Vörösmarty Mihály: Napoleon

Nagy volt ő s nagysága miatt megdőlnie kellett;
Ég és föld egyaránt törtek elejteni őt:
Tűrni nagyobbat irígy lőn a sáralkatu ember,
S tűrni hasonlót nem bírtak az istenek is.