Quintus Horatius Flaccus: Kis gazdagság nagy boldogság

Beatus ille, qui procul negotiis, etc.
Horat. Epod. II.

Be boldog, a’ ki távol aggodalmitól,
Miként az első nemzetek,
Nagy Attya telkeit szántatja ökrein,
‘S ha senkinek se tartozik.
Se nem riasztja-fel gyakor dob ‘s trombita,
Se tengerekre nem remeg.
Gyülőli a’ pert és a’ nagy hatalmasok
Küszöbjén nem leselkedik,
Hanem vagy a’ szőlőjövést karóihoz,
Vagy fáihoz kötözgeti;
Vagy a’ selejtesebb gyümölcsfát elnyesi
‘S termékenyebbet olt belé.
Vagy a’ kies rétaljakon elszéledett
Marháiban gyönyörködik;
Vagy méhe gazdag gyüjteményit elszedi,
Vagy nyíri szép juhnyájjait;
Vagy már midőn a’ nyár ‘s az ősz ékeskedik
Legkellemesb gyümölcsivel,
Miként örül, szedvén megért körtvélyeit,
Arany gohért ‘s piros bakart.
Most régi tölgyfa híves árnyékán hever,
Most a’ selyem zöld pázsiton.
Azonba kis patak folyása csergedez,
A’ víg madár csevegdegél,
Vagy a’ kies patak buzogva csordogál,
És csendesen leszenderít.
Midőn pedig már a’ komor tél hol hideg
Esőt ereget, hol havat;
Vagy a’ serény koppók sebes hajtásival
Kant fegyveres lesekre űz.
Vagy rúdakon kiterjedett hálóiba
Húros rigót étekre csal.
Vagy nyúlat ejt, vagy tőrbe darvakat kerít.
Mint legbecsesb jutalmait:
Ezek között még a’ kinzó szerelmet is
Ugyan ki nem felejtené?
Hát még ha hív  és tiszta éltű hitvese
Segít majorja dolgain,
Mint egy serény menyecske, kit már elsütött
‘S megégetett a’ nap heve.
Ki régi fáiból, ha fáradt férje jő
Kis tűzhelyén rak kis tüzet,
Víg barmait sörény akolba hajtja-bé,
‘S ott fejdegéli rendesen;
Feltészi férjének saját termett borát,
‘S nem pénzbe készűlt étkeit.
Nem kell nékem Lukríni tóban nőtt csiga,
Nem a’ platájsz, a’ rózsahal.
Az Afrikából származott gyöngytyúk se száll
Hasamba, sem császármadár.
Becsesbek énnekem tulajdon ültetett
Fáimnak ért gyümölcsei,
Kertemben termett zöld paszúly vagy a’ derék
Saláta, ‘s hónapos-retek,
Vagy innepünkre kis bárányt ha vágatok
Vagy farkas-érte kecskefit.
Így eddegélve melly vígan tekintem én,
Hogy jő-be jóllakott juhom;
A’ forgatott ekét miként vonják haza
Pihegve jármos ökreim,
Vagy béresim, házamnak ékességei
Hogy oszlanak jól lakva el. –
Jó jó ez is, mond a’ fukar ‘s dúzs Alfius,
Majd én is így gazdálkodom.
Ezt mondva pénzit interesre osztja-ki,
‘S jobb néki a’ fukarkodás.

(Földi János fordítása)