Shakespeare drámájában Lear király orvosa szerint mi az eszköz a király elmeállapotának gyógyítására?