– Tudja, jóember, hogy a verekedés, úgy látszik, éppolyan rendszeres és célszerű tudomány, mint a harcászat? – Mindig arra kell vigyázni, hogy maga üsse az elsőt.