Tóth Árpád csillagai

Minósz és Rhadamanthüsz – így nevezi tréfásan Thomas Mann Varázshegyében a tüdőszanatórium fődoktorait. Az ógörög mítoszok szerint az alvilág bírái ők ketten, s a harmadik Aiakosz. Utóbbi az európai emberek felett dönt az alvilágban, míg Rhadamanthüsz az Ázsiából jöttek felett ítél. Minószé azonban a végső döntés – ő a főorvos a fentnevezett regényben is. Találó névadás. A múlt század első felében még oly gyakran felütötte fejét e kór, mely áldozatait hosszas, lassú haldoklásba vitte. Mintha mindig az alvilág kapujában álltak volna, láztól hevülten bepillantást nyerve az átlagos halottaknak járó Aszphodélosz mezőkre. De persze nem csak átlagos embereket ért el e kór – az ő lelkeiknek az Elüszion járt nyugvóhelyül, s hosszas haldoklásukban bizonyára ebbe nyertek bepillantást.

1886. április 14-én 17 óra 31 perckor a Kos jegyében álló Nappal született meg a költő, kinek horoszkópja beállításához ismét Trentai Gábor asztrológus munkáját használtam. Így a költő aszcendense a vénuszi Mérleg jegyébe esik: mi más is lehetne egy ilyen lányos lelkű poéta felkelő jegye! Az életben a szépséget, a szerelmet, a harmóniát keresi az, akinek ilyen aszcendense van, s nem mellesleg többnyire mindezeket a testiekben is megmutatkozó adományokat, harmóniát, szépséget is magán hordja, akinek a Vénusz a személyiségjelölője. Árpádnak is igen kellemes, szinte nőiesen lágy vonásai voltak, s személyiségében is megmutatkozott a vénuszi szeretetreméltóság, derű és kedvesség. Annál is inkább, mivel uralkodó bolygója az életvidám ötös házban, a szerelem életterületén áll, ráadásul szemben az akaratos és erőteljes Marssal. Hatalmas szerelemvágyat, az élet szépségeinek aktív keresését és teremtőerőt ad ez a konstelláció. Sokan talán felkapják a fejüket: „Micsoda? Hát Tóth Árpád nem az a mulatós, életvidám fickó!” Nem bizony, mivel ez az életöröm és szeretet nagyon kifinomultan, korántsem hétköznapi módon mutatkozik meg annál, akinek a születési uralkodója, a lágy és csöppet sem tolakodó Vénusz bolygó ráadásul még a Halak jegyében is álló. Sokak szemében elveszett, magányos lélek az ilyen, akinek az érzelmei valami nagyon távoli, elvont szférában vannak otthon. Így is van, de éppen ezért tudta a leghétköznapibb érzéseket is olyan költőien, mintegy a sztratoszférából (vagy a Varázshegyről?) visszanézve megragadni, és elmondani úgy, ahogy azt csak nagyon kevesen. „A földi érzés: mennyire szeretlek!” banálisan hétköznapi mondata így legtöbbet idézett versének csúcspontjává válik, visszaadva a szavaknak azt a varázserőt, ami a hétköznapi használatban már rég kikopott belőlük.

Mert Árpád nemcsak magányos érzelmű volt és a szavaknak mestere, de nagyon magasrendű szellemi ember, akinek a pillantása ezért tágasabb horizontot ölel fel. Hogy ilyen volt ő, azt természetesen a horoszkópja is jelzi: a szellem házának, a kilences háznak a társura, a Rák jegyét uraló Hold a személyiség házának másodlagos urával, a Marssal áll együtt. Ez pedig ritka konstelláció, mely a nagyon magasrendű emberek sajátja. Ráadásul e két planéta együttállása már önmagában is a zsenialitás fényszöge: az érzelem és a tettek közvetlen kapcsolatát reprezentálja, ami a Szűz jegyében állva a lehető legpontosabb és legracionálisabb, mégis elementáris és eleven megragadását teszi lehetővé szülöttjének, bármiről is legyen szó. S mivel a Szűz jegy által a két bolygó merkúri uralom alatt áll, kézenfekvő, hogy Árpád a szavak terén vált zseniálissá, noha rajztehetségéről is szólt a fáma. De ha ilyen zseniális és ennyire keresi az élet örömeit, akkor miért, hogy olyan bánatba mártott tollal ír? Hát nem másért, mert az önmegvalósítás házában álló Hold a halál házában álló Plútótól kap nagyon nehéz fényszöget. Árpád számára minden érzelem olyan mély, olyan erős és mélyről jövő, hogy csakis fájni, sebezni tud. Még jó, hogy a higgadt és racionális Szűzben áll ez a több sebből vérző Hold, mert így legalább analizálni, katalogizálni tudja érzelmeit, azaz szavakba, sorokba, versszakokba rendezni, ritmusba és „gatyába” rázni, hogy mégiscsak kinézzen valahogy, s ne vigye el őt a fájdalom árja. Mert erős áradat ez, mely csaknem elsodorta a költőt, kinek sorscsapások sorozata jelzi útját.

Mert hogy a zsenialitás mennyire nem jár feltétlenül együtt a társadalmi sikerrel és megbecsültséggel, arra is jó képlet Tóthé. A horoszkópja legmagasabb pontján álló Szaturnusz áll igen rossz fényszögben a hirtelen változásokat hozó Uránusszal. Ez az a rossz csillagzat, mely már a saját apja bukását is előrajzolta, hiszen a Szaturnusz az apa és az eredet életterének ura. Hirtelen felmerülő kedvezőtlen változások akasztják meg a sors kiteljesedését, mindig, mindenben megállítva az előbbre jutásban Árpádot. Ezért nem tudta befejezni a tanulmányait, s ezért nem tudhatott szépen egyenletesen felfelé ívelő töretlen karriert a magáénak a civil pályáján, s talán ezért történhetett, hogy a költészetében is kevesebbet tudott kihozni magából, mint amennyire a zsenialitása hivatottá tette volna.

De van itt valami más is: a képletében a külvilág és a társkapcsolat házában álló Nap azt is jelzi, hogy Árpád önmagát, a saját tudatosságát mindig valaki másban kereste. Ezért volt egyetlen szerelme, egy erős nő, akire felnézhetett. S ezért volt, hogy számtalan műfordításban kereste azt az eredeti hangot, mely sajátja is volt ugyan, de amit leginkább mások által tudott megélni, felmutatni. A hetes házban álló Nap gyakran mutatkozik meg ekképp – a másik ember és az én könnyen összekeveredik, egymásba vegyül, átlényegül. A műfordításai ezért egyszerre nagyon mélyen átérzettek és értők, s egyben sajátos remekművei is a fordítónak, Árpádnak is. S talán ezért van az is, hogy legszebb verse is az egyetlen szerelméről, a feleségéről szól, neki íródott. A másikban tud igazán megmutatkozni Árpád, ami egyébként szintén vénuszi sajátosság.

A másik ok, a sors, az élet rövidsége: sajnos őt is elérte a kor nyavalyája, a tüdőbaj. A mély lelki bánat mellett ezt is jelzi képletében a halál házában nehéz fényszögben álló Plútó, mely az Ikrek jegyében a tüdővel kapcsolatos betegségeket jelzi. Úgy is mondhatnám: Árpád nagyon mellre szívta a bánatot. Nem volt elég öngyógyításnak a verselés, az érzelmek pontos rabul ejtése és verses katalogizálása. A bánatok okozta bomlást nem tudta megállítani, mely testi szinten a tüdejét marcangolta szét. Így jutott ő is fiatalon, csupán negyvenkét évesen Minósz és Rhadamanthüsz kezére. De hitem szerint nem az Aszphodélosz mezőkre, hanem egyenesen az Elíziumba.

Végh Nóra

Tóth Árpád születési képlete