Az utolsó koccintás

Napra pontosan esztendővel ezelőtt történt. (Istenem, egy év úgy múlik el, hogy észre sem vesszük.) Kolozsvárott voltunk, Simon Adri, Vörös István és én, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Helikon folyóirat szervezésében, maratoni konferencián. Irányok tükrei címmel a műfordítás volt a téma, István jó szokása szerint a csehekről beszélt, én pedig – szintén kevéssé meglepően – a lengyelekről. (Persze seregnyi más műfordító is jelen volt.) A fárasztó program után nagyot beszélgettünk a híres Bulgakov kávéház asztalánál hármasban, Adri, István és jómagam, végül sétáltunk a belvárosban. Fejet hajtottunk Mátyás király főtéri lovasszobra előtt, megtekintettük a grandiózus ortodox templomot és néhány szocreál épületet s emlékművet, tömören szörnyedvényt – de ezt inkább nem részletezem, nehogy nacionalizmussal, mi több, irredenta románellenességgel vádoljanak.

Késő este visszatértünk különös légkörű szállodánkba, búcsút vettünk Istvántól, Adri és én. Elalvás előtt Adri még megnézte a számítógépben a napi postáját. Az előtérben éppen vállfára akasztottam a fehér ingem, amikor kedvesem fojtott hangon felolvasta a képernyőről a hírt: „Elhunyt Csontos János.” Megdermedt a levegőben a szekrény felé nyúló kezem. Különös végzet, hogy külföldön érnek utol a gyászhírek. Tizennyolc éve Krakkóban, albérletem előszobájában közölték velem, hogy apám Pesten meghalt; három évvel ezelőtt egy vilniusi szállodában megnyitottam a freemailes postafiókom, és fejbe vágott egy értesítés, hogy 47 évesen elhunyt Prágai Tamás. Most pedig szegény Csontos János, ötvenöt évesen.

Arról van szó, hogy már mi halunk, a mi nemzedékünk. János az évek során visszatérően hangsúlyozta: nézzünk szembe a tényekkel, irodalmi életünk elöregedett, a jelenlegi hetvenes korosztály roppant népes, a hatvanasok és ötvenesek viszont kevesen vannak – fel kell vérteznünk magunkat, hogy tizenöt-húsz éven belül átvehessük a stafétabotot, mert addigra mi is úgynevezett nagy öregek leszünk. Ezért nem engedhetjük meg maguknak, hogy ellenségek legyünk: szövetséget kell alkotnunk, valódi munkatársakként a közös ügyek szolgálatában. Mindig lelkesen hallgattam e szavait, és legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy nem adatik meg neki a nagy öregség.

Sorban bukkannak elő közös emlékeink, és mind azt kéri, hogy részletesen írjak róla. Például a hét évvel ezelőtti sepsiszentgyörgyi vonatozásunk egy fűtetlen hálókocsiban, amikor tíz-egynéhány órás zötykölődésünk alatt János elmesélte az általa főszerkesztett Nagyítás hetilap szomorú sorsát, és a személye ellen elkövetett mértéktelenül aljas karaktergyilkosságot. Vagy a három évvel ezelőtti kolozsvári napjaink, amikor együtt mutattuk be a Magyar Napló folyóiratot a Bulgakov teraszán. Este Quimby-koncert volt a zsúfolásig megtelt főtéren, de János a szállodai szobában maradt, mert határidős cikket, kedves szavával: publit írt egy napilapnak. Elképesztően gazdag publicisztikai és szépirodalmi életművet hozott létre – nem irigykedve, csak ámulattal néztem a termékenységét.

Elém idéződik hosszú beszélgetésünk, amikor 2012 nyarán nagyinterjút készített velem a Magyar Naplóba, hallatlanul profin – és az utolsó interjúja, halála előtt három hónappal, melyben „viszonzásul” én kérdeztem őt, többek között a betegsége során szerzett lelki felismeréseiről is. Végső találkozásunk is fölmerül, tavaly októberben, az írószövetségi székház teraszán, amikor előadta részletes tervét az Olvasat beindításáról, és fölkért, írjak a Zsurnál rovatba… S mégis, legfontosabb emlékem a közös lengyelországi utazásunk, 2016 nyarán, amikor az Írókorzó című filmsorozathoz forgattunk három napig, Szabó Mihály rendező-operatőrrel. A második nap estéjén, egy óvárosi étterem teraszán végre megvalósítottuk egy becses tervünket. Bő esztendővel korábban egyszerre vettük át a József Attila-díjat a Vigadóban, és az ünnepség végén János kijelentette: feltétlenül el kell mennünk Krakkóba, hogy ott bölényfüves vodkával koccintsunk a kitüntetés örömére. A megvalósítást persze folyton halogattuk, százféle tennivalónk nem engedett útra kelni. Ám a forgatás során elérkezett a nagy pillanat, és kirendeltük a két kupicát. Akkor láttam utoljára felhőtlenül boldognak Jánost – néhány héttel később fölfedezték testében a könyörtelen betegséget.

Zsille Gábor