Radnóti Miklós: December (Részlet a Naptárból)

Délben ezüst telihold

a nap és csak sejlik az égen.

Köd száll, lomha madár.

Éjjel a hó esik és

angyal suhog át a sötéten.

Nesztelenül közelít,

mély havon át a halál.