2022. 07 14. - Elismerem én is, hogy a költő születik. Igen, mint a hadvezér, a politikus, a zenész, szóval minden, ki egyre vagy másra hivatva van. Kire géniusza nem mosolyog, az semmi stúdium után sem viheti előbbre ügyét.
2022. 07 15. - Vackor
2022. 07 15. - Kaffka Margit: Társaságban
2022. 07 15. - A szem rendszerben lát: az egyik szem a fegyház rendszerében, a másik a bordély rendszerében, a vásár rendszerében, a gyermekszoba, a statisztika, a kettős könyvelés, a grafikon rendszerében. Hihetetlenül kevés a tiszta szem, amely a tenger és csillagos ég rendszerében lát, és úgy él, mint a fák testvére.
2022. 07 16. - Az elmúlásból kivett idő
2022. 07 16. - Bencsik Gábor
2022. 07 16. - Klímafantasztikum Madách Imrétől Antal Nimródig
2022. 07 16. - Reményik Sándor: Egy perc
2022. 07 16. - A jó emlékezetből telik ki az örökkévalóság.
2022. 07 17. - Juhász Gyula: Harangjáték
2022. 07 18. - Miszter Furcsa 70
2022. 07 18. - Gyümölcsóra
2022. 07 18. - A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.
2022. 07 18. - Reményik Sándor: Békesség Istentől
2022. 07 18. - Ki vásárolta meg Bornemisza Péter nyomdáját a halála után?
2022. 07 19. - Szerelem déli tizenkettőkor
2022. 07 19. - Ennyi ingertől szabadultam – manifesztum és installációs terv
2022. 07 19. - Oscar Wilde: A nő hangja
2022. 07 19. - Ez az írói igazság: hűség a látomáshoz. Minden más csak híradás, beszámoló lehet.
2022. 07 20. - Média komédia
2022. 07 20. - Charles Baudelaire: A gőg büntetése
2022. 07 20. - Amit mi eseménynek hívunk, amiről mi krónikát írunk, egy rövid epizódja, eltörpülő mozzanata annak a nagy tragikomédiának, aminek Élet a neve.
2022. 07 21. - Mit nekik az olvasó
2022. 07 21. - Törésvonalak
2022. 07 21. - Tóth Árpád: Hát lesz béke?
2022. 07 21. - A regény nem annyi, amennyit az író beleépített. Az is benne van, amit az olvasó talál meg benne.
2022. 07 22. - Csirkebéllel töltött ufó
2022. 07 22. - Gulyás Pál: Idegen világ
2022. 07 22. - Nézz körül a világban. Sokkal fantasztikusabb, mint amit az álomgyárakban gyártanak.
2022. 07 22. - Az élet fordulatokat hoz
2022. 07 23. - Tessék választani
2022. 07 23. - „kíváncsian és szabadon”
2022. 07 23. - Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük.
2022. 07 23. - Ady Endre: Csillagos, vén csatalovak
2022. 07 24. - Vörösmarty Mihály: A pókfi és szúnyog
2022. 07 25. - Dúdold te nótádat
2022. 07 25. - A paprikáról – Kerti levelek 23.
2022. 07 25. - Greguss Ágost: Az élet kertje
2022. 07 25. - Az életnek csak akkor van értelme, ha lassacskán elcseréli valamire az ember. A kertész halála mit sem árt a fának. De ha a fát fenyegeted, akkor kétszeresen hal meg a kertész.
2022. 07 25. - Honnan ered a kánikula szó, melyet a forró nyári napokra használunk?
2022. 07 26. - Nagyanyám és a sárga bicikli
2022. 07 26. - Kutyakötelesség
2022. 07 26. - Ady Endre: A halottak
2022. 07 26. - …mennyivel nehezebb az élő emberekkel boldogulni, mint a halottakkal.
2022. 07 27. - Elhaladó csillagok kora
2022. 07 27. - Juhász Gyula: A csillagok szerelme
2022. 07 27. - Minden káoszban van kozmosz (ékesség, rend, tisztesség) is, minden rendetlenségben rend is rejlik, s minden önkényben folyton ott a törvény, mert mindaz, ami hat, ellentéten alapszik. Ennek fölismeréséhez a megkülönböztető emberi értelemre van szükség.
2022. 07 28. - Nem szeret
2022. 07 28. - Cyrano
2022. 07 28. - Charles Baudelaire: A lázadó
2022. 07 28. - Szeretet az, amikor valakinek létnehézségeit magamra veszem, hogy annak életét szebbé tegyem.
2022. 07 29. - Mocsok
2022. 07 29. - A Mozarteumban voltak a főpróbák
2022. 07 29. - Babits Mihály: Új mythológia
2022. 07 29. - Ha egy tányérról levest ettél, az üresen maradó tányérra azt mondod: piszkos; pedig nem tapad rája más, mint annak a levesnek maradéka, melyet előbb mint tisztát ettél. A trágya a szoba közepén mocsok, a gabonaföldön éltető-erő. Így van mindennel, ami tisztának, vagy mocskosnak tűnik; semmi sem önmagában jó vagy rossz, csak a helyzete szerint.
2022. 07 30. - „a kilátás csak egy másik betontömb”
2022. 07 30. - Tóth Árpád: Hajnali szerenád
2022. 07 30. - Ha Isten, mint mondják, a maga képére teremtette az embert, akkor bízvást állíthatjuk, hogy az ember saját képére alkotta a hegedűt, helyesebben a nő képére, mert a hegedű gyönyörű istennő.
2022. 07 30. - Átjárások – Vonós zene
2022. 07 31. - Juhász Gyula: Ki tudja?
2022. 08 01. - Interjúzni veszélyes
2022. 08 01. - Szőcs Géza csillagai
2022. 08 01. - Ady Endre: Felelet az életnek
2022. 08 01. - Se az interjút nem szeretem, se a nyilvános szereplést. A reklámtól valósággal irtózom. Feltűnés nélkül, titokban szeretnék világhírű lenni.
2022. 08 01. - Egészítse ki az alábbi sorokat, melyek József Attila Távol zongora mellett című verséből valók! „A hangok ömlenek a zongorából, / Mint illatos …?... száll a gőz.”
2022. 08 02. - A gyümölcs titokzatos átalakulása
2022. 08 02. - „Számomra a legfontosabb a tudományos ismeretterjesztés”
2022. 08 02. - Radnóti Miklós: Istenhegyi kert
2022. 08 02. - A boldogságnak nincs köze ranghoz és vagyonhoz: egyszerűen csak harmónia dolga.
2022. 08 03. - A befejezetlenség dilemmája
2022. 08 03. - Reményik Sándor: Márványtömb
2022. 08 03. - Senki sem tehet szert a legbelülről fakadó fegyelmezettségre, amíg meg nem tapasztalta a művészet és az élet szélsőségeit.
2022. 08 03. - Varázshegy
2022. 08 04. - Augusztus
2022. 08 04. - Katharok
2022. 08 04. - Tóth Árpád: Illatlavinák alatt
2022. 08 04. - Az öregkor legnagyobb, egyetlen, tiszta ajándéka a nyár.
2022. 08 05. - Alma és Körte
2022. 08 05. - Mindenki király akar lenni
2022. 08 05. - Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm
2022. 08 05. - Egy verébfi sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül.
2022. 08 06. - Pia
2022. 08 06. - Nem a korcsma neveli az alkoholistákat, hanem az otthon elfogyasztott ital. Nem az szokik rá az alkoholra, aki néha, ünnepnapon a korcsmában berúg, és másnap üdvös fogadalmakat tesz a mosdóedényének, hogy soha többé nem utánozza Noé apánk példáját, hanem az, aki észreveszi, hogy az ördögöt haza is lehet vinni, és hogy az alkohol cigánymuzsika nélkül is nagyon szépeket tud énekelni. Mert nem az az alkoholista, aki néha-néha istentelenül berúg, hanem az, aki nem képes már részeg lenni, és a megszokott alkoholméregtől csak a megszokott józanságát kapja vissza.
2022. 08 06. - Somlyó Zoltán: A dal…
2022. 08 07. - József Attila: Tanulmányfej
2022. 08 08. - A tengerről – Kerti levelek 24.
2022. 08 08. - Álmaimban hallom néha a tengert. Ilyenkor leküzdhetetlen vágyódás fog el, oly mély és fájdalmas honvágy, hogy álmomban kicsordul könnyem és lecsurog arcomon. E hajnalokon arra ébredek, hogy szájam szélén valamilyen sós íz tapad meg, mintha – az álom különös valóságában – csakugyan a tengerben mártottam volna meg arcomat.
2022. 08 08. - Reményik Sándor: A tenger álmai
2022. 08 08. - Kinek a múzsája volt gróf Markovics Miklósné?
2022. 08 09. - A hetedik
2022. 08 09. - A menekülő fénymadár
2022. 08 09. - Babits Mihály: Sírvers
2022. 08 09. - A halál [...] az a pont, amely sokszor még befejezése előtt lezárja a mondatot, és utána már csak másokban marad valami emlékezet vagy utóhatás.
2022. 08 10. - Hogy mi jár a fejünkben
2022. 08 10. - Ady Endre: A harmadik emeletre
2022. 08 10. - A közösség szerkezete mindenkor meghatározza erkölcseit. Teremts olyan világot, amelyben a csalás, a törtetés, a hazudozás érvényesül, s másnap már mindenki gaz lesz; teremts olyat, ahol a becsület juthat előnyhöz, s másnap már mindenki becsületes.
2022. 08 10. - Hollóidő
2022. 08 11. - Születésnap a Daltulajdonossal
2022. 08 11. - Sárgaházi Etűdök
2022. 08 11. - Csokonai Vitéz Mihály: Az estike
2022. 08 11. - Azt a lehetőséget, amit az ember felismert a szükségszerű dolgokról, és választhat, szabadságnak nevezzük.
2022. 08 12. - Jancsika esete
2022. 08 12. - ...lobogó fáklya e két élet. Magasra kell emelni...
2022. 08 12. - József Attila: Gyönyörűt láttam
2022. 08 12. - Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
2022. 08 13. - Találjuk meg saját Rodostónkat
2022. 08 13. - József Attila: (Karóval jöttél…)
2022. 08 13. - Gazdaggá csak a lélek tehet; ez a száműzetésbe is elkísér, és bőségben él a legzordonabb pusztaságban, s a maga kincseit élvezi, ha megvan annyija, amennyiből életét eltengetheti: a léleknek, akárcsak a halhatatlan isteneknek, a földi javakhoz egyáltalán nincs köze.
2022. 08 14. - Ono no Takamura: Száműzetés
2022. 08 15. - Szabadságon a hivatás
2022. 08 15. - Reményik Sándor: Hivatás közben
2022. 08 15. - Bármely hivatásban vagy művészetben igen ritka jelenség a valódi magasztosság.
2022. 08 15. - Shakespeare drámájában Lear király orvosa szerint mi az eszköz a király elmeállapotának gyógyítására?
2022. 08 16. - Porceláncsésze és csatos üveg
2022. 08 16. - Az elefántokat elfelejtik – Gondolatok a megbékélésről a Nemzetközi Elefántnap alkalmából
2022. 08 16. - Tao Csien: Idill
2022. 08 16. - A főzés igazán tág teret nyújt az érzelmi árnyalatok kifejezésére.
2022. 08 17. - Toót-Holló Tamás Richard Brautigan regényét ajánlja.
2022. 08 17. - Példaképünk: a gyom
2022. 08 17. - Petőfi Sándor: Én
2022. 08 17. - A túléléshez és a magasabb célok eléréséhez mindenképpen újfajta gondolkodásmódra van szüksége az emberiségnek.
2022. 08 18. - Hályog
2022. 08 18. - Csikófogat antológia 2022
2022. 08 18. - Kosztolányi Dezső: Özvegy a villamosban
2022. 08 18. - Az anyaság érzése nem magyarázható, nem is lehet vitába szállni vele. Az anyát éppen az teszi fenségessé, hogy bizonyos fokig valami állati is van benne. Az anyai ösztön istenien állati. Az anya már nem asszony, hanem nőstény.
2022. 08 19. - Hasonmások tegnap és ma
2022. 08 19. - Szent István Napján is megálmodhatja Emese álmát Mária országa
2022. 08 19. - Vörösmarty Mihály: Napoleon
2022. 08 20. - Az a szép fényes nap
2022. 08 20. - Vörösmarty Mihály: Hymnus
2022. 08 20. - Isten egy szívnek egy kebelt teremte: így egy embernek egy hazát.
2022. 08 21. - Arany János: Az örökség
2022. 08 22. - A kerékpározásól – Kerti levelek 25.
2022. 08 22. - Bányai Kornél: Balatoni ének
2022. 08 22. - A bicikli a legcivilizáltabb jármű, amelyet az ember valaha ismert. A többi közlekedési eszköz napról-napra válik egyre inkább lidércnyomás jellegűvé. Csak a bicikli marad meg eredendően jónak.
2022. 08 22. - Mit jelent a következő mondás? Bojtorjános csikóból válik a jó paripa.
2022. 08 23. - Szomorú Etelka a piacon
2022. 08 23. - Tudja-e a jobb agyfélteke, mit művel a bal kéz?
2022. 08 23. - Kosztolányi Dezső: Ne hidd, hogy…
2022. 08 23. - Mintha volna szabadsága a keretéből kiugrasztott biliárdgolyónak, hogy guruldozhat most már, amerre akar! Mintha a tiszta virágú szerelem piaci virág volna, amelyért csak le kell nyúlni, s megvan.
2022. 08 24. - Opera nélkül élni
2022. 08 24. - Franz Werfel: Opera
2022. 08 24. - A zenében is, mint a szerelemben, csak őszintének szabad lennünk.
2022. 08 25. - Offline és online határán
2022. 08 25. - Blamázs
2022. 08 25. - Batsányi János: A látók titka
2022. 08 25. - Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban látni akarunk.
2022. 08 26. - Sávok a felszín alatt
2022. 08 26. - Versek a tizenkettedik házban
2022. 08 26. - Reviczky Gyula: I. N. R. I.
2022. 08 26. - Lehetséges, hogy az az energia, ami szeretetünkben, jobbra való törekvésünkben, hasznos munkánkban testesül meg, az nem vész el - mint ahogy az energia sem vész el, hanem valami magasabbrendűvé alakul, egy olyan világgá, amit Isten célul tűzött ki maga elé. Nagyon sok szeretet, nagyon sok jó cselekedet, nagyon sok hasznos munka át fogja alakítani a világot, a mainál magasabbrendűvé. Ez a megváltás. És aki tesz a megváltásért, az részesül is benne. Aki meg nem, az visszahull az anyagba. Por lesz. Fény helyett.
2022. 08 27. - She drinks
2022. 08 27. - Juhász Gyula: Muzsika
2022. 08 27. - Zene: a csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent.
2022. 08 28. - Charles Baudelaire: A zene
2022. 08 29. - Vidralesen
2022. 08 29. - Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághoz
2022. 08 29. - Valahányszor érintkezésbe kerülünk a természettel, tiszták leszünk. A vadak nem piszkosak – csak mi vagyunk azok.
2022. 08 29. - Vajon mit hívtak Lukszustutajnak a régi Budapest fattyúnyelvén?
2022. 08 30. - Aranyalmából, varasbékából
2022. 08 30. - „a figyelem az egyik legfontosabb feladat”
2022. 08 30. - Berzsenyi Dániel: Dukai Takács Judithoz
2022. 08 30. - A női szépségnek egy hallatlan kultusza van maguk között a nők között.
2022. 08 31. - Határsáv
2022. 08 31. - Ady Endre: Sötét vizek partján
2022. 08 31. - Mindnyájunknak szabadságunkban van úgy beszélni és cselekedni, ahogy egyénileg akarunk – föltéve, hogy a beszédnek és cselekedetnek ez a „szabadsága” nem okoz kárt embertársainknak.
2022. 09 01. - Kárpátalja
2022. 09 01. - Úgy járkálsz, mintha lenne otthon
2022. 09 01. - Tompa Mihály csillagai
2022. 09 01. - Babits Mihály: Csonka Magyarország
2022. 09 01. - Kétféle erőszak van: aktív és passzív. Az aktív erőszak ablakokat, koponyákat tör be. A passzív erőszak azoknak az embereknek az erőszakossága, akik semmi másnak nem adják meg magukat, csak az aktív erőszaknak. A kétféle erőszak nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz: a passzív erőszak erőszakot szül; nem hagy más választási lehetőséget.
2022. 09 02. - Ahol szépen görbül a kő
2022. 09 02. - Reményik Sándor: Báthori László barlangja előtt
2022. 09 02. - Ha majd az Időben eljön az a korszak, amikor az ember minden barlangot szétrobbantott, amit valami célra fel nem használhatott, és minden öreg fát már régen kivágatott, akkor már késő lesz siránkozni a megbillent természeti egyensúlyon, amelyet helyreállítani sem atombombával, sem mindentudó elektronikus gépekkel nem lehet.
2022. 09 02. - „Magányos, simliskedő Don Quijote a társadalom perifériáján” – Húsz éve hunyt el Gion Nándor
2022. 09 03. - Őszi határszemle
2022. 09 03. - Babits Mihály: Tisza hídján
2022. 09 03. - A kultúra – egy utolsó fellélegzés a megszűnés előtt.
2022. 09 04. - Reményik Sándor: Spectrum
2022. 09 05. - A spájzról – Kerti levelek 26.
2022. 09 05. - Ady Endre: Áldassál, emberi verejték
2022. 09 05. - A becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél: előre hajtja az embert.
2022. 09 05. - 18. századi író, Kemény János erdélyi fejedelem leszármazottja, szülei halála miatt korán a bécsi magyar testőrségbe került, verses leveleit a magyar költői episztola műfajának megalapozó darabjai közé sorolják. Ki ő?
2022. 09 06. - Az egyszeri turista esete a töltött káposztával
2022. 09 06. - Töltsünk több időt a kertben!
2022. 09 06. - Tompa Mihály: Ősszel
2022. 09 06. - A legtöbb esetben a világ ígéretei csupán illúziók; az a legjobb és legbiztosabb, ha hiszünk önmagunkban, és tisztában vagyunk saját értékeinkkel.
2022. 09 07. - Ágyban, párnák közt?
2022. 09 07. - Az erdélyi szabadságharc regénye
2022. 09 07. - Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…
2022. 09 07. - Amikor az emberek elfelejtették, hogyan kell élniük, törvényeket hoztak a szeretetről és a becsületről.
2022. 09 08. - Berekfürdőn az ősz
2022. 09 08. - Illanó otthon
2022. 09 08. - Ady Endre: Az ősz muzsikája
2022. 09 08. - Az ősz [...] egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.
2022. 09 09. - Válaszra várva
2022. 09 09. - „Akit az Istenek szeretnek, / Örökké megtartják gyereknek”
2022. 09 09. - Kaffka Margit: Szélcsend
2022. 09 09. - Olvashatod Platónt és Arisztotelészt, Szent Ágostont és Tamást, Descartes-ot és Spinozát, Kantot és Schopenhauert, a világ lényegét és az élet értelmét mégis inkább érezteti veled egy harmatcsepp a virágon és egy könnycsepp a szemben.
2022. 09 10. - Emlékezetem furcsa titkai
2022. 09 10. - Tóth Árpád: Hová röpülsz?
2022. 09 10. - A könyvek, mint az emberek, csak akkor adják ide titkukat, bizalmukat, ha te is átadod magad nekik.
2022. 09 11. - Kosztolányi Dezső: Költő a huszadik században
2022. 09 12. - Szerb Antal hazatért
2022. 09 12. - Szerb Antal: Orpheusz az alvilág
2022. 09 12. - A történelem egyik legkülönösebb vonása az, hogy semmi sem hal meg benne egészen.
2022. 09 12. - Mit jelent a következő mondás? Ne akkor abrakolj, ha indulni kell!
2022. 09 13. - @everyone
2022. 09 13. - „közelebb a Mindenhatóhoz földes kézzel”
2022. 09 13. - Gulyás Pál: Egyedül
2022. 09 13. - Csak aki begyakorolta az egyedüllétet, az tud kettesben élni mással.
2022. 09 14. - Casus belli
2022. 09 14. - „…járulva a tiszta utat”
2022. 09 14. - Radnóti Miklós: Lángok lobognak…
2022. 09 14. - Az emberi szabadság megrontója a háború, barátaim. A háború ellentéte nem a béke, hanem az eszmék forradalma.
2022. 09 15. - Itt van
2022. 09 15. - Lelkem sugarában – Földi vágy és égi szerelem Dsida Jenő költészetében
2022. 09 15. - Babits Mihály: Pro Domo
2022. 09 15. - Minél sötétebb van, annál nagyobb félelem és szorongás üli meg a lelket.
2022. 09 16. - A királynő és az ijesztő kis ember
2022. 09 16. - Középen a zenetörténet
2022. 09 16. - Diplomácia nélkül a művészet sem boldogul.
2022. 09 16. - Arany János: V. László
2022. 09 17. - Áron vesszeje, botja
2022. 09 17. - Petőfi Sándor: Forrás és folyam
2022. 09 17. - Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni.
2022. 09 18. - Ady Endre: A megszépítő fátuma
2022. 09 19. - A munkáról – Kerti levelek 27.
2022. 09 19. - Reményik Sándor: Utolsó munkás
2022. 09 19. - A munka kincs az emberek számára.
2022. 09 20. - Influenszeregyetem
2022. 09 20. - Az ősbizalom mozgásának megfogalmazása – Budapest Táncszínház: Tánc a természetben
2022. 09 20. - József Attila: Könnyű, fehér ruhában
2022. 09 20. - A nagyvilági életben szükségünk van olyan arckifejezésekre is, amelyek nem mások, mint álarcok. Némely embernek csak akkor látszik meg az igazi arca, amikor a halál csinálja azt.
2022. 09 21. - Kis cipőt, kis cipőt, egyre csak ezt hajtja...
2022. 09 21. - Bakonyi István írása Iancu Laura és Bodnár Dániel Földi dolgokról című kötetéről
2022. 09 21. - Berzsenyi Dániel: A temető
2022. 09 21. - Az isteni gondviselés úgy rendezte, hogy a világ kormányzása, mely az idők kezdetén napkeleten volt, annak a napnak a közeledtével fokról fokra nyugatra helyeződjék át, hogy tudjuk, közel a világ vége, mivel az események folyása már elérte szélét az univerzumnak.
2022. 09 22. - Az öregkor zizegő falevelén
2022. 09 22. - Egyem a szíved – Kalandozások a német nyelvű irodalom rémpanoptikumában Részlet a kötetből
2022. 09 22. - Arany János: Epilogus
2022. 09 22. - Az öregkor természetes igénye: nyugalom.
2022. 09 23. - Júlia-nap
2022. 09 23. - Így írtam én
2022. 09 23. - Szendrey Júlia: Bucsu az ifjuságtól
2022. 09 23. - Egy nő több, mint csak asszony.
2022. 09 24. - Tállyai utazás
2022. 09 24. - Bányai Kornél: Közelebb a földhöz
2022. 09 24. - Magyarországot a pokol kapui sem fogják megdönteni.
2022. 09 25. - Ady Endre: Szerelmek az őszben
2022. 09 26. - Gyufát inni
2022. 09 26. - Tóth Árpád: Láng
2022. 09 26. - A nukleáris láncreakció felfedezése semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.
2022. 09 26. - Az orvosi szóhasználatban vannak köznyelvi szavak, melyek itt mást jelentenek. Mit jelent vajon az apparátus?
2022. 09 27. - A szabad lét fénye
2022. 09 27. - Szív és számvetés – Gondolatok a Szív világnapja és Szent Mihály napja alkalmából
2022. 09 27. - Rainer Maria Rilke: Nők éneke a költőhöz
2022. 09 27. - Beteljesedés, azt hiszem, nem létezik, de vannak olyan vágyak, melyek hosszú ideig, egész életen át eltartanak, úgyhogy a beteljesülést az ember nem is tudná kivárni.
2022. 09 28. - A festők fejedelme
2022. 09 28. - Egymást támogató fények
2022. 09 28. - Juhász Gyula: Tiziánnak
2022. 09 28. - A jelen, ismerve a múltat, óvatosan cselekszik, hogy ne kelljen pirulnia amiatt, amit majd a jövőben tenni fog.
2022. 09 29. - Mi lesz, ha bezár?
2022. 09 29. - Halogatom a halálomat
2022. 09 29. - Ami könnyen elérhető, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell ásni érte. Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én beszélek, az a felszínről nem látható, és bensődben derül.
2022. 09 29. - Babits Mihály: Babylon egerei
2022. 09 30. - A vámpír és az ő kastélya
2022. 09 30. - „…valami hajt belül, hogy nem szabad leállnom”
2022. 09 30. - Tompa Mihály: Haldokló mellett
2022. 09 30. - A hit, ami képessé tesz minket, hogy hitelt adjunk olyan dolgoknak, amelyekről tudjuk, hogy nem igazak.
2022. 10 01. - Átjárások – Fúvós zene
2022. 10 01. - Krúdy Gyula csillagai
2022. 10 01. - Dsida Jenő: Lassú muzsika
2022. 10 01. - A zene rendet teremt a csöndben.
2022. 10 02. - Babits Mihály: Az őszi tücsökhöz
2022. 10 03. - A pénzről – Kerti levelek 28.
2022. 10 03. - Mi volt a hangsúlyos versrend legősibb formája?
2022. 10 03. - Tóth Árpád: Visszhang
2022. 10 03. - A pénzben nincs költészet.
2022. 10 04. - Utcagyerekek Brassóban
2022. 10 04. - „csakis magunkért érdemes edzenünk”
2022. 10 04. - Juhász Gyula: A koldusnak
2022. 10 04. - Az igazi nagysághoz hatalmas képzelőerőre van szükség, hogy beleéljük magunkat mások helyzetébe, és sajátunkként tudjuk megélni fájdalmukat és örömüket.
2022. 10 05. - Kossuth szignált akarunk!
2022. 10 05. - Száz százszavas
2022. 10 05. - Petőfi Sándor: Magyar vagyok
2022. 10 05. - Én katonai sikereimnek legnagyobb részét chemiai tanulmányaimnak, a búvárkodás révén szerzett értelmi fegyelmezettségemnek köszönöm... Chemiai tanulmányaim közben tanultam meg azt, hogy puszta okoskodásaiban, sőt megfigyeléseiben is mily sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felől: de egyúttal azt is megtanultam, miféle módon lehet csalódásait sikeresen ellenőrizni, így a valóság felismeréséhez biztosan eljutni.
2022. 10 06. - A padlás
2022. 10 06. - Mesék és legendák a Livenza folyóról
2022. 10 06. - Juhász Gyula: Éjszakák
2022. 10 06. - A sötét éjszaka – dióhéjba zárt nappal.
2022. 10 07. - Bútoráruház
2022. 10 07. - Nagymamának lenni a világ legboldogabb állapota…
2022. 10 07. - Arany János: Ohajtanék én…
2022. 10 07. - A nehézségek a célhoz közeledve fokozódnak.
2022. 10 08. - Szigligeti anzix
2022. 10 08. - Dukai Takách Judit: A Keszthely-vidék leirása
2022. 10 08. - A szépség és az azt megtestesítő alkotás vágya elválaszthatatlan az embertől, enélkül jószerivel nem sok örömet talál a földön.
2022. 10 09. - Reményik Sándor: A rejtelmes virág
2022. 10 10. - Amiket nem értek
2022. 10 10. - József Attila: Csöndes estéli zsoltár
2022. 10 10. - Életem legnagyobb élménye – amely folytonosan visszatér – az a gyermekkori megismerésem volt, amikor egyszer rádöbbentem, hogy nem értem, hogyan, milyen céllal kerültem erre a világra.
2022. 10 10. - Ki írta a Misi Mókus kalandjai című regényt, amely a vörös a bundájú, fekete a farkú Misi Mókusról szól?
2022. 10 11. - Dióidő
2022. 10 11. - „Szúnyogokat sem ölök”
2022. 10 11. - Juhász Gyula: Október
2022. 10 11. - A valódi jelen idő a múlt olyan nehezen megragadható folyamata, melynek során a múlt felemészti a jövőt.
2022. 10 12. - Atlantisz, a vízbe mártott test
2022. 10 12. - Babits Mihály: Atlantisz
2022. 10 12. - A gondolkodás során a lélek magával beszélget.
2022. 10 13. - Egyedül
2022. 10 13. - Kompozíciók dúr hangnemben
2022. 10 13. - Összhang
2022. 10 13. - Berzsenyi Dániel: Magányosság
2022. 10 13. - Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet, élete nagy része azzal fog telni, hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit.
2022. 10 14. - Délután, rókával
2022. 10 14. - Pásztor Béla: Vörös havon
2022. 10 14. - Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...
2022. 10 15. - Párizsi palacsinta
2022. 10 15. - Ady Endre: Páris, az én Bakonyom
2022. 10 15. - De hiszen Párizs valóságos óceán. Beledobhatod a mérőónt, mélységét soha nem ismered meg. Keresztül-kasul járod, hogy leírd; de akármennyi gondot fordítsz is a bejárására, leírására, akármily számosak és buzgók is e tenger kutatói, mindig akad még ott szűz terület, ismeretlen barlang, egy-egy virág, igazgyöngy, szörnyeteg vagy más meglepő lelet, ami elkerülte az irodalmi búvárok figyelmét.
2022. 10 16. - Ady Endre: Egy párisi hajnalon
2022. 10 17. - Az élet értelméről (ősszel) – Kerti levelek 29.
2022. 10 17. - Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra…
2022. 10 17. - Az igazi ősz soha nem az, amelyet éppen megélünk, hanem az a másik, aranyfürtös, halálra érett és csodálatos, melyre egy tavasszal emlékezünk.
2022. 10 17. - Mire használták a vonókés nevű szerszámot?
2022. 10 18. - Vidámpark, te drága!
2022. 10 18. - „találkozol egy csomó jó fej emberrel”
2022. 10 18. - Juhász Gyula: Élet
2022. 10 18. - Minden munka: amit meg kell tenni, és minden szórakozás: amit önként vállal az ember.
2022. 10 19. - Több horrort akarok! (Nyelvi morgolódások)
2022. 10 19. - Arany János: Kozmopolita költészet
2022. 10 19. - Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.
2022. 10 20. - Hol van otthon az irodalom?
2022. 10 20. - Weöres Sándor kozmikus költészete és titkos világai
2022. 10 20. - Reményik Sándor: Málló malomból
2022. 10 20. - Szépen írni [...] már majdnem annyit jelent, mint szépen gondolkozni, és ettől már csak egy lépés a szép cselekedet.
2022. 10 21. - Álomkép
2022. 10 21. - „De minden, ami kiváló, éppoly nehéz, mint amilyen ritka”
2022. 10 21. - Ady Endre: Új s új lovat
2022. 10 21. - Egészen hatalmunkban csak saját gondolataink vannak.
2022. 10 22. - Mars-ki, rusz-ki! Mars-ki, rusz-ki!
2022. 10 22. - Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz
2022. 10 22. - Csupán az az egy forradalom az elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen, amelynek során az emberi méltóság egyszer s mindenkorra való érvénnyel fellázad, és megelégelve embernek ember felett való uralmát, emberrel szemben való kiszolgáltatottságát, a közösséget birtokba veszi.
2022. 10 23. - Csokonai Vitéz Mihály: A szabadság
2022. 10 24. - Hogyan tanítsunk móresre egy költőt?
2022. 10 24. - Somlyó Zoltán: Kalács egy tervezett verseskönyv elé
2022. 10 24. - A könyvekben olyan igazságokat találsz, amelyeket barátaid nem mertek elmondani.
2022. 10 24. - Milyen állat Kiz Fekete István Lutra című regényében?
2022. 10 25. - Tenyérnyi öröklét
2022. 10 25. - Megunt, kóbor, hontalan
2022. 10 25. - Juhász Gyula: Ősz
2022. 10 25. - Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget.
2022. 10 26. - Lánc, lánc…
2022. 10 26. - Járványok az irodalomban
2022. 10 26. - Ady Endre: Az elátkozott vitorla
2022. 10 26. - Az öröm sose nő túl az egyénen; a fájdalom szinte mindig. Mit ment a helyzeten, hogy a fájdalmakat is túl lehet élni? Hogy az epegörcsön segíteni lehet, a féltékenységet pedig ki lehet heverni? A kínlódás pillanataiban semmit. Aki mégis vigaszt talál reménykedő magyarázatokban, a fájdalmat csak egyetlen tartozékától fosztja meg: az időtől. A tartósságától, de nem a lényegétől.
2022. 10 27. - Turul
2022. 10 27. - Reggelre megöregszünk
2022. 10 27. - Petőfi Sándor: A munkácsi várban
2022. 10 27. - Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberi haladáshoz, teljesen függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli a helyét a világban.
2022. 10 28. - Ingyen pénz – de nem neked!
2022. 10 28. - József Attila: Majd csöndbe fagynak a dalok…
2022. 10 28. - Ne örüljünk a túlzott udvariasságnak, mert a csalás egy fajtája.
2022. 10 29. - Túlvilági ajándékozás
2022. 10 29. - Tóth Árpád: Duruzsoló tűznél
2022. 10 29. - Ami fontos, azt nem felejted el soha.
2022. 10 30. - Ady Endre: Ősz felé
2022. 10 31. - A bezárult országról és a bezárult emberekről – Kerti levelek 30.
2022. 10 31. - Babits Mihály: Szelek sodrában
2022. 10 31. - Nincs remény, ha vak vagy arra a fényre, amelyik nem a dolgokból, hanem a dolgok jelentéséből árad.
2022. 10 31. - Kinek az álneve volt Vágotai Kálmán?
2022. 11 01. - Az én szentjeim
2022. 11 01. - Vajda János: Utolsó dal, Ginához
2022. 11 01. - Élő kapcsolatban a kerttel
2022. 11 01. - A halál, minden rossz dolgok közül a legijesztőbb, semmi számunkra: hiszen amikor mi vagyunk, a halál még nincs, és amikor a halál van, mi már nem vagyunk.
2023. 12 01. - ...a források ismerete
2023. 12 01. - Új asztal
2023. 12 01. - Vörösmarty Mihály csillagai
2023. 12 01. - Juhász Gyula: Új szövetség
2023. 12 01. - A megújulás valószínűleg a hosszú élet titka.
2023. 12 02. - His Master’s Voice
2023. 12 02. - Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel
2023. 12 02. - Az ismeretterjesztés fontosabb, mint valaha
2023. 12 02. - Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.
2023. 12 03. - Radnóti Miklós: Majális
2023. 12 04. - Újrakezdés
2023. 12 04. - Kölcsey Ferenc: Kívánság
2023. 12 04. - Mindig úgy van, ahogy lennie kell: erre épül a világ!
2023. 12 05. - Pont a mostomban
2023. 12 05. - Tóth Árpád: Őszi vihar
2023. 12 06. - Foglalkozása: riporter
2023. 12 06. - Üres körök – Terítő 1.
2023. 12 06. - Rainer Maria Rilke: Pont du Carrousel
2023. 12 06. - Ezt a világot oly balgának és gonosznak fogjuk itt hagyni távozásunkkor, amilyennek beléptünkkor találtuk.
2023. 12 07. - Reménykedve
2023. 12 07. - Húszezer nap
2023. 12 07. - Johann Wolfgang von Goethe: Remény
2023. 12 07. - Hajlamos vagyok azt hinni, hogy a legnehezebb helyzetből is lehet kiutat találni.
2023. 12 08. - Könnyezem
2023. 12 08. - „Az enyéim ismernek engem”
2023. 12 08. - Petőfi Sándor: Vasuton
2023. 12 08. - Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen.
2023. 12 09. - Cimbalomhúrokon
2023. 12 09. - Amikor a tévé is a nőké lesz
2023. 12 09. - Nincs nagyobb rosta az időnél; addig-addig lebeg az, míg minden szemetet, minden fonnyadt vagy éretlen magot és minden gizgazt ki nem hullat, hogy azokkal hízzék a feledékenység.
2023. 12 09. - Csokonai Vitéz Mihály: A tanúnak hívott liget
2023. 12 10. - Csokonai Vitéz Mihály: Főhadnagy Fazekas úrhoz
2023. 12 11. - A gondolatról – Kerti levelek 36.
2023. 12 11. - A nagy gondolatok nem annyira a nagy észből, mint inkább a nagy érzésből születnek.
2023. 12 11. - Ady Endre: Az Isten balján
2023. 12 12. - Nagyanyám kőtt kalácsa és az adventi várakozás
2023. 12 12. - Reményik Sándor: A mi adventünk
2023. 12 12. - Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.
2023. 12 13. - Megőrülök
2023. 12 13. - Nárcisztenger hajósa
2023. 12 13. - József Attila: Elégia
2023. 12 13. - A DNS, az örökítő anyag a legcsodálatosabb dolog a világon; a természet is ezt óvja a legjobban. Az emberiséget pusztította már járvány, éhínség és számtalan más megpróbáltatás, de a természet érintetlenül megőrizte ezt az anyagot, minden élet kútfejét.
2023. 12 14. - Kolozsvár
2023. 12 14. - Az elveszett lány
2023. 12 14. - Petőfi Sándor: El innét, el a városból…
2023. 12 14. - Egész jövőnket magába foglalja a múltunk.
2023. 12 15. - Gyógyír az álmatlanság ellen
2023. 12 15. - Akinek az élete a művészet, annak művészet az élete.
2023. 12 15. - Kosztolányi Dezső: Álmatlanság
2023. 12 16. - A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.
2023. 12 16. - A karácsonyfák természetéről
2023. 12 16. - Juhász Gyula: Rorate
2023. 12 16. - A nemzet és a kolbász dilemmája
2023. 12 17. - Sárközi György: A szeretet himnusza
2023. 12 18. - A tragikum ösztönöz a komikumra; mert a nevetés, úgy hiszem, tagadó magatartás: nevetnünk kell tehetetlenségünkön a természet erőivel szemben – mert másképp megőrülnénk.
2023. 12 18. - Cremor
2023. 12 18. - Reményik Sándor: Elégia a humorhoz
2023. 12 19. - Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen, évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nem csak „ránk köszönt”, az ünnepet ki is kell érdemelnünk.
2023. 12 19. - Karácsony hava, álom hava
2023. 12 19. - Dsida Jenő: December
2023. 12 20. - Európa csendes
2023. 12 20. - Nincs az a gondolat, ami sötétben megvigasztalna.
2023. 12 20. - József Attila: Tanítások
2023. 12 20. - Hullámzó nyomvonalon
2023. 12 21. - Budai históriák – a teljes sorozat
2023. 12 21. - Az átmenet a tudatlanság és a tudás, a vadság és a kultúra között ott kezdődik, hogy milyen tisztességet adunk a halottainknak.
2023. 12 21. - Kosztolányi Dezső: Halottak
2023. 12 21. - Hol vagytok?
2023. 12 22. - Előttünk álló örömhír
2023. 12 22. - A világ mindig gyönyörű, nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én úgy látom.
2023. 12 22. - Jelszavaink valának
2023. 12 22. - Czóbel Minka: Ki volt?
2023. 12 23. - „Amire vigyázunk, az megmarad” – papírmunkák itthon és Koreában
2023. 12 23. - Zúzmarás fehér álmok
2023. 12 23. - Ady Endre: Békesség ünnepén
2023. 12 23. - Alszik mindenki, császár, kancellár, gróf, beamter, jurátus, nemes kisasszony, s belefáradva dacos sírásába, édesdeden szunnyad a kisded is, aki megszületett, és minden érlökésére nő, csodálatosan, csodává épül. Légzése már olyan, mint az életé, s benne van a világ.
2023. 12 24. - Dsida Jenő: Hideg téli est
2023. 12 25. - Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.
2023. 12 25. - Juhász Gyula: Karácsonyi óda
2023. 12 25. - Az ünnepről – Kerti levelek 37.
2023. 12 26. - A legszebb karácsony
2023. 12 26. - Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeim villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt időt és embereket, akik élnek újra és örökké a kis karácsonyi gyertyák puha, libegő fényében.
2023. 12 26. - Reményik Sándor: Karácsonykor
2023. 12 27. - Furcsa elgondolnom, hogy unokám úgy gondol majd az én mai tisztult, tökéletes, előítélet, elfogultság s tudománytalanság nélkül való tudásomra, ahogy én gondolok az alkímiára.
2023. 12 27. - A világ legokosabb unokája
2023. 12 27. - Nem csak ifjaknak
2023. 12 27. - Babits Mihály: Művész imája
2023. 12 28. - Takarítás
2023. 12 28. - Senki a bíbor seregekből – Emily Dickinson-átiratok
2023. 12 28. - Somlyó Zoltán: A tisztaságnak fénylő ormán…
2023. 12 28. - Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. […] Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.
2023. 12 29. - Félszfény
2023. 12 29. - Reviczky Gyula: A fény
2023. 12 29. - Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása.
2023. 12 30. - A reneszánsz ember
2023. 12 30. - Dsida Jenő: Élt valaha régen…
2023. 12 30. - Megtanultam megelégedni azzal, amit a sors számomra juttatott: az egészséget, a családomat és az Úristennek azt a sok-sok szépségét, amit az emberek nem tudnak elrontani és megcsúfolni, s ami ingyen ajándékként jut minden embernek, csak a szemét kell kinyitni a látásra, fülét a hallásra és lelkét a befogadásra.
2023. 12 31. - Arany János: Év utolján
2024. 01 01. - Fonák Tamás újévi üzenete
2024. 01 01. - Fekete István csillagai
2024. 01 01. - Kölcsey Ferenc: Himnusz
2024. 01 01. - Boldog nem lesz az új év magától, hanem csak tettekben megnyilvánuló segítés, szolgálat, szeretet által.
2024. 01 02. - A mesei világrend
2024. 01 02. - Pierre-Auguste Renoir és az életöröm
2024. 01 02. - Juhász Gyula: Meseváros
2024. 01 02. - A mesékben minden benne van: élet és halál, vereség és győzelem, szerelem, túlvilág, csodák, csodatévő lények.
2024. 01 03. - Halálcsillag
2024. 01 03. - Öt perc volt a bűnük
2024. 01 03. - Ady Endre: Este a Bois-ban
2024. 01 03. - Maga a létezés olyan megrázó élmény, hogy alig marad idő bármi másra.
2024. 01 04. - Műanyag disznóvágás
2024. 01 04. - Törvényen kívüliek – ifjúsági elbeszélések
2024. 01 04. - Petőfi Sándor: Disznótorban
2024. 01 04. - Semmi nem idéz meg úgy egy emléket, ahogy egy illat.
2024. 01 05. - Verset írok, mert
2024. 01 05. - Az írás figyelem
2024. 01 05. - Somlyó Zoltán: És verseket irok,
2024. 01 05. - A költészet a múlt, a jelen és a jövő közötti időtlen kapocs, amelyben az emberi lélek felfedezi saját valóságát és képzeletét.
2024. 01 06. - Szomráky Sanyi, a költő
2024. 01 06. - A gondoskodás ezer arca
2024. 01 06. - Reményik Sándor: Régi verseim nyomán
2024. 01 07. - Petőfi Sándor: Hol vagy te, régi kedvem?
2024. 01 07. - Lesznek mindenkor emberek, akik erre az önmaguk iránt való érdeklődésre, érzéseiknek ily beható megfigyelésére jogosultak, költők, akik kiváltságos lelki életüket biztosan, szépen tudják kifejezni, és ezáltal más emberek érzelmi világát gazdagítják.
2024. 01 08. - A hétköznapokról – Kerti levelek 38.
2024. 01 08. - József Attila: Téli éjszaka
2024. 01 08. - Vállald magadra, hogy viseled a szürke, hétköznapi életet, végzed a munkát, amelyért senki sem dicsér, amelynek hősiességét senki sem veszi észre, amellyel nem kelted fel senki érdeklődését magad iránt, aki elviseli ezt a szürke hétköznapot és mégis ember marad, az igazán hős.
2024. 01 09. - Home office
2024. 01 09. - A homok eszkimói
2024. 01 09. - Kölcsey Ferenc: Gulácsy Gábor emlékkönyvébe
2024. 01 09. - Az igazi boldogságot [...] a kemény munka és a mértékletes élet hozza meg.
2024. 01 10. - Az álmok jellegzetessége, hogy gyakran mintha értelmezést várnának az álmodótói. Az ember csak elvétve hajlik arra, hogy egy éberálmát feljegyezze vagy elmesélje valakinek, vagy hogy megkérdezze, mit is jelenthet. Az álmokban azonban van valami zavarba ejtő, valami sajátos módon érdekes – ezért szeretnénk megfejteni a jelentésüket.
2024. 01 10. - Mi az igazság?
2024. 01 10. - Vachott Sándor: Vezérhang
2024. 01 10. - A vízfelszín alatt
2024. 01 11. - Amíg halál van, van reménység is.
2024. 01 11. - Reményik Sándor: Jégvirág
2024. 01 11. - Leyla háza
2024. 01 11. - Holtakkal való barátság
2024. 01 12. - Irány a huzat!
2024. 01 12. - „Ennyire még soha nem volt személyes, amit leírtam”
2024. 01 12. - Ady Endre: Az egyedüliség vigasza
2024. 01 12. - Ha magányosnak érzed magad egyedül, akkor rossz társaságban vagy.
2024. 01 13. - A pénz csak a haszonlesőt vonzza, és megmásíthatatlanul visszaéléshez vezet.
2024. 01 13. - Milicista a bokorban
2024. 01 13. - A természet uralma a posztapokaliptikus filmművészet felett
2024. 01 13. - Babits Mihály: Tudom, hogy csúszom
2024. 01 14. - Ady Endre: A grófi szérűn
2024. 01 15. - A bicent vége
2024. 01 15. - Petőfi Sándor: A téli esték
2024. 01 15. - A tehetség mindent megtanul, a zseni mindent tud.
2024. 01 16. - Hegyem, mezőm, szederfám
2024. 01 16. - Az önkéntes tudástermelésről a Wikipédia világnapja alkalmából
2024. 01 16. - Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz
2024. 01 16. - Ha van egy kerted és egy könyvtárad, akkor mindened megvan, amire csak szükséged lehet.
2024. 01 17. - Minden helyett érzek 1. – Terítő 4.
2024. 01 17. - Barangolás egy galagonyabokor körül
2024. 01 17. - Kosztolányi Dezső: Kétségbeesés
2024. 01 17. - Az irodalom a legkellemesebb módja annak, hogy ne vegyünk tudomást az életről.
2024. 01 18. - Búcsúzás
2024. 01 18. - Csodálatos bolond
2024. 01 18. - Reményik Sándor: Végrendelet
2024. 01 18. - A halottak úgy beszélnek, hogy volt életük beszél helyettük. Művük és szenvedésük lényege.
2024. 01 19. - Jura
2024. 01 19. - Kosztolányi Dezső: A játék
2024. 01 19. - A játék olyan tevékenység, amelyet nem lehet elég komolyan venni.
2024. 01 20. - A játékra hívás
2024. 01 20. - A pillanatban lévő lét a legfontosabb dolog
2024. 01 20. - Arany János: Poétai recept
2024. 01 20. - A szerzők darabokat írnak, a költő egészeket.
2024. 01 21. - Oscar Wilde: Erdőben
2024. 01 22. - Az élet értelméről (télen) – Kerti levelek 39.
2024. 01 22. - Arany János: Téli vers
2024. 01 22. - Elismerem, nem könnyű megtalálni a helyes formát, de ha megtaláljuk, sikerül valami egészet csinálni magunkból, és azt hiszem, ez az élet értelme.
2024. 01 23. - Mese a testvéreimről
2024. 01 23. - Megelégedni azzal, ami van
2024. 01 23. - Reményik Sándor: A testvér
2024. 01 23. - Az egy családból, egy vérből született gyerekeknek, akik osztoznak első benyomásaikban és élményeikben, van valamiféle sajátos örömforrásuk, amelyet semmilyen későbbi kapcsolat nem pótolhat; s csak hosszas és természetellenes elidegenedés, semmilyen későbbi kapcsolattal nem igazolható szétválás lehet az oka, ha a legkorábbi vonzalom drága maradványai végképp kivesznek belőlük.
2024. 01 24. - Egy jó tanács
2024. 01 24. - Életre lehelt negatívok
2024. 01 24. - Oláh Gábor: Műtőasztalon
2024. 01 24. - Az orvoslás legfőbb alapja a szeretet.
2024. 01 25. - Az igazi szerelemről
2024. 01 25. - Víztörténetek
2024. 01 25. - Bálint György: Vándorlás, szemaforok, hidak
2024. 01 25. - Az ember ritkán tudja, melyik szava vagy cselekedete jelent be végzetesen, visszavonhatatlanul egyfajta változást az emberi kapcsolatokban.
2024. 01 26. - Ezer év múlva
2024. 01 26. - Itt bent, a mellkasunkban szól
2024. 01 26. - Christina Georgina Rossetti: Emlékezz
2024. 01 26. - A hűség döntés. Őt választottam, és mert így tettem, szeretném megismerni. Mivel megismertem, meg is szerettem, és mert szeretem, eggyé válok vele.
2024. 01 27. - Vég vagy kezdet?
2024. 01 27. - Palackba zárt világuralom
2024. 01 27. - Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
2024. 01 27. - E szóban - haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, hol az élet első örömeit ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált.
2024. 01 29. - Csikágói anzix
2024. 01 29. - Walther von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden
2024. 01 29. - […] mindenkinek megadatott egy saját kincsesbánya: a gyerekkor.
2024. 01 30. - Egy nagyváros aluljárója félelmetesebb egy sötét erdőnél
2024. 01 30. - Pál és az árnyak
2024. 01 30. - Charles Baudelaire: A balkon
2024. 01 30. - Nem szeretni, holott az ég szerető szívvel ajándékozott meg, annyi, mint magunkat és másokat megfosztani a boldogságtól.
2024. 01 31. - Minden helyett érzek 2. – Terítő 5.
2024. 01 31. - Egy (nem) elveszett lány
2024. 01 31. - Stefan George: A szőnyeg
2024. 01 31. - Az emberiség nem fejlődik a jobb, az erősebb vagy a magasabb rendű felé úgy, ahogyan azt manapság hiszik. A "haladás" modern eszme csupán, azaz hamis eszme. A mai európai, értékét tekintve, mélyen alatta marad a reneszánsz kori európainak; a továbbhaladás mindenesetre semmiféle szükségszerű felemelkedést, növekedést, erősödést nem jelent.
2024. 02 01. - Kötet előtti frász
2024. 02 01. - A csend körei
2024. 02 01. - Arany János: Őszikék
2024. 02 01. - Azt hiszem, csak olyan könyveket szabad olvasnunk, amelyek mardosnak és furdalnak. Ha az olvasott könyv nem sóz egy jót a fejünkre, hogy ébredjünk, minek azt akkor egyáltalán kézbe venni?
2024. 02 01. - Kisfaludy Károly csillagai
2024. 02 02. - Mamák
2024. 02 02. - „Amikor mi tervezünk, Isten nevet rajtunk”
2024. 02 02. - Vachott Sándor: György úr halálakor
2024. 02 02. - A férjes asszonyok, az anyák, az özvegyek, a nagymamák egy másik embercsoporthoz tartoztak, amely nem a megélt évek számával mérte az életkorát, hanem azzal, hogy még mennyi idő van hátra a sírig.
2024. 02 03. - Vigyázat, törékeny – emberi kapcsolatok és gondoskodás egy kiállítás tükrében
2024. 02 03. - Vajda János: Elmult idő
2024. 02 03. - Úgy élj, hogy emlékezz, hogy milyen rövid az életed!
2024. 02 03. - Kidobott karácsonyfáinkról
2024. 02 04. - Petőfi Sándor: Ujonnan visszajött a régi baj…
2024. 02 05. - Amikor verset ír az ember… – Kerti levelek 40.
2024. 02 05. - József Attila: [Csak az olvassa…]
2024. 02 05. - Egy vers lényege nem az, hogy nem felejtjük el, hanem hogy az első pillanatban tudjuk, hogy nem fogjuk elfelejteni.
2024. 02 06. - Az utolsó kézfogás
2024. 02 06. - TechnoCool – új irányok egy rendszerváltás után
2024. 02 06. - Tóth Árpád: Hímzés
2024. 02 06. - Olyanok az emberek hangulatai, mint napnyugtakor a felhők vagy a gyöngyház színei – egymásba nőve, mint egy hímzés szálai – bizonytalanabbul az áprilisi napnál s mégis bizonyos ritmussal, mely sohasem marad ki s melyet senkisem láthat előre.
2024. 02 07. - Egy különleges társaság
2024. 02 07. - Mi szépet, jót...
2024. 02 07. - József Attila: [Szállj költemény…]
2024. 02 07. - Tiszta szív nélkül nincs teljes és helyes tudat.
2024. 02 08. - A pódium ódiuma
2024. 02 08. - Történetek az árnyékból
2024. 02 08. - Reményik Sándor: Legenda
2024. 02 08. - Időnk csapása, hogy bolond vezet vakot.
2024. 02 09. - Áttörések
2024. 02 09. - Bartók nyomában Anatóliában
2024. 02 09. - Reviczky Gyula: Diákélet
2024. 02 09. - Nincs lényegi összefüggés a tanulás és a bölcsesség között.
2024. 02 10. - Isteni vándorkomédia
2024. 02 10. - Érzékszervek bevonásával megmutatni a természet csodáit
2024. 02 10. - Kosztolányi Dezső: A komédiás dala
2024. 02 10. - Isten egy komédiás, aki olyan közönségnek játszik, amelyik fél nevetni.
2024. 02 11. - Reményik Sándor: Pierrot – magának
2024. 02 12. - Tagok és áltagok
2024. 02 12. - Minden szónak következményei vannak. És minden hallgatásnak is.
2024. 02 12. - Reviczky Gyula: Azok az ingatag poéták!
2024. 02 13. - A pad és az eső
2024. 02 13. - „Egy valóság, ahol mindenkiben van önkritika és empátia”
2024. 02 13. - Berde Mária: Szívdobogás
2024. 02 13. - Az idő is hozza és viszi a dolgokat, önkényesen, nemcsak mi állítjuk be cselekedeteinket és a jelenségeket az időbe. Van az, hogy a pillanat elhoz egy lehetőséget, s ennek pontos ideje van – s ha elmúlt a pillanat, egyszerre nem tehetsz semmit többé.
2024. 02 14. - Mesterséges művészet – Terítő 6.
2024. 02 14. - Szegény Vitéz a krisztusi korkor (sőt előtte)
2024. 02 14. - József Attila: Reggeli fény
2024. 02 14. - Minden nagy találmány, minden nagy mű annak az eredménye, hogy a gondolatok és a tettek felszabadulnak a rutin zsarnoksága alól.
2024. 02 15. - Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.
2024. 02 15. - Kölcsey Ferenc: Intés
2024. 02 15. - Láncra vert eső
2024. 02 15. - Évgyűrű
2024. 02 16. - Bácsi priusszal
2024. 02 16. - „Nem az imázsért vagyunk ilyenek vagy olyanok”
2024. 02 16. - Ady Endre: A gazdagság álma
2024. 02 16. - Ismerőseinkkel kevésbé vagyunk elnézőek, mint amilyen jóindulatúak tudunk lenni az ismeretlenekkel.
2024. 02 17. - Amikor a túró lett a tanúm
2024. 02 17. - A hibáknak következménye van
2024. 02 17. - Berzsenyi Dániel: Az ifjúság
2024. 02 17. - A középiskolai tanuló élete: nyolc éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem: minden reggel pontban nyolckor, a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront: sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi elölről.
2024. 02 18. - Petőfi Sándor: Te ifjúság…
2024. 02 19. - A szaunázásról – Kerti levelek 41.
2024. 02 19. - Reményik Sándor: Béke
2024. 02 19. - Kiegyensúlyozott lélek vagyok és egyenletes kedély; érzésem szerint az öröm az élet természetes vivőanyaga, és ha felbuzgott bennem, szabad folyást engedtem az életörömnek.
2024. 02 20. - Az okoslelet és egyéb galádságok
2024. 02 20. - És nyelveken kezdtek számolni
2024. 02 20. - József Attila: [Le vagyok győzve…]
2024. 02 20. - A jelenlegi digitális számítógépek olyanok, mint a tudós idióta.
2024. 02 21. - Mi a titok?
2024. 02 21. - „Szerte nézett s nem lelé...”
2024. 02 21. - Reményik Sándor: Tükörterem
2024. 02 21. - A változatos formák mögött, amiket az ember magára ölthet, van valami állandó, önazonos alap, s ez megmagyarázza, hogy a változás minden látszata ellenére körben forgunk – ha pedig valaminő természetfeletti beavatkozás folytán megszűnnénk szörnyeknek és pojácáknak lenni, egyből megszűnne a történelem.
2024. 02 21. - Végh Attila
2024. 02 21. - Pál Andrea Bernadett
2024. 02 22. - Élőkkel való barátság
2024. 02 22. - Az év novellái 2024
2024. 02 22. - Csokonai Vitéz Mihály: Baráti búcsúvétel
2024. 02 22. - Mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása.
2024. 02 23. - Szabadulószínház
2024. 02 23. - „Ebben az értékrendben csónakázom”
2024. 02 23. - Somlyó Zoltán: Az alvó színház
2024. 02 23. - Az emberek rosszul mérik az időt – egyetlen mérték van, az átélés sebessége.
2024. 02 24. - Öreges pontozó
2024. 02 24. - Az emberiségnek végre fel kell nőnie
2024. 02 24. - Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke
2024. 02 24. - Az ember olyan lény, aki kifeszített kötélen lépked, és rúdjával érzékenyen egyensúlyoz. Rúdja egyik végén ész, öntudat, szellem, másik végén test, ösztönök és mindaz, ami tudattalan, földi, titokzatos. Ezekkel egyensúlyoz, s ez pokolian nehéz.
2024. 02 25. - Batsányi János: Búsongás
2024. 02 26. - Nincs új az írószövetségi nap alatt
2024. 02 26. - Karinthy Frigyes: Együgyü mese
2024. 02 26. - A költők iránt, úgy látszik, akkor érdeklődik a világ, mikor azok ébresztőt fújnak: de ha felébredtünk, akkor már a napi dolgok izgatnak.
2024. 02 27. - Kaffka Margit: Vágyak
2024. 02 27. - Élni annyit jelent, mint tettekben, érzésekben, gondolatokban megélni az életet.
2024. 02 27. - Naponta háromszor
2024. 02 27. - A ritka betegségek mint közjó
2024. 02 28. - Mesterséges művészet? – Terítő 7.
2024. 02 28. - Charles Baudelaire: A művészek halála
2024. 02 28. - Az ember nem a létezők ura, hanem a lét pásztora.
2024. 02 28. - „Itt születtem én, ezen a tájon…”
2024. 02 29. - Egy óra a világ
2024. 02 29. - A művészet sosem szól a pénzkeresetről, sem pedig arról, hogy az ember híres legyen. Hanem hogy a lelkét építse. Az emberek éppen ezért mindig is fognak regényeket vagy legalábbis novellákat írni, mert rájönnek, hogy így tudják kezelni saját neurózisukat.
2024. 02 29. - Tompa Mihály: Az erdei lak
2024. 03 01. - A nehezebbik vége
2024. 03 01. - „Egymásra hangolva éljük végig Ibsen hőseinek gondolatait, érzéseit, tetteit”
2024. 03 01. - Kosztolányi Dezső csillagai
2024. 03 01. - Kosztolányi Dezső: Az ellenség
2024. 03 01. - Mit ér minden hiú becsültetés, ha egy nagy fekete árnyék jár majd a nyomában? Egy nagy fekete árnyék – az önvád.
2024. 03 02. - Látomások a házasságról
2024. 03 02. - Folyékony arany – avagy a méz rövid története
2024. 03 02. - Radnóti Miklós: Himnusz
2024. 03 02. - A házasság épp oly ünnepi esemény, mint a születés meg a temetés. Szép ember és rút ember egyaránt az Isten áldó kezét érzi ilyenkor a fején, és párjával együtt a boldogság verőfényében sütkérezik.
2024. 03 03. - Ady Endre: Az én menyasszonyom
2024. 03 04. - A teázásról és a kávézásról – Kerti levelek 42.
2024. 03 04. - Sziráky Dénes Sándor: Tea
2024. 03 04. - Azt mondom, hogy minden csésze tea egy önportré.
2024. 03 05. - Égető kérdések
2024. 03 05. - Madarat tolláról
2024. 03 05. - Somlyó Zoltán: Miért?
2024. 03 05. - Mi az a helyes beszéd? Tartózkodás a hazugságtól, a másokat megosztó beszédtől, a sértő beszédtől és a hiábavaló fecsegéstől: ezt nevezik helyes beszédnek.
2024. 03 06. - Az időről meg egyebekről...
2024. 03 06. - „Fák, nyári vándorok”
2024. 03 06. - Rabindranáth Tagore: Te alkottál végtelennek…
2024. 03 06. - Az élet nem más, mint találkozás és búcsúzkodás, és a halál ezek között a legkomolyabb, mert ott már nincs viszontlátás.
2024. 03 07. - Lectori salutem
2024. 03 07. - Csikófogat antológia 2024
2024. 03 07. - Dsida Jenő: Bevezetés, amelyben a költő áhitattal köszönti az olvasót (Miért borultak le az angyalok Viola előtt – részlet)
2024. 03 07. - A könyv igazi életbiztosítás, egy cseppnyi ízelítő a halhatatlanságból.
2024. 03 08. - Kadencia
2024. 03 08. - „Lovagokat ne érje gyász”
2024. 03 08. - Paul Verlaine: A Clymene
2024. 03 08. - A zene olyan játék, ami az emberi megismerés folyamatát példázza.
2024. 03 09. - Hogy legyen, amit lefoglalni – (Százéves történetek)
2024. 03 09. - Fénytörés – Superluminal, avagy a fényen túl
2024. 03 09. - Ahol társadalom van, ott törvény kell, és ahol törvény van, ott feltámad az igazság... És ahol az igazság van, ott megszületik az igazságtalanság is.
2024. 03 09. - Reményik Sándor: Örök béke
2024. 03 10. - Sárközi György: Koratavasz
2024. 03 11. - Özvegysor(s)
2024. 03 11. - Petőfi Sándor: Bírom végre Juliskámat…
2024. 03 11. - Egy nő több, mint csak asszony.
2024. 03 12. - Macskakő és dinnyehéj
2024. 03 12. - Félni a félelemtől
2024. 03 12. - Somlyó Zoltán: Titánok volnánk
2024. 03 12. - Az ajak lehet néma. A szív nem. És a szív is megárad olykor, mint a Duna vize. És olyankor kiönt.
2024. 03 13. - A Moszkva tértől Hérakleitoszig
2024. 03 13. - A közeledő távol
2024. 03 13. - Juhász Gyula: Per omnia saecula…
2024. 03 13. - A világot, amely egységes és mindent magába foglal, sem isten, sem ember nem alkotta, öröktől fogva volt, van, és örökké lesz, mint az élő tűz, mely lángra lobban mértékre és kialszik mértékre.
2024. 03 14. - Fájdalom 1.
2024. 03 14. - Hangtáj
2024. 03 14. - Kosztolányi Dezső: Az átkozott házban
2024. 03 14. - A világon semmi sem olyan rossz, mint a testi fájdalom. A fájdalom színe előtt nincsenek hősök.
2024. 03 15. - Hasra, magyar!
2024. 03 15. - Szélkapu
2024. 03 15. - Petőfi Sándor: A márciusi ifjak
2024. 03 15. - A történelem logikája néha soká vesztegel, néha egy perc alatt századokat lép. Oly nagyokat lép, hogy a rövidlátó „ki hitte volná”-t kiált, s véletlenről beszél.
2024. 03 16. - Szó – zene – kép: a szentháromság, amelyben élek
2024. 03 16. - A hóvirág szeme
2024. 03 16. - Tóth Árpád: Március
2024. 03 16. - Az embernek két nagy tévedése van. Az egyik: hogy valóságnak tartja azt, ami nem az. A másik: hogy nem tartja valóságnak azt, ami az.
2024. 03 17. - Szép Ernő: Február vége felé
2024. 03 18. - A szemlélődésről – Kerti levelek 43.
2024. 03 18. - Csokonai Vitéz Mihály: Proo: Egy kies kert leírása
2024. 03 18. - Az egyetlen érték, a bázis: az élet. A többi mind ebből az egyből következik. Használd ki életedet.
2024. 03 19. - Az a pillanat
2024. 03 19. - Hallgat a méh
2024. 03 19. - Kaffka Margit: Aszfalt
2024. 03 19. - Az élet vízszintes esés.
2024. 03 20. - Húsvét előtt
2024. 03 20. - ...tanulni lehetséges, de tanítani nem
2024. 03 20. - Juhász Gyula: Tavasz előtt
2024. 03 20. - Köszöntlek, kedves szép március! Ibolyaszagú, langyos leheletedet érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult télkirálynak elhagyogatott rongyai, de a napot már te emeled az égre, s a földön már a te lábad jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya.
2024. 03 21. - Öntörvényű szél, sikamlós partok
2024. 03 21. - Ahogy világra jöttünk
2024. 03 21. - Sárközi György: Erdőben
2024. 03 21. - Az isten nap, éj, tél, nyár, háború, béke, elteltség, éhség. És változik, miként a tűz, amikor elvegyül füstölőkkel, nevet kap aszerint, hogy melyik minek érzik.
2024. 03 22. - A szabadságról…
2024. 03 22. - „...nemcsak az igaz, hogy nyelvében él a nemzet, hanem az is, hogy nyelve nélkül elvész”
2024. 03 22. - Berde Mária: Útravaló ének
2024. 03 22. - Az ember, bárki legyen is, mindig és mindenütt úgy szeretett cselekedni, ahogy akart, nem pedig úgy, ahogy a józan ész és az előny parancsolta; akarni pedig akarhat bárki bármit, tulajdon érdekei rovására is.
2024. 03 23. - Girlandok Firenze virágaiból
2024. 03 23. - Ahhoz, hogy másoknak tudjunk segíteni, először önmagunkat kell megismernünk
2024. 03 23. - Juhász Gyula: Így szólt Michel Angelo:
2024. 03 23. - A múltban van valami nyugalom és örökkévalóság, nem változik, és rajta van az öröklét érintése, mint egy festményen, bronz- vagy márványszobron. A jelen viharai és megrázkódtatásai nem hatnak rá, megőrzi méltóságát és tartását, arra csábítja a zaklatott lelket és megkínzott szellemet, hogy a múlt boltíves katakombáiba meneküljön. Ott békesség és biztonság van.
2024. 03 25. - Picassót a nagyszobába!
2024. 03 25. - Babits Mihály: [Mi van veled ember?...]
2024. 03 25. - A bürokrácia óriási gépezet, melyet törpék kezelnek.
2024. 03 26. - Házat rakni magam köré
2024. 03 26. - Az ember által érzékelhetetlen
2024. 03 26. - Czóbel Minka: Sesam
2024. 03 26. - Mert a belső csend a legfontosabb. Az ordító világ közepette a lélek egyenletes, alig borzoló hullámzását megteremteni; azt az életérzést, hogy Én-ünk legbelső titokszobáját nem rombolhatja össze semmi; vagyok aki vagyok, még fájdalomban is vagy örökös csatazajban.
2024. 03 27. - A legmélyebb otthon – Terítő 9.
2024. 03 27. - Széles spektrumú petőfikum
2024. 03 27. - Juhász Gyula: Sursum corda!
2024. 03 27. - Mikor az éj leszáll s a csillagok feljőnek, mikor a világ szavai elhalnak, elkezd beszélni a természet, akkor a végtelen mindenség megnyílik s az ember lelke lát.
2024. 03 28. - Húsvéti emlékek I.
2024. 03 28. - A gyermekkor neszek, illatok és tarka képek kavalkádja, amely köré a ráeszmélés idővel sötét fátylat sző.
2024. 03 28. - Dsida Jenő: Nagycsütörtökön
2024. 03 28. - A mi húsvéti bárányunk
2024. 03 29. - Fájdalom 2.
2024. 03 29. - „...a milliárdszor milliárd aranyat adják oda az egy garasért”
2024. 03 29. - Juhász Gyula: Simon Péter
2024. 03 29. - Életünk nemcsak cselekedetek, de talán még inkább a várakozás iskolája.
2024. 03 30. - Csokinyuszi
2024. 03 30. - Ahol a diákok egész nap ficánkolnak – Cápasuli a budapesti állatkertben
2024. 03 30. - Juhász Gyula: Deo Ignoto
2024. 03 30. - Harcba kell szállnunk azért, ami elveszett, hogy a járulékos elemek nyomasztó romhalmaza alól ismét kiszabadítsuk a lényeget: emberi időnk isteni jelentését. De ehhez ismét egész hit kell, s nem csak az adott egy-két nap, hanem az egész esztendő erőfeszítése.
2024. 03 31. - Dsida Jenő: Olvadó jégvirág
2024. 04 01. - Az élet értelméről (tavasszal) – Kerti levelek 44.
2024. 04 01. - Tóth Árpád csillagai
2024. 04 01. - Csokonai Vitéz Mihály: Ének a tavaszhoz
2024. 04 01. - Az öröm nem a túlvilág privilégiuma.
2024. 04 02. - Húsvét után fehérhét
2024. 04 02. - Az undor fogyaszthatósága
2024. 04 02. - Sárközi György: Husvét után
2024. 04 02. - A legtiszteletreméltóbb, legtisztábban érthető, leginkább megvilágosodott és legmegbízhatóbb állandó a világban nemcsak az, hogy boldogok akarunk lenni, hanem hogy csakis azok akarunk lenni. Maga a természetünk követeli ezt meg tőlünk.
2024. 04 03. - Talpra magyar!
2024. 04 03. - Távlatok fogytán
2024. 04 03. - Petőfi Sándor: A tavaszhoz
2024. 04 03. - A lélek öregnek születik, de megfiatalodik. Ez az élet komédiája. [...] A test fiatalnak születik, de megöregszik. Ez az élet tragédiája.
2024. 04 04. - Tervezett versek
2024. 04 04. - Jean Richepin: A könny vegyelemzése
2024. 04 04. - De hát az idő mindig is így szokta szembeállítani a halandók tervezéseit és végezéseit, önmaguk okulására és felebarátaik szórakozására.
2024. 04 05. - Délutáni margó
2024. 04 05. - „egy ember is a világ része”
2024. 04 05. - Kamijima Onitsura: Intelem
2024. 04 05. - Van egy elméletem, tudja, hogy néha szép dolgok beleszeretnek önmagukba, mint Narcissus. Ha ez megtörténik, nem kell nekik táplálék sem az élethez, annyira elfoglalja őket a saját szépségük, hogy csak annak élnek, önmagukból táplálkoznak. Minél szebbek lesznek, annál erősebbé válnak, körforgásban élnek.
2024. 04 06. - Hollóidőben a végtelen – Szilágyi Istvánra emlékezve
2024. 04 06. - Álomösvényen
2024. 04 06. - Néha a letűnt időt hisszük boldogabbnak. Néha teljesebbnek az elkövetkezőt. Ám ezekből épp a sajátunk az, amely kirekeszt. Talán ezért igyekszünk jelenünk szakadozó rezzenéseiben nem figyelni a pillanatnak sem tökéletlen, sem befejezetlen voltára. Mert nem akarjuk elvetéltnek érezni a mindenkori jelen pillanatot. Hiszen az, hogy az elmúlt idő egyben befejezett pillanatok özöne, s hogy az elkövetkező tökéletesíthet önmagán, nem oldoz fel a jelenben élés elkerülhetetlensége alól.
2024. 04 06. - Reményik Sándor: Ha majd…
2024. 04 07. - Dsida Jenő: Felhők fejedelme
2024. 04 08. - Hogyan lettem ősember?
2024. 04 08. - Minden pletykának az az alapja, hogy valaki erkölcstelenül tisztességes.
2024. 04 08. - Anakreón: Gyűlölöm
2024. 04 09. - Az írás helye
2024. 04 09. - „A felelősség mindig a gazdit terheli”
2024. 04 09. - Kosztolányi Dezső: Kik élnek itt a dolgozószobámban?
2024. 04 09. - A boldogság olyan madár, hogy a kis fészekben hamarébb megpihen.
2024. 04 10. - Szögek – Terítő 10.
2024. 04 10. - „A történet vége mindig a pont?”
2024. 04 10. - Somlyó Zoltán: Mivé lett a nyár…
2024. 04 10. - Egyetlen kor sem tudott olyan sokat az emberről, mint a mostani, de egyetlen kor sem tudta kevésbé, mi az ember.
2024. 04 11. - Húsvéti emlékek II.
2024. 04 11. - A méhészet művészete – Esszék az apikultúráról
2024. 04 11. - József Attila: Uram!
2024. 04 11. - Az élet dönt, meglepően és gyönyörűen... s akkor minden olyan egyszerű és természetes.
2024. 04 12. - Fájdalom – coda
2024. 04 12. - „...a költő tudja, hogyan lesz a hiányból teljesség”
2024. 04 12. - József Attila: Világ megokolt útálata
2024. 04 12. - Az embert nem a fájdalmak ölik meg, hanem a remények, amelyekben csalódott.
2024. 04 13. - Káplártréfa (Százéves történetek)
2024. 04 13. - Tárgyak és időkapuk
2024. 04 13. - Tóth Árpád: Április
2024. 04 13. - Aki csak hazudni tud, az nem tud hazudni, de aki az igazsággal tudja keverni a hazugságot, aztán hol alatta, hol mellette elsurranni, ez bírja az igazi tudományt.
2024. 04 14. - Vajda János: Mátyás tréfája
2024. 04 15. - A derűről – Kerti levelek 45.
2024. 04 15. - Tóth Árpád: Déli derű
2024. 04 15. - A derű az élők halhatatlansága.
2024. 04 16. - Zsebben gyűjtött emlékek
2024. 04 16. - Betörni az eposzt (A Dűne mint mediális áttét)
2024. 04 16. - Kaffka Margit: Apám
2024. 04 16. - Szeretnéd tudni, milyen a szeretet? Figyeld meg, hová vezet.
2024. 04 17. - Kérdés
2024. 04 17. - Amikor beüt az élet
2024. 04 17. - Kosztolányi Dezső: Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok…
2024. 04 17. - A magyar nyelv nem kölcsönöz s nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsőségesebb emlékműve egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek.
2024. 04 18. - A költészet napja után
2024. 04 18. - Petőfi Sándor: A költő s a szőlővessző
2024. 04 18. - A vers olyan, mint a lábbeli: mindenki a maga lelki lúdtalpa szerint taposhatja.
2024. 04 19. - Az erkölcs summája – Kalász Márton emlékezete
2024. 04 19. - Nyitva van az aranykapu
2024. 04 19. - Rainer Maria Rilke: Mulandóság
2024. 04 19. - A költő nemcsak azzá születik, hanem egy kicsit azzá is lesz.
2024. 04 20. - Szó és mágia
2024. 04 20. - Egy regény megírása teljes embert kíván
2024. 04 20. - Babits Mihály: Jókai
2024. 04 20. - Néha, mélyen belemerülve gondolataiba, töprenkedéseibe, ugyanazon képeket átveszi az álom, s gyakran oly erős a képzelet, hogy nemcsak ábrándképeket, de jó ötleteket is ad. Ilyenkor lát az álmodó a jövőbe. Ezért mondják, hogy az álom jó tanácsot ad.
2024. 04 21. - Juhász Gyula: Ének Jókairól
2024. 04 22. - József Attila: Szélkiáltó madár
2024. 04 22. - A tragédia és a tréfa közötti különbség: aki látja, annál felfogás dolga, aki éli, annál szenvedés vagy öröm dolga.
2024. 04 22. - Lírai csúcsbiznisz
2024. 04 23. - Része vagy
2024. 04 23. - A kísérleti állatok penitenciája
2024. 04 23. - Vajda János: A városligetben
2024. 04 23. - Az emberiség akkor fog boldogulni, ha rááll az egyetlen józan, ráállható alapra: ha szükségleteit elégíti ki és nem a szenvedélyeit, bosszúvágyait, rögeszméit.
2024. 04 24. - A mi kis madarunk
2024. 04 24. - „Felrajzolják őket egy nagy, üres szövetre”
2024. 04 24. - Kosztolányi Dezső: A húgomat a bánat eljegyezte,
2024. 04 24. - Az igazi szeretet szerény. Az igazi szeretet félreáll, elhagyja azt, akit boldogít, hadd lebegjen a lelke szabadon, hadd röpüljön a maga útján, hadd találja meg azt, amire rendeltetett. Ez a szeretet nem óhajt ellenszolgáltatást. Ez a szeretet elegendő önmagának, és ezért végtelen.
2024. 04 25. - Tavasz
2024. 04 25. - Nincs hazatérés
2024. 04 25. - Ariwira no Narihira: Tavasz
2024. 04 26. - Barátom kifosztja a rendszert
2024. 04 26. - „a tiszta lelkiismeretnél pedig semmi nincs fontosabb”
2024. 04 26. - József Attila: Haszon
2024. 04 26. - Más a képzelet, és más a képzelődés, ahogy más a beszéd, és más a fecsegés. A képzelődés az élet törvénye szerint működik, és az éhen maradt vágyakat köddel eteti; a képzelet a lét törvénye szerint működik, és amit megteremt, műalkotást, tettet, gondolatot: valódi és igaz.
2024. 04 27. - A másik nagyapám
2024. 04 27. - Mindig úgy alakult, hogy futás közben megjött az ötlet
2024. 04 27. - Reményik Sándor: Tempósan
2024. 04 27. - Azóta vagyok ember, mióta nagyapámat láttam holtan, tízéves koromban, akit talán legjobban szerettem ekkor. Költő, művész, gondolkozó is csak azóta vagyok. Az a roppant különbség, mely élő és halott között van, a halál hallgatása, megértette velem, hogy valamit tennem kell. Én verseket kezdtem írni.
2024. 04 28. - Dsida Jenő: Elzuhanok az erdőn
2024. 04 29. - A takarításról – Kerti levelek 46.
2024. 04 29. - Tompa Mihály: Az én lakásom.
2024. 04 29. - Az ember ne a rákényszerített utat járja, hanem akarjon önmaga lenni!
2024. 04 30. - Feljegyzés egy kínai édesanyáról
2024. 04 30. - Nem zsákbamacska
2024. 04 30. - József Attila: Haszon
2024. 04 30. - Nézd a világ jóságát: fakadó földben, ígérő gyümölcsfában, suhanó szélben ott van az anyád. Ott van fiatalságod tisztaságában, jóságod akaratában. Mindig anyádnál vagy, ha jót akarsz, ha szeretsz, ha szánakozol.
2024. 05 01. - Május elsejéről
2024. 05 01. - Az olvasmányok természetéről
2024. 05 01. - Radnóti Miklós csillagai
2024. 05 01. - Radnóti Miklós: Ez volna hát…
2024. 05 01. - A háború első áldozata az igazság.
2024. 05 02. - Il divino maestro – 460 éve halt meg Michelangelo Buonarroti
2024. 05 02. - Ludwig August Frankl: A géniusz bilincsben
2024. 05 02. - Király van e földön bőven, de csak egy Michelangeloja van a világnak.
2024. 05 03. - Vándorlás
2024. 05 03. - „Legyen ma is / jó, ne hamis / magyar érdekegyesítés!”
2024. 05 03. - Berde Mária: Visszatérés
2024. 05 03. - A festők mindig szebbnek festik a hölgyeket, mint amilyenek a valóságban, mert különben nem kapnának rendelést. Az az ember, aki a fénnyel írt képeket készítő gépet feltalálta, tudhatta volna, hogy sohasem lesz vele sikere, mert túlságosan becsületes, és cseppet sem hízeleg.
2024. 05 04. - Ahol magától is lukas
2024. 05 04. - A csapdába esettek hangja
2024. 05 04. - Reményik Sándor: A parti sziklák
2024. 05 04. - A természet a legtökéletesebb alkotóművész.
2024. 05 05. - József Attila: Gyémánt
2024. 05 06. - Miszter Kunsagi
2024. 05 06. - Guy de Maupassant: A nagyapó
2024. 05 06. - Nem vagyunk mások, mint folytatásai a régi időnek, a lábnyomok továbbmennek ugyanazon az úton, jó szem kell hozzá, hogy megláthassa valaki, hol végződik az egyik nemzedék lábnyoma és hol folytatódik az új nemzedéké.
2024. 05 07. - A kaktusz álma
2024. 05 07. - Gyalogáldozat
2024. 05 07. - Kosztolányi Dezső: Fák beszéde
2024. 05 07. - Három dolog maradt ránk a paradicsomból, a csillagok, a virágok és a gyerekek.
2024. 05 08. - Az áramlat
2024. 05 08. - Megvakarni a papírt
2024. 05 08. - József Attila: Szólt az ember
2024. 05 08. - Ismerd fel, hogy a fülemüle jól énekel, a kutya jól ugat, a bárány jól eszi a füvet, az ember a bárányt és a fű az emberhullát: minden a helyén van, minden tökéletesen táncolja a maga táncát és kiválóság nincsen. Az összhang teljes és megzavarhatatlan.
2024. 05 09. - Jenő, a kóbor sztár
2024. 05 09. - Az év versei 2024
2024. 05 09. - Ady Endre: Teveled az Isten
2024. 05 09. - Isten azért teremtette a macskát, hogy az ember átélhesse, milyen gyönyörűség átölelni egy tigrist.
2024. 05 10. - A fáradtság(á)ról rinyáló férfiú
2024. 05 10. - Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi…
2024. 05 10. - Semmi nem olyan veszélyes, mint az öntudatlan és hazug önsajnálat, minden betegség és emberi nyomorúság kútforrása, mely különben is egyértelmű a butasággal, az emberi nyavalyák e közös kútjával.
2024. 05 10. - Leányrablás az őszirózsás forradalom idején
2024. 05 11. - Galacidalacidezoxiribonukleinacid
2024. 05 11. - A rák esztétikája – Tudományos és művészeti együttműködés a betegség körüli tabuk ellen
2024. 05 11. - Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal
2024. 05 11. - A halállal élek, mióta tudom, hogy lélegzem, és hideg gyönyörrel fog elpusztítani, amivel semmi sem veszi fel a versenyt, csak a világosan ragyogó szenvedélyem.
2024. 05 12. - Ady Endre: A hivalkodó ember
2024. 05 13. - Arról, hogy a szerelemben nincs bölcsesség – Kerti levelek 47.
2024. 05 13. - Vörösmarty Mihály: Az elhaló szerelem
2024. 05 13. - A szerelem lehet égi érzelem, amely a földöntúli lugasokba kalauzolja a megátalkodottat is. Felemel, szárnyat ad, megnemesít, kisimogatja a lélek redőit, világosságot gyújt a szív éjszakájában. De lehet átok is a szerelem, amely gyötrelmesebb, mint valamely lázas betegség […].
2024. 05 14. - Amit még senki nem csinált
2024. 05 14. - Ahol a természettől tanulunk
2024. 05 14. - Kosztolányi Dezső: Egy őrülthöz
2024. 05 14. - Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.
2024. 05 15. - Nagy öröm a kiskert
2024. 05 15. - Kacifántos történetek
2024. 05 15. - Gyulai Pál: Kertemben
2024. 05 15. - Tanulj meg mosolyogni. A mosolyban mágikus erő rejlik. Amíg az ember mosolyogni tud, addig képes a további harcra. És aki harcol, az győzhet is.
2024. 05 16. - Repetitív konstrukciók
2024. 05 16. - Kővé zsugorodott ország
2024. 05 16. - Alfred Tennyson: Az arany év
2024. 05 16. - A képzőművészet az, amelyben a kéz, a fej és a szív közösen dolgozik.
2024. 05 17. - Médiahekk
2024. 05 17. - „...szolgálni jöttem, és kötelességem adni”
2024. 05 17. - Csokonai Vitéz Mihály: A hír
2024. 05 17. - Antropológusok gyakran leírták, mi történik akkor, ha valamilyen primitív társadalmi rendben a szellemi értékeket kiteszik a modern civilizáció rohamának. Az emberek elvesztik az életük értelmébe vetett hitet, társadalmi rendjük felbomlik, és ők maguk morálisan tönkremennek. Mi ma ugyanilyen helyzetben vagyunk. De sohasem értettük meg, mit veszítettünk el.
2024. 05 18. - Práter utca
2024. 05 18. - A fülünkbe zizegünk
2024. 05 18. - Somlyó Zoltán: A Mária utcában
2024. 05 18. - A legfontosabb lecke: megtanulni szeretni. Egyre jobban szeretni. Mert eltűnnek a nyelvek, a próféciák, az országok, és az utca, ahol lakom, a villanyoszlopok, ez a ház, a nappali bútorai... és eltűnik az én testem is. De egy dolog örökké megmarad az univerzum lelkében: a szeretetem.
2024. 05 19. - Ady Endre: Az utca éneke
2024. 05 20. - Lajosok keletkezése és egyéb titkok
2024. 05 20. - William Butler Yeats: Öregemberek szemlélik magukat a vízben
2024. 05 20. - Pünkösd van, a Lélek ünnepe! A világ tele van szórva az élet csiráival, melyek fakadnak, a természet telítve van az élet vágyával, mely a szebbet sürgeti s alakítja, s e titokzatos, szép életnek s virágzásnak keretében üli meg az ember a lelki élet ünnepét, melynek, mint minden ünnepnek, megvan a maga misztériuma; s ez a misztérium az, hogy mi is hát az élet?
2024. 05 21. - Mackó és sétapálca
2024. 05 21. - „előbb jól meg kell tanulni a szabályokat, aztán meg kell próbálni áthágni őket”
2024. 05 21. - Dsida Jenő: Harminc év közelében
2024. 05 21. - Egy embert, akinek minden vagyona az esze és a szivartárca-gyűjteménye, nem lehet tönkretenni.
2024. 05 22. - Fényárnyék Davosban
2024. 05 22. - „Így vonult át fejünk felett a történelem”
2024. 05 22. - Reviczky Gyula: Schopenhauer olvasása közben
2024. 05 22. - Az élet legérdekesebb jelenségei valószínűleg mindig kettős arcúak, múltba és jövőbe tekintenek, progresszívek és regresszívek is egyben. Osztoznak az egész élet kétértelműségében.
2024. 05 23. - Jót tesz a vers
2024. 05 23. - A vasmű dübörgése és a Velencei-tó látványa
2024. 05 23. - Juhász Gyula: Tavasz-esti dal
2024. 05 23. - A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről. A legszentebb játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt.
2024. 05 24. - Lokéjsön
2024. 05 24. - Értékközvetítés a közművelődés minden területén
2024. 05 24. - Dsida Jenő: Szegény Don Kihot
2024. 05 24. - Akár úr, akár hölgy, aki nem leli élvezetét egy jó regényben, bizonyára elviselhetetlenül ostoba.
2024. 05 25. - Hirdetés (százéves történetek)
2024. 05 25. - „én csak őszintén elmondom, nekem hogyan sikerült”
2024. 05 25. - Karinthy Frigyes: Szerelmi öngyilkosság
2024. 05 25. - A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak.
2024. 05 26. - József Attila: (A hullámok lágy tánca...)
2024. 05 27. - Az unalomról – Kerti levelek 48.
2024. 05 27. - Clairvaux-i Szent Bernát: Ritmus az isteni szeretetről
2024. 05 27. - Az unalom az az álommadár, ami kikelti a tapasztalat tojását. A levelek suhogása elűzi ezt a madarat.
2024. 05 28. - Árva lelkek mellékutcája
2024. 05 28. - És egymás testét szívták
2024. 05 28. - Petrőczi Kata Szidónia: XIX.
2024. 05 28. - Amit az Isten ad, el is veheti; és amit elvesz, vissza is adhatja.
2024. 05 29. - Számvetés
2024. 05 29. - Feljegyzések az élőhalottasházból
2024. 05 29. - Lope de Vega: Szonett a szonettről
2024. 05 29. - Egy napba belefér az ember egész múltja, és egy ember élete évszázadokig tart néha. Az idő a lélek magánügye.
2024. 05 30. - Kötött pályán
2024. 05 30. - Az analóg ember
2024. 05 30. - A költészet a gondolat és a zene kombinációja.
2024. 05 31. - „a romlás lassítása”
2024. 05 31. - Sárközi György: Haragvó vers
2024. 05 31. - Az igazi műveltség fellendíti a gazdasági életet és gazdagságot teremt. Ellenben még a gazdag emberek és a társadalmak is tönkremennek igazi műveltség nélkül.
2024. 05 31. - „Modus vivendi-variáció”
2024. 06 01. - A májusfa kivirágzik
2024. 06 01. - Életet adó holt fák
2024. 06 01. - Vasadi Péter csillagai
2024. 06 01. - József Attila: Fák
2024. 06 01. - A növények magánya rettenetes, százszorosa az emberének, és magányos haláluk ezerszer olyan szánalomra méltó. Minden bajunk, gondunk eltörpül itt e fák alatt.
2024. 06 02. - Tompa Mihály: Pusztuló erdő
2024. 06 03. - Könyveink bemutatása
2024. 06 03. - Po Csü-ji: Az élet semmiségéről
2024. 06 03. - A közügy mindenkinek kedvenc magánügye.
2024. 06 04. - Emlékkavicsok, emléklevelek
2024. 06 04. - Bizalom állat és gondozója között
2024. 06 04. - Babits Mihály: Emlékezés
2024. 06 04. - Álom, annál csodálatosabb vagy, minél részesebben őriz meg az ember.
2024. 06 05. - Tök gáz
2024. 06 05. - Jobb ma egy veréb, mint holnap egy… csirke
2024. 06 05. - Batsányi János: A hazai nyelv és tudományosság
2024. 06 05. - Egyetlen tudomány sincs abban a helyzetben, hogy saját tudományos eszközei­vel önmagáról is tehessen kijelentéseket.
2024. 06 06. - Fekete kokárda
2024. 06 06. - Alacoque Szent Margit és én
2024. 06 06. - Salamon Ernő: Hűség
2024. 06 06. - Nemzeti, aki jogot véd; nacionalista, aki jogot sért.
2024. 06 07. - A tartós fájdalom könyve
2024. 06 07. - Mindenki előtt ott a hármas út
2024. 06 07. - Somlyó Zoltán: Ha már a kínok függönyét…
2024. 06 07. - Mindenki bírja a fájdalmat, kivéve azt, aki érzi.
2024. 06 09. - A reménytelenség rabjai
2024. 06 09. - „azt csinálok, amit akarok”
2024. 06 09. - Kosztolányi Dezső: Ádám
2024. 06 09. - Minden fájdalom rossz ugyan, mégsem természetes, hogy minden fájdalmat mindig kerüljünk. Valójában az a helyes, hogy az előnyök és hátrányok összemérésével és megvizsgálásával ítéljük meg mindezeket a dolgokat.
2024. 06 09. - Babits Mihály: Egy verses levélre
2024. 06 10. - A családról – Kerti levelek 49.
2024. 06 10. - Vej Jing-vu: Kislányomhoz, amikor férjhez adtam egy Jang-családhoz
2024. 06 10. - A legmélyebb valóság nem a boldogság, hanem a fájdalom. Ez a legvégső valóság. [...] A fájdalom teszi lehetővé, hogy búcsút vegyünk az átmenetitől.
2024. 06 11. - Incselkedés a halállal
2024. 06 11. - Képek az önismerethez, betegségek a szembeszálláshoz
2024. 06 11. - József Attila: (Drága Barátaim...)
2024. 06 11. - A haladás gondolatának bűvöletében az emberek nem sejtik, hogy minden út előre egyszersmind út a vég felé, és hogy a csak tovább és az előre örömteli jelszavakban a halál ledér hangja szólal meg, amely sietségre csábít bennünket.
2024. 06 12. - Dicséret és katarzis
2024. 06 12. - Jegyzetek egy szép könyvről
2024. 06 12. - Somlyó Zoltán: Ó, színház
2024. 06 12. - Ha a világ egy rohadt osztriga, úgy a gyöngyöt kardommal kifeszítem.
2024. 06 13. - Vajon ki lehetett?
2024. 06 13. - Az író, aki alkotni akar
2024. 06 13. - Juhász Gyula: Emlék
2024. 06 13. - Mindenkinek megvannak a maga korlátai..., de ezek felismerése hatékony gyógyszer az önteltség ellen.
2024. 06 14. - Piros-fehér-zöld
2024. 06 14. - ...a betegség mint poétikai eszköz az irodalomban
2024. 06 14. - Tóth Árpád: Arany János ünnepére
2024. 06 14. - Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni, »valaha mik voltunk«, de inkább átnézni, »idővel mik lehetünk s mik leendünk«.
2024. 06 15. - A kép halála
2024. 06 15. - Tengernyi város – óceánnyi magány
2024. 06 15. - Reményik Sándor: Taps
2024. 06 15. - Mit számít a személyes sors? Oly erősen érzem, hogy ugyanaz történik az emberekkel, ami a búzával: ha nem vetik el a földbe, hogy kikeljen, mit ér az egész? Végül megőrlik a malomkövek között, hogy kenyeret süssenek belőle.
2024. 06 16. - József Attila: Műterem
2024. 06 17. - Reménytelen mesterség
2024. 06 17. - Szabó Endre: Osvát Ernő jubileumára
2024. 06 17. - Ne bánkódj, amikor nem méltatnak, hanem törekedj arra, hogy érdemes legyél az elismerésre!
2024. 06 18. - Mandulafától a tengerig
2024. 06 18. - Megteremtette az emojit, a huszadik évben megpihent
2024. 06 18. - Móricz Zsigmond: Misanthrop
2024. 06 18. - Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz, hogy élni kezdjen egy gondolat, egy történet, egy érzés. Én csak elkezdhetem.
2024. 06 19. - Miért költő az ember?
2024. 06 19. - Kunyhó a Varázshegyen
2024. 06 19. - Juhász Gyula: Egy halott költőnek
2024. 06 19. - Mi a költő? Szerencsétlen ember, aki mély kínokat rejt szívében, de ajkai úgy vannak formálva, hogy miközben sóhajok és kiáltások hagyják el, mindez úgy hangzik, mintha szép muzsika lenne.
2024. 06 20. - Könyvhét
2024. 06 20. - Eső előtt hazaérni
2024. 06 20. - Somlyó Zoltán: Előhang
2024. 06 20. - A világnak égető szüksége van egy kis jóságra - és aki a könyveket szereti, rossz ember nem lehet.
2024. 06 21. - Algórék ritmusa
2024. 06 21. - „Lelkeket formálni a művészet által”
2024. 06 21. - Guy de Maupassant: Utcai beszélgetés
2024. 06 21. - Minden, ami létezett a világon, amikor megszülettünk, az normális és hétköznapi és a világ működésének természetes része. Minden, amit tizenöt és harmincöt éves korunk között találnak fel, az új és izgalmas, és forradalmi, és talán karriert lehet csinálni belőle. Minden, amit harmincöt éves korunk után fedeznek fel, az a dolgok természetes rendje ellen való.
2024. 06 22. - Zsarolások (százéves történetek)
2024. 06 22. - József Attila: Magyarok
2024. 06 22. - Infantilis viagrák
2024. 06 22. - Amiképpen az állatnak a körmeivel és a fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével.
2024. 06 23. - Babits Mihály: Levél Tomiból
2024. 06 24. - Dukai Takách Judit: Az idő
2024. 06 24. - Ahhoz, hogy a gondolatainkat kicseréljük, kölcsönös bizalomra van szükség, s mihelyt ezt megtaláljuk egymásban, biztos, hogy mindketten szilárdabban állunk a lábunkon.
2024. 06 24. - Az ötvenedik kerti levelem neked – Kerti levelek 50.
2024. 06 25. - Babits Mihály: Zöld, piros, sárga, barna...
2024. 06 25. - „újra tudom alkotni a valóságot”
2024. 06 25. - A gyermek emlékezete olyan, mint a száraz villám: fellobban, egy pillanatra mindent megvilágít, aztán kialszik.
2024. 06 25. - Üzenet nagyanyámtól
2024. 06 26. - A háború nem ismeri az emberi ént! Énünknek el kell vesznie a harcban.
2024. 06 26. - Csokonai Vitéz Mihály: A had
2024. 06 26. - Hamu mélyén gyémánt
2024. 06 26. - Egy nemkívánatos vendég
2024. 06 27. - A teremtés csodája és rémülete
2024. 06 27. - Egy állati család
2024. 06 27. - Percy Bysshe Shelley: Indián szerenád
2024. 06 27. - Semmi úgy meg nem nyugtatja a lelket, mint a határozott cél – a pont, amelyre a lélek szegezheti szellemi tekintetét.
2024. 06 28. - Ünnep után
2024. 06 28. - Útközben
2024. 06 28. - Reményik Sándor: A tiszta művészet oltára előtt
2024. 06 28. - A kultúra – egy utolsó fellélegzés a megszűnés előtt.
2024. 06 29. - A nagy hal
2024. 06 29. - Hajnal a szellemerdőn
2024. 06 29. - Az írás az halászat: az ember fejében ott van egy gondolat; hórukk, a nyelv hálójával neki kell feküdni s húzni. A nagy gondolat csak bizonyos fogásokkal húzható ki.
2024. 06 29. - Georg Trakl: A Nap
2024. 06 30. - Babits Mihály: Az Olt partján
2024. 07 01. - Hány inger
2024. 07 01. - Móra Ferenc csillagai
2024. 07 01. - Csokonai Vitéz Mihály: A nyár
2024. 07 01. - Miután egyre inkább uralma alá vonta környe­zetét, a mai ember szükségszerűen megváltoztatja öröm-bosszúság háztartásának egyensúlyát, a bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre in­kább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nemkívánatos követ­kezményekhez vezethet.
2024. 07 02. - Őrei perceknek, óráknak
2024. 07 02. - Két fülhöz nulla fej
2024. 07 02. - Babits Mihály: A „fiamhoz”
2024. 07 02. - Az anya nem csak az életet adta tovább: megtanított egy nyelvet is fiainak, rájuk bízta a századok folyamán lassan fölhalmozott kincset, a szellemi örökséget, melyet ő is csak letétbe kapott, hagyományoknak, fogalmaknak, mítoszoknak ezt a hagyatékát, amelyben benne él mindaz a különbség, amely Newton vagy Shakespeare és a barlangok barmai között van.
2024. 07 03. - A forrás
2024. 07 03. - Az ismeretlen Woland
2024. 07 03. - Karinthy Frigyes: A cirkusz összedől
2024. 07 03. - A becsvágyóknak, akik sosem elégszenek meg az élet áldásával és a világ szépségeivel, az a kényszerű büntetésük, hogy sosem érthetik meg az életet és érzéketlenek maradnak a mindenség javaival és szépségével szemben.
2024. 07 04. - Fehér papír
2024. 07 04. - A malom kísértete
2024. 07 04. - Juhász Gyula: Egy halott költőnek
2024. 07 04. - A boldogság egy pillangó. Ha kergetjük, kisiklik a kezünk közül, de ha csendben leülünk, az is lehet, hogy leszáll ránk.
2024. 07 05. - Fehér minta
2024. 07 05. - Ne múljék el a nap a te haragoddal
2024. 07 05. - Radnóti Miklós: Gyerekkor
2024. 07 05. - Mindenki úgy gondolkozik, ahogy akar, s a mókusnak is meglehet a véleménye a hiúzról.
2024. 07 06. - A tivornya a minden, az egész élet átölelése, vagy inkább bajvívás valamely ismeretlen hatalommal, egy szörnyeteggel.
2024. 07 06. - Tékozló sóherek
2024. 07 06. - Azok a rémes műanyagok – és alternatíváik
2024. 07 06. - Charles Baudelaire: Egy pogány imája
2024. 07 07. - Ady Endre: Fuimus
2024. 07 08. - Becsvágyam: a Weiner Melange — Kerti levelek 51.
2024. 07 08. - Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
2024. 07 08. - Ne tagadd a becsvágyat, de jelöld ki határait.
2024. 07 09. - Gyerekkorom dunsztosüvegben
2024. 07 09. - Szórakozva tanulni „állatul”
2024. 07 09. - Kosztolányi Dezső: Csomagold be mind
2024. 07 09. - A valóság a lélek, az illúzió a világ. Rettenetes, hogy mi fordítva élünk. Ténynek vesszük a világot, mivel merevebb, közönyösebb, és „tényszerűbb”. Holott csak formája a rugalmas léleknek, mint pohár víznek a pohár.
2024. 07 10. - A szépség és az oldalas
2024. 07 10. - „Tollat tartok magam elé: kardot”
2024. 07 10. - Dsida Jenő: Örök vers
2024. 07 10. - Az idő nem irgalmaz az emberi szívnek, és kacagja szomorú küzdelmét az emlékért.
2024. 07 11. - Versekkel csajozni, avagy van baj
2024. 07 11. - Elfeledték magukat
2024. 07 11. - Guy de Maupassant: Hódítás
2024. 07 11. - A költészet erőteljes érzelmek spontán kiáradása.
2024. 07 12. - Dedikált idők
2024. 07 12. - Juhász Gyula: Flaubert emlékének
2024. 07 12. - Kit tudsz megnevezni, aki az időnek valamelyes értéket tulajdonít, aki megbecsül egyetlen napot, aki feléri ésszel, hogy naponta meghal? Tévedés ugyanis, ha azt hisszük, hogy a halál még távol van tőlünk: nagy része már el is hagyott bennünket.
2024. 07 13. - Alagút (százéves történetek)
2024. 07 13. - A felelős fogyasztás, avagy a jövő a kezedben van!
2024. 07 13. - Vörösmarty Mihály: Élet, Udvardytól
2024. 07 13. - Aki az igazságot akarja, a legnagyobb terhet akarja.
2024. 07 14. - Arany János: A hegedű
2024. 07 15. - „Mondjuk azt, hogy maga rákos”
2024. 07 15. - Tóth Árpád: Ó, forgó földünk!
2024. 07 15. - Egy cseppnyi megelőzés annyit ér, mint egy pohár ellenszer.
2024. 07 16. - Felszíni csillogás
2024. 07 16. - Ez is te vagy
2024. 07 16. - Babits Mihály: Esti kérdés
2024. 07 16. - Meglehet, nem is olyan értékes az én időm, de tény és való: rettenetesen szenvedek, valahányszor úgy látom, hiába vesztegettem.
2024. 07 17. - A szövedék
2024. 07 17. - Ember küzdj, de minek?
2024. 07 17. - Sárközi György: Hajnali tájon
2024. 07 17. - Most arra vágynék, hogy ne legyen arcom, legyek olyan, mint egy összegömbölyödött sün, amelyik este kel csak útra az utcai árkokban, óvatosan felkapaszkodik a parton, és a csillagokba dugja szürke orrát.
2024. 07 18. - Mi lesz a könyveinkkel, mi lesz velünk?
2024. 07 18. - Petőfi Sándor: Verseim
2024. 07 18. - Ha valóban van még elvégezni való munkám itt, nem pusztulhatok el. S ha elpusztulok, akkor nem volt már értelme annak, hogy éljek. Tegnap éjjel a polcokat néztem. A nagy életművek mind ezt bizonyítják... és ahogy születtem, – mert születtem valamire, különben miért lett volna az áldozat.
2024. 07 19. - Honnan veszem
2024. 07 19. - Ady Endre: Babits Mihály könyve
2024. 07 19. - Az ember sohase léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.
2024. 07 20. - A szabadság és az idő gépezetei
2024. 07 20. - Egy tudomány története patákban és irományokban
2024. 07 20. - Kisfaludy Károly: Rejtett szó
2024. 07 20. - Az igazi boldogságot [...] a kemény munka és a mértékletes élet hozza meg.
2024. 07 21. - Reményik Sándor: Juan Fernandez
2024. 07 22. - A szerzetes és a világutazó – Kerti levelek 52.
2024. 07 22. - Balassi Bálint: Adj már csendességet
2024. 07 22. - Amikor egy ember íróhoz megy feleségül, szerzetesrendbe lép. Egy olyan rendbe, aminek nincs neve, és neki kell felállítania a regulát, mindent fel kell építenie anélkül, hogy az kívülről látszana, ahogy egy kis pók szövi a hálóját, és újrakezdi, ha egy mozdulattal lesöprik a régit.
2024. 07 23. - Elrendezett álmok
2024. 07 23. - „az emberek kinn sem mások”
2024. 07 23. - Kaffka Margit: Köszöntés
2024. 07 23. - Jó, hogy vannak álmaink, mert nélkülük elviselhetetlen volna a valóság. Csalhatjuk magunkat a valósággal is. Az még sokkal veszedelmesebb álom.
2024. 07 24. - Nyolc napon túl
2024. 07 24. - A szerkesztés mestere
2024. 07 24. - Dsida Jenő: Öregek leszünk
2024. 07 24. - Orrunk például azért van, hogy legyen min hordani a szemüveget, s lám ezért is hordunk szemüveget.
2024. 07 25. - Balassa utca 6.
2024. 07 25. - Kapunyitási pánik