Rainer Maria Rilke: Mulandóság

Mivelhogy minden elmúlik, múlandó
legyen a földön énekünk,
csak az ad igazat nekünk,
amit megérthet a szegény halandó.

Daloljuk azt hát, ami minket elhagy,
szóval, mely izzó és csudás,
legyünk gyorsabbak, mint a végtelen-nagy
szilaj, vad elmúlás.

(Kosztolányi Dezső fordítása)