Baróti Szabó Dávid: Születésem napjára

Éltem az erdőben; éltemből fejsze kifosztott:
Élvén néma valék, szólok halálom után.