Ábrándjainkat néha olyan szomorúan siratjuk, mint a halottakat.