Puszta okoskodásaiban, sőt megfigyeléseiben is [...] sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felől.