Egy verébfi sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül.