Az eleven emberi erők az emberi történelem mozgatórugói.