Az idézet hosszú tapasztalatokon alapuló rövid mondat.