Nagy László csillagai

Nagy László az Írószövetség Bajza utcai székházában, 1961-ben (Forrás: Fortepan / Hunyady József)

Amikor kozmikus útján Dante a hetedik mennyországba ért, nem hallotta többé az angyalok karának hangjait, a szférák zenéje elnémult a füleinek, s még Beatrice sem mosolygott rá többé. A bolygók sorrendjét követő szférák és angyali hierarchiák ugyanis a Hold felől haladva a Szaturnuszig értek, hisz akkoriban nem ismertek távolabbi bolygót. A Szaturnusz lett ezért a kapuk őre, a lét és nem lét határolója, az idők kimérője. Halandó, ha idáig ér, ritkán bírja ki e szféra muzsikáját: a gyenge fizikai test, a földies lélek gyorsan összezúzódik az aranykor királyának birodalmában. Ő az, akit az ógörög Kronosszal azonosítottak, s aki a sarlójával a megérett termést learatja, ha eljön az idő.

1925. július 14-én Felsőiszkázon született Nagy László, éppen a búza learatásának idejében. A pontos születési órát ugyan nem ismerjük, de bizonyos külső jegyek (zömök, erős felsőtest, de gyenge lábak, ami gyakori a Skorpió aszcendensnél) és életesemények alapján jómagam 14 óra 45 percre tettem a születési idejét. Így Napja a Rák 22⁰-ára, felkelő jegye pedig a Skorpió 18⁰-ára esik. Már ez a duplán vizes jegy is igen érzékeny lelket jelez, ám ennek ellenére a Skorpió nagyon erős! Ezért történhetett meg, hogy amikor a tízéves Nagy László a baktériumoktól hemzsegő forrás vizéből ivott, s az megfertőzte vérét, csontjait, a szervezete kibírta a megpróbáltatást. A fertőzésre a születési uralkodó, a halál házában álló Plútó és az azzal szemben álló, a Bakban a csontok gyulladására hajlamosító Jupiter utal Nagy képletében, a kiváltó okot pedig – a csillagok szerint – a primer direkcióban az aszcendensét elérő Szaturnusz adta meg. Ilyen konstelláció gyengébb emberek esetében bizony gyakran jelez halált. A sarlós ekkor először jött volna el érte, de a Skorpió életereje megmentette Lászlót. Talán abban is állt a titka, hogy a születési uralkodó Plútó, mely ugyan sötét házban áll, de a Rák jegyében a kozmikus bölcsességet adó Szíriusszal kapcsolódott. Ez a csillag, az ég legragyogóbbika, melyet valaha Tündérfőnek neveztek a régi magyarok, ez adott neki erőt ahhoz, hogy az első halálát túlélje László. Az ilyen halálközeli események, noha sokszor nem is emlékszik rá a szülött, hogy min is ment keresztül, mindig nagy sorsfordító, átértékelő, átlényegítő erővel bírnak: hiszen ezen a lélekúton bepillanthatnak egy olyan más szférába, ahonnan csak ritkán jön vissza utazó. A szem kinyílik, s a fül is érzékenyebbé válik, akárcsak a szaturnuszi szférát lassan megszokó Dantéé – a végén meghallják, meghallhatják a másokat megsemmisítő zenét.

Az Írószövetség közgyűlése 1962-ben, a pesti Új Városháza üléstermében. Balról: Juhász Ferenc, Kamondy László, Szécsi Margit, Nagy László (Forrás: Fortepan / Hunyady József)

Az is segítette őt a túlélésben, hogy a másodlagos születési uralkodója, a Mars a magasrendűséget adó szellem házában állt, három másik bolygóval együtt! Ritka fényes intellektust, erős tanulási vágyat és egy magasabb szemléleti módot jelképez ez a bolygókkal telített kilences ház. Igaz, a Szaturnusz azért rövid pórázon tartotta Lászlót: ezt az életerőt és magasrendűséget adó akaratos Mars bolygót rossz fényszöggel, kvadráttal illette, ráadásul megint csak sötét házból, a gondok házának is nevezett tizenkettedikből. Az itt álló sorsbolygó igen nagy akadályokat okoz a sorsban; László is csak nehezen, lassan tudott kibontakozni, s egész élete során is folyamatosan akadályokat gördített elé a sors: a sok betegeskedés, a háború, a felsőbb tanulmányokban való változtatásai mind-mind lassították érését, s a későbbiekben is folyton nehézségekbe ütközött az egzisztencia megteremtése, az élete kibontakoztatása. Ám ez a Szaturnusz-Mars fényszög arról is nevezetes, hogy rendkívül csökönyössé és kitartóvá tesz, és hatalmas erejűvé, ha valaki kibírja a megpróbáltatásokat, és nem fél a fizikai erőfeszítésektől. És Nagy, annak ellenére, vagy tán épp azért, mert hogy járógéppel volt kénytelen járni, a felső testét a végtelenségig edzette: azt hiszem kevés költő bírt olyan vállakkal és bicepszekkel, mint ő. A gondok házában álló, tehát a spirituális szférával összekapcsoló Szaturnusz ugyanakkor a Holddal is szembenáll: a Hold–Mars–Szaturnusz hármasa alkot egy körbefutó fényszöget, egy úgynevezett T kvadrátot. Nagyon nehéz fényszög ez, amely örökös álmatlansággal, ám ugyanakkor kitartással és rendkívüli lelkesültséggel áldotta meg szülöttjét. Tudjuk, mi volt a végeredmény: éjjel-nappal munkálkodás a kimerülésig. A Hold és a Mars bármilyen kapcsolódása, még így nehéz konstellációban is zseniálissá teszi az elmét, figyelembe véve, hogy a Mars a szellem házában, a Hold pedig a munkálkodáséban és a karmikus kötelességekében álló. Természetes, hogy munkája, kötelessége, karmája a szellem birodalmának a földlakóknak való fölmutatása lett.

Nagy László a Magyar Rádió stúdiójában, a Kormás István emlékműsorban, 1977-ben (Forrás: Fortepan / Szalay Zoltán)

Csak az a Szaturnusz, azt tudta volna valahogy feledni: de nem tehette meg, abból élt, amit ez a baljós-bölcs csillag megmutatott neki ott, a mérgezett forrás vizénél. Ez a bolygó uralta a gondolat és közlés hármas házát, mely a Bak jegyében kezdődik a képletében. Pedig a Fekete Nap, ahogy régen nevezték e planétát, valaha a boldog időkben uralta a földet. Akkor, mikor még a háború véres mesterségét nem ismerték, kufárkodó és kalmár kézzel a vagyont nem kuporgatták, a föld gyümölcseit mindenki egyenlően és szabadon élvezte, fáradság és kényszer nélkül, mert az étel magától termett meg. Ennek a hírnek, a lehetetlenné vált álomnak volt pillanatnyi hírnöke és felmutatója László, aki talán ebben bízva írta kezdetben elkötelezetten forradalmi, politikus, kommunista verseit. Igaz, idővel ráébredt, hogy az, amit az úgynevezett „létező szocializmus” világában megvalósítottak, nagyon messze áll az aranykor álmától. Úgy látszik, hogy itt, ebben a „létező világban” minden álom csak álomként maradhat jó, mert amit megvalósítanak, az bizony sokat veszít a fényéből, és sokaknak van inkább kárára, mint javára. Talán ennek a tapasztalatnak is köszönhető Nagy bizalmatlansága minden hatalommal szemben, ami az orvosokra is kiterjedt: nem bízott bennük.

Nagy László 1983-ban (Forrás: Fortepan / Sólyi Ilona)

Halálát is ez a bizalmatlanság, no meg a halál házában álló Nap okozta. A szívet uraló planéta ugyanis szintén a nyolcas házban állt, igaz, meglepően jó fényszögben az Uránusszal. Mintha nem kellett volna ebbe a kis szívgyengeségbe belehalnia. Ha hitt volna az orvosokban. Ha lett volna egy jó doktor, akiben bízhatott volna. Vagy legalább csak kihívta volna azt a „rosszat”, mikor beteg lett. Ám ő inkább magát diagnosztizálta sután, a szintén szkeptikus feleségével együtt. Így a mai napig egy alig kihevert influenza utáni megerőltetésnek és az azt követő szívinfarktusnak írják le halálának okát. Holott – naplójából azóta kiderítették a hozzáértők – akkor már napok óta rendetlenkedett a szíve, egy észrevétlen infarktuson már túl is volt. De a tudattalan hatalmas: lehet, hogy csak hazavágyott. A Szíriuszra talán…

Végh Nóra

Nagy László születési képlete