A fásult kebelnek nincs költészete

Szemelvények Varga Melinda verseskötetéből

 

Cicero átnéz az idők közti résen

François Bréda kettős könyvbemutatójára

„A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül,

és nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban,

hanem a láthatatlanban.”

 

Ha a lélek elveszíti szárnyait, földre zuhan,

minden, mi lent van, a léthez kötődik,

s mi fent, az a fénnyel köt szövetséget,

az égi a földinek tükörképe,

az istenek háborúinak

kicsinyített mása a földi harc,

a valóság akár a lét, teátrális.

Maszkjaink megvédenek,

a földi színjátékban kevésbé

leszünk sebezhetők,

de az elfedés láttatás is,

s a látókhoz az út belső poklon át vezet.

A Dante téri kocsma ma este a Music Pub

és az egykori Bulgakov füstös pincetere,

ahol a bretteri boncasztalon ifjú titánköltők várták,

pokol, purgatórium vagy menny lesz-e műveik sorsa.

Sokan vannak, de a világ többágú sípját

kevesen tudják megfújni,

az apollói út nem mindünknek

vezet a megismeréshez,

maradnak sebek hátán sebek,

okafogyott mindennapi léptek.

A lépték, mi térképet rajzol a földi létre

nem más, mint a lé,

s bár nyomokban őrzöd az ideákat,

ki Léthé folyójából ittál,

másképp uralod az emlékezést.

 

A mentális tárgyak múzeumában

egymástól látszólag eltérő tárgyak fémlemezei

fenséges szimfóniát hallatnak, de a hangok

csak beavatott füleknek muzikálisak.

Ciceró levelei átívelnek az időn,

előbb a jövőbe, majd a múltba visznek,

a jelenkori olvasó, pillanat pillérén átsuhanva,

egyszer csak 3500-ban találja magát.

 

A fémes űrt szeld át,

növeszd vissza szárnyaid,

légy sebesebb a fénynél,

az idő képlékeny anyag,

illúzió tán csak a földi lépték.

 

A Theatrum Epicum és a Theatrum Temporis

iker-időűrhajóin messzire juthatunk,

ez az időút a megismerés lehetősége.

Előbb csak mániákus bibliofilek vagyunk,

faljuk a könyveket, kutatjuk a titkot,

majd rádöbbenünk, az igazság,

mindvégig ott volt, csak szemellenző

takarta szemünket.

A levél-dialógus szöveg-szövete

a múltból a jelenen át a pergamenkarcsú jövőbe visz,

elméd, mint száraz szivacs felissza a tudás levét.

A létezés hiábavalóságán ne csüggedj,

minden hiátus láthatatlan.

A nyelvelő nyílvesszők lombkoronája,

szavak arany-erezete,

nyelvi alkímia mágikus üstje,

látszólag bonyolult,

valójában összefüggő szerkezet,

a részek baráti ölelkezése köti egymáshoz,

a megértés kulcsa a barátság,

mi felülkerekedik szerelmen,

önös érdeken és egón.

Ki átnéz az idők közti résen,

látja a rácsok mögötti világot.

Minden könyv labirintus,

minden labirintus könyv,

ha avatatlan kézbe kerül.

Csak ide-oda dobálja az ár az olvasót,

a tenger moraját hallja, de nem érti, hogy

a tenger is költészet, és a világ nagypoéma.

Mostani és eljövendő olvasó, hegyezd füled,

Brédán keresztül Ciceró üzen,

beinvitál az időűrhajóba,

ha helyet foglalsz,

érzed a szövegtest boldog barázdáit

tudatod alá férkőzni,

idd magadba, mit érzékelsz e szcénán,

s mi barlangok mélyén világít

már-már földöntúli fénnyel,

az elme és szív tánca,

ne félj tőle,

engedd magadhoz a ritmust.

A brechtiánusi Bab és babér

a próza földi sarából sarjadt,

a történet arca ezért látszólag mozdulatlan,

egyszerűbb mondatmóddal fedi fel,

ki halász, ki hal, ki vezér, ki követő.

A koldus, akit Viktornak hívnak, a Költő,

netán a Narrátor, avagy a barátok,

akik kísérik lélekben az utasokat

a szeles Kolozsvártól a szelíd Babadagig?

A világ egy dantei lángrózsa puha kenyérhéjban,

s a titkok sise* mi magunk vagyunk.

 

* Török eredetű szó, jelentése: szúrófegyver, kés.

 

 

A mindenség ingujjban

 

Böszörményi Zoltánnak

 

A félelem síkos felülete az ég,

sárgán oldódik benne a végtelen,

a mindenség ingujjban,

szinte meztelen,

idegen nyelven szól hozzád,

szavát nem érted,

földi szükségekre érzékeny csak a fül,

a léten túli téridőt nem fogja be,

csupán a részek működése érdekli,

a teljesség metafizikája nem izgatja.

Hírmagazint lapoz a várakozás,

sejtelmet, kétkedést talál benne,

szükség, kapzsiság, idegenség,

szertelenség bombariadójáról értesül,

félelem kering a vérben,

háborúznak az angyalok,

angyalszemükből bíbor bor folyik,

az égi bárban feltűnik Ady,

rulettasztal mellett ül,

két térdén egy-egy pőre nimfa,

a líra ópiumát isszák,

férfi-gőggel, felemelt fejjel

néz körbe Ady,

kineveti a verseit elemző filoszokat,

vitatkozik a sztoikusokkal,

csak Dantét ismeri el

nála hatalmasabb poétának.

Alkonyodik, az óceán lakozott tükrén

sorsok sötétkék ágya leng,

fohászkodik a remény,

tótágast áll a lábatlan idő,

üvegszemű közöny szippantja magába az éjt.

Madártávlatból a föld csatatérre hasonlít,

az ég a tengerek könnycsatornája,

elillan, akár a kámfor a földi félelmek illata.

 

 

Tavak partján

 

Vaszilij Bogdanovnak

 

Hallgatag porhó ül a márciusi tájon,

itt félévesek a telek,

nyarak szeméből kénes eső pereg.

Fenyvesek szikár susogása,

éhes farkasok orgonálása a völgyben,

a Ladoga-tó partjáig viszi a szél a hangot.

Körbesétálja a tavat,

és az örök nyárra gondol,

verőfényes tengerekre.

Ezen a tájon, ahol él,

dér ül a locsi-fecsi beszédre,

hallgatagok, cammogósak a nappalok,

fölösleges gondolatra áttetsző hálót fon

a csönd százlábú pókja.

A Tatjánák szemében ibolyakék derű,

katartikus és tömör képsoroktól

fénylik a székely nők tekintete,

olyan, akár a költészet,

megbájol, beléd öleli magát a kép,

és el nem ereszt.

A Dante téri kocsmák kinyitottak,

várják a költőt dús asztalokkal,

térjen be egy italra,

fűzze lanténekké e tájat,

állítsa szigorú betűrendbe

az Üvegvilág mélakóros verseit,

az ihlet csontujjai skarlát betűket

rajzolnak a levegőbe,

valahol a Ladoga-tó partja

és a Szent Anna-tó között

él egy poéta,

versén nem lesz úrrá az enyészet.

(Irodalmi Jelen Könyvek, 2020)