Címke: Hegyi Damján

19
ápr

A dekonstruált szerzetes dekonstruált mandalái (Wolfgang Laib)

Minden az időbe van vetve, minden, ami keletkezett (összetett), elmúlik, akkor járunk el helyesen, ha ezt tudatosítjuk. Ezt sugalmazza a homokmandala-készítés. Az 1950-ben született, a hetvenes évek második felétől aktív művészeti tevékenységet folytató, német származású Wolfgang Laib valami nagyon hasonló dologra tapintott rá…
Hegyi Damján írása
19
feb

Két természet és a kubizmus

Schiller írja A naiv és szentimentális költészetről című írásában, hogy az európai kultúra a görögök óta olyannyira eltávolodott a természet érintetlenségétől és naivitásától, hogy szinte teljesen megszűnt a kapcsolat azzal a közeggel, melyből szőrös őseink kifejlődtek. Megszűnt az egység szubjektum és objektum, ember és természetes környezete között…
Hegyi Damján írása
22
jan

Betörni a homokférget – Gondolatok a Dűne hatásáról

A XXI. század emberének több okból is kényelmetlen az explicit ön- és környezetpusztítást szemlélni. Egyrészt legtöbbünk régen elidegenedett a különféle oktatófilmek által sulykolt ideális ökológiai lábnyomtól, és olyan urbánus környezetben tengeti mindennapjait, ahol a legkönnyebb élelemforrás a McDonald’s…
Hegyi Damján írása
28
Sze

A kamera imperializmusa

Végh Attila filmjében (A bennünk élő Börzsöny) nyoma sincs társadalmi kérdéseknek, helyette a természet egyfajta panteista-misztikus színezetet ölt. A „fenséges, nagy, organikus egészhez” kapcsolódóan itt egy elvontabb viszonyulás bontakozik ki…
Hegyi Damján írása