És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.