Izsó Zita

költő

(1986) A FISZ-Kalligram Horizontok Világirodalmi Sorozat és az Üveghegy gyerekirodalmi oldal (uveghegy.com) egyik szerkesztője. Könyvei: Tengerlakó (versek, FISZ, 2011), Színről színre (versek, Prae-PALIMPSZESZT, 2014), Pesti nő (interjúk, Athenaeum Kiadó, 2017.) Harmadik verseskötete 2018 őszén jelenik meg a Scolar Kiadó gondozásában.