Po Csü-ji: Későnkelő öregember kétéves unokájával A-Csui-val játszadozik

Sosem tűnődj te a múlt napjain,
mert elemészt a bánat és a kín.
Sosem búsulsz te a jövő-időn,
mert elsötétülsz attól, ami jön.
Nappal csak ülj ágyadba, mint a zsák,
éjjel feküdj ágyadba dermeteg.
Ha jő az étel, tátsd ki rá a szád,
ha jő az álom, csukd le a szemed.

(Kosztolányi Dezső fordítása)