Csiky Gergely csillagai

Csiki Gergely portréja 1878-ból, Pollák Zsigmond metszete

A Neptunusz az álmodók bolygója. Rejtőzködő, tartózkodó, nőies, átlényegülő, tündéri, távoli, csalafinta. Bár a hivatalos tudomány szerint 1846-ban fedezték fel, valójában már Galilei megpillantotta a távcsövén keresztül 1613-ban, csak akkor ő nem tulajdonított jelentőséget neki. Ez az önmagát rejtegető, semmisnek mutató jelleg nagyon tipikusan neptunuszi tulajdonság. Ugyanakkor éppen ezért sokan vannak, akik az önvalóval, az istenivel vagy a kollektív tudattalannal hozzák kapcsolatba ezt a tengerkék óriásplanétát.

1842. december 8-án, tehát alig néhány esztendővel a Neptunusz felfedezése előtt született meg Csiky Gergely, hazánk egyik hivatalos álmodója, avagy drámaírója, aki, mondhatjuk, e planéta követe volt. Annál is inkább igaz ez, mivel a Trentai Gábor asztrológus által közölt képlet szerint a Neptunusz éppen írónk aszcendensén ült a születésekor, azaz drámaírónk személyiségében hordozta ennek a palnétának a tulajdonságait, mondhatni neptunuszi palástot hordott. Valóban, ránézve épp, mintha Poszeidón-Neptunusz tengeristent látnánk magunk előtt…

Akkoriban a Vízöntőben járt ez a planéta, ami azt jelenti, hogy Csiky Gergely tüzes Nyilas Napjához ez a szellemiséget és független gondolkodásmódot jelképező aszcendens társult. Igen jó kombináció ez már önmagában, de ettől még lehetne felfedező, gondolkodó, tudós, feltaláló inkább, ha az álmok bolygója át nem színezné ennek az eredeti gondolkodásmódot jelképező felkelő jegynek a hatását. Így lesz különleges álmodozóvá, lelkek szakértőjévé: mert ahogy az elején jeleztem, ez a planéta az átlényegülés és elkeveredés nagymestere! Azt mondják, hogy akinél a személyiség házában áll ez a kék bolygó, az olyan, mintha elvesztené önmagát: az ego kevésbé fontos és sziklaszilárd, de ettől lesz épp sokrétűvé. Sokszor szerepel ilyen állás a legnagyobb színészek, jósok és a szentek képletében is. No meg a nemzetközi csalók, tolvajok és besurranók, zsebesek és szabadulóművészek horoszkópjában. Mivel Csiky asztrológiai térképén jó besugárzásokat kap e planéta, ezért természetesen a jó értelemben vett hatásai érvényesülnek, azaz képes volt az átlényegülésre, mások sorsának teljes és mély átérzésére, és persze élettel teli karakterek, új világok megteremtésére is. No és legfőképpen arra is nagyon jól ráérzett, hogy mire vágyik a közönség: a kollektív tudattalanban kavargó érzések és félig kimondott, vagy kimondatlan gondolatok birodalmából, mint a tenger fenekéről a búvár, felhozta a vágyott dolgokat. Művei így lettek igazgyöngyök a közönség szemében. Az isteni planéta nála így mutatkozott meg, a lehető legjobb értelemben. Szerencsés a Marstól kapott fényszöge, valójában ez mentette meg Csikyt attól, hogy az álmai ne fulladjanak puszta álmodozásba. A Neptunusz önmagában ugyanis okozhat néha afféle önelhagyó, elheverő, patópálos attitűdöt is. De az akaratos vörös bolygó – melynek negatív, erőszakosságra hajtó erejét viszont tompította a Neptunusz besugárzása – mégiscsak teremtésre, és a cseppfolyós-ködös álmok megragadására és valóságossá tételére ösztönözte Gergelyt. A sötét nyolcas házból (mely a halál és a tudattalan késztetések, ösztönösség háza is) hatva kifejezetten erőteljessé és mély érzésekkel, élettel telivé formálódó karakterekkel áldotta meg a drámaíró képzeletében teremtett hősöket. Valahogy mindenki magára és a környezetére, saját életére ismerhetett szereplőiben és történeteiben. Hogy a neptunuszi erő hatására ennyire tisztában volt a kimondatlan elvárásokkal, mert átjárta őt magát kora szellemisége és a társadalom tudattalanja, az volt valójában sikerének kulcsa – a nyelvi tehetség és gondolati megragadás mellett természetesen. Érdekes, hogy ez a lelki kiterjedtség – mivel a Neptunusz mégiscsak a külsőt jelképező aszcendensen áll – a személyében testileg is megmutatkozott. Az aszcendens közelében álló Neptun bizony gyakran szerepel az elhízott emberek képletében, mikor ez a világot bírás nem vagy nem csak lelkiekben, szellemiekben, hanem fizikai síkon mutatkozik meg. E bolygó hatásait ismerve, az sem annyira véletlen, hogy először a papi hivatást választotta – a lelkek nagy ismerője és gyámolítója az ilyen ember, ha magasabb szempontok szerint él.

Csiki Gergely 1891 körül

Hogy aztán mégis egyre inkább az írás, az irodalom felé fordult Csiky, az a szellem házában álló Merkúrnak, és az arra erősen ható, ösztöni energiákat közvetítő Plútónak is köszönhető. A kommunikáció háza is a Merkúr által uralt másodlagosan, de elsődlegesen a Bika Vénusz uralja ezt a területet. Hozzávéve, hogy a Mars és a Plútó szembenállása igen erős potenciát jelez úgy fiziológiai, mint szellemi értelemben, nem is lehet csodálkozni azon, hogy a papi nőtlenséget nem bírván, inkább az írói pályára adta a fejét Csiky Gergely. Nem is beszélve arról, hogy az egyház semmilyen értelemben nem nézte jó szemmel a termékenységét: a feljebbvalói egyenesen felszólították profánnak tartott színműírói tevékenysége feladására. Amire válaszul ki is lépett a rendből, megnősült és végleg Neptunusz másik vizei felé evezett, elhagyva a papság és az íróság brakkvizét.

A harmadikféle vízről, a jóslás neptunuszi területéről pedig az első színműve árulkodik, A jóslat. Ennek megírását is egy fontos direkciós (éves jósló) konstelláció jelzi, a Szaturnusz és a Neptunusz találkozása, mely valósággal kötelességévé tette írónk számára önnön neptuni képességeinek felfedezését és gyakorlását. Ez a Neptunusz az aszcendensen állva jelzi a hírnevet és dicsőséget, melyet a Szaturnusz aztán pontossá tett az időben: ahogy azt a 32 éves korában megjelenő első drámája jelezte. De a Merkúr is tengellyel áll együtt, ami pedig arra utal, hogy minden neptuni behatás mellett is az írás lehet az, ami célt és értelmet ad Csiky életének – még a neptunuszi papságért sem mondhatott le a pennáról! Persze így is lelkeket ápolt, noha már nem volt lelkész.

A tudatosságot jelölő Nap is kapcsolódik a Neptunusszal, ami a karrier házában állva szintén egyértelművé teszi számára a hivatását. Kedvező ez a kapcsolat, ami szintén azt jelzi, hogy az álmokat, másokét és a magáét is, tiszta ésszel volt képes megragadni és uralni. Irányítani is tudta mások lelkét – más szóval lelkesített.

Ám a Nap kedvezőtlen fényszöget is kap képletében: a Holddal való rossz kapcsolódása már eleve gyengébb fizikumra utal, s mivel a Nap a szívet jelöli asztrológiai térképünkön, s nála a betegség házával is kapcsolódik, nem csoda, hogy születetten szívbeteg volt Gergely. Érző, sőt túlérzékeny jó szíve rossz volt. Korán elhagyta élete bárkáját: a tenger visszavárta.

Csiki Gergely születési képlete