Gárdonyi Géza: Bölcsesség a hullámokon

Egy vén révésznek ócska csónakán
ült hat tudós. És azt beszélgeték,
hogy nincs Isten, s mily bárgyú a nép!

A csónak roppant. Szólt a vén:
– No lám!… Ha tudnak úszni, hát most ússzanak!
– Jaj Istenem! – kiáltott mind a hat.

(1894)