Előfeledések

Szemelvények Halmai Tamás verseskötetéből

 

Vendégségben

Babits épp nem volt otthon, amikor

meglátogattuk. Így látott vendégül

gazdagon: fénnyel, tájjal, kegyelemmel;

fák diskurzusába ékelődőket.

Áldassék, aki kikísérletezte

homlokra a hideg borogatást,

gondoltam estén. Vendég mindörökre.

 

Lélekműsor

Próba az élet, s izgulunk, milyen lesz

az előadás angyalpublikumnak.

Visszatapsol-e Gábriel? Szeráfok

öltöző előtt várnak majd virággal?

Hány évadot bír el a lélekműsor?

Telt ház előtt mint fény léphetni színre:

a Karma Árnyjáték vár téged is!

 

Önirónia

Ismer-e öniróniát az Isten?

Ha igen: részesül-e mosolyából

provinciákon is a kisded képmás?

Míg sírhatnékok évadában jár-kel

út s úttorlasz, érdemi hidegben,

és szorosabbra húzza kardigánját

egy antropomorf kvantumszámítógép.

 

Horizont

Közeledben a csönd artikuláltabb.

Magammá ülepszik bennem a rém

illantával megtűnő idegen.

Azután: az se. Csak egymásolók,

kettő nevében hallgató jelenlét,

állapotra kész azonosulás.

Horizont kémlel, kik vagyunk, ha nem.

 

 

 

Magyarázatok

 

 

Dalmát menedék: csónakba kucorgunk

eső elől. Hol ringunk: nem zuhog.

Szívós titok, hogy nem patriarchális

a vihar, s androgüni jog a szélcsend.

Közös levegő lélegez bennünket,

ha hallgatnak a magyarázatok.

Tenger sétál másnap az emberparton.

 

A vörösbegy arca

Elhullajtanak fák egy évszakot,

de a fűszálak föderációja

hű a Császárhoz – ki nincs, hogy legyen.

Vörösbegy arcán látni a tudást:

filia fia bárki, aki bárki.

Ha gyógyfőzetünk túlforr, legföljebb majd

teát lélegzünk november helyett.

 

Áthaladó rendszerek

(Alessandro Baricco: Barbárok)

 

Új szövetség a spirituálissal:

ma Monteverdit, holnap dancehallt hallgat;

Hölderlint olvas, aztán cyberpunkot.

A fáradt mélység kultúráiból

csapong föl könnyű fénybe – könnyes füstként.

Beavat tudás is, szerelem is:

teljes a lélek, mert szeretetteljes.

 

Felkészülés a hajnalra

Egy éjszakai rét stilisztikája

nem tűr ügyetlen jelzőt, üres rímet.

Szórendre számít megriadt pocok,

ritmus életi a harmati törvényt.

Csak a megváltás agrammatikus.

Kivételes szabály, hogy szabatos csend

virradatot érlel, és éneket.

 

(Napkút Kiadó, 2022)