Petrőczi Kata Szidónia: XIX.

Oh ki kirkedhetnék jó szerentséjével
Annak álhatatos kedveskedésével
Hogy ha mosolyog is gazdagit kinczivel
Kevis idő mulva tetézi méreggel.
Oh ki boldog ember kinek nints szívébe
Gyogyulhatatlan seb ‘s csendes elméjébe
Nem fél és nem retteg jó szerentséjébe
S változástúl nem tart vígad életébe.
Oh ki boldog ember ki nem adós másnak
Ura ‘s nem szolgája az ő javainak
‘S nemis tékozlója Isten áldásinak
Jó példa adója az ő szomszédinak.