Ady Endre: Virág a redakcióban

Óh, nagyközönség, méltóztassék
Megengedni azért nekem,
Hogy elkap a tavaszi mámor
S magunkról zeng most énekem.
Virágillat leng most körültem,
Megejté árva lelkemet,
Virág van a redakcióban,
Prózában írni nem lehet.

Virág van a redakcióban,
Hol a poézis oly kevés,
Hol csupán durva próza járja
És nem divat a verselés.
Ez a dolog úgy megzavarta
Komoly-cikk-író tervemet,
– Virág van a redakcióban,
Prózában írni nem lehet.

Szerkesztő úr! Ne haragudjék,
Ön is írt verset egykoron,
A versírást elhagyni még most,
Bocsásson meg, de nem tudom,
Virág van a redakcióban,
Prózában írni nem lehet.
Kitör belőlem a poéta:
Komoly cikk helyett verselek.