Senki a bíbor seregekből – Emily Dickinson-átiratok

Szemelvények Halmai Tamás kötetéből

67
Siker

A siker annak édes,
ki nem ízlelte még.
A nélkülöző ismeri
a nektárok ízét.

Lehet övék a lobogó,
a bíbor hadból senki
a győzelmet oly pontosan
nem képes kifejezni,

mint a legyőzött – roncs fülébe
a haldoklónak
a diadal távoli zajai
tisztán hatolnak.

199

„Feleség” vagyok. Bevégeztem,
amivé lettem.
Cárnő vagyok. És „Asszony”.
Nyugodtan alszom.

Milyen furcsa e lágy sáv
mögött a tűnő lányság –
Föld érezheti így
a Mennyek népeit.

Kínra – kétség felett –
jólét következett.
Hasonlítgatni hasztalan.
„Hitves” vagyok, ez utolsó szavam!

303

Társaságot választ a lélek,
és ajtaját becsukja.
Az isteni többségnek
kiadva útja.

Nem mozdul, hogyha kapujánál
hintó a jövevény.
Nem mozdul, bárha császár
térdepel küszöbén.

Egyetlenjét a sokból
ha kiszemelte,
akár a kő, bezárul
figyelme.

455

Sokféle győzelem van. Ne feledjük
a szobák diadalait,
hol az agg császár – a Halál –
felett a Hit…

502

Csak az ima, csak az maradt,
ó, Jézus az egekben;
nem tudom, melyik a szobád,
kopogok ernyedetlen.

A te műved, ha reng a föld,
s ha örvénylik a tenger –
oltalmamra, Názáreti,
van-e kezedben fegyver?

536

A szív gyönyörre számít,
aztán irgalmas kínra,
aztán kis gyógyszerekre,
hogy fájdalmát lebírja;

aztán aludni térne,
aztán – ha nincs más hátra –
az Inkvizítoré a döntés,
a halál kiváltsága.

1052

Sosem láttam a tengert,
se mocsarat;
mégis tudom a horgonyt
a hullámok alatt.

Nem szólított az Úr,
se a mennyország;
de kezemben a térkép.
Enyém a bizonyosság.

1336

A természet: csillagszabályok –
íme az asztronómia.
A természet nem ad barátot –
ez hát az asztrológia.

1472

Az égboltot fürkészed?
Ez valódi költészet.
Nincsen szüksége könyvlapokra:
az igaz vers menekülőre fogja.

1586

Étel-ital helyett a Szó
táplálta szellemét.
Elfeledte, hogy nincstelen,
hogy csak por és szemét.

Áttáncolt nyomorán: a Könyv
nem hagy szárnyatlanul.
Micsoda szabadság, ha a
Szellem felszabadul!

1774

A túlságosan boldog óra
maradék nélkül semmivé lesz –
e kínnak szárnya nincsen,
vagy túl nehéz a repüléshez.